Luxury Brand Management a.s., IČO: 27658660 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Luxury Brand Management a.s. Údaje byly staženy 3. 1. 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 27658660. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27658660 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 2. 2007
Datum zániku1. 1. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 18. 6. 2010 do 1. 1. 2015

Luxury Brand Management a.s.

od 11. 10. 2007 do 18. 6. 2010

RPG Automotive a.s.

od 12. 2. 2007 do 11. 10. 2007

MINUETTE a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 9. 2011 do 3. 10. 2014
Praha 8, Pernerova , PSČ 186 00
od 8. 6. 2010 do 30. 9. 2011
Praha 2, Římská , PSČ 120 00
od 11. 10. 2007 do 8. 6. 2010
Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00
od 12. 2. 2007 do 11. 10. 2007
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
IČO
od 12. 2. 2007 do 1. 1. 2015

27658660

DIČ

CZ27658660

Právní forma
od 12. 2. 2007 do 1. 1. 2015
Akciová společnost
Spisová značka11565 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 20. 7. 2011 do 1. 1. 2015
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 20. 7. 2011 do 1. 1. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 20. 7. 2011 do 1. 1. 2015
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
od 12. 2. 2007 do 20. 7. 2011
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 6. 8. 2014 do 1. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 6. 8. 2014 do 1. 1. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 6. 8. 2014 do 1. 1. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 4. 2014 do 6. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 3. 9. 2012 do 18. 9. 2012
- 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 895.000,- Kč ( slovy: osm set devadesát pět tisíc korun českých ) z částky ve výši 71,564.000,- Kč ( slovy: sedmdesát jeden milion pět set šedesát čtyři tisíce korun čes kých) na částku ve výši 72, 459.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliony čtyři sta padesát devět korun českých ) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částkou navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 895 ( slovy: osm set devadesát pět ) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst.5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je : 1. Obchodní společnost Thirty Eight Degrees s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Bílkova 18, PSČ 110 00, IČ: 248 16 981 ( dále jen "Zájemce" ) upíše 895 (slovy: osms set devadesát pět ) kusů akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Spolenosti, a to ve lhůtě dvou týdnů.Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce je přítomen ve valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 31. 8. 2012, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 30. 8. 2012. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 31. 8. 2012. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu marijndejong@me.com. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých ). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájamcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to takto: - část pohledávky existující na základě Faktury č. 01082012 ze dne 1. 8. 2012 , kterou vystavil Zájemce na částku 1, 074.000,- Kč ( slovy: jeden milion sedmdesát čtyři tisíce korun českých ), a to za služby provedené ve prospěch Společnosti. Pohledávka Zá jemce je ke dni konání této valné hromady splatná. Valná hromada souhlasí se započtením části této pohledávky v částce 895.000,- Kč ( slovy: osm set devadesát pět tisíc korun českých ). Dle vyjádření auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o., osvědčení KAČR č. 71, jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Karla Charváta, osvědčení KAČR č. 2032, ze dne 24. 8. 2012 je tento závazek ke dni 24. 8. 2012 v účetnictví Společnosti ř ádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií.Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou j e právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora.
od 16. 11. 2010 do 1. 12. 2010
