VENTUREAL Holding a.s., IČO: 27667201 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VENTUREAL Holding a.s. Údaje byly staženy 26. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27667201. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27667201 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 11. 2005
Obchodní firma
od 19. 10. 2009

VENTUREAL Holding a.s.

od 3. 10. 2007 do 19. 10. 2009

VENTUREAL Invest a.s.

od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007

Escudo, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 12. 9. 2014 do 10. 2. 2017
Brno, Křižíkova , PSČ 612 00
od 24. 9. 2010 do 12. 9. 2014
Brno, Vídeňská , PSČ 639 00
od 3. 10. 2007 do 24. 9. 2010
Brno, Vídeňská 121, PSČ 619 00
od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007
Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00
IČO
od 25. 11. 2005

27667201

DIČ

CZ27667201

Identifikátor datové schránky:uxggvpe
Právní forma
od 25. 11. 2005
Akciová společnost
Spisová značka4489 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 25. 11. 2005 do 26. 8. 2010
- správa vlastního majetku
Předmět činnosti
od 26. 8. 2010
- správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 12. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 9. 2014 do 8. 3. 2017
- Počet členů správní rady: 2
od 24. 9. 2010 do 24. 9. 2010
- Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti VENTUREAL Holding a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 121, PSČ 619 00, IČ 27667201 takto: Základní kapitál společnosti se snižuje z původní hodnoty 1 573 772 000,- Kč, slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát tři milionů sedm set sedmdesát dva tisíc korun českých, na novou hodnotu 456 000 000,-- Kč, slovy: čtyři sta padesát šest milionů korun č eských, a to o částku 1 117 772 000,-- Kč, slovy: jedna miliarda sto sedmnáct milionů sedm set sedmdesát dva tisíc korun českých, za účelem a z důvodu úhrady ztráty společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen způsobem uvedeným v § 213a obchodního zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty listinných akcií na majitele takto: - jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 50.000.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 14 487 486,- Kč, slovy: čtrnáct milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých - jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 4.000.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 1.158.998,- Kč, slovy: jeden milion jedno sto padesát osm tisíc devět set devadesát osm korun českých - jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 100.000,-- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 28 975,- Kč, slovy: dvacet osm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých - jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 2.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 580,-- Kč, slovy: pět set osmdesát korun českých - jmenovitá hodnota každé akcie s hodnotou 1.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu 281,- Kč, slovy: dvě stě osmdesát jedna korun českých Postup při snížení základního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty na předložených listinných akciích. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby své listinné akcie předložili v sídle společnosti za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií, přičemž lhůta k předložení akcií se určuje na 60, slovy: šedesát dní od zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 19. 10. 2009 do 25. 11. 2009
- Základní kapitál společnosti VENTUREAL Invest a.s. ve výši 1.490.817.000,-- Kč, slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých, se zvyšuje o částku 82.955.000,--Kč, slovy: osmdesát dva milionů devět set padesát pět tisíc korun českých. Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 1.573.772.000,-- Kč, slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát tři milióny sedm set sedmdesát dva tisíce korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu je nutnost získa t zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 82.955.000,- Kč, slovy: osmdesát dva miliónů devět set padesát pět tisíc korun českých, bude provedeno vydáním 1 ks, slovy: jednoho kusu, nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč, slovy: padesát m ilionů korun českých, 8 ks, slovy: osmi kusů, nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, 9 ks, slovy: devíti kusů, nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč, slovy: sto tisí c korun českých, 27 ks, slovy: dvaceti sedmi kusů, nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých a 1 ks, slovy: jednoho kusu, nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1,000.,- Kč, slovy: jeden tisíc koru n českých. Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva určitým zájemcem, kterým je společnost New Energies Investment AG, se sídlem c/o Bank Sarasin & Cie AG, Elisabethenstr. 62, 4051 Basel, Schweiz. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném mís tě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné. Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu. Peněžitá pohledávka společnosti New Energies Investment AG, se sídlem c/o Bank Sarasin & Cie AG, Elisabethenstr. 62, 4051 Basel, Schweiz., ve výši 3.227.33 3,- € vůči společnosti VENTUREAL Invest a.s., se sídlem se sídlem Brno, Vídeňská 121, PSČ: 619 00, Česká republika, IČ: 276 67 201 vzniklá na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi New Energies Investment AG a VENTUREAL AG se sídlem Rotenturmstraße 16-18/ Topl, 1010 Wien, Rakousko ze dne 29.9.2008 a Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi New Energies Investment AG a VENTUREAL Invest a.s. dne 3.8.2009. Peněžitá pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů po uplynutí lhůty k up sání akcií.
