Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BYTY ČAKOVICE, a.s.
IČO: 27659682 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 2. 2007
Datum zániku26. 3. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 4. 6. 2007 do 26. 3. 2012

BYTY ČAKOVICE, a.s.

od 22. 2. 2007 do 4. 6. 2007

ROMIDUL, a.s.

Sídlo
IČO
od 22. 2. 2007 do 26. 3. 2012

27659682

DIČ

CZ27659682

Právní forma
od 22. 2. 2007 do 26. 3. 2012
Akciová společnost
Spisová značka11575 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 9. 2009 do 26. 3. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 22. 2. 2007 do 25. 9. 2009
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řadný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 26. 3. 2012 do 26. 3. 2012
- Vymazává se obchodní společnost BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 27659682, z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, IČ: 241 30 249. Rozhodný den fúze - 1.9.2011.
od 25. 7. 2011 do 24. 8. 2011
- Valná hromada společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s., IČ: 276 59 682, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83 (dále také jen "Společnost"), konaná dne 18. července 2011 přijala následující rozhodnutí: Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 11575, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze tak to: Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 56 000 000,00 Kč (padesát šest milionů korun českých), tj. z čá stky 4 000 000,00 Kč (čtyři miliony korun českých) na částku 60 000 000,00 Kč (šedesát milionů korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Sp olečnosti bude provedeno úpisem novými 560 (pět set šedesáti) kusy kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie 100 000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou k ótované. S upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se vzdávají přednostního práva na úpis akcií a veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty akcionářům jako předem určeným zájemcům: NATLAND Investment Group N.V., reg.č.: 34368681, se sídlem WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, který upíše 280 (dvě stě osmdesát) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upisované akcie 100 000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), a  to jako předem určený zájemce (dále i jen "Upisovatel 1"); M & K Development, a.s., IČ: 270 79 503, se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12626, který upíše 280 (dvě stě osmdesát) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie 100 000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále i jen "Upisovatel 2"). T ito předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní ku rs každé jednotlivé nově upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. 100 000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), tj. pro Upisovatele 1 činí 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých) a pro Upisovatele 2 činí 28 000 000,00 Kč (dvacet o sm milionů korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením v souladu s tímto rozhodnutím. Akcie bude možno upsat ve lhůtě 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst.5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále i jen "Obch.zák."), který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst.3 Obch .zák. a bude doručen předem určeným zájemcům, akcionářům - obchodní společnosti NATLAND Investment Group N.V. a obchodní společnosti M & K Development, a.s. do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady Společno sti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií bude adresa sídla Společnosti - Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 - Žižkov. Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem, takto: Peněžitý vklad je Upisovatel 1 - obchodní společnost NATLAND Investment Group N.V. povinen splatit započtením peněžitých pohledávek obchodní společnosti NATLAN D Investment Group N.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce akcionáře - NATLAND Investment Group N.V. specif ikované takto: Věřitel: NATLAND Investment Group N.V., reg.č.: 34368681, se sídlem WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, Dlužník: BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 - Žižkov, zapsaná v o ddílu B, vložka 11575, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Pohledávka ve výši 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých), z toho jistina: 17 807 141,00 Kč (sedmnáct milionů osm set sedm tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun česk ých), z toho příslušenství: 10 192 859,00 Kč (deset milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set padesát devět korun českých). Právní důvod: smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.08.2010 mezi Společností a obchodní společností NATLAND GROUP LIMITED, založenou a existující podle právního řádu Kyperské republiky, se sídlem Grigori Afxentiou 8 EL.PA Livadioti Building, 3rd Floor, Office 306, P.C. 6023, Larnaca, Kypr, registrační číslo HE 256944 (dále i jen "NGL"); a ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mez i NGL a NATLAND Investment Group N.V. dne 18.7.2011. Existence a výše pohledávky je evidována v účetnictví Společnosti. Peněžitý vklad je Upisovatel 2 - obchodní společnost M & K Development, a.s., povinen splatit započtením peněžitých pohledávek obchodní společnosti M & K Development, a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce akcionáře - M & K Development, a.s. specifikované takto: Věřitel: M & K Development, a.s., IČ: 270 79 503, se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12626, Dlužník: BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 - Žižkov, zapsaná v oddílu B, vložka 11575, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze, Pohledávka ve výši 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých), z toho příslušenství: 0 Kč. Právní důvod: pohledávka je pohledávkou z titulu smlouvy o úvěru ze dne 24.05.2011 mezi Společností a M & K Development, a.s.. Existence a výše pohl edávky je evidována v účetnictví Společnosti. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Předem určení zájemci - obchodní společnost NATLAND Investment Group N.V. a M & K Development, a.s. jako Upisovatel 1 a 2, splatí emisní kurs akcií, které upíší na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst.2 obcho dního zákoníku takto: - emisní kurs upsaných akcií Upisovatelem 1, tedy částku ve výši 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých) splatí obchodní společnost NATLAND Investment Group N.V. dnem uzavření smlouvy o započtení mezi tímto Upisovatelem 1 a Společností, - emisní kurs upsaných akcií Upisovatelem 2, tedy částku ve výši 28 000 000,00 Kč (dvacet osm milionů korun českých) splatí obchodní společnost M & K Development, a.s. dnem uzavření smlouvy o započtení mezi tímto Upisovatelem 2 a Společností. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií valná hromada schvaluje. Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost zašle akcionářům návrh smlouvy o započtení pohledávek do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smluv o upsání akcií. Akcionáři jsou povinni smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 1 (j ednoho) měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti.
od 27. 8. 2009 do 25. 9. 2009
- Valná hromada společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s., IČ: 27659682, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83 (dále jen "Společnost" nebo "BYTY ČAKOVICE, a.s."), konaná dne 17. srpna 2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se základní kapitál společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s. o částku 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) t.j. z částky 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 4,000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 20 (dvacet) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (s to tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude společnost M & K Development, a.s., se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, PSČ 190 00, IČ: 270 79 503, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12626, který upíše všech 20 (dvacet) kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akci í, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodníh o zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci, t.j. společnosti M & K Development, a.s., do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti BYTY ČAKOVICE, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obcho dního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Upisovatel je povinen splatit 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo 5011xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s. Zbývajíc í část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (jednoho) roku ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. do 17.8.2010, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo 5011xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.
od 3. 1. 2008 do 26. 3. 2012
- Na společnost došlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti MILPANA, s.r.o., IČ: 27584160, se sídlem Praha 9, Špitálská 885/2a, PSČ: 19000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117093
Kapitál
od 24. 8. 2011 do 26. 3. 2012
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 10. 2009 do 24. 8. 2011
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 9. 2009 do 26. 10. 2009
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 65 %.
od 22. 2. 2007 do 25. 9. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 8. 2011 do 26. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 600.
od 24. 8. 2011 do 26. 3. 2012
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti za podmínek ustanovení čl. V. stanov společnosti.
od 25. 8. 2010 do 24. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 25. 8. 2010 do 24. 8. 2011
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti za podmínek ustanovení čl. V. stanov společnosti.
od 25. 9. 2009 do 25. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 25. 9. 2009 do 25. 8. 2010
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 22. 2. 2007 do 25. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 9. 2. 2012 do 9. 2. 2012
Ing. Ivan Ševěček - místopředseda představenstva
Přehvozdí, , PSČ 281 63
den vzniku členství: 1. 12. 2010
den vzniku funkce: 31. 12. 2012
od 9. 2. 2012 do 26. 3. 2012
Ing. Ivan Ševěček - místopředseda představenstva
Přehvozdí, , PSČ 281 63
den vzniku členství: 1. 12. 2010
den vzniku funkce: 31. 1. 2012
od 9. 2. 2012 do 26. 3. 2012
Mgr. Lubor Svoboda - člen představenstva
Praha 5, Holubova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 31. 1. 2012
od 21. 12. 2010 do 21. 12. 2010
