ADUNGA, a.s., IČO: 27707415 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ADUNGA, a.s. Údaje byly staženy 21. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27707415. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27707415 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 11. 2006
Obchodní firma
od 2. 11. 2006

ADUNGA, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 8. 11. 2011
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Pisárky
Ulice: Vinařská
Adresní místo: Vinařská 359/44
PSČ: 60300
od 28. 11. 2006 do 8. 11. 2011
Brno, Vinařská 359/44, PSČ 603 00
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00
IČO
od 2. 11. 2006

27707415

Identifikátor datové schránky:dhackqf
Právní forma
od 2. 11. 2006
Akciová společnost
Spisová značka4761 B, Krajský soud v Brně
Předmět činnosti
od 2. 11. 2006
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 8. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 8. 2014 do 13. 10. 2020
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 8. 8. 2014 do 13. 10. 2020
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 12. 6. 2007 do 8. 8. 2014
- Valná hromada rozhodla dne 04.06.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, takto: a) Zákadní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.140.000,-- Kč (slovy: osm milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), tedy z částky 16.990.000,--Kč (slovy: šestnáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na částku 25.130.000,--Kč (slov y: dvacet pět milionů jedno sto třicet tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti. Charakteristika upisovaných akcií: počet akcií: 814 ks (slovy: osm set čtrnáct kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) emisní kurs jedné akcie: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná c) Akcionářům společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady. d) Předmětem vkladu jsou spoluvlastnické podíly na následujících nemovitostech: - pozemek parcelní číslo 406/22, o výměře 7.917 m2, orná půda - pozemek parcelní číslo 406/31, o výměře 11.615 m2, orná půda - pozemek parcelní číslo 409/8, o výměře 22.306 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 520 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město. Všechny shora uvedené pozemky byly oceněny znaleckým posudkem č. 82/2007 vypracovaným dne 03.06.2007 Ing. Jiřím Ošlejškem, bytem Roubalova 458/5b, 602 00 Brno, soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor stavebnictví, odvě tví stavby obytné, stavební odvětví různá, specializace zdravotní inženýrství. Uvedený znalec byl jmenován znalcem pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, a to na základě usnesení Krajského soudu v Brně, sp.zn. 50Nc 6473/2006. Hodnota nepeněžitých vkladů činí podle ocenění znalcem částku 8.140.000,--Kč (slovy: osm milionů jedno sto čtyčicet tisíc korun českých). Z uvedeného celkového ocenění předmětných pozemků připadají na následující jednotlivé spoluvlastníky pozemků tyto částky: Jiří Mildner - 4.070.000,--Kč Jiří Buchar - 4.070.000,--Kč. Valná hromada tímto schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu uvedené ve výše uvedeném znaleckém posudku. Valná hromada společnosti schvaluje předmět nepeněžitého vkladu v celkové hodnotě 8.140.000,--Kč (slovy: osm milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun český ch), a konstatuje, že hodnota nepeněžitého vkladu je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti je nepeněžitý vklad hospodářský využitelný pro společnost. e) Všechny nové akcie budou nabídnuty pouze následujícím předem určeným zájemcům: 1. Pan Jiří Mildner, r.č. xxxx, bytem v Brně, Zemkova 1066/2, který upíše 407 (čtyři sta sedm) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,--Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 4.070.000,--Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 (jedné čtvrtiny) pozemků parcelní číslo 406/22, o výměře 7.917 m2, orná p ůda, parcelní číslo 406/31, o výměře 11.615 m2, orná půda, parcelní číslo 409/8 o výměře 22.306 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 52 0 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určená výše uvedených posudkem znalce činí 4.070.000,--Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vk lad se jako protiplnění vydává 407 (čtyři sta sedm) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,--Kč. 2. Pan Jiří Buchar, r.