DO-REGIO a.s., IČO: 27749096 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DO-REGIO a.s. Údaje byly staženy 15. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27749096. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27749096 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 10. 2007
Obchodní firma
od 2. 10. 2007

DO-REGIO a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 2. 10. 2007 do 3. 8. 2015
Brno, Vídeňská 119, PSČ 619 00
IČO
od 2. 10. 2007

27749096

DIČ

CZ27749096

Identifikátor datové schránky:a9jdrta
Právní forma
od 2. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5028 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 21. 11. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu ohlášených oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezař azené"
od 23. 6. 2011 do 21. 11. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- zprostředkování obchodu a služeb
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- realitní činnost
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- ubytovací služby
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 6. 12. 2007 do 23. 6. 2011
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Předmět činnosti
od 2. 10. 2007
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 21. 11. 2022 do 13. 4. 2023
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 21.11.2022 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti DO-REGIO a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 10.600.000,- Kč (slovy: deset miliónů šest set tisíc korun českých) o částku ve výši 5.936.000,- Kč (slovy: pět miliónů devět set třicet šest tisíc korun če ských) na výslednou výši základního kapitálu 4.664.000,- Kč (slovy: čtyři milióny šest set šedesát čtyři tisíc korun českých) a to následovně: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. je snížení nadbytečné kapitalizace společnosti DO-REGIO a.s., kdy tyto prostředky již nejsou pro společnosti nutné. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti DO-REGIO a.s. bude snížen, dle ustanovení § 524 zákona o obchodních korporacích, snížením jmenovité hodnoty akcií o částku ve výši 28.000,- Kč (slovy dvace t osm tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 22.000,- Kč (slovy dvacet dva tisíc korun českých) (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. ve výši 5.936.000,- Kč (slovy: pět miliónů devět set třicet šest tisíc korun českých) bude naloženo tak, že tato částka bude vyplacena akcionářům. 4. Lhůta pro předložení akcií k výměně bude činit tři (3) měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Ochrana věřitelů: Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
od 13. 11. 2017 do 19. 3. 2018
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.11.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti DO-REGIO a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 31.600.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set ti síc korun českých) o částku ve výši 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 10.600.000,- Kč (slovy: deset milionů šest set tisíc korun českých) a to následovně: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. je konsolidace struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti DO-REGIO a.s. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti DO-REGIO a.s. bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 21.000.000,- Kč /slovy: dvacet jedna milionů korun českých/ (rozsah navrhovaného sníže ní), a to úplatně vzetím 210 /dvě stě deseti/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/ z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. ve výši 21.000.000,- Kč /slovy: dvacet jedna milionů korun českých/ bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty: Základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti DO-REGIO a.s. s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 123 810,- Kč /slovy: sto dvacet tři tisíc osm set deset korun č eských), na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií: Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti DO-REGIO a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) měsíce ode dne účinno sti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Ochrana věřitelů: Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
od 27. 6. 2011 do 3. 8. 2011
- 1. Valná hromada společnosti DO-REGIO a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 17.600.000,- Kč, slovy: sedmnáct milionů šest tisíc korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. bude upsáno: 176ks, slovy: jedno sto sedmdesát šest kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 3. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci a to firmě: PICHLER SRL, se sídlem LAIVES (BZ) VIA ALFRED NOBEL cap. 39055 ZONA INDUS TRIALE, REA BZ-65348, 00122290216. 4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti DO-REGIO a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 119, PSČ 619 00, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností DO-REGIO a.s. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určenému z ájemci bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč slovy: jedno sto tisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 5. Lhůta pro splácení 100 % emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž peněžitý vklad je splatný převodem na účet vedený u Volksbank CZ, a.s., č. účtu 4200xxxx.
od 29. 10. 2007 do 6. 12. 2007
