Brno new station development a.s., IČO: 27723607 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Brno new station development a.s. Údaje byly staženy 25. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27723607. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27723607 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 3. 2007
Obchodní firma
od 30. 3. 2007

Brno new station development a.s.

od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007

IZORETA, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 9. 2017
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Brno-město
Ulice: Benešova
Adresní místo: Benešova 703/21
PSČ: 60200
od 18. 1. 2017 do 20. 9. 2017
Brno, Trnitá , PSČ 602 00
od 13. 6. 2016 do 18. 1. 2017
Brno, Trnitá , PSČ 602 00
od 30. 3. 2007 do 13. 6. 2016
Brno, Trnitá 7/24, PSČ 602 00
od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00
IČO
od 16. 3. 2007

27723607

DIČ

CZ27723607

Identifikátor datové schránky:gcvc8zu
Právní forma
od 16. 3. 2007
Akciová společnost
Spisová značka4860 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 3. 6. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- realitní činnost
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- reklamní činnost a marketing
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- přípravné práce pro stavby
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- správa a údržba nemovitostí
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- dokončovací stavební práce
od 28. 5. 2007 do 3. 6. 2016
- technické činnosti v dopravě
Předmět činnosti
od 16. 3. 2007 do 3. 6. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2020 do 5. 11. 2020
- Valná hromada konaná dne 19.08.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu tohoto obsahu: 1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) na jeho novou výši 91,000.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Připouští se upisování akcií po d navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude platné a účinné, i když bude upsán i nižší počet akcií, než je navrhováno. Základní kapitál Společnosti se zvýší pouze v rozsahu, v jakém akcionáři Společnosti upíší nové akcie s využitím jejich p řednostního práva. Upisování akcií nad částku 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude emitováno nanejvýš 8.400 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč. Konečný počet nově emitovaných akcií na toto zvýšení základního kapitálu bude odpovíd at rozsahu, v jakém akcionáři tyto nové akcie upíší. 3) Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 10.000,- Kč. Emisní kurz je splatný ve lhůtě sedmi dnů ode dne úpisu příslušných akcií, tj. do sedmi dnů ode dne, kdy upisovatel uzavře se Společností pří slušnou smlouvu o úpisu akcií. Emisní kurz může být splacen výlučně jen peněžitým vkladem, a to bezhotovostním převodem na účet Společnosti č. 4200xxxx, vedený u Sberbank CZ, a.s. 4) Využití přednostního práva k úpisu nových akcií bude probíhat za následujících podmínek dle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK: a. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí (14) (slovy: čtrnáct) dnů s tím, že prvním dnem, kdy je možné přednostní právo vykonat (tj. dnem, kdy počíná běžet lhůta pro vykonání přednostního p ráva) je den 26.8.2020. V této lhůtě mohou akcionáři upisovat nové akcie s využitím přednostního práva v pracovní dny v době od 9.00 hod do 15.00 hod. K upsání nových akcií dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a Společností. Podpisy na této smlouvě budou úředně ověřeny. b. Na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč může akcionář upsat až 24 (slovy: dvacet čtyři) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé nové akcie 10.000,- Kč. Na 1 (jednu) dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč může akci onář upsat až 12 (slovy: dvanáct) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé nové akcie 10.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé nové akcie. c. S využitím přednostního práva lze upsat nanejvýš 8.400 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč, za emisní kurz jedné nové akcie ve výši 10.000,- Kč. Informace o využití přednostního práva statutární ředitel Společnosti zašle akcionářům způsobem stanoveným v ZOK a ve stanovách Společnosti pro svolání valné hromady a současně tyto informace zveřejní v obchodním věstníku. Přednostní právo akcionářů není vyloučeno ani omezeno. Každý akcionář má přednostní právo k upsání takového počtu nových akcií, který odpovídá jeho podílu na základním kapitálu Společnosti před tímto jeho zvýšením. 5) Úpis nových akcií se připouští pouze s využitím přednostního práva. Akcie je možné upisovat pouze v prvním kole s využitím přednostního práva. Další nové akcie (než ty upsané v prvním kole s využitím přednostního práva) nemohou být upsány, a to ani doh odou akcionářů, ani na základě nabídky určenému zájemci či zájemcům, ani na základě veřejné nabídky nebo obchodníkem s cennými papíry. Akcionáři nemají právo na upsání akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti. 6) Valná hromada ukládá statutárnímu řediteli Společnosti učinit všechna potřebná opatření, právní jednání a úkony k realizaci tohoto usnesení, a to včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnost ve stanovách.
