Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RED - ZONE, a.s.
IČO: 27734978

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 6. 2007
Obchodní firma
od 18. 6. 2007

RED - ZONE, a.s.

Sídlo
od 4. 11. 2011 do 14. 9. 2015
Brno, Nové náměstí 1516/21, PSČ 621 00
od 18. 6. 2007 do 4. 11. 2011
Brno, Nové náměstí 1561/21, PSČ 621 00
IČO
od 18. 6. 2007

27734978

Identifikátor datové schránky:bugfybu
Právní forma
od 18. 6. 2007
Akciová společnost
Spisová značka4945 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 20. 10. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 18. 6. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
Ostatní skutečnosti
od 7. 5. 2020 do 11. 5. 2020
- Jediný akcionář společnosti dne 7.5.2020 přijal toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti RED - ZONE, a.s. Základní kapitál se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, tj. z částky 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, na částku 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním zvláštního druhu akcií, a to 800, slovy: osmi set, kusů akcií stejného druhu se zvláštními právy typu B ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy: deset ti síc korun českých, vymezených takto: -Akcie typu B jsou zvláštním druhem akcií, se kterými není spojeno právo hlasovat na valné hromadě společnosti, je s nimi však spojeno právo na podíl na zisku společnosti, právo na výplatu jiných vlastních zdrojů společnosti a právo na podíl na likvidační m zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. V případech, kdy zákon vyžaduje hlasování podle jednotlivých druhů akcií či v jiných zákonem stanovených případech, kdy akcie typu B nabývají právo hlasovat na valné hromadě, je s jednou akcií typu B o jmeno vité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na valné hromadě společnosti spojen 1 (slovy jeden) hlas. Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem Tomášem Pokorným, nar. 17.9.1972, bytem Brno, Vitáskova 1596/10, PSČ: 621 00. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s předem určeným zájemcem jediným akcionářem Tomášem Pokorným, nar. 17.9.1972, bytem Brno, Vit áskova 1596/10, PSČ: 621 00. Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí 30, slovy: třicet, dnů a začne běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen jedinému akcionáři. Představenstvo doruč í jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3, slovy: tří, dnů po přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty k upsání akcií. Jediný akcionář doručí podepsanou smlouvu o upsání akcií do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie emitované při tomto zvýšení základního kapitálu s nominální hodnotou 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, se stanoví ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení pohledávek, tj. započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře, kterou má vůči společnosti RED - ZONE, a.s. v celkové výši 8.700.000, - Kč, slovy: osm milionů sedm set tisíc korun českých, z titulu ceny úplaty za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 6.5.2020, uzavřené mezi Tomášem Pokorným, nar. 17.9.1972, bytem Vitáskova 1596/10, 621 00 Brno, jako po stupitelem, a společností RED ZONE, a.s., se sídlem Nové náměstí 1516/21, 621 00 Brno, IČ: 277 34 978, jako postupníkem, proti pohledávce společnosti RED ZONE, a.s., na splacení emisního kursu upsaných akcií. Započte se pouze taková část pohledávky, kte rá odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií, tj. částka 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých. Důvodem návrhu na započtení je snížení rozsahu závazků, které má společnost vůči akcionáři. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Pravidla pro započtení vzájemných pohledávek jsou následující: a)Pohledávka bude prohlášena za nespornou. b)V dohodě o započtení bude specifikována pohledávka uvedením právního důvodu. c)Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávek, a to v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkaly. d)Představenstvo zašle jedinému akcionáři návrh dohody o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. e)Určený zájemce doručí podepsanou dohodu o započtení do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři do 30 (třiceti) dnů po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 11. 5. 2020
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 6. 2007 do 11. 5. 2020
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 2020
Akcie se zvláštními právy 10 000, počet akcií: 800 v listinné podobě.
od 12. 5. 2020
Popis práv a povinností spojených s těmito akciemi se zvláštními právy, ve formě na jméno, je blíže vymezen v čl. 7. stanov společnosti. Převoditelnost akcií je omezena tak, že akcie lze převést jen souhlasem valné hromady společnosti.
od 11. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 11. 5. 2020
Převoditelnost akcií je omezena tak, že akcie lze převést jen souhlasem valné hromady společnosti.
od 11. 5. 2020 do 12. 5. 2020
Akcie se zvláštními právy 10 000, počet akcií: 800 v listinné podobě.
od 11. 5. 2020 do 12. 5. 2020
Popis práva a povinností spojených s těmito akciemi se zvláštními právy je blíže vymezen v čl. 7. stanov společnosti. Převoditelnost akcií je omezena tak, že akcie lze převést jen souhlasem valné hromady společnosti.
od 20. 10. 2015 do 11. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 18. 6. 2007 do 20. 10. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 11. 5. 2020
TOMÁŠ POKORNÝ - předseda představenstva
