Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ADUNGA, a.s.
IČO: 27707415

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 11. 2006
Obchodní firma
od 2. 11. 2006

ADUNGA, a.s.

Sídlo
od 8. 11. 2011
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Pisárky
Ulice: Vinařská
Adresní místo: Vinařská 359/44
PSČ: 60300
od 28. 11. 2006 do 8. 11. 2011
Brno, Vinařská 359/44, PSČ 603 00
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00
IČO
od 2. 11. 2006

27707415

Identifikátor datové schránky:dhackqf
Právní forma
od 2. 11. 2006
Akciová společnost
Spisová značka4761 B, Krajský soud v Brně
Předmět činnosti
od 2. 11. 2006
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 8. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 8. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 8. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 6. 2007 do 8. 8. 2014
- Valná hromada rozhodla dne 04.06.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, takto: a) Zákadní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.140.000,-- Kč (slovy: osm milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), tedy z částky 16.990.000,--Kč (slovy: šestnáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na částku 25.130.000,--Kč (slov y: dvacet pět milionů jedno sto třicet tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti. Charakteristika upisovaných akcií: počet akcií: 814 ks (slovy: osm set čtrnáct kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) emisní kurs jedné akcie: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná c) Akcionářům společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady. d) Předmětem vkladu jsou spoluvlastnické podíly na následujících nemovitostech: - pozemek parcelní číslo 406/22, o výměře 7.917 m2, orná půda - pozemek parcelní číslo 406/31, o výměře 11.615 m2, orná půda - pozemek parcelní číslo 409/8, o výměře 22.306 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 520 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město. Všechny shora uvedené pozemky byly oceněny znaleckým posudkem č. 82/2007 vypracovaným dne 03.06.2007 Ing. Jiřím Ošlejškem, bytem Roubalova 458/5b, 602 00 Brno, soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor stavebnictví, odvě tví stavby obytné, stavební odvětví různá, specializace zdravotní inženýrství. Uvedený znalec byl jmenován znalcem pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, a to na základě usnesení Krajského soudu v Brně, sp.zn. 50Nc 6473/2006. Hodnota nepeněžitých vkladů činí podle ocenění znalcem částku 8.140.000,--Kč (slovy: osm milionů jedno sto čtyčicet tisíc korun českých). Z uvedeného celkového ocenění předmětných pozemků připadají na následující jednotlivé spoluvlastníky pozemků tyto částky: Jiří Mildner - 4.070.000,--Kč Jiří Buchar - 4.070.000,--Kč. Valná hromada tímto schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu uvedené ve výše uvedeném znaleckém posudku. Valná hromada společnosti schvaluje předmět nepeněžitého vkladu v celkové hodnotě 8.140.000,--Kč (slovy: osm milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun český ch), a konstatuje, že hodnota nepeněžitého vkladu je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti je nepeněžitý vklad hospodářský využitelný pro společnost. e) Všechny nové akcie budou nabídnuty pouze následujícím předem určeným zájemcům: 1. Pan Jiří Mildner, r.č. xxxx, bytem v Brně, Zemkova 1066/2, který upíše 407 (čtyři sta sedm) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,--Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 4.070.000,--Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 (jedné čtvrtiny) pozemků parcelní číslo 406/22, o výměře 7.917 m2, orná p ůda, parcelní číslo 406/31, o výměře 11.615 m2, orná půda, parcelní číslo 409/8 o výměře 22.306 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 52 0 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určená výše uvedených posudkem znalce činí 4.070.000,--Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vk lad se jako protiplnění vydává 407 (čtyři sta sedm) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,--Kč. 2. Pan Jiří Buchar, r.č xxxx, bytem v Rosicích, Pod Oborou 611, který upíše 407 (čtyři sta sem) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 4.070.000,--Kč ( slovy: čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 (jedné čtvrtiny) pozemků parcelní číslo 406/22, o výměře 7.917 m2, orná pů da, parcelní číslo 406/31, o výměře 11.615 m2, orná půda, parcelní číslo 409/8, o výměře 22.306 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 520 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 4.070.000,--Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 407 (čtyři sta sedm) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,--Kč. f) Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o nabytí právní moci usnesení o zá pisu zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy 10.000 Kč za jednu akcii. g) Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle § 60 odst. 1 obcho dního zákoníku a předáním předmětných nemovitostí společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti. h) Valné hromadě byla předložena písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů pro zvyšování základního kapitálu společným nepeněžitým vkladem a odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu. Valná hromada vzala uvedenou zprávu představenstva na vědomí a konstatuje, že upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti.
