BODOS Czechia a.s., IČO: 27668681 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BODOS Czechia a.s. Údaje byly staženy 9. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27668681. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27668681 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 12. 2005
Obchodní firma
od 8. 12. 2005

BODOS Czechia a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 11. 2016
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Blansko
Obec: Boskovice
Část obce: Boskovice
Ulice: Mánesova
Adresní místo: Mánesova 2266/1a
PSČ: 68001
od 2. 1. 2014 do 1. 11. 2016
Boskovice, Mánesova , PSČ 680 01
od 8. 12. 2005 do 2. 1. 2014
Boskovice, Mánesova 1, PSČ 680 12
IČO
od 8. 12. 2005

27668681

DIČ

CZ27668681

Identifikátor datové schránky:tinc6xi
Právní forma
od 8. 12. 2005
Akciová společnost
Spisová značka4508 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 1. 10. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; nakládání provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
od 14. 4. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 4. 2011 do 1. 10. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
- zasilatelství
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
- velkoobchod
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
- zprostředkování obchodu a služeb
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
- skladování zboží a manipulace s nákladem
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2014
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 25.06.2014.
od 19. 12. 2013 do 7. 1. 2014
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 53.722.000,-Kč (slovy: padesát tři tisíce sedm set dvacet dvě koruny české) upsáním nových akcií o částku 12.020.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů dvacet tisíc korun českých) s tím, že nová výše zákla dního kapitálu společnosti bude činit po jeho zvýšení celkem 65.742.000,-Kč (slovy: šedesát pět milionů sedm set čtyřicet dva tisíce korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude společností vydáno 12.020,-Kč (slovy: dvanáct tisíc dvacet kusů) nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie společnosti je oprávněn upsat s využitím svého přednostního práva stávající jediný akcionář, a to společnost BODOS a.s., se sídlem v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12, IČ 494 35 230, zapsaná v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1087, s tím, že upsání nově vydávaných akcií jinou osobou není přípustné. Místem pro upsání akcií jediným stávajícím akcionářem společnosti je sídlo společnosti BODOS Czechia a.s. v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12. Lhůta pro upsání akcií stávajícím jediným akcionářem činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet ode dn e doručení písemné výzvy představenstva společnosti, obsahující oznámení počátku běhu lhůty pro upsání akcií, emisní kurs upisovaných akcií a také návrh smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. Všechny nové akcie společnosti budou upsány společností BODOS a.s., se sídlem v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12, IČ 494 35 230, jako jediným akcionářem společnosti, v souladu s ustanovením § 204 odst. 5) obchodního zákoníku smlouvu o up sání akcií uzavřenou mezi společností a na straně jedné a společností BODOS a.s., na straně druhé, a to v průběhu lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově vydávaných akcií činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a tento bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, kterým je společno st BODOS a.s. v době před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad jediného akcionáře-společnosti BODOS a.s., který je výlučným vlastníkem předmětu vkladu, byl oceněn znaleckým posudkem o ceně nepeněžit ého vkladu a emisi akcií č. 4268/2013, který vyhotovila dne 19.08.2013 společnost MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem v Praze 9, Hálova 34, PSČ 190 00, IČ 448 46 762, jako znalecký ústav jmenovaný ke stanovení obvyklé ceny nemovitostí usnesením Krajského s oudu v Brně ze dne 25.04.2013 čj. 50 Nc 6174/2013-8 ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem vypracování uvedeného posudku. Jediný akcionář společnosti, a to společnost BODOS a.s., se sídlem v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12, IČ 494 35 230, splatí emisní kurs všech nově vydávaných akcií nepeněžitým vkladem - svou nemovitostí, kterou má ve výlučném vlastnictv í, jejíž cena byla stanovena uvedeným znaleckým posudkem na 12.020.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů dvacet tisíc korun českých) s tím, že za níže uvedený nepeněžitý vklad bude společností BODOS Czechia a.s. vydáno uvedenému upisovateli - společnosti BODOS a.s., celkem 12.020 ks (slovy: dvanáct tisíc dvacet kusů) nekótovaných kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), přičemž nebude žádného emisního áž ia. Jediný akcionář společnosti, a to společnost BODOS a.s., se sídlem v Boskovicích, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 680 12, IČ 494 35 230, splatí jako upisovatel emisní kurs všech jím upisovaných akcií svou nemovitostí, kterou má ve svém výlučném vlastnictví , a to svým pozemkem zapsaným dosud v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice na listu vlastnictví č. 1737 pro obec a katastrální území Boskovice: -pozemek parc.č. 3640/117 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 10188 m2, a to včetně všech součástí a příslušenství, jako jsou zejména zpevněné plochy živičné s betonovými obrubníky, vedení zemního plynu, vedení pitné vody, vedení splaškové kanalizace včetně čtyř kanalizačních revizních šachet, vedení dešťové kanalizace, vedené kanalizace pro zaolejované vody včetně devíti revizních šachet, vedení datové sítě včetně přívodu elektřiny pro správní budovy a vedení veřejného osvětlení, které se neevidují v katastru nemovitostí.
