Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MND Gas Storage a.s.
IČO: 27732894

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 5. 2007
Obchodní firma
od 6. 10. 2008

MND Gas Storage a.s.

od 30. 5. 2007 do 6. 10. 2008

Gas Storage a.s.

Sídlo
od 30. 5. 2007 do 15. 2. 2016
Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01
IČO
od 30. 5. 2007

27732894

DIČ

CZ27732894

Identifikátor datové schránky:t3we8nk
Právní forma
od 30. 5. 2007
Akciová společnost
Spisová značka4925 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 3. 5. 2013
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 3. 5. 2013
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 10. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 6. 2009
- projektová činnost ve výstavbě
od 10. 6. 2009 do 10. 2. 2012
- obchod s plynem
od 6. 10. 2008
- uskladňování plynu
od 14. 5. 2008
- projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložiskové geologie při hornické činnosti v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 2 písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
od 14. 5. 2008
- hornická činnost v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3.
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- testování, měření, analýzy a kontroly
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- poskytování technických služeb
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- maloobchod použitým zbožím
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- ubytovací služby
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- kopírovací práce
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- projektování elektrických zařízení
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- velkoobchod
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Předmět činnosti
od 6. 10. 2008
- získávání a držení majetkových účastí v energetice, plynárenství, těžbě surovin a dalších oblastech podnikání
od 6. 10. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 21. 5. 2015 do 19. 12. 2017
- Na základě smlouvy o zákazu zcizení a zřízení zástavního práva k akciím společnosti MND Gas Storage a.s. (dále jen "Akcie") ze dne 29. dubna 2015 uzavřené mezi MND a.s., se sídlem na adrese Hodonín, Úprkova 807/6 PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 284 83 00 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6209, jako povinným a Komerční bankou, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva") je zřízen zákaz zcizení nebo zatížení Akcií ve smyslu § 1761 Občanského zákoníku, a to zákaz zřízení zatížení včetně zástavního nebo předkupního práva ( bez předchozího písemného souhlasu Komerční banky a.s.) a zákaz prodat, převést nebo jinak zcizit Akcie, Práva spojená s Akciemi (jak jsou definovány ve Smlouvě) nebo jakákoliv jiná práva související s Akciemi. Toto omezení se zřizuje na dobu do (i) dne, kdy budou všechny dluhy MND a.s. ze Smlouvy o úvěru (jak je definována ve Smlouvě) nepodmíněně a neodvolatelně splaceny a zcela uspokojeny, nebo (ii) dne, kdy se Agent pro zajištění jednostranně vzdá omezení sjednaného podle Smlouvy, nebo do (iii) dne, kd y omezení sjednané podle Smlouvy jinak zanikne se souhlasem Agenta pro zajištění, podle toho, který den nastane dříve, nejdéle však do 29. dubna 2025.
od 21. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 7. 2014 do 13. 2. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 21. 7. 2014 do 13. 2. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 3. 2. 2012 do 23. 7. 2012
- 1.Základní kapitál společnosti MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 27732894, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4925 (dále jen "MND Gas Storage a.s."), se snižuje z dosavadní výše 2 440 000 000 Kč (dvě miliardy čtyři sta čtyřicet milionů korun českých) o částku ve výši 439 200 000 Kč (čtyři sta třicet devět milionů dvě stě tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2 000 800 000 Kč (dvě miliardy osm set tisíc korun čes kých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií. 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to: a) v případě 1 ks kmenovité akcie na majitele v listinné podobě, série A1, číslo 000001, datum emise 02.11.2007 (druhého listopadu roku dvatisíce sedm), snížením jmenovité hodnoty této akcie z částky ve výši 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) na jme novitou hodnotu této akcie ve výši 1 640 000 Kč (jeden milion šest set čtyřicet korun českých); a b) v případě celkem 2 438 000 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, série A2, čísla 000001 až 2438000, nahrazených hromadnou listinnou série H2, číslo 000001, datum emise hromadné listiny 26.7.2011 (dvacátého šestého července roku dvatisíce jedenáct), snížením jmenovité hodnoty každé z těchto akcií z částky ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 820 Kč (osm set dvacet korun českých). 