Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

RED - ZONE, a.s., Brno, IČO: 27734978 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti RED - ZONE, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27734978. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27734978 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
18. 6. 2007
Obchodní firma
RED - ZONE, a.s.
zapsáno 18. 6. 2007
Firmy na stejné adrese
Nové náměstí 1561/21, 621 00 Brno - Řečkovice
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 4. 11. 2011
Nové náměstí 1516/21, 621 00 Brno - Řečkovice
zapsáno 4. 11. 2011 vymazáno 14. 9. 2015
Nové náměstí 1516/21, 621 00 Brno - Řečkovice
zapsáno 14. 9. 2015 vymazáno 11. 8. 2022
Sídlo Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Chrlice
Ulice: Roviny
Adresní místo: Roviny 825/4
IČO
27734978
zapsáno 18. 6. 2007
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 18. 6. 2007
Spisová značka
B 4945/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 18. 6. 2007

Poslední změny a události

28. 7. 2023
Změna informací: přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Tomáš Pokorný
11. 8. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu Miroslav Duchoň, jako člen představenstva
11. 8. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Jan Ledvinka
11. 8. 2022
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Leoš Kozohorský, jako člen dozorčí rady
11. 8. 2022
Vymazán člen dozorčí rady Miroslav Duchoň

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 20. 10. 2015
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zapsáno 18. 6. 2007
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 11. 5. 2020
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 11. 5. 2020
Akcie
200 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 20. 10. 2015
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 20. 10. 2015 vymazáno 11. 5. 2020
800 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Popis práva a povinností spojených s těmito akciemi se zvláštními právy je blíže vymezen v čl. 7. stanov společnosti. Převoditelnost akcií je omezena tak, že akcie lze převést jen souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 11. 5. 2020 vymazáno 12. 5. 2020
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převoditelnost akcií je omezena tak, že akcie lze převést jen souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 11. 5. 2020
800 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Popis práv a povinností spojených s těmito akciemi se zvláštními právy, ve formě na jméno, je blíže vymezen v čl. 7. stanov společnosti. Převoditelnost akcií je omezena tak, že akcie lze převést jen souhlasem valné hromady společnosti.
zapsáno 12. 5. 2020
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář společnosti dne 7.5.2020 přijal toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti RED - ZONE, a.s. Základní kapitál se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, tj. z částky 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, na částku 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním zvláštního druhu akcií, a to 800, slovy: osmi set, kusů akcií stejného druhu se zvláštními právy typu B ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, vymezených takto: -Akcie typu B jsou zvláštním druhem akcií, se kterými není spojeno právo hlasovat na valné hromadě společnosti, je s nimi však spojeno právo na podíl na zisku společnosti, právo na výplatu jiných vlastních zdrojů společnosti a právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. V případech, kdy zákon vyžaduje hlasování podle jednotlivých druhů akcií či v jiných zákonem stanovených případech, kdy akcie typu B nabývají právo hlasovat na valné hromadě, je s jednou akcií typu B o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na valné hromadě společnosti spojen 1 (slovy jeden) hlas. Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem Tomášem Pokorným, nar. 17.9.1972, bytem Brno, Vitáskova 1596/10, PSČ: 621 00. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s předem určeným zájemcem jediným akcionářem Tomášem Pokorným, nar. 17.9.1972, bytem Brno, Vitáskova 1596/10, PSČ: 621 00. Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí 30, slovy: třicet, dnů a začne běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen jedinému akcionáři. Představenstvo doručí jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3, slovy: tří, dnů po přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty k upsání akcií. Jediný akcionář doručí podepsanou smlouvu o upsání akcií do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie emitované při tomto zvýšení základního kapitálu s nominální hodnotou 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, se stanoví ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení pohledávek, tj. započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře, kterou má vůči společnosti RED - ZONE, a.s. v celkové výši 8.700.000,- Kč, slovy: osm milionů sedm set tisíc korun českých, z titulu ceny úplaty za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 6.5.2020, uzavřené mezi Tomášem Pokorným, nar. 17.9.1972, bytem Vitáskova 1596/10, 621 00 Brno, jako postupitelem, a společností RED ZONE, a.s., se sídlem Nové náměstí 1516/21, 621 00 Brno, IČ: 277 34 978, jako postupníkem, proti pohledávce společnosti RED ZONE, a.s., na splacení emisního kursu upsaných akcií. Započte se pouze taková část pohledávky, která odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií, tj. částka 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých. Důvodem návrhu na započtení je snížení rozsahu závazků, které má společnost vůči akcionáři. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Pravidla pro započtení vzájemných pohledávek jsou následující: a)Pohledávka bude prohlášena za nespornou. b)V dohodě o započtení bude specifikována pohledávka uvedením právního důvodu. c)Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávek, a to v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkaly. d)Představenstvo zašle jedinému akcionáři návrh dohody o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. e)Určený zájemce doručí podepsanou dohodu o započtení do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři do 30 (třiceti) dnů po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 7. 5. 2020 vymazáno 11. 5. 2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 20. 10. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
JUDr. Jiří Konior
Nové náměstí, 621 00 Brno - Řečkovice
Den vzniku funkce: 18. 6. 2007
Den zániku funkce: 18. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2012
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 6. 9. 2015
Člen představenstva
JUDr. Zdeněk Mach
Podbabská, 621 00 Brno - Ivanovice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 16. 4. 2008
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 16. 5. 2011
Člen představenstva
Leo Kučera
Palackého náměstí, 621 00 Brno - Řečkovice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2012
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 6. 9. 2015
Předseda představenstva
JUDr. Jiří Konior
Nové náměstí, 621 00 Brno - Řečkovice
Den vzniku funkce: 19. 6. 2012
Den zániku funkce: 7. 5. 2020
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 6. 9. 2015 vymazáno 11. 5. 2020
Člen představenstva
Leo Kučera
Palackého náměstí, 621 00 Brno - Řečkovice
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 6. 9. 2015 vymazáno 11. 5. 2020
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Vitáskova, 621 00 Brno - Řečkovice
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 6. 9. 2015 vymazáno 11. 5. 2020
Předseda představenstva
Tomáš Pokorný
Vitáskova, 621 00 Brno - Řečkovice
Den vzniku funkce: 7. 5. 2020
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 11. 5. 2020
Člen představenstva
Jan Ledvinka
Rumunská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2020
Den zániku členstvi: 1. 8. 2022
zapsáno 11. 5. 2020 vymazáno 11. 8. 2022
Člen představenstva
Ing. Rostislav Fojtů
Komenského, 664 52 Sokolnice - Sokolnice
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 11. 5. 2020
Člen představenstva
Miroslav Duchoň
Pod Mezí, 643 00 Brno - Chrlice
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2022
zapsáno 11. 8. 2022
Počet členů
3
zapsáno 6. 9. 2015
Způsob jednání
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva. Při podepisování tito k napsané nebo k natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 11. 5. 2020
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)při právních jednáních, jejichž předmětem je hodnota či plnění nepřevyšující částku 250.000 Kč, zastupuje společnost každý člen představenstva společnosti samostatně. b)při právních jednáních, jejichž předmětem je hodnota či plnění převyšující částku 250.000 Kč, zastupuje společnost předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva.
zapsáno 11. 5. 2020