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti přijal dne 8.11.2010 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Luxury Brand Management a.s. se zvyšuje o celkovou částku 69 564 000,- Kč z dosavadní výše základního kapitálu 2 000 000,- Kč na novou výslednou výši 71 564 000,- Kč základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednostního práva v zdal. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen "Akcie"). Počet 69 564 ks. Jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,- Kč. Druh: kmenové. Forma: na jméno. Podoba: listinná. Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zdeněk Bakala, dat. nar. 07.02.1961, bytem Modrava 14, PSČ 341 92 (dále též "Předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše Akci e ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Luxury Brand Management a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst.3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Luxury Brand Management a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku s tím, že k upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Luxury Brand Management a.s. do obchodního rejstříku. Předst avenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy tři) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušného soudu. Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za jednu Akcii. S každou nově vydanou akcií bude spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě Společnosti. Místem pro upisování Akcií, tj. mí stem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti Luxury Brand Management a.s., IČ 276 58 660, se sídlem Praha 2, Římská 526/20, PSČ 120 00, v pracovní dny v době od 09.00 do 18.00 hodin. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti; pro vylou čení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám jeho zmocněnce). Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o nesplacené pohledávky Zdeňka Bakaly za Společností, či jejich části, vše z titulu úvěrové smlo uvy uzavřené dne 1.7.2010 mezi Zdeňkem Bakalou, jako věřitelem, a společností Miss Marketing B.V., jako dlužníkem, přičemž Společnost, jako nástupnická společnost, se stala dlužníkem z titulu úvěrové smlouvy v důsledku příhraniční fúze sloučením společnos ti Miss Marketing B.V., jako zanikající zahraniční korporace. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále Smlouva o započtení) se bude řídit těmito pravidly: Návrh Smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci - Zdeňku Bakalovi současně se Smlouvou o upsání akcií; pro vyloučení pochybností se v ýslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o započtení k rukám zmocněnce Předem určeného zájemce a uzavření Smlouvy o započtení zmocněncem Předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí.
od 13. 10. 2010 do 1. 1. 2015
- Do společnosti Luxury Brand Management a.s. se jako do nástupnické společnosti sloučila přeshraniční fúzí sloučením společnost Miss Marketing B.V., založená dle práva Nizozemska, se sídlem na adrese Amstelveen, Nizozemské království a s hlavní správou na adrese Van Heuven Goedhartlaan 937, 1181 LD, Amstelveen, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Nizozemska pod číslem 34195811, jako zanikající zahraniční korporace.
od 23. 11. 2007 do 8. 6. 2010
- Společnost RPG Partners Limited přijala dne 15.11.2007 při výkonu působnosti valné hromady společnosti RPG Automotive a.s. (dále jen Společnost) ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uvedené rozhodnutí jediného akcionáře: - vzdání se přednostního práva na upisování akcií dle §§ 203 odst. 2 písm. c) a 204a odst. 7 obch. zák - zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií ve smyslu § 203 a násl. obch. zák. RPG Partners Limited se jako jediný akcionář společnosti RPG Automotive a.s. vzdává přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti RPG Automotive a.s. o částku 325 200 000,- Kč (slovy třista dvacet pětmili onů dvěstě tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti RPG Automotive a.s. se zvyšuje o celkovou částku 325 200 000,- Kč (slovy třista dvacet pětmilionů dvěstě tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 2 000 000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých) na novou výsled nou výši 327 200 000,- Kč (slovy třista dvacet sedmmilionů dvěstě tisíc korun českých) základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněži tým vkladem bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednostního práva vzdal. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen ?Akcie?): počet akcií: .............................. 1 626 ks (slovy jeden tisíc šestset dvacet šest kusů) jmenovitá hodnota každé akcie: 200 000,- Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých) druh: ......................................... kmenové forma: ....................................... na majitele podoba: ..................................... listinná Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RPG Partners Limited se sídlem Nicosia, Anemomylos Office Building, 4th Floor, 8, Michael Karaolis Street, 1095 Kyperská re publika, HE 165208 (dále jen ?Předem určený zájemce?). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností RPG Automotive a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen ?Smlouva o upsání akcií?). Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností RPG Automotive a.s. ve smyslu ustanovení 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisov ání Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti RPG Automotive a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno d oručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 200 000,- Kč (slovy dvěstě tisíc korun českých) za jednu Akcii. Emisní ážio se nestanovuje. S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisová ní Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti RPG Automotive a.s., IČ 27658660, na adrese Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 v pracovní dny v době 09.00 do 18.00 hodin. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti; pro vylouč ení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám jeho zmocněnce). Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných Akcií ve lhůtě nejpozději do 90 (slovy devadesát) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. na jméno společnosti RPG Automotive a.s., č.ú. 1191xxxx (§ 204 odst. 2 obch. zák.). Představenstvo společnosti je povinno podat návrh do obchodního rejstříku na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs všech Akcií, které upsal do 120 (slovy stodvacet) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na účet vedený u Raiffeisenbank a.s. na jméno společnosti RPG Automotive a.s., č.ú. 1191xxxx (§ 203 odst. 2 písm. f) obch. zák ).
Kapitál
od 18. 9. 2012 do 1. 1. 2015
Základní kapitál 72 459 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 2010 do 18. 9. 2012
Základní kapitál 71 564 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 2. 2007 do 1. 12. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 8. 2014 do 1. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10.
od 6. 8. 2014 do 1. 1. 2015
S akciemi jsou spojena práva a povinnosti uvedené v §9 stanov společnosti uložených ve Sbírce listin.
od 6. 8. 2014 do 1. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 70 459.
od 6. 8. 2014 do 1. 1. 2015
S akciemi jsou spojena práva a povinnosti uvedené v §9 stanov společnosti uložených ve Sbírce listin.
od 18. 9. 2012 do 6. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 70 459.
od 1. 12. 2010 do 18. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 69 564.
od 30. 11. 2010 do 6. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 12. 2. 2007 do 30. 11. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 17. 4. 2014 do 1. 1. 2015
KAMIL ČERMÁK - místopředseda představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 3. 2013
den vzniku funkce: 7. 2. 2014
od 21. 11. 2013 do 1. 1. 2015
MICHAELA BAKALA - předseda představenstva
Praha 6 - Střešovice, Pevnostní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 12. 2011
den vzniku funkce: 1. 12. 2011
od 16. 7. 2013 do 1. 1. 2015
MARTINA MATOUŠKOVÁ - člen představenstva
Praha 10 - Vinohrady, Benešovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 6. 2013
od 25. 3. 2013 do 17. 4. 2014
KAMIL ČERMÁK - člen představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 3. 2013
od 19. 12. 2011 do 19. 12. 2011
Bessel Kok - předseda představenstva
Praha 6, Hřebenová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 2. 4. 2011
den vzniku funkce: 4. 4. 2011 - 1. 12. 2011
od 19. 12. 2011 do 21. 11. 2013
Michaela Bakala - předseda představenstva
Praha 6, Pevnostní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 12. 2011
den vzniku funkce: 1. 12. 2011
od 19. 12. 2011 do 17. 4. 2014
Bessel Kok - člen představenstva
Praha 6, Hřebenová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 2. 4. 2011 - 28. 1. 2014
od 23. 5. 2011 do 16. 7. 2013
Marijn Robert de Jong - člen představenstva
Aerdenhout, Bentveldsweg 100, 2111, Nizozemské království
den vzniku členství: 2. 4. 2011 - 30. 6. 2013
od 16. 5. 2011 do 23. 5. 2011
Marijn Robert de Jong - člen představenstva
Aerdenhout, Bentveldsweg 2111/100, Nizozemské království
den vzniku členství: 2. 4. 2011
od 16. 5. 2011 do 19. 12. 2011
Bessel Kok - předseda představenstva
Praha 6, Hřebenová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 2. 4. 2011
den vzniku funkce: 4. 4. 2011
od 16. 5. 2011 do 19. 12. 2011
Dita Hrabalová - člen představenstva
Měšice, Lomená, PSČ 250 64
den vzniku členství: 2. 4. 2011 - 1. 12. 2011
od 31. 1. 2011 do 16. 5. 2011
Craig Comstock - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Perucká, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 9. 2007 - 2. 4. 2011
den vzniku funkce: 2. 12. 2010 - 2. 4. 2011
od 31. 1. 2011 do 16. 5. 2011
Stephen McLintock - člen představenstva
Praha 2, U Havlíčkových sadů, PSČ 120 00
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 2. 4. 2011
od 31. 1. 2011 do 16. 5. 2011
