Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

KLIMINVEST CZ a.s.
IČO: 27661971

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 10. 2005
Obchodní firma
od 15. 11. 2005

KLIMINVEST CZ a.s.

od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005

Salvage, a.s.

Sídlo
od 15. 12. 2011 do 18. 12. 2012
Brno, Skrejš , PSČ 621 00
od 15. 11. 2005 do 15. 12. 2011
Brno, Skrejš 263/5, PSČ 621 00
od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005
Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00
IČO
od 14. 10. 2005

27661971

DIČ

CZ27661971

Identifikátor datové schránky:ntkmx7b
Právní forma
od 14. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka4434 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 25. 3. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 7. 2. 2006 do 25. 3. 2010
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 7. 2. 2006 do 25. 3. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 7. 2. 2006 do 25. 3. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 14. 10. 2005
- správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 11. 4. 2019
- Valná hromada společnosti KLIMINVEST CZ a.s. konaná dne 3.4.2019 rozhodla o přijetí usnesení následujícího obsahu: I. Hlavní akcionář. Řádná valná hromada společnosti KLIMINVEST CZ a.s., se sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno, IČ: 27661971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4434, (dále jen "Společnost") určuje, že Hlavním akcionáře m Společnosti je společnost GO4HOME a.s., se sídlem Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 05689406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7642 (dále jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 649 kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 64.900.000,- Kč, c ož představuje podíl 98,33 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích. II. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního akcionáře. Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře, a to společnost GO4HOME a.s., se sídlem Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 05689406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7642. Vlastnické právo k ostatním účastnickým cenným papír ům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ustanovení § 385 Zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení řádné valné hromady Společnosti o přechodu akc ií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). III. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 341.245,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (dále jen "Protip lnění"). Přiměřenost této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 376 Zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 3465-45/19 ze dne 12.3.2019 (dále jen "Znalecký posudek"), vypracovaný znaleckým ústavem spol ečností Kreston AaCE Consulting, s.r.o., IČ 44119097 (dále jen "Znalec"), který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku určují hodnotu jedné kmenové li stinné akcie Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a tedy určují přiměřenou výši Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti částkou ve výši 341.245,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českýc h). Znalec při stanovení výše přiměřeného Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti použil substanční metodu ocenění k datu ocenění 11.3.2019. Hodnota jmění Společnosti byla znaleckým ústavem alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společn osti (na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnosti a vydaných akcií Společnosti). IV. Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 Zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, pověřenou osobou ve smysl u znění § 378 Zákona o obchodních korporacích, a to společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO 45317054 (dále jen "Pověřená osoba"), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 Zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo j eště před přechodem vlastnického práva zaniklo, to vše ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Právo na obvyklý úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprá vněná osoba v prodlení s předáním akcií Společnosti. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií písemně sdělen p ři předání akcií Společnosti. V. Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti osvědčuje, že Pověřená osoba, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním řádné valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním řádné valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto společnost doložil Společnosti před konáním řádné valné hromady. VI. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři Společnosti. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, v kanceláři člena představenstva Společnosti Ing. Tomáše Ko šky (daňového poradce) na adrese Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00 v pracovní dny každé pondělí a středu v době od 9:00 do 13:00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář Společnosti může sjednat telefonicky na telefonním čísle + 420 602 688 841 anebo emailem na adrese koska@pk-dane.cz v rámci řádné a/nebo dodatečné lhůty jiný termín k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií Společnosti tyto akcie do jednoho (1) měsíce, bude Společností určena dodatečná lhůta pro pře dložení akcií v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií Společnosti své akcie ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korpora cích.
od 7. 2. 2019