3. Společnost MND Gas Storage a.s. nemá k datu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku vlastní akcie nebo vlastní zatímní listiny. 4. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti MND Gas Storage a.s. je skutečnost, že výše základního kapitálu společnosti MND Gas Storage a.s. je nepřiměřeně vysoká. Částka, jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude vyplacena akcionářům podle po měru jmenovitých hodnot jejich akcií. 5. Akcionáři jsou povinni předložit představenstvu společnosti MND Gas Storage a.s. akcie za účelem jejich výměny nebo vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne zveřejnění výzvy. Představenstvo vyzve akcionáře způsob em určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby akcie předložili za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat p ráva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty bude učiněna bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení soud u, kterým bude povolen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 1. 7. 2011
- V důsledku rozdělení společnosti MND Gas Storage a.s. odštěpením sloučením s nástupnickou společností MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 284 83 006, přešla část jmění rozdělované společnosti MND Gas Storage a.s. n a společnost MND a.s. jako nástupnickou společnost. Rozhodným dnem rozdělení odštěpením sloučením je 01.01.2011.
od 26. 8. 2010
- Na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 29.07.2010 převedla společnost MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 27732894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4925, s účinn ostí ke dni 29.07.2010, část svého podniku nazvanou "Provoz PZP Dolní Bojanovice" na společnost SPP Bohemia a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ: 100 00, IČ: 25336169, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5638.
od 10. 9. 2008
- Na základě Smlouvy o vkladu části podniku ze dne 1.9.2008 vložila společnost Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 262 88 583, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3760, s  účinností ke dni 1.9.2008 část svého podniku nazvanou "Skladovací část" do společnosti Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 277 32 894, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4925.
od 30. 5. 2008 do 10. 9. 2008
- Společnost Moravské naftové doly, a.s., jako jediný akcionář společnosti Gas Storage a.s. (dále též jen "Společnost"), s odkazem na usnesení valné hromady společnosti Moravské naftové doly, a.s., konané dne 25. ledna 2008, je si vědoma povinnosti ke zvýše ní základního kapitálu Společnosti v souladu s usneseními valné hromady ze dne 25. ledna 2008 a současně vidí potřebu, aby byla posouzena níže uvedená soudní rozhodnutí ze strany Krajského soudu v Brně. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně o přípu stnosti zvýšení základního kapitálu společnost Gas Storage a.s. bude zvolen další postup. Jde o tyto soudní rozhodnutí: Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 5 Cmo 379/2007-107 ze dne 31. ledna 2008 (předběžné opatření, které se týká valné hromady ze dne 20. července 2007, přičemž tato valná hromada se netýká tohoto zvýšení základního kapitálu). Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 5 Cmo 21/2008 - 75 ze dne 29. ledna 2008 (předběžné opatření, které se týká valné hromady ze dne 25. ledna 2008, které zaniklo, jak vyplývá z níže uvedených soudních rozhodnutí). Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 18 Cm 115/2008-108 ze dne 4. dubna 2008. Sdělení Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 27/2007-102 ze dne 1. dubna 2008. Základní kapitál společnosti Gas Storage a.s. se zvyšuje o částku ve výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž celý emisní kurs bude splacen ne peněžitým vkladem. Dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 12 948 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet osm miliónů sto osmdesát pět tisíc koru n českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich, které mohou bý t vydány ve formě hromadné listiny. Jediný akcionář Společnosti, tj. společnost Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 26288583, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3760, upisuje 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých). 