od 14. 4. 2011 do 1. 10. 2014
- Společnosti se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 29.06.2010.
od 5. 1. 2006 do 4. 5. 2006
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 51.722.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů sedm set dvacet tisíc korun českých), tedy z dosavadního základního kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 53.722.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů sedm set dvacet dva tisíc korun českých) - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - bude upsáno celkem 51.722 (slovy: padesát jedna tisíc sedm set dvacet dva) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie činí 1.000,- Kč (slo vy: jeden tisíc korun českých) - všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem - právo upsat nové akcie lze vykonat v sídle společnosti na adrese Boskovice, Mánesova 1, v pracovní dny v době od 8 hod. do 15 hod. ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude doručen jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch . zák. - upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsat akcie lze proto dříve, než rozhodnutí jediného akcioná ře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák., avšak až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku - jediný akcionář schvaluje upisování akcií níže specifikovaným nepeněžitým vkladem. Tímto nepeněžitým vkladem je 187 vozových jednotek, tak jak jsou níže uvedeny: pořadové číslo: druh vozidla: tovární značka, typ vozidla: registrační značka: rok vyroby: 1. osobní automobil FORD Mondeo B5Y 1B15522 2002 2. návěs cisternový MENCI SANTI SL1053 1B17759 2003 3. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B64926 1998 4. tahač návěsu IVECO LD 440 E 42 T 1B83273 1996 5. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83519 2000 6. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83521 2000 7. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83524 2000 8. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83943 2000 9. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B84226 1998 10. tahač návěsu MAN TGA 26.430 6x2/2 2B71921 2004 11. návěs cisternový VIBERTI 36S7EVP BK 6607 1991 12. návěs cisternový PARCISA CACC-3ES BKA5033 1995 13. návěs cisternový CARDI SANTI 793105 BKA5096 2001 14. návěs cisternový MAGYAR 80 A BKA5098 2002 15. návěs cisternový PIECENZA S37R2N NC-04 BKA5107 1997 16. návěs cisternový MAGYAR 80 A BKA5118 2002 17. tahač návěsu VOLVO FH12 420 BKA5537 1994 18. tahač návěsu VOLVO FH12 62T BKE9147 1999 19. tahač návěsu VOLVO FH12 62T BKH0842 1999 20. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T BKH1497 1998 21. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T BKH1501 1998 22. návěs cisternový MAGYAR 80 A BKA5086 2001 23. návěs cisternový CARDI SANTI 793105 1B01098 2002 24. návěs cisternový BSS METACO NK 18.14.10 1B17676 1994 25. přívěs cisternový MV Luebtheen WA 18 1B17708 1998 26. návěs cisternový STROJOBAL NC-24 1B49401 1985 27. návěs cisternový STROJOBAL NC 33.25.23 1B49402 1992 28. přívěs cisternový PC 17.12 2B72781 1995 29. návěs cisternový Schwarte 2B72783 1998 30. přívěs cisternový Schwarte 2B72785 1998 31. přívěs cisternový Schwarte 2B72790 1998 32. návěs cisternový STROJOBAL NC 31.23.22 2B72791 1977 33. návěs cisternový Schwarte 2B72792 1998 34. přívěs cisternový