od 30. 4. 2007 do 8. 8. 2014
- Valná hromada rozhodla dne 4.4.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14,990.000 Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých), tedy z částky 2,000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 16,990.000 Kč (slovy: šestnáct milionů devět set de vadesát tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti. Charakteristika upisovaných akcií: počet akcií: 1.499 ks (slovy: jeden tisíc čtyři sta devadesát devět kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) emisní kurs jedné akcie: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná c) Akcionářům společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady. d)Předmětem vkladu jsou následující nemovitosti - pozemky: 1. parcelní číslo 409/6, o výměře 20.580 m2, orná půda, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 477 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno-město, 2. parcelní číslo 406/11, o výměře 664 m2, orná půda, 3. parcelní číslo 406/23, o výměře 746 m2, orná půda, 4. parcelní číslo 406/26, o výměře 988 m2, orná půda, 5. parcelní číslo 406/30, o výměře 1.218 m2, orná půda, 6. parcelní číslo 406/33, o výměře 1.990 m2, orná půda, 7. parcelní číslo 406/63, o výměře 397 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 478 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno-město. Všechny shora uvedené pozemky byly oceněny znaleckým posudkem č. 37/2007 vypracovaným dne 6.2.2007 Ing. Jiřím Ošlejškem, bytem Roubalova 458/5b, 602 00 Brno, soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavební odvětví různá, specializace zdravotní inženýrství. Uvedený znalec byl jmenován znalcem pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, a to na základě usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 50 Nc 6473/2006. Hodnota nepeněžitých vkladů činí podle ocenění znalcem celkem částku 15,000.000 Kč (slovy: patnáct mil ionů korun českých). Z uvedeného celkového ocenění předmětných pozemků připadají na jednotlivé spoluvlastníky pozemků tyto částky: Jiří Mildner - 4,151.580 Kč, Jiří Buchar - 4,151.580 Kč, a Ing. Drahoslav Jedlička - 6,696.840 Kč. Valná hromada tímto schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu uvedené ve výše uvedeném znaleckém posudku. Valná hromada společnosti schvaluje předmět nepeněžitého vkladu v celkové hodnotě 15,000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), a konstatuje, že hodnota nepeněžitého vkladu je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti je nepeněžitý vklad hospodářsky využitelný pro společnost. e) Všechny nové akcie budou nabídnuty pouze následujícím předem určeným zájemcům: 1. Jiří Mildner, r.č. xxxx, bytem v Brně, Zemkova 1066/2, který upíše 415 (čtyři sta patnáct) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 4,150.000 Kč (slov y: čtyři miliony jedno sto padesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši 2/9 (dvou devítin) pozemku parcelní číslo 409/6, o výměře 20.580 m2, orná půda, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 477 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 (jedné pol oviny) pozemků parcelní číslo 406/11, o výměře 664 m2, orná půda, parcelní číslo 406/23, o výměře 746 m2, orná půda, parcelní číslo 406/26, o výměře 988 m2, orná půda, parcelní číslo 406/30, o výměře 1.218 m2, orná půda, parcelní číslo 406/33, o výměře 1. 990 m2, orná půda, parcelní číslo 406/63, o výměře 397 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 478 pro katastrální území Dolní Heršpice, obe c Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 4.151.580,-- Kč, a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 415 (čtyři sta patnáct) kusů listinných kmenových akcií na majite le s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které se vydávají jako protiplnění se považuje za emisní ážio. 2. Jiří Buchar, r.č. xxxx, bytem v Rosicích, Pod Oborou 611, který upíše 415 (čtyři sta patnáct) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 4,150.000 Kč (s lovy: čtyři miliony jedno sto padesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícícho ze spoluvlastnického podílu ve výši 2/9 (dvou devítin) pozemku parcelní číslo 409/6, o výměře 20.580 m2, o rná půda, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 477 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 (jed né poloviny) pozemků parcelní číslo 406/11, o výměře 664 m2, orná půda, parcelní číslo 406/23, o výměře 746 m2, orná půda, parcelní číslo 406/26, o výměře 988 m2, orná půda, parcelní číslo 406/30, o výměře 1.218 m2, orná půda, parcelní číslo 406/33, o vým ěře 1.990 m2, orná půda, parcelní číslo 406/63, o výměře 397 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 478 pro katastrální území Dolní Heršpic e, obec Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 4.151.580,-- Kč, a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 415 (čtyři sta patnáct) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které se vydávají jako protiplnění se považuje za emisní ážio. 3. Ing. Drahoslav Jedlička, r.