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč bude jediným akcionářem upsáno způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tj . na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Místem úpisu akcií Společnosti pro jediného akcionáře, tedy místem uzavření Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti, Hodonín, Úprkova 807/6, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do deseti dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jed iného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno pravomocně do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem je stanovena v délce 90 dnů. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem počíná běžet dnem doručení Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost doručí návrh Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři s Oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcii na majitele o jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) lze upsat 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hod notě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo upsat 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií na majitele o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesá t pět tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé z nich, tedy emisní kurs všech upsaných akcií o celkové hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard d evět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých) bude roven celkové jmenovité hodnotě upsaných akcií, tj. 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých). Celkový počet akcií Společnosti, které je oprávněn jediný akcionář upsat, je 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), každé z nich. Celý emisní kurs akcií, upsaných jediným akcionářem, v celkové výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých) bude splacen nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část p odniku jediného akcionáře, představovaná provozy Podzemního zásobníku plynu Uhřice (útvar č. 5270) a Podzemního zásobníku plynu Dolní Bojanovice (útvary č. 5280, 5281, 5282, 5283) a souvisejícími provozy (útvary č. 2255, 2266, 2277, 2288, 2299, 5291), urč enými k zajištění skladování a distribuce zemního plynu, provozování stávajících a výstavbě nových podzemních zásobníků plynu. Část podniku jediného akcionáře, jež je předmětem nepeněžitého vkladu, tvoří v rámci organizačního schématu jediného akcionáře s amostatnou organizační složku a vede oddělené účetnictví prostřednictvím samostatných analytických účtů a střediskové evidence výnosů, nákladů, majetku, závazků a ostatních aktiv a pasiv. Zpráva představenstva podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku je přílohou číslo 3 notářského zápisu. Nepeněžitý vklad jediného akcionáře byl oceněn znalcem Ing. Antonín Zatloukal, IČ: 44107480, Zlín-Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 736 02, Ing. Luboš Kluz, IČ: 47342731, Uherský Brod, Maršovská 2360, PSČ 688 01, Ing. Jaroslav Dohnal, IČ: 47342552, Březolup y 415, PSČ 687 13, znalci sdruženými ve sdružení fa AZET KONZULT, Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Luboš Kluz, Ing. Jaroslav Dohnal, se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 44107480, na částku ve výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých), a to Znaleckým posudkem číslo AZET 12007010 ze dne 29.6.2007. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět kusů list inných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), každé z nich. Schvaluje se upisování akcií jediným akcionářem, a to výše uvedeným nepeněžitým vkladem, představovaným částí podniku a schvaluje se výše ocenění nepeněžitého vkladu, stanovená citovaným znaleckým posudkem. Zdůvodnění upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše emisního kursu je provedeno ve zprávě představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem je stanovena v délce tří měsíců a počíná běžet dnem uzavření Smlouvy o upsání akcií. Místo splacení nepeněžitého vkladu bude na adrese sídla Společnosti, Hodonín, Úprkova 807/6.
Kapitál
od 23. 7. 2012
Základní kapitál 2 000 800 000 Kč, splaceno 2 000 800 000 Kč.
od 1. 7. 2011 do 23. 7. 2012
Základní kapitál 2 440 000 000 Kč, splaceno 2 440 000 000 Kč.
od 10. 9. 2008 do 1. 7. 2011
Základní kapitál 12 948 185 000 Kč, splaceno 12 948 185 000 Kč.