č xxxx, bytem v Rosicích, Pod Oborou 611, který upíše 407 (čtyři sta sem) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 4.070.000,--Kč ( slovy: čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 (jedné čtvrtiny) pozemků parcelní číslo 406/22, o výměře 7.917 m2, orná pů da, parcelní číslo 406/31, o výměře 11.615 m2, orná půda, parcelní číslo 409/8, o výměře 22.306 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 520 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 4.070.000,--Kč (slovy: čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 407 (čtyři sta sedm) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,--Kč. f) Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o nabytí právní moci usnesení o zá pisu zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy 10.000 Kč za jednu akcii. g) Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle § 60 odst. 1 obcho dního zákoníku a předáním předmětných nemovitostí společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti. h) Valné hromadě byla předložena písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů pro zvyšování základního kapitálu společným nepeněžitým vkladem a odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu. Valná hromada vzala uvedenou zprávu představenstva na vědomí a konstatuje, že upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti.
od 30. 4. 2007 do 8. 8. 2014
- Valná hromada rozhodla dne 4.4.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14,990.000 Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých), tedy z částky 2,000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 16,990.000 Kč (slovy: šestnáct milionů devět set de vadesát tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti. Charakteristika upisovaných akcií: počet akcií: 1.499 ks (slovy: jeden tisíc čtyři sta devadesát devět kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) emisní kurs jedné akcie: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná c) Akcionářům společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady. d)Předmětem vkladu jsou následující nemovitosti - pozemky: 1. parcelní číslo 409/6, o výměře 20.580 m2, orná půda, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 477 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno-město, 2. parcelní číslo 406/11, o výměře 664 m2, orná půda, 3. parcelní číslo 406/23, o výměře 746 m2, orná půda, 4. parcelní číslo 406/26, o výměře 988 m2, orná půda, 5. parcelní číslo 406/30, o výměře 1.218 m2, orná půda, 6. parcelní číslo 406/33, o výměře 1.990 m2, orná půda, 7. parcelní číslo 406/63, o výměře 397 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 478 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno-město. Všechny shora uvedené pozemky byly oceněny znaleckým posudkem č. 37/2007 vypracovaným dne 6.2.2007 Ing. Jiřím Ošlejškem, bytem Roubalova 458/5b, 602 00 Brno, soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavební odvětví různá, specializace zdravotní inženýrství. Uvedený znalec byl jmenován znalcem pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, a to na základě usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 50 Nc 6473/2006. Hodnota nepeněžitých vkladů činí podle ocenění znalcem celkem částku 15,000.000 Kč (slovy: patnáct mil ionů korun českých). Z uvedeného celkového ocenění předmětných pozemků připadají na jednotlivé spoluvlastníky pozemků tyto částky: Jiří Mildner - 4,151.580 Kč, Jiří Buchar - 4,151.580 Kč, a Ing. Drahoslav Jedlička - 6,696.840 Kč. Valná hromada tímto schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu uvedené ve výše uvedeném znaleckém posudku. Valná hromada společnosti schvaluje předmět nepeněžitého vkladu v celkové hodnotě 15,000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), a konstatuje, že hodnota nepeněžitého vkladu je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti je nepeněžitý vklad hospodářsky využitelný pro společnost. e) Všechny nové akcie budou nabídnuty pouze následujícím předem určeným zájemcům: 1. Jiří Mildner, r.č. xxxx, bytem v Brně, Zemkova 1066/2, který upíše 415 (čtyři sta patnáct) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 4,150.000 Kč (slov y: čtyři miliony jedno sto padesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši 2/9 (dvou devítin) pozemku parcelní číslo 409/6, o výměře 20.580 m2, orná půda, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 477 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 (jedné pol oviny) pozemků parcelní číslo 406/11, o výměře 664 m2, orná půda, parcelní číslo 406/23, o výměře 746 m2, orná půda, parcelní číslo 406/26, o výměře 988 m2, orná půda, parcelní číslo 406/30, o výměře 1.218 m2, orná půda, parcelní číslo 406/33, o výměře 1. 