č. xxxx, bytem v Brně, Vinařská 359/44, který upíše 669 (šest set šedesát devět) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 6 ,690.000 Kč (slovy: šest milionů šest set devadesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši 5/9 (pěti devítin) pozemku parcelní číslo 409/6, o výměře 20.580 m2, orná půda, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 477 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto ne peněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 6.696.840,-- Kč, a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 669 (šest set šedesát devět) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 K č, rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které se vydávají jako protiplnění se považuje za emisní ážio. f) Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápi su zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy 10.000 Kč za jednu akcii. g) Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle § 60 odst. 1 obchod ního zákoníku a předáním předmětných nemovitostí společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti. h) Valné hromadě byla předložena písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů pro zvyšování základního kapitálu společným nepeněžitým vkladem a odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu. Valná hromada vzala uvedenou zprávu představenstva na vědomí a konstatuje, že upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti.
Kapitál
od 11. 7. 2007
Základní kapitál 25 130 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 2007 do 11. 7. 2007
Základní kapitál 16 990 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2006 do 30. 5. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 8. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 2 513.
od 8. 8. 2014
Společnost vydala pouze kmenové akcie v listinné podobě, znějící na jméno. Akcie jsou převoditelné bez omezení.
od 11. 7. 2007 do 8. 8. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 513.
od 30. 5. 2007 do 11. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 699.
od 28. 11. 2006 do 30. 5. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 8. 2014
JIŘÍ BUCHAR - člen představenstva
Rosice, Zbýšovská, PSČ 665 01
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 10. 10. 2013 do 8. 8. 2014
JIŘÍ MILDNER - předseda představenstva
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 8. 11. 2011 do 8. 8. 2014
Ing. Drahoslav Jedlička - člen představenstva
Brno - Staré Brno, Vinařská 44, PSČ 603 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 8. 7. 2010 do 10. 10. 2013
Jiří Mildner - předseda představenstva
Ochoz u Brna, 659, PSČ 664 02
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 28. 11. 2006 do 8. 7. 2010
Jiří Mildner - předseda představenstva
Brno - Žabovřesky, Zemkova 1066/2, PSČ 616 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 9. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 8. 11. 2011
Ing. Drahoslav Jedlička - člen představenstva
Brno - Staré Brno, Vinařská 359/44, PSČ 603 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 8. 8. 2014
Jiří Buchar - místopředseda představenstva
Rosice, Pod Oborou 611, PSČ 665 01
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Mgr. Daniel Janda - předseda představenstva
Brno - Lesná, Fillova 105/8, PSČ 638 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Jaroslav Kroutil - člen představenstva
Brno - Starý Lískovec, Oderská 256/12, PSČ 625 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Jana Bůžková - člen představenstva
Brno - Ivanovice, Zelinky 376/6, PSČ 621 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 8. 8. 2014
Společnost zastupuje jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí jediný člen představenstva svůj podpis.
od 28. 11. 2006 do 8. 8. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek všichni členové představenstva společně.
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 30. 6. 2016
JIŘÍ MILDNER - člen dozorčí rady
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 8. 8. 2014
Ing. DRAHOSLAV JEDLIČKA - člen dozorčí rady
Brno - Pisárky, Vinařská, PSČ 603 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 8. 8. 2014 do 30. 6. 2016
JIŘÍ MILDNER - člen dozorčí rady
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 10. 10. 2013 do 8. 8. 2014
JIŘÍ MILDNER - člen dozorčí rady
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 8. 11. 2011 do 8. 8. 2014
Kateřina Vyhlídalová - předseda dozorčí rady
Brno - Stránice, Havlíčkova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 8. 11. 2011 do 8. 8. 2014
Marek Buchar - člen dozorčí rady
Rajhrad, Odbojářů 475, PSČ 664 61
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 28. 11. 2006 do 8. 11. 2011
Kateřina Jedličková - předseda dozorčí rady
Brno - Staré Brno, Vinařská 359/44, PSČ 603 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 9. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 8. 11. 2011
Marek Buchar - člen dozorčí rady
Rajhrad, Odbojářů 475, PSČ 664 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 10. 10. 2013
Jiří Mildner - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zemkova 1066/2, PSČ 616 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Mgr. Michal Wiedermann - předseda dozorčí rady
Brno - Bystrc, Vondrákova 639/20, PSČ 635 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Jaroslav Horáček - člen dozorčí rady
Bučovice - Vícemilice, Slunná 256, PSČ 685 01
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Robert Charvát - člen dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1358/21, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+43
+
-
2.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

+1
+
-
3.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-119
+
-
4.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-267
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-278
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services