od 30. 5. 2007 do 10. 9. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 24. 9. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 24. 9. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 438 000 v listinné podobě.
od 23. 7. 2012 do 24. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 23. 7. 2012 do 24. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 438 000 v listinné podobě.
od 1. 7. 2011 do 23. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 438 000 v listinné podobě.
od 10. 9. 2008 do 1. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 12 946 185 v listinné podobě.
od 30. 5. 2007 do 23. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 21. 2. 2017
Mgr. SLAVOMÍR HALLA, Ph.D. - místopředseda představenstva
Brno - Ponava, Botanická, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2016
od 15. 2. 2016
Ing. KAREL LUNER - předseda představenstva
Tvarožná Lhota, , PSČ 696 62
den vzniku členství: 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2016
od 15. 2. 2016
Ing. MILAN DOČKAL - člen představenstva
Moravský Písek, Zahradní, PSČ 696 85
den vzniku členství: 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2016
od 15. 2. 2016 do 21. 2. 2017
Mgr. SLAVOMÍR HALLA, Ph.D. - místopředseda představenstva
Brno - Ponava, Botanická, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2016
od 21. 7. 2014 do 15. 2. 2016
Ing. MILAN DOČKAL - člen představenstva
Moravský Písek, Zahradní, PSČ 696 85
den vzniku členství: 29. 5. 2014 - 31. 12. 2015
od 16. 12. 2013 do 21. 7. 2014
Ing. PETR BROŽ - člen představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Boženy Němcové, PSČ 725 25
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 29. 5. 2014
od 16. 12. 2013 do 15. 2. 2016
Ing. KAREL LUNER - předseda představenstva
Tvarožná Lhota, , PSČ 696 62
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2015
den vzniku funkce: 2. 1. 2012
od 19. 1. 2012 do 16. 12. 2013
Ing. Karel Luner - předseda představenstva
Tvarožná Lhota, , PSČ 696 62
den vzniku členství: 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 2. 1. 2012
od 19. 1. 2012 do 16. 12. 2013
Ing. Petr Brož - člen představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Boženy Němcové, PSČ 725 25
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 29. 5. 2014
od 19. 1. 2012 do 15. 2. 2016
Mgr. Slavomír Halla - místopředseda představenstva
Žilina, Trenčianska, PSČ 010 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2015
den vzniku funkce: 2. 1. 2012
od 26. 8. 2010 do 19. 1. 2012
Karel Komárek - předseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 8. 2010 - 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 20. 8. 2010 - 1. 1. 2012
od 26. 8. 2010 do 19. 1. 2012
Ing. Zbyněk Parma - člen představenstva
Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55
den vzniku členství: 20. 8. 2010 - 1. 1. 2012
od 24. 6. 2010 do 26. 8. 2010
Mgr. Pavel Kotásek - předseda představenstva
Hodonín, Havlíčkova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 20. 8. 2010
den vzniku funkce: 8. 6. 2010 - 20. 8. 2010
od 24. 6. 2010 do 26. 8. 2010
Mgr. Pavel Minařík - člen představenstva
Hodonín, J.Suka, PSČ 695 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 20. 8. 2010
od 24. 6. 2010 do 19. 1. 2012
Ing. Miroslav Jestřabík - místopředseda představenstva
Řitka, K Potokům, PSČ 252 03
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 8. 6. 2010 - 1. 1. 2012
od 21. 5. 2010 do 24. 6. 2010
Mgr. Pavel Kotásek - předseda představenstva
Hodonín, Havlíčkova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 17. 5. 2010 - 4. 6. 2010
od 21. 5. 2010 do 24. 6. 2010
Ing. Miroslav Jestřabík - člen představenstva
Řitka, K Potokům, PSČ 252 03
den vzniku členství: 13. 5. 2010 - 4. 6. 2010
od 26. 3. 2010 do 21. 5. 2010
Ing. František Komárek - předseda představenstva
Hodonín, Pančava, PSČ 695 01
den vzniku členství: 11. 9. 2008 - 14. 5. 2010
den vzniku funkce: 25. 3. 2010 - 14. 5. 2010
od 26. 3. 2010 do 21. 5. 2010
Mgr. Pavel Kotásek - člen představenstva
Hodonín, Havlíčkova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007
od 10. 6. 2009 do 26. 3. 2010
Mgr. Pavel Kotásek - předseda představenstva
Hodonín, Havlíčkova 932/22, PSČ 695 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 25. 3. 2010
od 6. 10. 2008 do 26. 3. 2010
Ing. František Komárek - člen představenstva
Hodonín, Pančava 3785/47, PSČ 695 01
den vzniku členství: 11. 9. 2008
od 6. 10. 2008 do 21. 5. 2010
Ing. Radek Lucký - místopředseda představenstva
Praha 4, Zvánovická 3, PSČ 141 00
