Gala Vinařství, a.s., IČO: 27748499 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Gala Vinařství, a.s. Údaje byly staženy 26. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27748499. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27748499 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 9. 2007
Obchodní firma
od 26. 9. 2007

Gala Vinařství, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 26. 9. 2007 do 21. 10. 2015
Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00
IČO
od 26. 9. 2007

27748499

DIČ

CZ27748499

Identifikátor datové schránky:btad7ty
Právní forma
od 26. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5062 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 21. 10. 2015
- zemědělská výroba
od 21. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 9. 2007 do 21. 6. 2011
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 26. 9. 2007 do 21. 6. 2011
- ubytovací služby
od 26. 9. 2007 do 21. 6. 2011
- výroba nápojů
od 26. 9. 2007 do 21. 6. 2011
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 26. 9. 2007 do 21. 6. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 26. 9. 2007 do 21. 6. 2011
- zprostředkování obchodu a služeb
od 26. 9. 2007 do 21. 6. 2011
- činnost zemědělského podnikatele
Předmět činnosti
od 21. 6. 2011 do 21. 10. 2015
- činnost zemědělského podnikatele
Ostatní skutečnosti
od 12. 10. 2011 do 6. 1. 2012
- Valná hromada obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s., se sídlem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, IČ 277 48 499, se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je jeden z dosavadních akcionářů, pan Ing. Jaromír Gala, nar. 7.3.1971, bytem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť veškeré akcie budou upsány předem určeným zájemcem shora uvedeným a jejich emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného z ájemce. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), bude upsáno 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion kor un českých), v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, panem Ing. Jaromírem Galou, nar. 7.3.1971, bytem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00. Místem upsání akcií bude sídlo společnosti Gala Vinařství, a.s. na adrese Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem se stanoví na patnáct (15) pracovních dnů následujících po dni konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla, a to v době mezi 8.00 hod a 16.00 hod. S předem určeným zájemcem bude sepsána písemná smlouva o upsání akcií, přičemž podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií počne běžet po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci doručen nejpozději v den konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhod la. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen též zveřejněním na oznamovací desce v sídle společnosti. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Gala Vinařství, a.s. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule. Nepeněžitý vklad bude v plné výši splacen v sídle společnosti Gala Vinařství, a.s. na adrese Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, předáním písemného prohlášení o vkladu dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním níže uvedených nemovitostí, které tvo ří předmět nepeněžitého vkladu. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, pana Ing. Jaromíra Galy, činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, přičemž nepeněžitý vklad musí být v plné výši splacen před podáním návrhu na z ápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje a připouští nepeněžitý vklad předem určeného zájemce, Ing. Jaromíra Galy, nar. 7.3.1971, bytem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, kterým jsou níže uvedené nemovitosti: pozemky v obci a katastrálním území Perná: parc. č. 1079/46, vinice o výměře 7.580 m2, parc. č. 1079/47, vinice o výměře 9.499 m2, parc. č. 1079/48, vinice o výměře 3.201 m2, parc. č. 1079/49, vinice o výměře 1.600 m2, parc. č. 1079/51, vinice o výměře 5. 167 m2, parc. č. 1079/54, vinice o výměře 5.828 m2, parc. č. 1079/69, vinice o výměře 7.654 m2, parc. č. 1079/70, vinice o výměře 3.700 m2, parc. č. 1079/73, vinice o výměře 3.200 m2, zapsané na listu vlastnictví pro obec a katastrální území Perná, okres Břeclav, na listu vlastnictví č. 666 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Mikulov; a dále pozemky v obci a katastrálním území Bavory: parc. č. 1471, ovocný sad o výměře 15.007 m2, parc. č. 1561, orná půda o výměře 2.900 m2, zapsané na listu vlastnictví pro obec a katastrální území Bavory, okres Břeclav, na listu vlastnictví č. 375 u Kat astrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Mikulov; (dále jen "nepeněžitý vklad"). Tento shora popsaný nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, jeho hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost ho může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě písemnou zprávu ve smyslu ust. § 204 odst. 3 obch. zák., ve které se uvádí důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodňuje se výše navrhovaného emisního kursu akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je potřeba získání pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. Nepeněžitý vklad shora popsaný předsta vuje pro společnost základní zdroj pro vytváření zisku. Důvodem pro stanovení výše navrhovaného emisního kursu je zajištění dostatečné hodnoty základního kapitálu společnosti a kapitálových rezerv. Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku číslo 3955 - 125/11 o hodnotě nepeněžitého vkladu, vyhotoveného obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, Ing. Martine m Hanzelkou, Ph.D., soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, Libhošť 515, PSČ 742 57, dne 8.9.2011. Pan Ing. Martin Hanzelka, Ph.D. byl k ocenění nepeněžitého vkl adu pověřen jako obecně uznávaný nezávislý odborník za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 1.8.2011. Shora popsaný nepeněžitý vklad byl v citovaném znaleckém posudku oceněn částkou 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu popsaného výše stanovená podle posudku znalce jako cena obvyklá tak činí 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Za výše popsaný nepeněžitý vklad se vydává: 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě. Valná hromada obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s., se sídlem Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00, IČ 277 48 499, se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), peněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem předem určeného zájemce, pana Zdeňka Horta, nar. 30.10.1969, bytem Moravany, Hlavní 400/71, PSČ 664 48. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), bude upsáno 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion kor un českých), v listinné podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku není dáno, neboť všichni akcionáři akciové společnosti Gala Vinařství, a.s. se před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu tohoto přednost ního práva vzdali. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to v následujícím rozsahu: pan Zdeněk Hort, nar. 30.10.1969, bytem Moravany, Hlavní 400/71, PSČ 664 48, upíše všech 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě. Místem upsání akcií bude sídlo společnosti Gala Vinařství, a.s. na adrese Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem se stanoví na patnáct (15) pracovních dnů následujících po dni konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla, a to v době mezi 8.00 hod a 16.00 hod. S předem určeným zájemcem bude sepsána písemná smlouva o upsání akcií, přičemž podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií počne běžet po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci doručen nejpozději v den konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhod la. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen též zveřejněním na oznamovací desce v sídle společnosti. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Gala Vinařství, a.s. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule. Peněžitý vklad bude v plné výši splacen ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, a to uzavřením dohody o započtení mezi předem určeným zájemcem Zdeňkem Hortem a obchodní společností Gala Vinařství, a.s. jak je uvedeno dále. Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, pana Zdeňka Horta, nar. 30.10.1969, bytem Moravany, Hlavní 400/71, PSČ 664 48, vůči společnosti Gala Vinařství, a.s. proti pohledávce společnosti na splácení emisního k ursu jím upsaných akcií. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka pana Zdeňka Horta vzniklá z titulu Dohody o převzetí plnění dle § 534 obč. zák. uzavřené dne 10.6.2011 mezi obchodní společností Gala Vinařství, a.s. na straně jedné a panem Zdeňk em Hortem na straně druhé, dle které se pan Zdeněk Hort zavázal splnit závazek obchodní společnosti Gala Vinařství, a.s. vůči věřiteli, panu Janu Jerie, nar. 12.3.1973, bytem Praha 10, Strašnice, Královická 1612/23, v celkové výši 6.310.000,- Kč (slovy: š est milionů tři sta deset tisíc korun českých) a společnost Gala Vinařství, a.s. se zavázala panu Zdeňku Hortovi dlužnou peněžní částku ve výši 6.310.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta deset tisíc korun českých) uhradit nejpozději do 31.12.2011 (slovy : třicátého prvního prosince roku dva tisíce jedenáct) způsobem v uvedené listině dohodnutým. Započtení bude provedeno proti celé pohledávce společnosti představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, panem Zdeňkem Hortem, do výše 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Důvodem tohoto započtení je částečné vypořádání existujícího závazku společnosti Gala Vinařství, a.s. vůči akcionáři Zdeňku Hortovi. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností Gala Vinařství, a.s. a panem Zdeňkem Hortem jako upisovatelem. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, a to v sídle společnosti Gala Vinařství, a.s. na adrese Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00 s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost Gala Vinařství, a.s. upisovateli v sídle společnosti bez zbytečného odkladu po účinném upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, nejpozději v šak do pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejich upsání.
Kapitál
od 6. 1. 2012
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 9. 2007 do 6. 1. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19 v listinné podobě.
od 21. 10. 2015
Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem akcionářů podle článku II. bodu 4.5 stanov společnosti.
od 21. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 v listinné podobě.
od 21. 10. 2015
Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem akcionářů podle článku II. bodu 4.5 stanov společnosti.
od 21. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 21. 10. 2015
Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem akcionářů podle článku II. bodu 4.5 stanov společnosti.
od 6. 1. 2012 do 21. 10. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 6. 1. 2012 do 21. 10. 2015
Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem akcionářů dle ust. 6 odst. 7 stanov společnosti.