od 5. 10. 2017 do 9. 11. 2017
- Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. (dále také jen společnost) schválila dne 26.9.2017 zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 5.000.000,- Kč (slovy: p ět milionů korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 500 ks (slovy: pět set kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie) . Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na zák ladním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XVIII Zvýšení základního kapitálu odst. 4 stanov společnosti akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v sou ladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy bude oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno oznámeno způsobem st anoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Statutární ředitel společnosti je povinen toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnit na internetovýc h stránkách společnosti a rovněž zaslat doporučeným dopisem na adresu akcionářů vedenou v seznamu akcionářů (případně doručit akcionáři osobně oproti jeho podpisu) bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na jednu stávajíc í akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) je akcionář oprávněn upsat 5 (slovy: pět) nových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto předem určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování (dále také jen určení zájemci). Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Nové akcie společnosti upisované v dr uhém kole upisování budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od do ručení výzvy statutárního ředitele společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč (deseti tisíc korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklad y, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 277xxxx, vedený u ČSOB.
Kapitál
od 5. 11. 2020
Základní kapitál 91 000 000 Kč, splaceno 63 280 000 Kč.
od 9. 11. 2017 do 5. 11. 2020
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 3. 2007 do 9. 11. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 8 900 v listinné podobě.
od 9. 11. 2017 do 5. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 500 v listinné podobě.
od 3. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 16. 3. 2007 do 3. 6. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 5. 10. 2017
Ing. IVO VRZAL - předseda správní rady
Praha - Dejvice, Na pískách, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 9. 2017
den vzniku funkce: 26. 9. 2017
od 5. 10. 2017
JUDr. MILAN VAŠÍČEK - člen správní rady
Brno - Židenice, Krásného, PSČ 636 00
den vzniku členství: 26. 9. 2017
od 5. 10. 2017
JUDr. VIKTOR BEDRNA - člen správní rady
Praha - Holešovice, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 26. 9. 2017
od 5. 10. 2017 do 26. 8. 2020
PETRA REMEŠOVÁ - člen správní rady
Velatice, , PSČ 664 05
den vzniku členství: 26. 9. 2017 - 19. 8. 2020
od 5. 10. 2017 do 1. 1. 2021
Ing. IVO VRZAL - statutární ředitel
Praha - Dejvice, Na pískách, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 26. 9. 2017
od 18. 5. 2017 do 5. 10. 2017
Ing. IVO VRZAL - předseda představenstva
Praha - Dejvice, Na pískách, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 4. 2017 - 26. 9. 2017
den vzniku funkce: 18. 5. 2017 - 26. 9. 2017
od 18. 5. 2017 do 5. 10. 2017
PETRA REMEŠOVÁ - člen představenstva
Velatice, , PSČ 664 05
den vzniku členství: 18. 5. 2017 - 26. 9. 2017
od 19. 4. 2017 do 18. 5. 2017
JIŘÍ HOS - předseda představenstva
Brno - Černá Pole, Durďákova, PSČ 613 00
den vzniku členství: 18. 4. 2017 - 18. 5. 2017
den vzniku funkce: 18. 4. 2017 - 18. 5. 2017
od 19. 4. 2017 do 18. 5. 2017
Ing. IVO VRZAL - místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Na pískách, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 4. 2017
den vzniku funkce: 18. 4. 2017
od 3. 6. 2016 do 19. 4. 2017
JIŘÍ HOS - předseda představenstva
Brno - Černá Pole, Durďákova, PSČ 613 00
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 18. 4. 2017
den vzniku funkce: 3. 6. 2016 - 18. 4. 2017
od 26. 7. 2014 do 3. 6. 2016
Ing. JIŘÍ HROMADA - člen představenstva
Komořany, , PSČ 683 01
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 3. 6. 2016
od 18. 4. 2008 do 3. 6. 2016
Ing. Radek Konečný - předseda představenstva
Brno - Lesná, Loosova 14, PSČ 638 00
den vzniku členství: 21. 1. 2008 - 3. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 1. 2008 - 3. 6. 2016
