Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík TT METEA, a.s.
IČO: 27741915

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 8. 2007
Obchodní firma
od 21. 8. 2007

TT METEA, a.s.

Adresa sídla
od 16. 11. 2012 do 17. 10. 2013
Jihlava, , PSČ 586 01
od 21. 8. 2007 do 16. 11. 2012
Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ 586 01
IČO
od 21. 8. 2007

27741915

DIČ

CZ27741915

Identifikátor datové schránky:334gsa8
Právní forma
od 21. 8. 2007
Akciová společnost
Spisová značka19451 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 11. 2010 do 2. 11. 2018
- daňové poradenství
od 22. 7. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 22. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 7. 2009 do 14. 9. 2015
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 22. 7. 2009 do 14. 9. 2015
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 21. 9. 2007 do 22. 7. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 21. 9. 2007 do 22. 7. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 21. 9. 2007 do 22. 7. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 9. 2007 do 22. 7. 2009
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Předmět činnosti
od 14. 9. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 21. 8. 2007 do 14. 9. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 30. 11. 2009 do 25. 1. 2010
- Usnesením ze dne 20.listopadu 2009 mimořádná valná hromada společnosti TT METEAL, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnosti WELLYEN , a.s.. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojanové, notářky v Jihlavě, ze dne 20.11.2009, NZ 408/2009, N 456/2009. Obsah rozhodnutí valné hromady Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti TT METEA, a.s., který požádal o svolání mimořádné valné hromady, je obchodní společnost WELLYEN a.s., Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ: 130 00, IČ: 27873251, zapsaná v obchodním rejstříku u Městskéh o soudu v Praze, oddíl B, vložka 11677. Osvědčení společnosti WELLYEN a.s. jakožto hlavního akcionáře: Základní kapitál akciové společnosti TT METEA, a.s. činí 3 770 085,-Kč, slovy: tři milióny sedm set sedmdesát tisíc osmdesát pět korun českých a je rozdělen na 342735 kusů kmenových akcií na m ajitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 Kč. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář WELLYEN, a.s. je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 193 (tři sta třiceti sedmi tisíc sto devadesáti tří) kusů nekotovaných kmen ových akcií společnosti TT METEA, a.a.(vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11,-Kč, znějící na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,38% (devadesát osm celých třicet osm setin procenta) základního kapitálu a hlasových práv ve společnosti TT METEA a.s.. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekotované kmenové akcie společnosti TT METEA, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnot ě 11,-Kč (jedenáct korun českých), znějící na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s.. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 16,-Kč (šestnáct korun českých) za každou jednu nekotovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11,-Kč, znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"). Tato výše protiplnění byla určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o společnosti TT METEA,a.s., které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROFI-TEN a.s., se sídlem v Praze 1, Vodičkova 20/682, PSČ: 110 00, IČ: 25133 497; znalecký posudek má číslo 1064/2009 a byl vypracován dne 3.listopadu 2009 Ing. Jaromírem Daňkem. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: " Přiměřená hodnota protiplnění za 1 ks účastnického cenného papíru - akcie emitenta TT MET EA, a.s. v nominální hodnotě 11,-Kč je odhadnuta ve výši 16,72 Kč, slovy: šestnáct a 72/100 korun českých". Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE,a.s. se sídlem v Brně, Veveří 111 (Pl atinium), PSČ: 616 00, IČ: 27758419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8:30 do 16:00 hodin v jejím sídle (Veveří 111,Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na adre se corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538705789. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje j inak. Výplata protiplnění Hlavní akcionář, společnost WELLYEN a.s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše specifikovaná společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění ez zbytečného odkladu po p ředložení jejich účastnických cenných papírů (akcií).Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papír y do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dní, bude postupného dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti TT METEA, a.s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 20.11.2009 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti TT METEA a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodníh o zákoníku, a to každý pracovní den od 09:00 do 12:00 hodin. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 21. 8. 2007
