Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

INV Plan a.s.
IČO: 27688402

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 5. 2006
Obchodní firma
od 18. 6. 2009

INV Plan a.s.

od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009

INV Plan, s.r.o.

Sídlo
od 24. 7. 2014 do 29. 6. 2015
Zlín, A. Randýskové , PSČ 760 01
od 19. 5. 2006 do 24. 7. 2014
Zlín, A.Randýskové 3234, PSČ 760 01
IČO
od 19. 5. 2006

27688402

DIČ

CZ27688402

Identifikátor datové schránky:v6dej9b
Právní forma
od 18. 6. 2009
Akciová společnost
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka5881 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 18. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 5. 2006
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
- realitní činnost
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 29. 7. 2015
- Na základě kupní smlouvy o koupi obchodního závodu ze dne 15.09.2014, která nabyla účinnosti dne 15.07.2015, byla převedena část obchodního závodu označena jako " středisko Březnice-Višňový sad " na společnost Višňový sad s.r.o., IČ 255 76 071.
od 24. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 7. 2014 do 16. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 7. 2014 do 16. 12. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 24. 7. 2014 do 16. 12. 2014
- Valná hromada společnosti přijala dne 8.7.2014 toto usnesení: Valná hromada společnosti INV Plan a.s. s n i ž u j e základní kapitál o částku 11,365.000,- Kč: a) důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost v zákonem stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 56 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, 9 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmen ovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen použitím vlastních akcií v majetku společnosti. Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 20,697.000,- Kč o částku 11,365.000,- Kč, což odpovídá podílu 54,91 % na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude činit 9,332.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 56 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, 9 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částkou 11,365.000,- Kč, což odpovídá hodnotě snížení základního kapitálu. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 11,365.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 7,800.000,-Kč, tedy částka ve výši 3,565.000,- Kč, bude zúčtová n ve prospěch ostatních kapitálových fondů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle ust. § 467 odst. 4 ZOK může společnost nakládat s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení základního kapitálu zapíše do obchodního rejstříku.
od 6. 10. 2009 do 30. 10. 2009
- Valná hromada společnosti INV Plan a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 5.496.000,- Kč (pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) ze současné výše 15.201.000,- Kč,- Kč (patnáct milionů dvě stě jeden tisíc korun českých) na vý ši 20.697.000,- Kč (dvacet milionů šest set devadesát sedm tisíc korun českých) za následujících podmínek: (1) Upisování akcií nad částku 5.496.000,- Kč (pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) se nepřipouští. (2) Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálové vybavenosti společnosti a likvidace dluhů společnosti. (3) Společnost vydá (a) 27 (dvacet sedm) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (b) 9 (devět) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (c) 6 (šest) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (4) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva. (5) Všechny akcie budou nabídnuty dvěma určitým zájemcům, a to (a) Dr. Karel Vačlena, r.č. xxxx, bydliště Brno, Veveří, Úvoz 422/47, PSČ: 602 00 (dále jen "JUDr. Karel Vačlena"), kterému bude nabídnuto upsání 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (d vě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu a 8 (osmi) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny bu dou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (b) Ing. Svatopluk Březík, r.č. xxxx, bytem Nad vývozem 4976, Zlín, PSČ: 760 05 (dále jen "Ing. Svatopluk Březík"), kterému bude nabídnuto upsání 7 (sedmi) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu, 1 (jednoho) kusu kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu a 6 (šesti) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované n a oficiálním trhu. (6) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti INV Plan a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. (7) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že každý určený zájemce je povinen upsat akcie do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště upisovatele. (8) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"), tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ově řeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (9) Emisní kurs každé upisované akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude tedy: (a) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) činit 