- Valná hromada společnosti dne 4.2.2019 přijala usnesení následujícího obsahu: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 6.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 60.000.000,- Kč na 66.000.000,- Kč. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. d) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie Počet: 600 kusů Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinná Emisní kurs: 100.000,- Kč e) Na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč společnosti lze upsat 10 nových akcií společnosti (každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč) upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota jedné nově upisované akcie představuje 1 násobek hodnoty původní akcie společnosti. Akcie lze upisovat pouze celé. f) Upisování akcií bude probíhat jako dvoukolové, kdy akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Bez využití přednostního práva bud ou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, je v souladu s čl. 20 odst. 2 stanov vyloučeno ve druhém, případně v každém dalším kole. g) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě akcií, akcie jsou tedy upisovány bez emisního ážia. h) S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo s polečnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu a stejně tak tuto informaci zveřejnit na obchodním věstníku. Místem pro vykonání úpisu akcií s využitím přednostního práva je adresa Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kanceláři daňového poradce Ing. Tomáše Košky v pracovní dny v době od 9:00 do 13:00 hodin. i) Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 7 dní od upsání nových akcií společnosti, na bankovní účet společnosti č. 219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank. j) Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost GO4HOME a.s., IČ: 05689406, sídlem: Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen Vybra ný zájemce). Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 100.000,-Kč za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány na adrese Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kanceláři daňového poradce Ing. Tomáše Košky v pracovní dny v době od 9:00 do 13:00, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány na základně sm louvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurz akcií upsaných Vybraným záje mcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. 219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank. k) Akcie ani jejich jakákoli část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. l) Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva se připouští. Konkrétně se připouští možnost započtení pohledávky akcionáře, společnosti GO4HOM E, a.s. IČ: 05689406, sídlem Sukova 49/4, 602 00 Brno za společností ve výši ke dni konání této valné hromady 43.514.000,-Kč, vyplývající z rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 11.10.2018, č.j. 35 C 111/2015-158 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií a to dle Smlouvy o započtení pohledávek. Společnost předloží akcionáři, společnosti GO4HOME, a.s. IČ: 05689406, sídlem Sukova 49/4, 602 00 Brno návrh Smlouvy o započtení ve znění schváleném touto valnou hromadou pod Bodem č. 5. Smlouva o započtení prohlašuje Pohledávku tohoto akcionáře za nespornou. Ve Smlouvě o započtení je specifikována pohledávka akcionáře uvedením právního důvodu a výše, resp. způsobu jejího výpočtu. Návrh smlouvy bude akcionáři zaslán ze strany předst avenstva společnosti bezprostředně po vykonání úpisu akcií ze strany tohoto akcionáře, tedy bezprostředně po upsání akcií. Akcionář návrh smlouvy o započtení následně akceptuje. Emisní kurs upsaných akcií tak bude částečně splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Akcionář doručí podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti do tří pracovních dnů ode dne akceptace návrhu Smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. m) Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.
od 7. 6. 2016
- Valná hromada dne 02. 06. 2016 přijala tato rozhodnutí: 1)Základní kapitál společnosti KLIMINVEST CZ a.s. se z původních 2.000.000,- Kč (slovy: dvou milionů korun českých), zvyšuje o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), na nový základní kapitál ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). 2)Nepřipouští se upisování akcií nad a pod navrhovanou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3)Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné (1) ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 100 000 ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4)Upisování akcií bude probíhat jako jednokolové, tedy pouze pro stávající akcionáře společnosti s využitím jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, již nebudou dá le upisovány. Na každou jednu stávající akci společnosti lze upsat dvě nové akcie společnosti upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované akcie představuje jedno (1) násobek hodnoty původní akcie společnosti. Akcion áři společnosti mají přednostní právo upsat akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Jak vyplývá z § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, neupsal-li akcionář ak cie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou (2) týdnů od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva o možnost i upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Akcie ani jejich jakákoli část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního k urzu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští.Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapi tálu. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě akcií, akcie jsou tedy upisovány bez emisního ážia. 5)Místem pro vykonání úpisu akcií s využitím přednostního práva je adresa Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kancelář v 1. nadzemním patře. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 3 dní od upsá ní nových akcií společnosti, na bankovní účet společnosti číslo 219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank.