Schwarte 2B72793 1998 35. přívěs cisternový Schwarte 2B72798 1998 36. návěs cisternový STROJOBAL NC 31.23.22 2B72799 1975 37. tahač návěsu MAN 19.422 FLS/BL/G 2B72881 1993 38. nákladní cisternový MAN 19.403 3B69815 1998 39. nákladní cisternový MAN 19.403 3B69847 1998 40. tahač návěsu MAN 19.403 3B69851 1998 41. tahač návěsu MAN 19.403 3B69852 1996 42. tahač návěsu MAN 19.403 3B69882 1998 43. tahač návěsu MAN 19.403 3B69883 1998 44. nákladní cisternový MAN 19.403 3B69884 1998 45. nákladní cisternový MAN 19.403 3B69929 1998 46. tahač návěsu MAN 19.403 3B69934 1998 47. přívěs cisternový BSS PV 22.16 BK 4745 1988 48. přívěs cisternový PANAV PK 20.17 BK 4761 1995 49. návěs cisternový STROJOBAL NC 33.25.23 BK 4767 1983 50. přívěs cisternový PANAV PK 20.17 BK 4790 1993 51. přívěs cisternový PANAV PK 20.17 BK 6384 1992 52. návěs cisternový STROJOBAL NC 18.074 BK 6403 1973 53. návěs cisternový TANK APP BAU BECKUM BK 6576 1983 54. návěs cisternový VM TARM S 19397 BK 6924 1993 55. tahač návěsu LIAZ 18.33.TBV BKA3710 1994 56. tahač návěsu LIAZ 18.33.TBV BKA3771 1994 57. tahač návěsu VOLVO FH 12 380 BKA3980 1995 58. tahač návěsu VOLVO FH 12 420 BKA4402 1994 59. návěs cisternový MENCI SANTI SL1053 BKA5071 1995 60. nákladní cisternový LIAZ 18.23 KB 09 BKA5086 1995 61. nákladní cisternový LIAZ 110 ACM 85 BKA5157 1993 62. tahač návěsu MAN 19.403 BKA5465 1996 63. tahač návěsu VOLVO F12 360 BKA5491 1992 64. nákladní cisternový MAN 26.403 FNLC BKA6725 1995 65. nákladní cisternový MAN 26.403 BKE9254 1998 66. nákladní cisternový MAN 26.403 BKE9285 1998 67. tahač návěsu MAN 19.403 BKE9286 1996 68. nákladní cisternový MAN 26.403 BKH0711 1998 69. nákladní cisternový MAN 26.414 BKH0829 1999 70. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N BKH0852 2002 71. cisternový nákladní MAN 26.414 BKH0859 1999 72. přívěs cisternový BSS PV 20.15 - k CR 5708 1983 73. návěs cisternový STROJOBAL NCM 140 SUA0810 1991 74. přívěs cisternový PANAV PK 20.17 SUA1077 1994 75. návěs valníkový SCHMITZ S02 1B01107 2001 76. návěs valníkový TRAILOR SYY 3 CX 1B17691 1995 77. návěs valníkový BSS-NV 34.26.24.-L-C 1B49381 1992 78. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83380 2000 79. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T 1B83942 2000 80. tahač návěsu MAN TGA 18.390 4x2 3B23578 2005 81. tahač návěsu MAN TGA 18.390 4x2 3B23579 2005 82. návěs valníkový ASKO S-240 CS BK 4407 1994 83. návěs valníkový ASKO S-240 CS BK 4408 1994 84. návěs valníkový ASKO, NV 35.28 BK 4434 1995 85. přívěs valníkový PANAV 22.16.02 BK 4505 1995 86. návěs valníkový SCHMITZ SPR 24 BK 6590 1996 87. nákladní valníkový Liaz 18.33 TB BKA4083 1995 88. návěs valníkový SCHMITZ SPR 24 BKA5032 1999 89. návěs valníkový PANAV NV 35 PK BKA5051 2000 90. návěs valníkový VAN HOOL 3B2062 BKA5077 2001 91. návěs valníkový SCHMITZ SO1 BKA5082 1999 92. tahač návěsu VOLVO FH12 4X2T BKA6652 1997 93. tahač návěsu MAN 19.403 BKE9298 1997 94. tahač návěsu VOLVO FH12 4X2T BKH0656 1998 95. tahač návěsu MAN 19.463 BKH0764 1998 96. nákladní automobil RENAULT TWINGO C068A5-N BKH0773 2002 97. tahač návěsu MAN 19.463 BKH0821 1998 98. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N BKH0851 2002 99. tahač návěsu VOLVO FH12 4X2T BKH1553 1998 100. nákladní skříňový Renault S 180.09/B 1B17947 1996 101. nákladní valníkový ROSS KA 463 1B64519 1996 102. nákladní valníkový LIAZ 110.022 BKA2118 1988 103. nákladní valníkový LIAZ 110.052 BKA2470 1989 104. nákladní skříňový A 30 L SI BKA5414 1974 105. nákladní FELICIA VANPLUS BKA6265 1999 106. nákladní Avia A 75 - L BKA6449 1999 107. nákladní valníkový Avia A 80 - EL BKA6524 2000 108. nákladní valníkový Avia D90-EL BKH0683 2001 109. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N 1B14904 2002 110. nákladní skříňový IVECO ML 170 E 23 1B18046 1995 111. nákladní skříňový LIAZ 110 Orličan 1B18059 1989 112. nákladní skříňový LIAZ 110.022 1B18061 1988 113. nákladní skříňový AVIA A 31 L/4 1B49435 1985 114. nákladní skříňový Avia A 80 - L 3B69661 1998 115. nákladní skříňový Mercedes-Benz 914 3B69843 1996 116. nákladní skříňový Mercedes-Benz 914 3B69845 1996 117. nákladní skříňový Mercedes-Benz 914 3B69846 1996 118. nákladní skříňový Mercedes-Benz 914 3B69849 1996 119. nákladní automobil LIAZ 110.022 3B69874 1987 120. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69875 1996 121. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69876 1996 122. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69879 1996 123. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69881 1996 124. nákladní automobil LIAZ 110.052 3B69885 1987 125. nákladní automobil LIAZ 110.052 3B69892 1987 126. nákladní automobil LIAZ 110.073 3B69895 1991 127. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69928 1996 128. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69931 1996 129. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69932 1996 130. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69945 1996 131. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69946 1996 132. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69947 1996 133. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69948 1996 134. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69952 1996 135. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69954 1996 136. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69957 1996 137. nákladní automobil Mercedes-Benz 914 3B69958 1996 138. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA5376 1998 139. nákladní skříňový VAL SE ZC - A 30 LZC BKA5608 1993 140. nákladní skříňový IVECO ML 170 E 23 BKA5645 1995 141. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA6531 2000 142. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA6617 2000 143. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA6713 2001 144. nákladní skříňový Avia D90-L BKE9234 2001 145. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N BKH0772 2001 146. nákladní skříňový VAL SE ZC - A 30 LZC KM 9228 1992 147. nákladní skříňový VAL SE ZC - A 30 LZC KM 9296 1992 148. nákladní skříňový VAL SE ZC - A 30 LZC KM 9297 1992 149. nákladní skříňový A 31 T-N ST 7282 1994 150. nákladní skříňový A 31/4 L SY 6883 1983 151. nákladní skříňový A 31 T-L SY 8129 1993 152. návěs chladírenský NS - TBV EUROTRAILER 1B01108 1997 153. návěs chladírenský CHEREAU EUROGAM 1B49403 2001 154. tahač návěsu MAN 19.403 1B64464 1995 155. tahač návěsu MAN TGA 18.430 2B72156 2004 156. návěs chladírenský Kögel SVKT 24 P 10 2B72802 1998 157. návěs chladírenský Orličan Kogel SVKT 2B7 2832 1994 158. tahač návěsu MAN 19,403 3B69902 1998 159. tahač návěsu MAN 19.463 3B69903 2001 160. tahač návěsu MAN 19.463 3B69904 1998 