- Společnost vznikla rozdělením společnosti TESLA Jihlava, a.s., IČ: 463 47 518, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 30, PSČ: 586 26 a přešlo na ni jmění výše uvedené právnické osoby, v rozsahu uvedeném v projektu rozdělení. Rozdělením výše uvedené právnické osoby současně vznikly společnosti: MODIA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 893 TTH Investment, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 915.
Kapitál
od 21. 8. 2007
Základní kapitál 3 770 085 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno 11, počet akcií: 342 735.
od 21. 8. 2007 do 17. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 342 735.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 2. 3. 2017
EKMA, spol. s r.o., IČO: 18630367 - člen představenstva
Praha 5, Na Popelce 215/12, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 12. 2016
od 14. 9. 2015 do 2. 3. 2017
Ing. RADKA PODHORSKÁ - člen představenstva
Jihlava, Holíkova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 24. 8. 2015 - 28. 12. 2016
od 18. 5. 2014 do 14. 9. 2015
Ing. RADKA PODHORSKÁ - člen představenstva
Jihlava, Holíkova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 24. 8. 2015
od 11. 7. 2008 do 11. 8. 2010
Ing. Jaroslav Krula - člen představenstva
Jihlava, Sluneční 7, PSČ 586 01
den vzniku členství: 23. 6. 2008 - 28. 6. 2010
od 21. 8. 2007 do 11. 7. 2008
Ing. Josef Kendrala, Ph.D. - člen představenstva
Humpolec, Jihlavská 366, PSČ 396 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 23. 6. 2008
od 21. 8. 2007 do 11. 8. 2010
Ing. Jan Bašta - předseda představenstva
Havlíčkův Brod, Dolní 1, PSČ 580 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 8. 2007 - 28. 6. 2010
od 21. 8. 2007 do 18. 5. 2014
Ing. Radka Podhorská - člen představenstva
Jihlava, Polní 8a, PSČ 586 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007
od 14. 9. 2015
Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení jediný člen představenstva samostatně.
od 21. 8. 2007 do 14. 9. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostně.
Dozorčí rada
od 22. 8. 2019
Ing. PETRA FENCLOVÁ - člen dozorčí rady
Sazomín, , PSČ 591 01
den vzniku členství: 31. 5. 2019
od 19. 8. 2019 do 22. 8. 2019
Ing. PETRA FENCLOVÁ - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 4, Studentská, PSČ 591 01
den vzniku členství: 31. 5. 2019
od 30. 3. 2017 do 19. 8. 2019
Mgr. MARTINA MELCHERTOVÁ - člen dozorčí rady
Hybrálec, , PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 12. 2016 - 31. 5. 2019
od 2. 3. 2017 do 30. 3. 2017
Mgr. MARTINA MELCHERTOVÁ - člen dozorčí rady
Jihlava, třída Legionářů, PSČ 586 01
den vzniku členství: 28. 12. 2016
od 14. 9. 2015 do 2. 3. 2017
Ing. KAREL VÁVRA - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Vojtova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 14. 9. 2015 - 28. 12. 2016
od 6. 9. 2015 do 14. 9. 2015
MICHAL BAŠTA - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Bělohradská, PSČ 580 01
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 14. 9. 2015
od 22. 7. 2009 do 6. 9. 2015
Michal Bašta - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Kyjovská 3185, PSČ 580 01
den vzniku členství: 30. 6. 2009
od 22. 7. 2009 do 14. 9. 2015
Ing. Pavel Šiška - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Beranových 166, PSČ 199 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 14. 9. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2009 - 14. 9. 2015
od 22. 7. 2009 do 14. 9. 2015
Ing. Petr Tyráček, MBA - člen dozorčí rady
Kostelec, 66, PSČ 588 61
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 14. 9. 2015
od 11. 7. 2008 do 22. 7. 2009
Ing. Karel Vávra - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Vojtova 1965/29, PSČ 143 00
den vzniku členství: 23. 6. 2008 - 30. 6. 2009
od 21. 8. 2007 do 11. 7. 2008
Ing. Petr Tyráček - člen dozorčí rady
Kostelec, 66, PSČ 588 61
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 23. 6. 2008
od 21. 8. 2007 do 22. 7. 2009
Ing. Miroslav Pech - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Požární 542, PSČ 396 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 21. 8. 2007 - 30. 6. 2009
od 21. 8. 2007 do 22. 7. 2009
Ing. Jana Kozáková - člen dozorčí rady
Jaroměř, Bezručova 226, PSČ 551 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 30. 6. 2009
Akcionáři
od 14. 5. 2014
NINIVE a.s., IČO: 28195451
Praha - Nové Město, Křemencova, PSČ 110 00
od 25. 1. 2010 do 14. 5. 2014
NINIVE a.s., IČO: 28195451
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ 150 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 683,40 Kč
ČSOB 2 683,40 Kč
Expobank CZ 2 691,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Raiffeisenbank 2 737,38 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+17
+
-
2.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+4
+
-
3.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+4
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-75
+
-
5.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-87
+
-

Články na Heroine.cz

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services