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Jan Ledvinka
Dlouhá, 110 00 Praha 1 - Staré město
Den vzniku funkce: 18. 6. 2007
Den zániku funkce: 18. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2012
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 6. 9. 2015
Člen dozorčí rady
Raddy Divis
Brožíkova, 638 00 Brno - Lesná
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2012
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 6. 9. 2015
Člen dozorčí rady
Václav Válek
Nejdek, 691 44 Lednice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 4. 11. 2011
Člen dozorčí rady
Václav Válek
Nejdek, 691 44 Lednice - Nejdek
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
zapsáno 4. 11. 2011 vymazáno 24. 10. 2013
Člen dozorčí rady
Václav Válek
U viaduktu, 643 00 Brno - Chrlice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 18. 6. 2012
zapsáno 24. 10. 2013 vymazáno 6. 9. 2015
Předseda dozorčí rady
Jan Ledvinka
Rumunská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku funkce: 19. 6. 2012
Den zániku funkce: 7. 5. 2020
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 6. 9. 2015 vymazáno 11. 5. 2020
Člen dozorčí rady
Raddy Divis
Brožíkova, 638 00 Brno - Lesná
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 6. 9. 2015 vymazáno 11. 5. 2020
Člen dozorčí rady
Václav Válek
U viaduktu, 643 00 Brno - Chrlice
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 6. 9. 2015 vymazáno 11. 5. 2020
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jakub Cupák
U Vápenice, 664 31 Lelekovice - Lelekovice
Den vzniku funkce: 7. 5. 2020
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 11. 5. 2020
Člen dozorčí rady
JUDr. Jiří Konior
Nové náměstí, 621 00 Brno - Řečkovice
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 11. 5. 2020
Člen dozorčí rady
Miroslav Duchoň
Spádová, 643 00 Brno - Chrlice
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2020
zapsáno 11. 5. 2020 vymazáno 24. 6. 2022
Člen dozorčí rady
Miroslav Duchoň
Pod Mezí, 643 00 Brno - Chrlice
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2020
Den zániku členstvi: 1. 8. 2022
zapsáno 24. 6. 2022 vymazáno 11. 8. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Leoš Kozohorský
Šikmá, 621 00 Brno - Ořešín
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2022
zapsáno 11. 8. 2022
Počet členů
3
zapsáno 6. 9. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Tomáš Pokorný
Vitáskova, 621 00 Brno - Řečkovice
zapsáno 11. 5. 2020

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Tomáš Pokorný
Vitáskova, 621 00 Brno - Řečkovice
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 5. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 29. 7. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Tomáš Pokorný
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 5. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 95,80 %
zapsáno 29. 7. 2022 vymazáno 28. 7. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Tomáš Pokorný
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl na zisku - velikost podílu: 86,00 %
Podíl na likvidačním zůstatku - velikost podílu: 86,00 %
Podíl na jiných vlastních zdrojích - velikost podílu: 86,00 %
Podíl na základním kapitálu - velikost podílu: 86,00 %
zapsáno 28. 7. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Roman Berbr

Roman Berbr

fotbalový funkcionář

-325
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

50
-
+
Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

-70
-
+
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-305
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-303
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-322
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.