Ing. Ivan Ševěček - člen představenstva
Přehvozdí, , PSČ 281 63
od 21. 12. 2010 do 9. 2. 2012
Ing. Ivan Ševěček - člen představenstva
Přehvozdí, , PSČ 281 63
den vzniku členství: 1. 12. 2010
od 21. 12. 2010 do 26. 3. 2012
Ing. Jana Sečkářová - předseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, 8. listopadu 547/34, PSČ 169 00
den vzniku členství: 16. 4. 2009
den vzniku funkce: 7. 12. 2010
od 25. 8. 2010 do 9. 2. 2012
Josef Zíma - místopředseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Mikuláše z Husi, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 8. 2010 - 31. 1. 2012
den vzniku funkce: 18. 8. 2010 - 31. 1. 2012
od 26. 10. 2009 do 25. 8. 2010
Tomáš Raška, MBA - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Pod Rovinou 659/3, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 9. 2009 - 18. 8. 2010
od 13. 5. 2009 do 21. 12. 2010
Ing. Martin Tichý - předseda představenstva
Mělník, Vinohradská 3576, PSČ 276 01
den vzniku členství: 16. 4. 2009 - 1. 12. 2010
den vzniku funkce: 16. 4. 2009 - 1. 12. 2010
od 13. 5. 2009 do 21. 12. 2010
Ing. Jana Sečkářová - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, 8. listopadu 547/34, PSČ 169 00
den vzniku členství: 16. 4. 2009
od 4. 6. 2007 do 26. 10. 2009
Ing. Jan Koťátko - člen představenstva
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 30. 9. 2009
od 22. 2. 2007 do 4. 6. 2007
Tomáš Uhrík - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Slavíkova 1389/2, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 23. 5. 2007
den vzniku funkce: 22. 2. 2007
od 25. 8. 2010 do 25. 8. 2010
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda a místopředseda a člen představenstva.
od 25. 8. 2010 do 26. 3. 2012
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda a místopředseda nebo místopředseda a člen představenstva.
od 25. 9. 2009 do 25. 8. 2010
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to každý člen samostatně.
od 22. 2. 2007 do 25. 9. 2009
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 9. 2. 2012 do 26. 3. 2012
Mgr. Pavel Pražák - člen dozorčí rady
Praha 10, Podléšková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 31. 1. 2012
od 15. 8. 2011 do 9. 2. 2012
Ing. Richard Kolárik, MBA - člen dozorčí rady
Bratislava IV, Jána Smreka 5, 84108, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 31. 1. 2012
od 25. 8. 2010 do 15. 8. 2011
Ing. Libor Matura - člen dozorčí rady
Praha 10, Přetlucká, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 9. 2009 - 1. 8. 2011
od 25. 8. 2010 do 26. 3. 2012
Tomáš Raška, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Pod Rovinou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 8. 2010
den vzniku funkce: 18. 8. 2010
od 25. 8. 2010 do 26. 3. 2012
Ing. Karel Týc - místopředseda dozorčí rady
Zvole, Březovská 486, PSČ 252 45
den vzniku členství: 30. 9. 2009
den vzniku funkce: 18. 8. 2010
od 26. 10. 2009 do 25. 8. 2010
Ing. Libor Matura - předseda dozorčí rady
Praha 10, Přetlucká 2154/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 9. 2009
den vzniku funkce: 30. 9. 2009
od 26. 10. 2009 do 25. 8. 2010
Ing. Jan Koťátko - člen dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 30. 9. 2009 - 18. 8. 2010
od 26. 10. 2009 do 25. 8. 2010
Ing. Karel Týc - člen dozorčí rady
Zvole, Březovská 486, PSČ 252 45
den vzniku členství: 30. 9. 2009
od 4. 6. 2007 do 26. 10. 2009
Tomáš Raška, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 9, Teplická 276/28, PSČ 190 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 30. 9. 2009
den vzniku funkce: 23. 5. 2007 - 30. 9. 2009
od 4. 6. 2007 do 26. 10. 2009
Mgr. Petra Šimková - člen dozorčí rady
Praha 8, Braunerova 10, PSČ 180 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 30. 9. 2009
od 4. 6. 2007 do 26. 10. 2009
Tomáš Uhrík - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Slavíkova 1389/2, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 30. 9. 2009
od 22. 2. 2007 do 4. 6. 2007
Ing. Jan Koťátko - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 23. 5. 2007
den vzniku funkce: 22. 2. 2007 - 23. 5. 2007
od 22. 2. 2007 do 4. 6. 2007
Lubor Heisig - člen dozorčí rady
Praha 10, Troilova 439/1, PSČ 108 00
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 23. 5. 2007
den vzniku funkce: 22. 2. 2007
od 22. 2. 2007 do 4. 6. 2007
Ing. Vítězslav Hruška - člen dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, 5. května 234, PSČ 381 01
den vzniku členství: 22. 2. 2007 - 23. 5. 2007
den vzniku funkce: 22. 2. 2007
Akcionáři
od 29. 6. 2007 do 25. 9. 2009
NATLAND Reality, a.s., IČO: 27187519
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
od 4. 6. 2007 do 29. 6. 2007
IBIS Consulting, a.s., IČO: 27187519
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
od 22. 2. 2007 do 4. 6. 2007
GOLDEN RIVER, s.r.o., IČO: 27436721
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 8 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 10 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Komerční banka 2 788,67 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Černý

David Černý

- výtvarník

+96
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+68
+
-
3.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+45
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-81
+
-
5.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-234
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services