od 7. 6. 2016 do 7. 6. 2016
- Valná hromada dne 08. 06. 2016 přijala tato rozhodnutí: 1)Základní kapitál společnosti KLIMINVEST CZ a.s. se z původních 2.000.000,- Kč (slovy: dvou milionů korun českých), zvyšuje o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), na nový základní kapitál ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). 2)Nepřipouští se upisování akcií nad a pod navrhovanou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3)Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné (1) ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 100 000 ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4)Upisování akcií bude probíhat jako jednokolové, tedy pouze pro stávající akcionáře společnosti s využitím jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, již nebudou dá le upisovány. Na každou jednu stávající akci společnosti lze upsat dvě nové akcie společnosti upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované akcie představuje jedno (1) násobek hodnoty původní akcie společnosti. Akcion áři společnosti mají přednostní právo upsat akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Jak vyplývá z § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, neupsal-li akcionář ak cie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou (2) týdnů od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva o možnost i upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Akcie ani jejich jakákoli část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního k urzu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští.Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapi tálu. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě akcií, akcie jsou tedy upisovány bez emisního ážia. 5)Místem pro vykonání úpisu akcií s využitím přednostního práva je adresa Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kancelář v 1. nadzemním patře. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 3 dní od upsá ní nových akcií společnosti, na bankovní účet společnosti číslo 219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank.
Kapitál
od 6. 3. 2019
Základní kapitál 66 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 6. 2016 do 6. 3. 2019
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 11. 2005 do 22. 6. 2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 6. 3. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 660.
od 22. 6. 2016 do 6. 3. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 15. 4. 2016 do 22. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 14. 10. 2005 do 15. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 15. 12. 2017
MICHAL BERNÁT - předseda představenstva
Blansko, Sloupečník, PSČ 678 01
den vzniku členství: 14. 12. 2017
den vzniku funkce: 14. 12. 2017
od 15. 12. 2017
TOMÁŠ KOŠKA - člen představenstva
Brno - Mokrá Hora, Skrejš, PSČ 621 00
den vzniku členství: 14. 12. 2017
od 9. 6. 2015 do 15. 12. 2017
Ing. TOMÁŠ KOŠKA - předseda představenstva
Brno - Mokrá Hora, Skrejš, PSČ 621 00
den vzniku členství: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
den vzniku funkce: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
od 9. 6. 2015 do 15. 12. 2017
Mgr. ZDENĚK KUPSA - místopředseda představenstva
Pasohlávky, , PSČ 691 22
den vzniku členství: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
den vzniku funkce: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
od 9. 6. 2015 do 15. 12. 2017
ČESTMÍR ADAMEC - člen představenstva
Brno - Černá Pole, třída Generála Píky, PSČ 613 00
den vzniku členství: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
od 18. 12. 2012 do 9. 6. 2015
Josefa Vrzalová - předseda představenstva
Brno - Bystrc, Wollmanova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 29. 5. 2015
den vzniku funkce: 20. 11. 2012 - 29. 5. 2015
od 18. 12. 2012 do 9. 6. 2015
Miroslav Vaněk - člen představenstva
Brno - Brno-město, Kobližná, PSČ 602 00
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 29. 5. 2015
od 18. 12. 2012 do 9. 6. 2015
Jaroslav Kocián - člen představenstva
Brno - Komárov, Schwaigrova, PSČ 617 00
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 29. 5. 2015
od 15. 12. 2011 do 5. 1. 2013
Mgr. Peter Velický - předseda představenstva
Bratislava, Kuklovská 33, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 3. 2007 - 30. 6. 2012
den vzniku funkce: 23. 4. 2007 - 30. 6. 2012
od 30. 5. 2007 do 23. 12. 2008
Ing. Svatopluk Horák - člen představenstva
Brno - Stránice, Preslova 909/62, PSČ 602 00
den vzniku členství: 30. 3. 2007 - 1. 6. 2008
od 30. 5. 2007 do 15. 12. 2011
Mgr. Peter Velický - předseda představenstva
Bratislava, Kuklovská 33, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 3. 2007
den vzniku funkce: 23. 4. 2007
od 30. 5. 2007 do 5. 1. 2013
Ing. Tomáš Koška - člen představenstva
Brno - Mokrá Hora, Skrejš 263/5, PSČ 621 00
den vzniku členství: 30. 3. 2007 - 30. 6. 2012
od 15. 11. 2005 do 30. 5. 2007
Silvestr Novotný - předseda představenstva
Brno, Arménská 509/17, PSČ 625 00
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
den vzniku funkce: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
od 15. 11. 2005 do 30. 5. 2007
Ing. Lubomír Pujman - místopředseda představenstva
Brno, Grohova 102/3, PSČ 602 00
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
den vzniku funkce: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
od 15. 11. 2005 do 30. 5. 2007
Jaroslav Kocián - člen představenstva
Brno, Schwaigrova 661/21, PSČ 617 00
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005
JUDr. Milan Vašíček - předseda představenstva
Brno, Krásného 61, PSČ 636 00
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