990 m2, orná půda, parcelní číslo 406/63, o výměře 397 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 478 pro katastrální území Dolní Heršpice, obe c Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 4.151.580,-- Kč, a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 415 (čtyři sta patnáct) kusů listinných kmenových akcií na majite le s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které se vydávají jako protiplnění se považuje za emisní ážio. 2. Jiří Buchar, r.č. xxxx, bytem v Rosicích, Pod Oborou 611, který upíše 415 (čtyři sta patnáct) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 4,150.000 Kč (s lovy: čtyři miliony jedno sto padesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícícho ze spoluvlastnického podílu ve výši 2/9 (dvou devítin) pozemku parcelní číslo 409/6, o výměře 20.580 m2, o rná půda, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 477 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, a spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 (jed né poloviny) pozemků parcelní číslo 406/11, o výměře 664 m2, orná půda, parcelní číslo 406/23, o výměře 746 m2, orná půda, parcelní číslo 406/26, o výměře 988 m2, orná půda, parcelní číslo 406/30, o výměře 1.218 m2, orná půda, parcelní číslo 406/33, o vým ěře 1.990 m2, orná půda, parcelní číslo 406/63, o výměře 397 m2, orná půda, které jsou všechny v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 478 pro katastrální území Dolní Heršpic e, obec Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 4.151.580,-- Kč, a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 415 (čtyři sta patnáct) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které se vydávají jako protiplnění se považuje za emisní ážio. 3. Ing. Drahoslav Jedlička, r.č. xxxx, bytem v Brně, Vinařská 359/44, který upíše 669 (šest set šedesát devět) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 6 ,690.000 Kč (slovy: šest milionů šest set devadesát tisíc korun českých), což odpovídá jeho nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti, sestávajícího ze spoluvlastnického podílu ve výši 5/9 (pěti devítin) pozemku parcelní číslo 409/6, o výměře 20.580 m2, orná půda, který je v katastru nemovitostí zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na LV č. 477 pro katastrální území Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno - město, přičemž výše ocenění tohoto ne peněžitého vkladu určená výše uvedeným posudkem znalce činí 6.696.840,-- Kč, a za tento nepeněžitý vklad se jako protiplnění vydává 669 (šest set šedesát devět) kusů listinných kmenových akcií na majitele s jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 10.000 K č, rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které se vydávají jako protiplnění se považuje za emisní ážio. f) Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápi su zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy 10.000 Kč za jednu akcii. g) Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle § 60 odst. 1 obchod ního zákoníku a předáním předmětných nemovitostí společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti. h) Valné hromadě byla předložena písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů pro zvyšování základního kapitálu společným nepeněžitým vkladem a odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu. Valná hromada vzala uvedenou zprávu představenstva na vědomí a konstatuje, že upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti.
Kapitál
od 11. 7. 2007
Základní kapitál 25 130 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 2007 do 11. 7. 2007
Základní kapitál 16 990 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2006 do 30. 5. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 8. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 2 513 v listinné podobě.
od 8. 8. 2014
Společnost vydala pouze kmenové akcie v listinné podobě, znějící na jméno. Akcie jsou převoditelné bez omezení.
od 11. 7. 2007 do 8. 8. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 513 v listinné podobě.
od 30. 5. 2007 do 11. 7. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 699 v listinné podobě.
od 28. 11. 2006 do 30. 5. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 10. 2020
JIŘÍ BUCHAR - člen představenstva
Rosice, Zbýšovská, PSČ 665 01
den vzniku členství: 27. 6. 2019
od 8. 8. 2014 do 13. 10. 2020
JIŘÍ BUCHAR - člen představenstva
Rosice, Zbýšovská, PSČ 665 01
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 26. 6. 2019
od 10. 10. 2013 do 8. 8. 2014