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), (b) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). (10) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením dohody o započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti INV Plan a.s. proti pohledávká m společnosti INV Plan a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům. (11) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti INV Plan a.s. proti pohledávkám společnosti INV Plan a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům, a to: (a) peněžité pohledávky JUDr. Karel Vačleny v celkové výši 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), kterou má za společností INV Plan a.s. z titulu vrácení vkladu tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství uzavřené mez í JUDr. Karlem Vačlenou a společností INV Plan a.s. dne 9.8.2006, ve znění pozdějších dodatků, proti pohledávce společnosti INV Plan a.s. ve výši 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých) za JUDr. Karlem Vačlenou na splacení emisního kur su jím upsaných akcií, a to do výše 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), (b) peněžité pohledávky Ing. Svatopluka Březíka v celkové výši 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých), kterou má za společností INV Plan a.s. z titulu vrácení vkladu tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství uzavřené mezi Ing. Svatoplukem Březíkem a společností INV Plan a.s. dne 12.1.2008, ve znění pozdějších dodatků, proti pohledávce společnosti INV Plan a.s. ve výši 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých) za Ing. Svatoplukem Bř ezíkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých). Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií podl e § 204 odst. 5 ObchZ a musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení předloží společnost INV Plan a.s. upisovatelům nejpozději do tří dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ. K akceptaci návrhu dohody o započtení je povinna s polečnost INV Plan a.s. poskytnout upisovateli lhůtu alespoň deset dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. K takto přednesenému návrhu usnesení valné hromady nebyly ze strany zástupce přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala zástupce akcionářů k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 10.134 (deset tisíc jedno sto třicet čtyři) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení 186 odst. 2 ObchZ, který stanoví, že: "O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k) a o zrušení společn osti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů". Zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 15.201 (patnácti tisíci dvěmi sty jedním) hlasem, což je 100 % (jedno sto procent) přítomných hlasů akcionářů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z př ítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.
od 18. 6. 2009
- Rozhodnutím valné hromady ze dne 03.06.2009 bylo rozhodnuto o přeměně společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Kapitál
od 16. 12. 2014
Základní kapitál 9 332 000 Kč
od 30. 10. 2009 do 16. 12. 2014
Základní kapitál 20 697 000 Kč
od 30. 3. 2009 do 30. 10. 2009
Základní kapitál 15 201 000 Kč
od 12. 9. 2008 do 30. 3. 2009
Základní kapitál 3 201 000 Kč
od 19. 5. 2006 do 12. 9. 2008
Základní kapitál 200 000 Kč
od 16. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 46.
od 16. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 132.
od 30. 10. 2009 do 16. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 102.
od 30. 10. 2009 do 16. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 30. 10. 2009 do 16. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 207.
od 18. 6. 2009 do 30. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 75.
od 18. 6. 2009 do 30. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 201.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 12. 2017
DAVID JANIŠ - předseda představenstva
Zlín, Pod Vrškem, PSČ 760 01
den vzniku členství: 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 8. 7. 2014
od 24. 7. 2014
RADOSLAV ŽOUR - člen představenstva
Lukov, Hrušoví, PSČ 763 17
den vzniku členství: 8. 7. 2014
od 24. 7. 2014 do 24. 11. 2015
JIŘÍ KOVÁŘ - člen představenstva
Fryšták - Horní Ves, Ke Skalce, PSČ 763 16
den vzniku členství: 8. 7. 2014 - 9. 11. 2015
od 24. 7. 2014 do 29. 12. 2017
DAVID JANIŠ - předseda představenstva
Zlín, Družstevní, PSČ 760 05
den vzniku členství: 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 8. 7. 2014
od 11. 1. 2014 do 24. 7. 2014
Ing. RADOSLAV ŽOUR - člen představenstva
Lukov, Hrušoví, PSČ 763 17
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 8. 7. 2014
od 18. 6. 2009 do 11. 1. 2014
Ing. Radoslav Žour - člen představenstva
Lukov, Hrušoví 42, PSČ 763 17
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 8. 7. 2014
od 18. 6. 2009 do 24. 7. 2014
David Janiš - předseda představenstva
Zlín, Družstevní 4503, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 8. 7. 2014
den vzniku funkce: 18. 6. 2009 - 8. 7. 2014
od 18. 6. 2009 do 24. 7. 2014
Jiří Kovář - člen představenstva
Fryšták - Horní Ves, Ke Skalce 371, PSČ 763 16
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 8. 7. 2014