den vzniku funkce: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005
Mgr. Filip Leder - místopředseda představenstva
Brno, Ostrá 18, PSČ 616 00
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
den vzniku funkce: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005
Mgr. Ing. Daniel Dunča - člen představenstva
Brno, Čápkova 4, PSČ 602 00
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
den vzniku funkce: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
od 15. 12. 2017
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
od 14. 10. 2005 do 15. 12. 2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 15. 12. 2017
MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ - člen dozorčí rady
Brno - Zábrdovice, Příkop, PSČ 602 00
den vzniku členství: 14. 12. 2017
od 9. 6. 2015 do 15. 12. 2017
Ing. LUBOMÍR PUJMAN - předseda dozorčí rady
Brno - Mokrá Hora, Tumaňanova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
den vzniku funkce: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
od 9. 6. 2015 do 15. 12. 2017
MUDr. ZDENĚK TRPĚLKA - člen dozorčí rady
Brno - Medlánky, Turistická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
od 9. 6. 2015 do 15. 12. 2017
JIŘÍ PUJMAN - člen dozorčí rady
Brno - Mokrá Hora, Tumaňanova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 29. 5. 2015 - 14. 12. 2017
od 11. 4. 2015 do 9. 6. 2015
JIŘÍ MĚŘÍNSKÝ - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Mozolky, PSČ 616 00
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 29. 5. 2015
od 24. 2. 2015 do 11. 4. 2015
JIŘÍ MĚŘÍNSKÝ - člen dozorčí rady
Brno - Husovice, Lieberzeitova, PSČ 614 00
den vzniku členství: 16. 11. 2012
od 18. 12. 2012 do 24. 2. 2015
Jiří Měřínský - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Mozolky, PSČ 616 00
den vzniku členství: 16. 11. 2012
od 18. 12. 2012 do 9. 6. 2015
Ladislav Mašarák - předseda dozorčí rady
Brno - Komín, Ulrychova, PSČ 624 00
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 29. 5. 2015
den vzniku funkce: 20. 11. 2012 - 29. 5. 2015
od 18. 12. 2012 do 9. 6. 2015
Ivo Zítko - člen dozorčí rady
Brno - Ivanovice, Jezerůvky, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 29. 5. 2015
od 3. 11. 2011 do 5. 1. 2013
Ing. Zdeněk Láska - předseda dozorčí rady
Malá Skála, 550E, PSČ 468 22
den vzniku členství: 30. 3. 2007 - 30. 6. 2012
den vzniku funkce: 23. 4. 2007 - 30. 6. 2012
od 30. 5. 2007 do 3. 11. 2011
Ing. Zdeněk Láska - předseda dozorčí rady
Železný Brod - Malá Skála, 550E, PSČ 468 22
den vzniku členství: 30. 3. 2007
den vzniku funkce: 23. 4. 2007
od 30. 5. 2007 do 5. 1. 2013
Filip Schleif - člen dozorčí rady
Liberec, Vackova 377, PSČ 463 12
den vzniku členství: 30. 3. 2007 - 30. 6. 2012
od 30. 5. 2007 do 5. 1. 2013
JUDr. Vítězslav Mikulčický, PhD. - člen dozorčí rady
Lysice, 503, PSČ 679 71
den vzniku členství: 30. 3. 2007 - 30. 6. 2012
od 15. 11. 2005 do 30. 5. 2007
Ing. Tomáš Koška - předseda dozorčí rady
Brno, Skrejš 263/5, PSČ 621 00
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
den vzniku funkce: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
od 15. 11. 2005 do 30. 5. 2007
MUDr. Zdeněk Trpělka - člen dozorčí rady
Brno - Medlánky, Turistická 514/40A, PSČ 621 00
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
od 15. 11. 2005 do 30. 5. 2007
Ing. Ladislav Šíbl - člen dozorčí rady
Brno, Bzenecká 4190/4, PSČ 628 00
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 30. 3. 2007
od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005
Mgr. Jitka Frimmelová - předseda dozorčí rady
Brno, Rybářská 32, PSČ 603 00
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
den vzniku funkce: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. - člen dozorčí rady
Habrovany, 118, PSČ 683 02
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
den vzniku funkce: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
od 14. 10. 2005 do 15. 11. 2005
Petra Příborská - člen dozorčí rady
Vyškov, sídl. Osvobození 622/9, PSČ 682 01
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
den vzniku funkce: 14. 10. 2005 - 27. 10. 2005
Hodnocení firmy
-9
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 1 komentářů

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat jen e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 2 komentáře

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

Fio banka, která patří k nejlevnějším v Česku, ode dneška ruší i poplatek za takzvané europlatby. Kvůli novému nařízení EU budou muset zlevnit také další banky. Nový ceník Fio přináší třeba i výhodnější výběry z cizích bankomatů.

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

23. 4. 2019 | Jak na to | Jana Poncarová

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

Jsou to snadné kupecké počty. Hlávkový salát stojí kolem patnácti dvaceti korun, přitom za stejnou cenu pořídíte i sáček semínek, z něhož vypěstujete třeba dvacet salátů. Podobné je to s ředkvičkami. Pak už záleží na tom, na kolik si ceníte své práce – nebo jestli zahradničení berete jako kombinaci příjemného s užitečným.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

22. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 10 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 2 komentáře

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Česká spořitelna 2 688,00 Kč
ČSOB 2 688,50 Kč
Sberbank CZ 2 712,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 751,50 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+22
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-25
+
-
3.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-33
+
-
4.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-56
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-140
+
-

Články na Heroine.cz

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services