den vzniku členství: 11. 9. 2008 - 13. 5. 2010
den vzniku funkce: 15. 9. 2008 - 13. 5. 2010
od 24. 9. 2007 do 6. 10. 2008
Marcela Hrbáčková, B.B.S. - člen představenstva
Hodonín, Erbenova 2910/10, PSČ 695 01
den vzniku členství: 1. 9. 2007 - 11. 9. 2008
od 30. 5. 2007 do 24. 9. 2007
Ing. Radim Blažej - člen představenstva
Dolní Bojanovice, Sadová 672, PSČ 696 17
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 31. 7. 2007
od 30. 5. 2007 do 6. 10. 2008
Mgr. Richard Kováč - místopředseda představenstva
Praha 10 - Michle, Novobohdalecká 1484/18, PSČ 101 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 11. 9. 2008
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 11. 9. 2008
od 30. 5. 2007 do 10. 6. 2009
Mgr. Pavel Kotásek - předseda představenstva
Hodonín, Muchova 2420/13, PSČ 695 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007
den vzniku funkce: 30. 5. 2007
od 21. 7. 2014
Společnost zastupují společně alespoň dva členové představenstva.
od 30. 5. 2007 do 21. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen nebo osoba k tomu představenstvem písemn ě pověřená. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti (vypsání obchodní firmy společnosti nebo otisku razítka) připojí svůj podpis společně buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta venstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen, nebo osoba k tomu představenstvem písemně pověřená.
Dozorčí rada
od 18. 3. 2020
Ing. JIŘÍ JEČMEN - Člen dozorčí rady
Mníšek pod Brdy, Na Vyhlídce, PSČ 252 10
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 7. 2. 2017
Ing. MIROSLAV JESTŘABÍK - Předseda dozorčí rady
Řitka, K Potokům, PSČ 252 03
den vzniku členství: 1. 1. 2017
den vzniku funkce: 9. 1. 2017
od 7. 2. 2017
Ing. ZBYNĚK PARMA - člen dozorčí rady
Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 7. 2. 2017 do 18. 3. 2020
Ing. JIŘÍ JEČMEN - Člen dozorčí rady
Jenštejn, Hradní, PSČ 250 73
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 17. 12. 2013 do 7. 2. 2017
Ing. MIROSLAV JESTŘABÍK - předseda dozorčí rady
Řitka, K Potokům, PSČ 252 03
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 4. 12. 2013
od 17. 12. 2013 do 7. 2. 2017
Ing. ZBYNĚK PARMA - místopředseda dozorčí rady
Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 4. 12. 2013
od 17. 12. 2013 do 7. 2. 2017
Ing. JIŘÍ JEČMEN - člen dozorčí rady
Jenštejn, Hradní, PSČ 250 73
den vzniku členství: 1. 12. 2013 - 31. 12. 2016
od 19. 1. 2012 do 17. 12. 2013
Karel Komárek - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 1. 12. 2013
od 19. 1. 2012 do 17. 12. 2013
Ing. Miroslav Jestřabík - místopředseda dozorčí rady
Řitka, K Potokům, PSČ 252 03
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 19. 1. 2012 do 17. 12. 2013
Ing. Zbyněk Parma - člen dozorčí rady
Moravská Nová Ves, Jana Černého, PSČ 691 55
den vzniku členství: 1. 1. 2012
od 8. 11. 2010 do 19. 1. 2012
Vítězslav Straka - člen dozorčí rady
Lanžhot, Luční, PSČ 691 51
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 29. 4. 2011
od 24. 6. 2010 do 19. 1. 2012
Ing. Robert Kolář - předseda dozorčí rady
Ostružná - Petříkov, , PSČ 788 25
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 8. 6. 2010 - 1. 1. 2012
od 24. 6. 2010 do 19. 1. 2012
JUDr. Josef Novotný - místopředseda dozorčí rady
Praha 2, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 1. 1. 2012
den vzniku funkce: 8. 6. 2010 - 1. 1. 2012
od 30. 5. 2007 do 24. 6. 2010
Ing. Radim Ciprys - předseda dozorčí rady
Břeclav - Poštorná, Čs.Armády 1038/38, PSČ 691 41
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 4. 6. 2010
od 30. 5. 2007 do 24. 6. 2010
Ing. Tatiana Forišková - místopředseda dozorčí rady
Hodonín, Družstevní čtvrť 3127/16, PSČ 695 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 4. 6. 2010
od 30. 5. 2007 do 24. 6. 2010
Mgr. Pavel Minařík - člen dozorčí rady
Hodonín, J. Suka 2780/2A, PSČ 695 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 4. 6. 2010
Akcionáři
od 13. 2. 2017
MND a.s., IČO: 28483006
Hodonín, Úprkova, PSČ 695 01
od 1. 7. 2011 do 13. 2. 2017
MND a.s., IČO: 28483006
Hodonín, Úprkova, PSČ 695 01
od 30. 5. 2007 do 22. 4. 2010
Moravské naftové doly, a.s., IČO: 26288583
Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+120
+
-
2.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+115
+
-
3.David Černý

David Černý

- výtvarník

+103
+
-
4.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+13
+
-
5.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-177
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services