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
Ing. Radoslav Žour - jednatel
Lukov, Hrušoví 42, PSČ 763 17
den vzniku funkce: 19. 5. 2006 - 18. 6. 2009
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
David Janiš - jednatel
Zlín, Družstevní 4503, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 19. 5. 2006 - 18. 6. 2009
od 24. 11. 2015
Společnost zastupuje ve všech záležitostech společně předseda představenstva a člen představenstva.
od 24. 7. 2014 do 24. 11. 2015
Společnost zastupuje ve všech záležitostech společně předseda představenstva a člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
od 18. 6. 2009 do 24. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a jeden člen představenstva vždy společně nebo dva členové představenstva vždy společně.
od 19. 5. 2006 do 18. 6. 2009
Způsob zastupování: Jménem společnosti jednají a podepisují oba jednatelé společně.
Dozorčí rada
od 24. 11. 2015
JIŘÍ KOVÁŘ - člen dozorčí rady
Fryšták - Horní Ves, Ke Skalce, PSČ 763 16
den vzniku členství: 9. 11. 2015
od 29. 7. 2015 do 24. 11. 2015
SVATAVA KUBIŠOVÁ - člen dozorčí rady
Zlín - Malenovice, třída Svobody, PSČ 763 02
den vzniku členství: 24. 6. 2015 - 9. 11. 2015
od 29. 6. 2015 do 29. 7. 2015
JUDr. RADKA PÍŠŤKOVÁ ZÁHORCOVÁ - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku členství: 9. 5. 2010 - 9. 5. 2015
od 29. 6. 2015 do 29. 7. 2015
SVATAVA KUBIŠOVÁ - člen dozorčí rady
Zlín - Malenovice, třída Svobody, PSČ 763 02
den vzniku členství: 9. 5. 2010 - 9. 5. 2015
od 29. 6. 2015 do 24. 11. 2015
Ing. SVATOPLUK BŘEZÍK - předseda dozorčí rady
Zlín, Nad Vývozem, PSČ 760 05
den vzniku členství: 6. 8. 2012 - 9. 11. 2015
den vzniku funkce: 6. 8. 2012 - 9. 11. 2015
od 27. 9. 2013 do 29. 6. 2015
JUDr. RADKA PÍŠŤKOVÁ ZÁHORCOVÁ - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku členství: 9. 5. 2010
od 5. 10. 2012 do 29. 6. 2015
Ing. Svatopluk Březík - předseda dozorčí rady
Zlín, Nad Vývozem, PSČ 760 05
den vzniku členství: 6. 8. 2012
den vzniku funkce: 6. 8. 2012
od 5. 10. 2012 do 29. 6. 2015
Svatava Kubišová - člen dozorčí rady
Zlín - Malenovice, třída Svobody, PSČ 763 02
den vzniku členství: 9. 5. 2010
od 30. 6. 2010 do 5. 10. 2012
Svatava Kubišová - předseda dozorčí rady
Zlín - Malenovice, Tř. Svobody, PSČ 763 02
den vzniku členství: 9. 5. 2010
den vzniku funkce: 9. 5. 2010 - 6. 8. 2012
od 30. 6. 2010 do 5. 10. 2012
Dr. Karel Vačlena - člen dozorčí rady
Brno, Úvoz 47, PSČ 602 00
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 6. 8. 2012
od 30. 6. 2010 do 27. 9. 2013
JUDr. Radka Píšťková Záhorcová - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Sadová, PSČ 686 05
den vzniku členství: 9. 5. 2010
od 18. 6. 2009 do 30. 6. 2010
Dr. Karel Vačlena - předseda dozorčí rady
Brno, Úvoz 47, PSČ 602 00
den vzniku členství: 18. 6. 2009
den vzniku funkce: 18. 6. 2009 - 9. 5. 2010
od 18. 6. 2009 do 30. 6. 2010
Darja Janišová - člen dozorčí rady
Zlín, Budovatelská 4811, PSČ 760 05
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 9. 5. 2010
od 18. 6. 2009 do 30. 6. 2010
Bc. Alena Žourová - člen dozorčí rady
Zlín, Valachův Žleb 4894, PSČ 760 05
den vzniku členství: 18. 6. 2009 - 9. 5. 2010
Společníci s vkladem
od 30. 3. 2009 do 18. 6. 2009
Ing. Radoslav Žour
Lukov, Hrušoví 42, PSČ 763 17
Vklad: 5 067 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 30. 3. 2009 do 18. 6. 2009
David Janiš
Zlín, Družstevní 4503, PSČ 760 05
Vklad: 5 067 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 30. 3. 2009 do 18. 6. 2009
Jiří Kovář
Fryšták - Horní Ves, Ke Skalce 371, PSČ 763 16
Vklad: 5 067 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 12. 9. 2008 do 30. 3. 2009
Ing. Radoslav Žour
Lukov, Hrušoví 42, PSČ 763 17
Vklad: 1 067 000 Kč, splaceno 1 067 000 Kč. Obchodní podíl 1/3
od 12. 9. 2008 do 30. 3. 2009
David Janiš
Zlín, Družstevní 4503, PSČ 760 05
Vklad: 1 067 000 Kč, splaceno 1 067 000 Kč. Obchodní podíl 1/3
od 12. 9. 2008 do 30. 3. 2009
Jiří Kovář
Fryšták - Horní Ves, Ke Skalce 371, PSČ 763 16
Vklad: 1 067 000 Kč, splaceno 1 067 000 Kč. Obchodní podíl 1/3
od 26. 7. 2007 do 12. 9. 2008
Ing. Radoslav Žour
Lukov, Hrušoví 42, PSČ 763 17
Vklad: 67 000 Kč, splaceno 67 000 Kč. Obchodní podíl 1/3
od 26. 7. 2007 do 12. 9. 2008
David Janiš
Zlín, Družstevní 4503, PSČ 760 05
Vklad: 67 000 Kč, splaceno 67 000 Kč. Obchodní podíl 1/3
od 26. 7. 2007 do 12. 9. 2008
Jiří Kovář
Fryšták - Horní Ves, Ke Skalce 371, PSČ 763 16
Vklad: 66 000 Kč, splaceno 66 000 Kč. Obchodní podíl 1/3
od 19. 5. 2006 do 26. 7. 2007
Ing. Radoslav Žour
Lukov, Hrušoví 42, PSČ 763 17
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč. Obchodní podíl padesát procent
od 19. 5. 2006 do 26. 7. 2007
David Janiš
Zlín, Družstevní 4503, PSČ 760 05
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč. Obchodní podíl padesát procent
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+125
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+108
+
-
3.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+102
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-177
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-199
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services