- 1.Valná hromada společnosti DO-REGIO a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.000.000,--Kč, slovy: dvanáct milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upis ování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti DO-REGIO a.s. bude upsáno: 120 ks, slovy: jedno sto dvacet kusů, listinných nekótovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitým zájemcům a to: panu Robertu Kütherovi, nar. 26.09.1963, bytem Brno, Masarykova 25, PSČ: 602 00 ve výši 11 000 000,--Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, společnosti VIENNA POINT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 119, čp. 101, PSČ: 619 00, IČ: 262 29 269 ve výši 1 000 000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých. 4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti DO-REGIO a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 119, PSČ: 619 00, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností DO-REGIO a.s.. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určenému zájemci do 5 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručen ím návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, činí 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 5. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž peněžitý vklad je splatný převodem na účet vedený u Volksbank CZ, a.s., č.ú čtu 4200xxxx.
Kapitál
od 13. 4. 2023
Základní kapitál 4 664 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2018 do 13. 4. 2023
Základní kapitál 10 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 8. 2011 do 19. 3. 2018
Základní kapitál 31 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2007 do 3. 8. 2011
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 10. 2007 do 6. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 10. 2007 do 29. 10. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 13. 4. 2023
Akcie na jméno err, počet akcií: 212 v listinné podobě.
od 19. 3. 2018 do 13. 4. 2023
Akcie na jméno err, počet akcií: 212 v listinné podobě.
od 3. 8. 2011 do 19. 3. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 316 v listinné podobě.
od 6. 12. 2007 do 3. 8. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 140 v listinné podobě.
od 29. 10. 2007 do 6. 12. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 2. 10. 2007 do 29. 10. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 8. 2015
ROBERT KÜTHER - předseda představenstva
Brno - Brno-město, Masarykova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 6. 8. 2015
DALIMIL OSPALÝ - místopředseda představenstva
Brno - Kohoutovice, Voříškova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 6. 8. 2015
Ing. PAVEL NOHEL - člen představenstva
Brno - Starý Lískovec, Krymská, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007 do 6. 8. 2015
Robert Küther - předseda představenstva
Brno, Masarykova 25, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007 do 6. 8. 2015
Dalimil Ospalý - místopředseda představenstva
Brno, Voříškova 33, PSČ 623 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007 do 6. 8. 2015
Ing. Pavel Nohel - člen představenstva
Brno, Krymská 7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná kterýkoli člen představenstva (bez rozlišení funkce) samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí kterýkoli člen představenstva svůj podpis.
Dozorčí rada
od 6. 8. 2015
Mgr. Ing. MILAN ŠOUBA - předseda dozorčí rady
Brno - Bystrc, Foltýnova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 6. 8. 2015
doc. Ing. IVAN MAZŮREK, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Tábor, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 6. 8. 2015
Ing. JINDŘIŠKA NOHELOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Starý Lískovec, Krymská, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 16. 1. 2012 do 6. 8. 2015
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Brno, Tábor, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2012
od 6. 10. 2008 do 16. 1. 2012
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Brno, Tábor 28a, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007
den vzniku funkce: 1. 7. 2008
od 6. 10. 2008 do 6. 8. 2015
Mgr. Ing. Milan Šouba - předseda dozorčí rady
Brno, Foltýnova 13, PSČ 635 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2012
od 6. 10. 2008 do 6. 8. 2015
Ing. Jindřiška Nohelová - člen dozorčí rady
Brno, Krymská 7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 1. 10. 2012
od 2. 10. 2007 do 6. 10. 2008
Ing. David Vlk - předseda dozorčí rady
Brno, Voříškova 51, PSČ 623 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 2. 10. 2007 - 1. 7. 2008
od 2. 10. 2007 do 6. 10. 2008
Mgr. Ing. Milan Šouba - místopředseda dozorčí rady
Brno, Foltýnova 13, PSČ 635 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007
den vzniku funkce: 2. 10. 2007 - 1. 7. 2008
od 2. 10. 2007 do 6. 10. 2008
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - člen dozorčí rady
Brno, Tábor 28a, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 1. 7. 2008
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-3

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-10

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-11

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-15

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-16

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-20

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services