od 23. 10. 2008 do 6. 11. 2008
- Bez ohledu na skutečnost, že upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 5.9.2008, zveřejněného v obchodním rejstříku dne 16.9.2008, bylo neúčinné, když marně uplynula lhůta stanovená označeným rozhodnutím pro uzavření smluv o upsání akcií a tím marně uplynula i lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 5.9.2008, zveřejněné v obchodním rejstříku dne 16.9.2008 z důvodu ochrany právní jistoty zrušuje. Základní kapitál společnosti VENTUREAL Invest a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) se zvyšuje o částku 1.488.817.000,-- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistaosmdesátosmmiliónůosmsetsedmnácttisíckorunčeských). Nová výše základního kapitá lu společnosti bude po zvýšení činit 1.490.817.000,-- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistadevadesátmiliónůosmsetsedmnácttisíckorunčeských). Důvodem zvýšení základního kapitálu je integrace struktury celé firemní skupiny Ventureal působící ve střední a východn í části EU a nutnost získat zdroje pro na další rozvoj a provozování projektů větrných elektráren v České, Slovenské a Rumunské republice. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.488.817.000,-- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistaosmdesátosmmiliónůosmsetsedmnácttisíckorunčeských) bude provedeno vydáním 28 ks (slovy: dvacetiosmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.0 00.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 20 ks (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 87 ks (slovy: osmdesátisedmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodno tě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských), 58 ks (slovy: padesátiosmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) a 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1.000.,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kotované. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány tak, že - 28 ks (slovy: dvacetosm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony k orun českých), 28 ks (slovy: dvacetosm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 11 ks (slovy: jedenáct kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunč eských) bude upsáno předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je akcionář společnosti Dipl. Ing. Franz Blochberger, bytem Brno, Nám. Svobody 16, PSČ 602 00, nar. 5.8.1970 - 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 33 ks (slovy: třicettři kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských), 26 k s (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) a 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1.000.,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) bude upsáno před em určeným zájemcem předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je akcionář společnosti Mag. Martin Blochberger, bytem Vídeň, Eduardgasse 2/35, 1180, Rakouská republika, nar. 3.1.1980, - 9 ks (slovy: devět kusů) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 26 ks (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 21 ks (slovy: dvacetjeden kus) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) bude upsáno předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je společnost ESPIRA a.s., se sídlem Nám. SNP 13, Brati slava, PSČ 811 06, Slovenská republika, IČ: 35930624, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 3568/B, Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti VENTUREAL Invest a.s., IČ: 276 67 201 se sídlem Brno, Vídeňská 121, PSČ: 619 00, Česká republika. Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě jsou určené osoby oprávněny na výše uvede ném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření písemné smlouvy o vkladu obchodního podílu do základního kapitálu společnosti ve sm yslu § 60, odst. 2 obchodního zákoníku, jinak je jeho upsání neúčinné. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu Dipl. Ing. Franze Blochbergera, který tvoří 85 % obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL s.r.o., se sídlem Vídeňská 121, Brno, IČ: 262 68 868, 98 % obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Finance CZ s.r.o., se sídl em Vídeňská 121, Brno, IČ: 282 69 047, 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Košice spol. s r.o., se sídlem Kováčska 57, Košice, Slovenská republika, IČ 44018754, 70% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL RO SRL, se sídlem 28 Gheorghe Polizu Str. , Room 4, 1st District, Bucuresti, Rumunská republika, DIČ RO 22349789 a 33% obchodní podíl ve společnosti S.C. SABLOAL ENERGIE EOLIANA SRL se sídlem Calea Clujului č. 144 - 148, Birou 9a, Oradea, Rumunská republika, DIČ RO 18185840, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce, společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 995-03-2008, oceněn na částku 1.442.822.000,-- Kč, slovy: jednamiliardačtyřistačtyřicetdvamiliónyosmsetdvacetdvatisícekoru nčeských a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 28 ks (slovy: dvacetosm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 28 ks (slovy: dvacetosm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 11 ks (slovy: jedenáct kusů) nových kmenový ch akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kotované. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu Mag. Martina Blochbergera, který tvoří 5 % obchodní podíl ve společnosti RO SRL, se sídlem 28 Gheorghe Polizu Str., Room 4, 1st District, Bucuresti, Rumunská republika, DIČ RO 22349789, který byl na základě znalec kého posudku soudem jmenovaného znalce, společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 995-03-2008, oceněn na částku 7.353.000,-- Kč, slovy: sedmmiliónůtřistapadesáttřitisíce korunčeských a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 33 ks (slovy: třicettři kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských), 26 ks (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1.000.,-- Kč (slovy: jedentis íckorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kotované. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu společnosti ESPIRA a.s, který tvoří 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Slovakia s.r.o., se sídlem Nám. SNP 13, Bratislava, Slovenská republika, IČ 25260138, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce, společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 995 - 03- 2008, oceněn na částku 38.642.000,-- Kč, slovy: třicetosmmilionůšestsetčtyřicetdvatisíce korun českých a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 9 ks (slovy: devět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 26 ks (slovy: dvacetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč ( slovy: stotisíckorunčeských) a 21 ks (slovy: dvacetjeden kus) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kotované.
od 16. 9. 2008 do 23. 10. 2008
- Základní kapitál společnosti VENTUREAL Invest a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) se zvyšuje o částku 1.527.586.000,-- Kč (slovy: jednamiliardapětsetdvacetsedmmiliónůpětsetosmdesátšesttisíckorunčeských). Nová výše základního kapit álu společnosti bude po zvýšení činit 1.529.586.000,-- Kč (slovy: jednamiliardapětsetdvacetdevětmiliónůpětsetosmdesátšesttisíckorunčeských). Důvodem zvýšení základního kapitálu je integrace struktury celé firemní skupiny Ventureal působící ve střední a vý chodní části EU a nutnost získat zdroje pro na další rozvoj a provozování projektů větrných elektráren v České, Slovenské a Rumunské republice. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.527.586.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetdvacetsedmmiliónůpětsetosmdesátšesttisíckorunčeských) bude provedeno vydáním 29 ks (slovy: dvacetidevíti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000. 000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 19 ks (slovy: devatenácti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 15 ks (slovy: patnácti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnot ě akcie 100.000.,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 43 ks (slovy: čtyřicetitří kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na m ajitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány tak, že - 29 ks (slovy: dvacetdevět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,- Kč (slovy: čtyřimiliony koru n českých), 2 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 7 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) bude upsáno předem určeným zájemcem, vlastníke m nepeněžitého vkladu, kterým je akcionář společnosti Dipl. Ing. Franz Blochberger, bytem Brno, Nám. Svobody 16, PSČ 602 00, nar. 5.8.1970 - 9 ks (slovy: devět kusů) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 13 ks (slovy: třináct kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 36 ks (s lovy: třicetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) bude upsáno předem určeným zájemcem, vlastníkem nepeněžitého vkladu, kterým je společnost ESPIRA a.s., se sídlem Nám. SNP 13, Bratislava, PS Č 811 06, Slovenská republika, IČ: 35930624, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 3568/B, Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti VENTUREAL Invest a.s., IČ: 276 67 201 se sídlem Brno, Vídeňská 121, PSČ: 619 00, Česká republika. Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě jsou určené osoby oprávněny na výše uvede ném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření písemné smlouvy o vkladu obchodního podílu do základního kapitálu společnosti ve sm yslu § 60, odst. 2 obchodního zákoníku, jinak je jeho upsání neúčinné. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu Dipl. Ing. Franze Blochbergera, který tvoří 100% obchodní podíl ve společnosti 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL s.r.o., se sídlem Vídeňská 121, Brno, IČ 26268868, 99% obchodní podíl ve společnosti VENTU REAL Finance CZ s.r.o., se sídlem Vídeňská 121, Brno, IČ 28269047, 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Košice spol. s r.o., se sídlem Kováčska 57, Košice, Slovenská republika, IČ 44018754, 70% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL RO Srl, se sí dlem 28 Gheorghe Polizu Str., Room 4, lst District, Bucuresti, Rumunská republika, DIČ RO 22349789 a 33% obchodní podíl ve společnosti S.C. SABLOAL ENERGIE EOLIANA SRL se sídlem Calea Clujului č. 144 - 148, Birou 9a, Oradea, Rumunská republika, DIČ RO 181 85840, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 952 - 03- 2008, oceněn na částku 1.490.214.000,-- Kč, slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát milionů dvě stě čtrnáct tisíc korun českých a zároveň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 29 ks (slovy: dvacetdevět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000.,-- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), 10 ks ( slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 2 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 7 ks nových kmenových akcií o jm enovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kótované. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu společnosti ESPIRA a.s, který tvoří 100% obchodní podíl ve společnosti VENTUREAL Slovakia s.r.o., se sídlem Nám. SNP 13, Bratislava, Slovenská republika, IČ 25260138, který byl na základě znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce společnosti Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, Nezvalova 423, IČ 25260138, číslo 2 952 - 03- 2008, oceněn na částku 37.372.000,- Kč, slovy: třicet sedm milionů tři sta sedmdesát dva tisíce korun českých a zároveň se schvaluje a zárov eň se schvaluje, aby na tento nepeněžitý vklad bylo vydáno 9 ks (slovy: devět kusů) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 4.000.000.,-- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), 13 ks (slovy: třináct kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě a kcie 100.000.,-- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a 36 ks (slovy: třicetšest kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 2.000.,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), všechny akcie budou vydány na majitele, budou mít listinnou podobu a nebudou kó tované.
Kapitál
od 24. 9. 2010
Základní kapitál 456 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 2009 do 24. 9. 2010
Základní kapitál 1 573 772 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 11. 2008 do 25. 11. 2009
Základní kapitál 1 490 817 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 10. 2007 do 6. 11. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 8. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 228 v listinné podobě.
od 24. 9. 2010 do 8. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 29 v listinné podobě.
od 24. 9. 2010 do 8. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 28 v listinné podobě.
od 24. 9. 2010 do 8. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 116 v listinné podobě.
od 24. 9. 2010 do 8. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 85 v listinné podobě.
od 24. 9. 2010 do 8. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 25. 11. 2009 do 24. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 29 v listinné podobě.
od 25. 11. 2009 do 24. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 28 v listinné podobě.
od 25. 11. 2009 do 24. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 116 v listinné podobě.
od 25. 11. 2009 do 24. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 85 v listinné podobě.
od 25. 11. 2009 do 24. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 6. 11. 2008 do 25. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 28 v listinné podobě.
od 6. 11. 2008 do 25. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 6. 11. 2008 do 25. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 107 v listinné podobě.
od 6. 11. 2008 do 25. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 58 v listinné podobě.
od 6. 11. 2008 do 25. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 25. 11. 2005 do 6. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 8. 3. 2017
GYÖRGY VAVRIK - předseda správní rady
Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Crisanel 13, Ap.6, Rumunsko
den vzniku členství: 28. 11. 2016
den vzniku funkce: 28. 11. 2016
od 8. 3. 2017 do 1. 1. 2021
GYÖRGY VAVRIK - Statutární ředitel
Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Crisanel 13, Ap.6, Rumunsko
den vzniku funkce: 28. 11. 2016
od 12. 9. 2014 do 8. 3. 2017
Dipl.Ing. FRANZ BLOCHBERGER - předseda správní rady
Brno - Brno-město, Jakubské náměstí, PSČ 602 00
den vzniku členství: 18. 7. 2014 - 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 18. 7. 2014 - 29. 11. 2016