161. návěs chladírenský NOVATRAIL NTSWO9NTS335 BKA5106 1998 162. tahač návěsu VOLVO FH12 4X2T 420 BKA5528 1994 163. tahač návěsu MAN 19.463 BKH0699 1998 164. tahač návěsu VOLVO FH12 42 T BKH0789 1998 165. tahač návěsu MAN 19.463 BKH0847 1999 166. technologické auto RENAULT TWINGO C068A5-N 1B15274 2002 167. přívěs tandemový BGV, NPV - 9 1B17743 1995 168. nákladní skříňový A 31.1 N SI 1B34391 1991 169. nákladní skříňový A 31 T-N 1B34785 1983 170. nákladní skříňový IVECO 150E 23 R 1B83204 1995 171. nákladní skříňový IVECO MLC 150E23 1B83290 1995 172. nákladní skříňový A 31.1 N SI 2B17990 1989 173. nákladní skříňový Lublin 0554 2B18498 1998 174. nákladní skříňový A 30 N 2B18514 1975 175. nákladní skříňový VW transporter 2B18528 1996 176. návěs chladírenský Kögel SVKT 24 P 10 2B72816 1994 177. nákladní automobil IVECO 49 12 ZCFC49800 3B69927 1994 178. nákladní automobil A 31 T-L 3B69951 1995 179. tahač návěsu MAN 19.402 FLT 3B70225 1995 180. nákladní skříňový IVECO ML 170 E 23 BKA5642 1995 181. nákladní skříňový LDV CONVOY,CH4.6XL-F BKA6052 1998 182. nákladní skříňový Avia A 80 - L BKA6549 1998 183. nákladní skříňový Avia D90-L BKH0738 2002 184. nákladní skříňový Renault M 210.13/C BSD9065 1995 185. nákladní skříňový Renault Mascott 110.60 P BSE9580 2000 186. nákladní skříňový Avia A 75 - L SYA1125 1997 187. nákladní skříňový Avia-str.113 ZLA3466 1997, které byly znaleckým posudkem čís. 773/2005 znaleckého ústavu MONTEKALA, spol. s r.o., Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, IČ: 44846762, ze dne 20.12.2005 oceněny na částku ve výši 80.513.388,- Kč (slovy: osmdesát milionů pět set třináct tisíc tři sta osmdesá t osm korun českých). Jediný akcionář schvaluje ocenění výše specifikovaného nepeněžitého vkladu v souladu se znaleckým posudkem na hodnotu 80.513.388,- Kč (slovy: osmdesát milionů pět set třináct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých). Znalec byl jmen ován usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6200/2005-10 ze dne 19.12.2005, které nabylo právní moci dne 20.12.2005. - za tento nepeněžitý vklad se vydává celkem 51.722 (slovy: padesát jedna tisíc sedm set dvacet dva) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upisované ak cie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) - nepeněžitý vklad musí být jediným akcionářem splacen ve lhůtě dvou týdnů ode dne upsání akcií, splacení bude provedeno v sídle společnosti. Nepeněžitý vklad musí být zcela splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku.
Kapitál
od 7. 1. 2014
Základní kapitál 65 742 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 5. 2006 do 7. 1. 2014
Základní kapitál 53 722 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 12. 2005 do 4. 5. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 24. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 65 742 v listinné podobě.
od 24. 6. 2015
Každý převod akcie či akcií je podmíněn písemným souhlasem představenstva společnosti, bez něhož nenabyde účinnosti. K účinnosti převodu vůči společnosti se dále vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení předmětné akcie společnosti.
od 7. 1. 2014 do 24. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 12 020 v listinné podobě.
od 4. 5. 2006 do 24. 6. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 53 722 v listinné podobě.