od 20. 7. 2011 do 21. 10. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 19 v listinné podobě.
od 20. 7. 2011 do 21. 10. 2015
Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem akcionářů dle ust. § 6 odst. 7 stanov společnosti.
od 20. 7. 2011 do 21. 10. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 v listinné podobě.
od 20. 7. 2011 do 21. 10. 2015
Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem akcionářů dle ust. § 6 odst. 7 stanov společnosti.
od 26. 9. 2007 do 20. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 9. 2020
Ing. JAROMÍR GALA - předseda představenstva
Bavory, , PSČ 692 01
den vzniku členství: 26. 6. 2020
den vzniku funkce: 26. 6. 2020
od 26. 6. 2020 do 6. 9. 2020
Ing. JAROMÍR GALA - předseda představenstva
Brno - Veveří, Údolní, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 6. 2020
den vzniku funkce: 26. 6. 2020
od 21. 10. 2015 do 26. 6. 2020
Ing. JAROMÍR GALA - předseda představenstva
Brno - Veveří, Údolní, PSČ 602 00
den vzniku členství: 31. 7. 2015 - 26. 6. 2020
den vzniku funkce: 31. 7. 2015 - 26. 6. 2020
od 21. 10. 2015 do 26. 6. 2020
ZDENĚK HORT - člen představenstva
Moravany, Hlavní, PSČ 664 48
den vzniku členství: 31. 7. 2015 - 26. 6. 2020
od 11. 8. 2015 do 21. 10. 2015
ZDENĚK HORT - místopředseda představenstva
Moravany, Hlavní, PSČ 664 48
den vzniku členství: 10. 6. 2011 - 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2011 - 31. 7. 2015
od 20. 7. 2011 do 11. 8. 2015
Zdeněk Hort - místopředseda představenstva
Moravany, Hlavní, PSČ 664 48
den vzniku členství: 10. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 6. 2011
od 20. 7. 2011 do 21. 10. 2015
Ing. Jaromír Gala - předseda představenstva
Brno - Veveří, Údolní, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007 - 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 26. 9. 2007 - 31. 7. 2015
od 26. 9. 2007 do 20. 7. 2011
Ing. Jaromír Gala - předseda představenstva
Kobylí, 61, PSČ 691 10
den vzniku členství: 26. 9. 2007
den vzniku funkce: 26. 9. 2007
od 26. 9. 2007 do 20. 7. 2011
Jan Jerie - člen představenstva
Praha 10 - Strašnice, Královická 1612/23, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007 - 10. 6. 2011
od 26. 9. 2007 do 21. 10. 2015
Mgr. Alžběta Gala - člen představenstva
Brno, Údolní 388/8, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007 - 31. 7. 2015
od 26. 6. 2020
Za společnost jedná jediný člen představenstva.
od 21. 10. 2015 do 26. 6. 2020
Za společnost jedná předseda představenstva nebo člen představenstva, s výjimkou následujících právních jednání, při kterých za společnost jednají oba společně: a)uzavření či změna smlouvy o úvěru či jeho zajištění, b)uzavření či změna smlouvy o zatížení nebo převodu nemovité věci, c)uzavření či změna smlouvy, jejíž předmět plnění převyšuje jednorázově nebo kumulativně z opakovaných plnění v průběhu jednoho kalendářního roku částku 50.000,-Kč, d)uzavření či změna smlouvy, jejímž předmětem je udělení jakékoliv licence k ochranným známkám či jiným průmyslovým právům ve vlastnictví společnosti, e)uzavření či změna smlouvy, jejímž předmětem je zajištění závazků třetích osob.
od 20. 7. 2011 do 21. 10. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, s vyjímkou následujících ůkonů, které mohou jmeném společnosti činit pouze všichni členové představenst va společně: - smlouvy o úvěru či zajištění, - smlouvy o zatížení, převodu či prodeji nemovitostí, - smlouvy, jejichž předmět plnění převyšuje jednorázově nebo kumulovaně z opakovaných plnění v průběhu jednoho kalendářního roku částku dvě stě tisíc korun českých, - smlouvy, jejichž předmětem je udělení jakékoliv licence k ochranným známkám ve vlastnictví společnosti, - smlouvy, jejichž předmětem je zajištění závazků třetích osob.
od 26. 9. 2007 do 20. 7. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 26. 6. 2020
ZDENĚK HORT - člen dozorčí rady
Moravany, Hlavní, PSČ 664 48
den vzniku členství: 26. 6. 2020
od 21. 10. 2015 do 26. 6. 2020
Mgr. ALŽBĚTA GALA - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Údolní, PSČ 602 00
den vzniku členství: 31. 7. 2015 - 26. 6. 2020
od 4. 3. 2015 do 21. 10. 2015
JAN JAŘINA - člen dozorčí rady
Brno - Bystrc, Kavčí, PSČ 635 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007 - 31. 7. 2015
od 12. 10. 2011 do 21. 10. 2015
Mgr. Luděk Vrána - člen dozorčí rady
Únětice, Mlýnská, PSČ 252 62
den vzniku členství: 15. 9. 2011 - 31. 7. 2015
od 20. 7. 2011 do 21. 10. 2015
Mgr. Rudolf Budiš - předseda dozorčí rady
Žabčice, Unkovická, PSČ 664 63
den vzniku členství: 10. 6. 2011 - 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2011 - 31. 7. 2015
od 26. 9. 2007 do 26. 9. 2007
Jan Juřina - člen dozorčí rady
Brno, Neumannova 53, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007
od 26. 9. 2007 do 20. 7. 2011
Martin Matula - předseda dozorčí rady
Praha 5, Brichtova 685/2, PSČ 152 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007 - 10. 6. 2011
den vzniku funkce: 26. 9. 2007 - 10. 6. 2011
od 26. 9. 2007 do 20. 7. 2011
Zuzana Michnová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Královická 1612/23, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007 - 10. 6. 2011
od 26. 9. 2007 do 4. 3. 2015
Jan Jařina - člen dozorčí rady
Brno, Neumannova 53, PSČ 602 00
den vzniku členství: 26. 9. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+2

+
-
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-38

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-48

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-79

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-101

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-153

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services