od 12. 9. 2014 do 8. 3. 2017
Dipl.Ing. FRANZ BLOCHBERGER
Brno - Brno-město, Jakubské náměstí, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 18. 7. 2014 - 28. 11. 2016
od 12. 9. 2014 do 8. 3. 2017
MARTIN BLOCHBERGER - člen správní rady
Bisamberg, Korneuburgerstrasse 2/4, Rakouská republika
den vzniku členství: 18. 7. 2014 - 28. 11. 2016
od 1. 3. 2010 do 24. 1. 2014
Ing. Michael Lassager - člen představenstva
Bad Fischau, Wienerin 4, 2721, Rakouská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 30. 8. 2011
od 1. 3. 2010 do 24. 1. 2014
Ing. Ester Včeláková - člen představenstva
Brno, Heleny Malířové 161/8, PSČ 638 00
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 23. 10. 2012
od 25. 11. 2009 do 12. 9. 2014
Dipl.Ing. Franz Blochberger - předseda představenstva
Brno, Jakubské náměstí 6, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 18. 7. 2014
den vzniku funkce: 26. 7. 2007 - 18. 7. 2014
od 3. 10. 2007 do 25. 11. 2009
Dipl.ing. Franz Blochberger - předseda představenstva
Brno, náměstí Svobody 16, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 7. 2007
den vzniku funkce: 26. 7. 2007
od 3. 10. 2007 do 1. 3. 2010
Ing. Alexander Szotkowski - člen představenstva
Brno, Skoumalova 30, PSČ 621 00
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 7. 12. 2009
od 3. 10. 2007 do 12. 9. 2014
Martin Blochberger - místopředseda představenstva
Vídeň, Eduardgasse 2/35, 1180, Rakouská republika
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 18. 7. 2014
den vzniku funkce: 26. 7. 2007 - 18. 7. 2014
od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007
JUDr. Milan Vašíček - předseda představenstva
Brno, Krásného 61, PSČ 636 00
den vzniku členství: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
den vzniku funkce: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007
Mgr. Filip Leder - místopředseda představenstva
Brno, Šumavská 2278/34, PSČ 602 00
den vzniku členství: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
den vzniku funkce: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007
Mgr. Ing. Daniel Dunča - člen představenstva
Brno, Čápkova 4, PSČ 602 00
den vzniku členství: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
od 12. 9. 2014 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 1. 3. 2010 do 12. 9. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 25. 11. 2005 do 1. 3. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 1. 3. 2010 do 24. 1. 2014
Dipl. Ing. Michael Hohn - místopředseda dozorčí rady
Riehen, Inzlingerstrasse 210, 4125, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 7. 6. 2011
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 7. 6. 2011
od 1. 3. 2010 do 24. 1. 2014
Urs Gerspacher - člen dozorčí rady
Ennetbaden, Schlierenstrasse 66, 5408, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 7. 6. 2011
od 1. 3. 2010 do 24. 1. 2014
Markus Schneider - člen dozorčí rady
Kirchdorf, Hirschengasse 2, 5416, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 23. 10. 2012
od 1. 3. 2010 do 24. 1. 2014
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. - člen dozorčí rady
Habrovany, 118, PSČ 683 01
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 23. 10. 2012
od 1. 3. 2010 do 12. 9. 2014
Mag. Georg Stöger - předseda dozorčí rady
Praha 1, Haštalská 6, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 18. 7. 2014
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 18. 7. 2014
od 1. 3. 2010 do 12. 9. 2014
Franz Blochberger - člen dozorčí rady
Krumbach, Weises Kreuz 38, 2851, Rakouská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 18. 7. 2014
od 3. 10. 2007 do 1. 3. 2010
Ing. Ester Včeláková - předseda dozorčí rady
Brno, Heleny Malířové 161/8, PSČ 638 00
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 7. 12. 2009
den vzniku funkce: 26. 7. 2007 - 7. 12. 2009
od 3. 10. 2007 do 1. 3. 2010
Martin Hanus - člen dozorčí rady
Brno, Provazníkova 56, PSČ 613 00
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 7. 12. 2009
od 3. 10. 2007 do 1. 3. 2010
Mgr. Eva Marišinská, Dis. - člen dozorčí rady
Brno, Dubová 5, PSČ 637 00
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 7. 12. 2009
od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007
Mgr. Jitka Frimmelová - předseda dozorčí rady
Brno, Rybářská 32, PSČ 603 00
den vzniku členství: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
den vzniku funkce: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. - člen dozorčí rady
Habrovany, 118, PSČ 683 02
den vzniku členství: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
od 25. 11. 2005 do 3. 10. 2007
Petra Příborská - člen dozorčí rady
Vyškov, sídl.Osvobození 612/9, PSČ 682 01
den vzniku členství: 25. 11. 2005 - 26. 7. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+20

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

0

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

0

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-9

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-12

+
-
Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-20

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services