od 8. 12. 2005 do 4. 5. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 3. 5. 2022
Ing. JOSEF ŠTĚPÁNEK - člen představenstva
Boskovice, Na Chmelnici, PSČ 680 01
den vzniku členství: 1. 4. 2022
od 9. 9. 2020
Ing. MIROSLAV OŽVOLDÍK - člen představenstva
Šebetov, , PSČ 679 35
den vzniku členství: 1. 7. 2020
od 1. 10. 2014
Ing. PETER BAĎURA - předseda představenstva
Zlín - Mladcová, Ostrá horka I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 1. 10. 2014 do 9. 9. 2020
Prof.Ing. Jozef Gnap, PhD. - člen představenstva
Žilina, M. Šinského 667/10, PSČ 010 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 30. 6. 2020
od 1. 10. 2014 do 3. 5. 2022
Ing. PETR KVAPIL - člen představenstva
Brno - Žabovřesky, Kallabova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 31. 3. 2022
od 2. 1. 2014 do 1. 10. 2014
Ing. PETR KVAPIL - místopředseda představenstva
Brno - Žabovřesky, Kallabova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2010 - 25. 6. 2014
od 2. 1. 2014 do 1. 10. 2014
Prof. Ing. JOZEF GNAP, PhD. - člen představenstva
Žilina, M. Šinského 667/10, PSČ 010 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 25. 6. 2014
od 13. 9. 2013 do 1. 10. 2014
Ing. PETER BAĎURA - předseda představenstva
Zlín - Mladcová, Ostrá horka I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2010 - 25. 6. 2014
od 14. 4. 2011 do 13. 9. 2013
Ing. Peter Baďura - předseda představenstva
Zlín - Mladcová, Ostrá Horka I/509, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2010
od 14. 4. 2011 do 2. 1. 2014
Ing. Petr Kvapil - místopředseda představenstva
Brno - Žabovřesky, Kallabova 1926/6, PSČ 616 00
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2010
od 14. 4. 2011 do 2. 1. 2014
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - člen představenstva
Žilina, M. Šinského 667/10, PSČ 010 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
Ing. Peter Baďura - předseda představenstva
Zlín - Mladcová, Ostrá Horka I/509, PSČ 760 01
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 8. 12. 2005 - 29. 6. 2010
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
Ing. Petr Kvapil - místopředseda představenstva
Brno - Žabovřesky, Kallabova 1926/6, PSČ 616 00
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 8. 12. 2005 - 29. 6. 2010
od 8. 12. 2005 do 14. 4. 2011
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - člen představenstva
Žilina, M. Šinského 667/10, PSČ 010 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 29. 6. 2010
od 1. 10. 2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a zastupuje ji ve všech záležitostech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. U níž e uvedených právních úkonů za společnost jednají a zastupují ji vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva: - uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku, - uzavírání smluv na zřízení zás tavního práva, věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti, včetně směnečných závazků a přebírání ručitelského závazku, sjednání nájmu nemovitého majetku společnosti na dobu určitou delší než 6 měsíců nebo na dobu neurčitou s výpovědní dob ou delší než tři měsíce, - uzavírání smluv o prodeji nebo nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností, - uzavírání smluv o úvěru nebo zápůjčce, - založení dceřiných společností, - uzavírání smluv o prodeji nebo pachtu závodu nebo jeho čás ti.