od 18. 4. 2008 do 3. 6. 2016
Jiří Hos - místopředseda představenstva
Brno - Černá Pole, Durďákova 332/12, PSČ 613 00
den vzniku členství: 21. 1. 2008 - 3. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 1. 2008 - 3. 6. 2016
od 30. 3. 2007 do 26. 7. 2014
Ing. Jiří Hromada - člen představenstva
Brno, Štefánikova 73/6, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 3. 2007
od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Mgr. Daniel Janda - předseda představenstva
Brno - Lesná, Fillova 105/8, PSČ 638 00
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 26. 3. 2007
den vzniku funkce: 16. 3. 2007 - 26. 3. 2007
od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Jaroslav Kroutil - člen představenstva
Brno - Starý Lískovec, Oderská 256/12, PSČ 625 00
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 26. 3. 2007
od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Jana Bůžková - člen představenstva
Brno - Ivanovice, Zelinky 376/6, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 26. 3. 2007
od 4. 1. 2021
Společnost zastupuje ve všech věcech předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.
od 5. 10. 2017 do 1. 1. 2021
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 19. 4. 2017 do 5. 10. 2017
Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva (2) členové představenstva společně.
od 3. 6. 2016 do 19. 4. 2017
Společnost zastupuje ve všech věcech každý ze členů představenstva samostatně.
od 26. 11. 2008 do 3. 6. 2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a další člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vyti štěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.
od 29. 4. 2008 do 26. 11. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva.
od 18. 4. 2008 do 29. 4. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva.
od 30. 3. 2007 do 18. 4. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje člen představenstva.
od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 19. 4. 2017 do 5. 10. 2017
Mgr. Ing. HANA TOVÁRKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 18. 4. 2017 - 26. 9. 2017
od 3. 6. 2016 do 19. 4. 2017
ZDENA SCHMIEROVÁ - předseda dozorčí rady
Brno - Židenice, Bzenecká, PSČ 628 00
den vzniku členství: 3. 6. 2016 - 18. 4. 2017
den vzniku funkce: 3. 6. 2016 - 18. 4. 2017
od 20. 5. 2016 do 3. 6. 2016
Ing. LIBOR VALENTA - člen dozorčí rady
Syrovín, , PSČ 696 84
den vzniku členství: 8. 10. 2008 - 3. 6. 2016
od 1. 8. 2013 do 3. 6. 2016
Ing. arch. BOHUSLAV VÍTEK - předseda dozorčí rady
Skryje, , PSČ 594 55
den vzniku členství: 8. 10. 2008 - 3. 6. 2016
den vzniku funkce: 9. 10. 2008 - 3. 6. 2016
od 26. 11. 2008 do 1. 8. 2013
Ing. arch. Bohuslav Vítek - předseda dozorčí rady
Brno, Žlutý kopec 922/4, PSČ 602 00
den vzniku členství: 8. 10. 2008
den vzniku funkce: 9. 10. 2008
od 26. 11. 2008 do 20. 5. 2016
Ing. Libor Valenta - člen dozorčí rady
Syrovín, 15, PSČ 696 84
den vzniku členství: 8. 10. 2008
od 26. 11. 2008 do 3. 6. 2016
Ing. Ľuboslav Drobáň - člen dozorčí rady
Brno, Jugoslávská 641/83, PSČ 613 00
den vzniku členství: 8. 10. 2008 - 3. 6. 2016
od 30. 3. 2007 do 26. 11. 2008
Ing. arch. Bohuslav Vítek - předseda dozorčí rady
Brno, Žlutý kopec 922/4, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 26. 6. 2008
den vzniku funkce: 26. 3. 2007 - 26. 6. 2008
od 30. 3. 2007 do 26. 11. 2008
Ing. Libor Valenta - člen dozorčí rady
Syrovín, 15, PSČ 696 84
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 26. 6. 2008
od 30. 3. 2007 do 26. 11. 2008
Ing. Ľuboslav Drobáň - člen dozorčí rady
Brno, Jugoslávská 641/83, PSČ 613 00
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 26. 6. 2008
od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Pavel Zerrich - předseda dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Žitná 1474/23, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 26. 3. 2007
den vzniku funkce: 16. 3. 2007 - 26. 3. 2007
od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Jaroslav Horáček - člen dozorčí rady
Bučovice - Vícemilice, Slunná 256, PSČ 685 01
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 26. 3. 2007
od 16. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Robert Charvát - člen dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratice 1358/21, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 26. 3. 2007
Akcionáři
od 30. 3. 2007 do 18. 4. 2008
GETONIX a.s., IČO: 26941457
Modřice, Havlíčkova 198, PSČ 664 42
Hodnocení firmy
-18
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+41

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-5

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-37

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-62

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-202

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-394

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services