Silvie Gerecz - člen představenstva
Brandýs nad Labem, Chobotská, PSČ 250 01
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 2. 4. 2011
od 1. 9. 2010 do 31. 1. 2011
Craig Comstock - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Perucká, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 9. 2007
od 11. 10. 2007 do 1. 9. 2010
Craig Comstock - člen představenstva
Praha 2, Balbínova 32, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 9. 2007
od 12. 2. 2007 do 11. 10. 2007
Jana Mertlová - člen
Lodhéřov, 214, PSČ 378 26
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 19. 9. 2007
den vzniku funkce: 12. 2. 2007 - 19. 9. 2007
od 6. 8. 2014 do 1. 1. 2015
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva.
od 20. 8. 2013 do 6. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně, s výjimkou právních úkonů, kdy hodnota předmětu plnění je vyšší než 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), kdy jednají vždy d va členové představenstva společně.
od 31. 1. 2011 do 20. 8. 2013
Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně.
od 12. 2. 2007 do 31. 1. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 4. 2014 do 1. 1. 2015
LUBOŠ ŘEŽÁBEK - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Nepilova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 28. 1. 2014
den vzniku funkce: 6. 3. 2014
od 17. 4. 2014 do 1. 1. 2015
MARTIN ŘEZÁČ - člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 1. 2014
od 15. 2. 2014 do 17. 4. 2014
Mgr. MICHAEL JASANSKÝ - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, 8. listopadu, PSČ 169 00
den vzniku členství: 19. 9. 2007 - 19. 9. 2012
den vzniku funkce: 19. 9. 2007 - 19. 9. 2012
od 21. 1. 2013 do 17. 4. 2014
HANA KOTULÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Rejskova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 18. 12. 2012 - 28. 1. 2014
od 21. 1. 2013 do 17. 4. 2014
Lucia Harvánková - člen dozorčí rady
Brvnište, 129, PSČ 018 12, Slovenská republika
den vzniku členství: 18. 12. 2012 - 28. 1. 2014
od 19. 12. 2011 do 21. 1. 2013
Dita Hrabalová - člen dozorčí rady
Měšice, Lomená, PSČ 250 64
den vzniku členství: 1. 12. 2011 - 18. 12. 2012
od 16. 5. 2011 do 21. 1. 2013
Kateřina Ferdinandová - člen dozorčí rady
Praha 5, Moulíkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 4. 2011 - 18. 12. 2012
od 8. 5. 2010 do 16. 5. 2011
Bessel Kok - člen dozorčí rady
Praha 6, Hřebenová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 16. 2. 2010
od 8. 5. 2010 do 19. 12. 2011
Michaela Maláčová - člen dozorčí rady
Praha 6, Pevnostní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 2. 2010 - 1. 12. 2011
od 11. 10. 2007 do 8. 5. 2010
Luboš Řežábek - člen dozorčí rady
Praha 9, Nepilova 903/1, PSČ 190 00
den vzniku členství: 19. 9. 2007 - 16. 2. 2010
od 11. 10. 2007 do 8. 5. 2010
Ing. David Prchal - člen dozorčí rady
Mělník, Nad pivovarem 301, PSČ 276 01
den vzniku členství: 19. 9. 2007 - 16. 2. 2010
od 11. 10. 2007 do 15. 2. 2014
Mgr. Michael Jasanský - předseda dozorčí rady
Ohrobec, Nad úvozem 182, PSČ 252 45
den vzniku členství: 19. 9. 2007 - 19. 9. 2012
den vzniku funkce: 19. 9. 2007 - 19. 9. 2012
od 12. 2. 2007 do 11. 10. 2007
Zuzana Herichová - předseda
Praha 10, Netlucká 635, PSČ 107 00
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 19. 9. 2007
den vzniku funkce: 12. 2. 2007 - 19. 9. 2007
od 12. 2. 2007 do 11. 10. 2007
Ingrid Stirberová - člen
Praha 4, Pod Lázní 745/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 19. 9. 2007
den vzniku funkce: 12. 2. 2007 - 19. 9. 2007
od 12. 2. 2007 do 11. 10. 2007
Peter Herich - člen
Praha 10, Netlucká 635, PSČ 107 00
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 19. 9. 2007
den vzniku funkce: 12. 2. 2007 - 19. 9. 2007
Akcionáři
od 31. 3. 2010 do 31. 1. 2011
Zdeněk Bakala
Modrava, , PSČ 341 92
od 11. 10. 2007 do 31. 3. 2010
RPG Partners Limited
Nicosia, Anemomylos Office Building, 4th Floor, 8, Michael Karaolis Street, 1095, Kyperská republika
od 11. 10. 2007 do 31. 3. 2010
- HE 165208
od 12. 2. 2007 do 11. 10. 2007
BRAXTON INVEST s.r.o., IČO: 27159591
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-12
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+1

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-12

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-23

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-23

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-110

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-115

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Úprk mužů z Ruska a velké ztráty ruské armády během agrese na Ukrajině ukazují, že problém, který si...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services