Brno - Řečkovice, Vitáskova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 7. 5. 2020
den vzniku funkce: 7. 5. 2020
od 11. 5. 2020
JAN LEDVINKA - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Rumunská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 7. 5. 2020
od 11. 5. 2020
Ing. ROSTISLAV FOJTŮ - člen představenstva
Sokolnice, Komenského, PSČ 664 52
den vzniku členství: 7. 5. 2020
od 6. 9. 2015 do 11. 5. 2020
JUDr. JIŘÍ KONIOR - předseda představenstva
Brno - Řečkovice, Nové náměstí, PSČ 621 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 7. 5. 2020
den vzniku funkce: 19. 6. 2012 - 7. 5. 2020
od 6. 9. 2015 do 11. 5. 2020
LEO KUČERA - člen představenstva
Brno - Řečkovice, Palackého náměstí, PSČ 621 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 7. 5. 2020
od 6. 9. 2015 do 11. 5. 2020
TOMÁŠ POKORNÝ - člen představenstva
Brno - Řečkovice, Vitáskova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 7. 5. 2020
od 18. 6. 2007 do 16. 5. 2011
JUDr. Zdeněk Mach - člen představenstva
Brno - Ivanovice, Podbabská 273/6, PSČ 621 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007 - 16. 4. 2008
od 18. 6. 2007 do 6. 9. 2015
JUDr. Jiří Konior - předseda představenstva
Brno - Řečkovice, Nové náměstí 1516/21, PSČ 621 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007 - 18. 6. 2012
den vzniku funkce: 18. 6. 2007 - 18. 6. 2012
od 18. 6. 2007 do 6. 9. 2015
Leo Kučera - člen představenstva
Brno - Řečkovice, Palackého náměstí 87/6, PSČ 621 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007 - 18. 6. 2012
od 11. 5. 2020
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)při právních jednáních, jejichž předmětem je hodnota či plnění nepřevyšující částku 250.000 Kč, zastupuje společnost každý člen představenstva společnosti samostatně; b)při právních jednáních, jejichž předmětem je hodnota či plnění převyšující částku 250.000 Kč, zastupuje společnost předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva.
od 18. 6. 2007 do 11. 5. 2020
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva. Při podepisování tito k napsané nebo k natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada
od 11. 5. 2020
Mgr. JAKUB CUPÁK - předseda dozorčí rady
Lelekovice, U Vápenice, PSČ 664 31
den vzniku členství: 7. 5. 2020
den vzniku funkce: 7. 5. 2020
od 11. 5. 2020
JUDr. JIŘÍ KONIOR - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Nové náměstí, PSČ 621 00
den vzniku členství: 7. 5. 2020
od 11. 5. 2020
MIROSLAV DUCHOŇ - člen dozorčí rady
Brno - Chrlice, Spádová, PSČ 643 00
den vzniku členství: 7. 5. 2020
od 6. 9. 2015 do 11. 5. 2020
JAN LEDVINKA - předseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Rumunská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 7. 5. 2020
den vzniku funkce: 19. 6. 2012 - 7. 5. 2020
od 6. 9. 2015 do 11. 5. 2020
RADDY DIVIS - člen dozorčí rady
Brno - Lesná, Brožíkova, PSČ 638 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 7. 5. 2020
od 6. 9. 2015 do 11. 5. 2020
VÁCLAV VÁLEK - člen dozorčí rady
Brno - Chrlice, U viaduktu, PSČ 643 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 7. 5. 2020
od 24. 10. 2013 do 6. 9. 2015
VÁCLAV VÁLEK - člen dozorčí rady
Brno - Chrlice, U viaduktu, PSČ 643 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007 - 18. 6. 2012
od 4. 11. 2011 do 24. 10. 2013
Václav Válek - člen dozorčí rady
Lednice - Nejdek, 34, PSČ 691 44
den vzniku členství: 18. 6. 2007
od 18. 6. 2007 do 4. 11. 2011
Václav Válek - člen dozorčí rady
Lednice, Nejdek 34, PSČ 691 44
den vzniku členství: 18. 6. 2007
od 18. 6. 2007 do 6. 9. 2015
Jan Ledvinka - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Staré město, Dlouhá 923/5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007 - 18. 6. 2012
den vzniku funkce: 18. 6. 2007 - 18. 6. 2012
od 18. 6. 2007 do 6. 9. 2015
Raddy Divis - člen dozorčí rady
Brno - Lesná, Brožíkova 46/8, PSČ 638 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007 - 18. 6. 2012
Akcionáři
od 11. 5. 2020
TOMÁŠ POKORNÝ
Brno - Řečkovice, Vitáskova, PSČ 621 00
Hodnocení firmy
-36
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí nouzový stav a s ním další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Jde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 715,00 Kč
Czech Exchange 2 715,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 725,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 778,60 Kč
ČSOB 2 778,60 Kč
Expobank CZ 2 780,00 Kč
Česká spořitelna 2 791,00 Kč
Komerční banka 2 792,87 Kč
Raiffeisenbank 2 839,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 848,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

0
+
-
2.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

0
+
-
3.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-1
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-1
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-3
+
-

Články na Heroine.cz

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Na jaře jsme se ve velké míře stáhli do svých domovů, změnil se způsob, jakým studujeme,...více

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Cesta lesem, výhledy do krajiny, spaní pod širým nebem, šumění větru. A taky vypnutý telefon...více

Nevěř nikomu nad třicet. Nová kniha Eleny Ferrante vypráví o těžkostech dívčího dospívání

Nevěř nikomu nad třicet. Nová kniha Eleny Ferrante vypráví o těžkostech dívčího dospívání

Dlouho očekávaný nový román italské prozaičky skrývající se za jménem Elena Ferrante vyšel...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services