Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

DO-REGIO a.s.
IČO: 27749096

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 10. 2007
Obchodní firma
od 2. 10. 2007

DO-REGIO a.s.

Sídlo
od 2. 10. 2007 do 3. 8. 2015
Brno, Vídeňská 119, PSČ 619 00
IČO
od 2. 10. 2007

27749096

DIČ

CZ27749096

Identifikátor datové schránky:a9jdrta
Právní forma
od 2. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5028 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 23. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- zprostředkování obchodu a služeb
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- realitní činnost
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- ubytovací služby
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Předmět činnosti
od 2. 10. 2007
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 13. 11. 2017 do 19. 3. 2018
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.11.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti DO-REGIO a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 31.600.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set ti síc korun českých) o částku ve výši 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 10.600.000,- Kč (slovy: deset milionů šest set tisíc korun českých) a to následovně: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. je konsolidace struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti DO-REGIO a.s. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti DO-REGIO a.s. bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 21.000.000,- Kč /slovy: dvacet jedna milionů korun českých/ (rozsah navrhovaného sníže ní), a to úplatně vzetím 210 /dvě stě deseti/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/ z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. ve výši 21.000.000,- Kč /slovy: dvacet jedna milionů korun českých/ bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty: Základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti DO-REGIO a.s. s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 123 810,- Kč /slovy: sto dvacet tři tisíc osm set deset korun č eských), na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií: Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti DO-REGIO a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) měsíce ode dne účinno sti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Ochrana věřitelů: Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
od 27. 6. 2011 do 3. 8. 2011
- 1. Valná hromada společnosti DO-REGIO a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 17.600.000,- Kč, slovy: sedmnáct milionů šest tisíc korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. bude upsáno: 176ks, slovy: jedno sto sedmdesát šest kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 3. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci a to firmě: PICHLER SRL, se sídlem LAIVES (BZ) VIA ALFRED NOBEL cap. 39055 ZONA INDUS TRIALE, REA BZ-65348, 00122290216. 4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti DO-REGIO a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 119, PSČ 619 00, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností DO-REGIO a.s. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určenému z ájemci bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč slovy: jedno sto tisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 5. Lhůta pro splácení 100 % emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž peněžitý vklad je splatný převodem na účet vedený u Volksbank CZ, a.s., č. účtu 4200xxxx.
od 29. 10. 2007 do 6. 12. 2007
- 1.Valná hromada společnosti DO-REGIO a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.000.000,--Kč, slovy: dvanáct milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upis ování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. bude upsáno: 120 ks, slovy: jedno sto dvacet kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitým zájemcům a to: panu Robertu Kütherovi, nar. 26.09.1963, bytem Brno, Masarykova 25, PSČ: 602 00 ve výši 11 000 000,--Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, společnosti VIENNA POINT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 119, čp. 101, PSČ: 619 00, IČ: 262 29 269 ve výši 1 000 000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých. 4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti DO-REGIO a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 119, PSČ: 619 00, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností DO-REGIO a.s.. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určenému zájemci do 5 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručen ím návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, činí 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 5. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž peněžitý vklad je splatný převodem na účet vedený u Volksbank CZ, a.s., č.ú čtu 4200xxxx.
Kapitál
od 19. 3. 2018
Základní kapitál 10 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 8. 2011 do 19. 3. 2018
Základní kapitál 31 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2007 do 3. 8. 2011
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 10. 2007 do 6. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 10. 2007 do 29. 10. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 19. 3. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 212.
od 3. 8. 2011 do 19. 3. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 316.
od 6. 12. 2007 do 3. 8. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 140.
od 29. 10. 2007 do 6. 12. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 2. 10. 2007 do 29. 10. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 8. 2015
ROBERT KÜTHER - předseda představenstva
Brno - Brno-město, Masarykova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 6. 8. 2015
DALIMIL OSPALÝ - místopředseda představenstva
Brno - Kohoutovice, Voříškova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 6. 8. 2015
Ing. PAVEL NOHEL - člen představenstva
Brno - Starý Lískovec, Krymská, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007 do 6. 8. 2015
Robert Küther - předseda představenstva
Brno, Masarykova 25, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007 do 6. 8. 2015
Dalimil Ospalý - místopředseda představenstva
Brno, Voříškova 33, PSČ 623 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007 do 6. 8. 2015
Ing. Pavel Nohel - člen představenstva
Brno, Krymská 7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná kterýkoli člen představenstva (bez rozlišení funkce) samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí kterýkoli člen představenstva svůj podpis.
Dozorčí rada
od 6. 8. 2015
Mgr. Ing. MILAN ŠOUBA - předseda dozorčí rady
Brno - Bystrc, Foltýnova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 6. 8. 2015
doc. Ing. IVAN MAZŮREK, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Tábor, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 6. 8. 2015
Ing. JINDŘIŠKA NOHELOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Starý Lískovec, Krymská, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 16. 1. 2012 do 6. 8. 2015
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Brno, Tábor, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2012
od 6. 10. 2008 do 16. 1. 2012
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Brno, Tábor 28a, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 7. 2008
od 6. 10. 2008 do 6. 8. 2015
Mgr. Ing. Milan Šouba - předseda dozorčí rady
Brno, Foltýnova 13, PSČ 635 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2012
od 6. 10. 2008 do 6. 8. 2015
Ing. Jindřiška Nohelová - člen dozorčí rady
Brno, Krymská 7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007 do 6. 10. 2008
Ing. David Vlk - předseda dozorčí rady
Brno, Voříškova 51, PSČ 623 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 2. 10. 2007 - 1. 7. 2008
od 2. 10. 2007 do 6. 10. 2008
Mgr. Ing. Milan Šouba - místopředseda dozorčí rady
Brno, Foltýnova 13, PSČ 635 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007
den vzniku funkce: 2. 10. 2007 - 1. 7. 2008
od 2. 10. 2007 do 6. 10. 2008
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - člen dozorčí rady
Brno, Tábor 28a, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 7. 2008
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+28
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+10
+
-
3.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-141
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-287
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-313
+
-

Články na Heroine.cz

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services