JIŘÍ MILDNER - předseda představenstva
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 8. 11. 2011 do 8. 8. 2014
Ing. Drahoslav Jedlička - člen představenstva
Brno - Staré Brno, Vinařská 44, PSČ 603 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 8. 7. 2010 do 10. 10. 2013
Jiří Mildner - předseda představenstva
Ochoz u Brna, 659, PSČ 664 02
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 28. 11. 2006 do 8. 7. 2010
Jiří Mildner - předseda představenstva
Brno - Žabovřesky, Zemkova 1066/2, PSČ 616 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 9. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 8. 11. 2011
Ing. Drahoslav Jedlička - člen představenstva
Brno - Staré Brno, Vinařská 359/44, PSČ 603 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 8. 8. 2014
Jiří Buchar - místopředseda představenstva
Rosice, Pod Oborou 611, PSČ 665 01
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Mgr. Daniel Janda - předseda představenstva
Brno - Lesná, Fillova 105/8, PSČ 638 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Jaroslav Kroutil - člen představenstva
Brno - Starý Lískovec, Oderská 256/12, PSČ 625 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Jana Bůžková - člen představenstva
Brno - Ivanovice, Zelinky 376/6, PSČ 621 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 8. 8. 2014
Společnost zastupuje jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí jediný člen představenstva svůj podpis.
od 28. 11. 2006 do 8. 8. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek všichni členové představenstva společně.
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 13. 10. 2020
Ing. DRAHOSLAV JEDLIČKA - člen dozorčí rady
Brno - Pisárky, Vinařská, PSČ 603 00
den vzniku členství: 27. 6. 2019
od 13. 10. 2020 do 6. 5. 2021
JIŘÍ MILDNER - člen dozorčí rady
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 27. 6. 2019 - 11. 4. 2021
od 30. 6. 2016 do 13. 10. 2020
JIŘÍ MILDNER - člen dozorčí rady
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 26. 6. 2019
od 8. 8. 2014 do 30. 6. 2016
JIŘÍ MILDNER - člen dozorčí rady
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 8. 8. 2014 do 13. 10. 2020
Ing. DRAHOSLAV JEDLIČKA - člen dozorčí rady
Brno - Pisárky, Vinařská, PSČ 603 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 26. 6. 2019
od 10. 10. 2013 do 8. 8. 2014
JIŘÍ MILDNER - člen dozorčí rady
Ochoz u Brna, , PSČ 664 02
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 8. 11. 2011 do 8. 8. 2014
Kateřina Vyhlídalová - předseda dozorčí rady
Brno - Stránice, Havlíčkova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 8. 11. 2011 do 8. 8. 2014
Marek Buchar - člen dozorčí rady
Rajhrad, Odbojářů 475, PSČ 664 61
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 28. 11. 2006 do 8. 11. 2011
Kateřina Jedličková - předseda dozorčí rady
Brno - Staré Brno, Vinařská 359/44, PSČ 603 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 9. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 8. 11. 2011
Marek Buchar - člen dozorčí rady
Rajhrad, Odbojářů 475, PSČ 664 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 10. 10. 2013
Jiří Mildner - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zemkova 1066/2, PSČ 616 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 26. 6. 2014
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Mgr. Michal Wiedermann - předseda dozorčí rady
Brno - Bystrc, Vondrákova 639/20, PSČ 635 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Jaroslav Horáček - člen dozorčí rady
Bučovice - Vícemilice, Slunná 256, PSČ 685 01
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
od 2. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Robert Charvát - člen dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1358/21, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 11. 2006 - 9. 11. 2006
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

+52

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-96

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-100

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-104

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-202

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-232

+
-

A tohle už jste četli?

Jak jsou otevřené obchody ve svátek 28. září

Jak jsou otevřené obchody ve svátek 28. září

Zákaz prodeje o svátcích se týká osmi dnů v roce. Které to jsou a jaké obchody mají výjimku? Tady je aktuální přehled.

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 717 198 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services