od 8. 12. 2005 do 1. 10. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen mimo dále uvedených výjimek, kterými jsou: - uzavírání smluv o převodech a nákupu nemovitostí, - zřízení zástavního práva na nemovitosti a jakéhokoliv jiného zatížení nemovitostí, - přebírání ručitelského závazku, - uzavírání nájemních smluv na nemovitosti na dobu určitou delší než 6 měsíců a dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce, - uzavírání smluv o převodu a nákupu obchodních podílů jiných společností, - uzavírání smluv o převodu a nákupu akcií, - uzavírání smluv o úvěru nebo půjčce. Při těchto úkonech zastupují společnost vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 3. 5. 2022
Ing. PETR HORÁK - předseda dozorčí rady
Šlapanice, Slunná, PSČ 664 51
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 4. 2022
od 3. 5. 2022
Ing. PAVEL PÁLKA - člen dozorčí rady
Brno - Nový Lískovec, Svážná, PSČ 634 00
den vzniku členství: 1. 4. 2022
od 1. 10. 2014
MILOSLAV ŘEHÁK - člen dozorčí rady
Olomouc - Chomoutov, Štěpánovská, PSČ 783 35
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 1. 10. 2014 do 3. 5. 2022
Ing. JOSEF ŠTĚPÁNEK - předseda dozorčí rady
Boskovice, Na Chmelnici, PSČ 680 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 31. 3. 2022
den vzniku funkce: 25. 6. 2014 - 31. 3. 2022
od 1. 10. 2014 do 3. 5. 2022
Ing. PETR HORÁK - člen dozorčí rady
Šlapanice, Slunná, PSČ 664 51
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 2. 1. 2014 do 1. 10. 2014
MILOSLAV ŘEHÁK - člen dozorčí rady
Olomouc - Chomoutov, Štěpánovská, PSČ 783 35
den vzniku členství: 17. 9. 2012 - 25. 6. 2014
od 12. 9. 2013 do 1. 10. 2014
Ing. JOSEF ŠTĚPÁNEK - předseda dozorčí rady
Boskovice, Na Chmelnici, PSČ 680 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 25. 6. 2014
od 12. 9. 2013 do 1. 10. 2014
Ing. PETR HORÁK - místopředseda dozorčí rady
Šlapanice, Slunná, PSČ 664 51
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 25. 6. 2014
od 13. 11. 2012 do 2. 1. 2014
Miloslav Řehák - člen dozorčí rady
Olomouc - Chomoutov, Štěpánovská, PSČ 783 35
den vzniku členství: 17. 9. 2012
od 14. 4. 2011 do 12. 9. 2013
Ing. Josef Štěpánek - předseda dozorčí rady
Boskovice, Na Chmelnici, PSČ 680 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 18. 12. 2008 do 14. 4. 2011
Ing. Josef Štěpánek - předseda dozorčí rady
Boskovice, Sadová 1517/2, PSČ 680 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2008
od 18. 12. 2008 do 12. 9. 2013
Ing. Petr Horák - místopředseda dozorčí rady
Šlapanice, Slunná 1763/14, PSČ 664 51
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 5. 10. 2007 do 18. 12. 2008
Ing. Pavel Pálka - předseda dozorčí rady
Brno - Nový Lískovec, Svážná 396/5, PSČ 634 00
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 22. 6. 2007 - 27. 6. 2008
od 5. 10. 2007 do 18. 12. 2008
Martin Konečný - místopředseda dozorčí rady
Sebranice, 236, PSČ 679 31
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 22. 6. 2007 - 27. 6. 2008
od 5. 10. 2007 do 13. 11. 2012
Milan Peša - člen dozorčí rady
Olešnice na Moravě, Křtěnovská 170, PSČ 679 74
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 17. 9. 2012
od 8. 12. 2005 do 5. 10. 2007
Ing. Pavel Pálka - předseda dozorčí rady
Brno - Nový Lískovec, Svážná 396/5, PSČ 634 00
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 8. 12. 2005 - 8. 3. 2007
od 8. 12. 2005 do 5. 10. 2007
Martin Konečný - místopředseda dozorčí rady
Sebranice, 236, PSČ 679 31
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 8. 12. 2005 - 8. 3. 2007
od 8. 12. 2005 do 5. 10. 2007
Alena Hromková - člen dozorčí rady
Letovice, Bohuslava Martinů 22, PSČ 679 61
den vzniku členství: 8. 12. 2005 - 8. 3. 2007
Akcionáři
od 3. 11. 2016
BODOS a.s., IČO: 49435230
Boskovice, Mánesova, PSČ 680 01
od 8. 12. 2005 do 3. 11. 2016
BODOS a.s., IČO: 49435230
Boskovice, Mánesova 1, PSČ 680 12
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+5

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-6

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-51

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-116

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-212

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-532

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services