Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Ptáček - správa, a.s., Brno, IČO: 27749231 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Ptáček - správa, a.s.. Údaje byly staženy 21. 9. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27749231. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27749231 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
30. 10. 2007
Obchodní firma
PTÁČEK - správa, a.s.
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 9. 9. 2019
Ptáček - správa, a.s.
zapsáno 9. 9. 2019
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Houškova 4, 624 00 Brno
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 29. 6. 2017
Sídlo Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Komín
Ulice: Houškova
Adresní místo: Houškova 1198/4
IČO
27749231
zapsáno 30. 10. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
7wqfv6y
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 30. 10. 2007
Spisová značka
B 5065/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 30. 10. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

26. 1. 2023
Změna funkce: Ing. Jiří Ptáček z přímý skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
26. 1. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Zdeněk Ptáček, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
26. 1. 2023
Změna funkce: Ing. Zdeněk Ptáček z přímý skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
31. 12. 2022
Změna základního kapitálu z 725 600 000 Kč na 732 856 000 Kč
31. 12. 2022
Zapsán akcionář ZJZ holding, a.s.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 8. 10. 2009
Realitní činnost
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 8. 10. 2009
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 8. 10. 2009
Ubytovací služby
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 8. 10. 2009
Velkoobchod
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 8. 10. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 8. 10. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 8. 10. 2009
Základní kapitál
178 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 30. 8. 2008
237 800 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 30. 8. 2008 vymazáno 24. 11. 2009
637 800 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 24. 11. 2009 vymazáno 9. 2. 2011
725 600 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 9. 2. 2011 vymazáno 31. 12. 2022
732 856 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 31. 12. 2022
Akcie
890 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 30. 8. 2008
1189 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 30. 8. 2008 vymazáno 24. 11. 2009
3189 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 24. 11. 2009 vymazáno 9. 2. 2011
3628 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 9. 2. 2011 vymazáno 11. 6. 2014
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 256 000 Kč
zapsáno 11. 6. 2014 vymazáno 9. 4. 2021
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 256 000 Kč Převod akcií na jinou osobu (vč. jiného akcionáře) je možný jen se souhlasem valné hromady.
zapsáno 9. 4. 2021 vymazáno 31. 12. 2022
101 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 256 000 Kč Převod akcií na jinou osobu (vč. jiného akcionáře) je možný jen se souhlasem valné hromady.
zapsáno 31. 12. 2022
Ostatní skutečnosti
Základní kapitál společnosti PTÁČEK - správa, a.s. se z původní výše 178.000.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 59.800.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů osm set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 237.800.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 299 ks (slovy: dvě stě devadesát devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem ve výši 59.800.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů osm set tisíc korun českých) tvořeným dále uvedenými nemovitostmi. Protože všech 299 ks (slovy: dvě stě devadesát devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), bude upsáno dále uvedeným nepeněžitým vkladem, přednostní právo se k nim neuplatní. Dosavadní akcionář, společnost PTÁČEK - velkoobchod, a.s., jako určený zájemce je oprávněn upsat všech 299 ks (slovy: dvě stě devadesát devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to dále uvedeným nepeněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: PTÁČEK - správa,a.s., se sídlem Brno, Houškova 4, PSČ: 624 00, a lhůta pro jejich úpis činí 60 (slovy: šedesát) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti PTÁČEK - správa, a.s., se sídlem Brno, Houškova 4, PSČ: 624 00 a lhůta k jeho splacení je dva (2) měsíce ode dne uzavření shora uvedené smlouvy o upsání akcií, a to předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí. Schvaluje se upisování 299 ks (slovy: dvě stě devadesát devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), dále uvedeným nepeněžitým vkladem určeného zájemce, jímž je dosavadní akcionář, společnost PTÁČEK - velkoobchod, a.s., se sídlem Brno, U Velké ceny 4, PSČ: 623 00, IČ: 25501143, jež je tvořen dále uvedenými nemovitostmi, jimiž jsou: - nemovitosti v obci Kolín, části obce a katastrálním území Kolín, a to pozemky p.č. St. 7143 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. St. 7591 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1800/14 - ostatní plocha, a dále budova čp. 835 - jiná stavba postavená na pozemku p.č. St. 7143 a budova bez čp./če. - výroba postavená na pozemku p.č. St. 7591, vše zapsané na listu vlastnictví číslo 6195, - nemovitosti v obci Jinočany, části obce a katastrálním území Jinočany, a to pozemky p.č. 511/24 - ostatní plocha, p.č. 511/25 - orná půda, p.č. 511/26 - orná půda, p.č. 511/27 - ostatní plocha, p.č. 511/28 - orná půda, p.č. 511/29 - orná půda, p.č. 511/73 - orná půda, p.č. 511/132 - orná půda a p.č. 511/133 - ostatní plocha, vše zapsané na listu vlastnictví číslo 589, - nemovitosti v obci Modřice, části obce a katastrálním území Modřice, a to pozemky p.č. 1270/1 - ostatní plocha, p.č. 1270/2 - ostatní plocha, p.č. 1270/3 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1270/5 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1270/7 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1292/78 - ostatní plocha a p.č. 1292/89 - ostatní plocha, a dále budova bez čp./če. - jiná stavba postavená na pozemku p.č. 1270/3, budova bez čp./če.- garáž postavená na pozemku p.č. 1270/5 a budova bez čp./če. - jiná stavba postavená na pozemku p.č. 1270/7, vše zapsané na listu vlastnictví číslo 2775. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky vyhotovenými dne 23.06.2008 znalcem panem Ing. Tomášem Chalupou, znalcem a certifikovaným odhadcem, Brno, Jírovcova 9, pod čísly 1646/136/2008, 1647/137/2008 a 1648/138/2008 na souhrnnou částku ve výši 59.870.000,-Kč (slovy: padesát devět milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých). Tento znalec byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22.04.2008 pod číslem jednacím 50Nc 6201/2008-14. Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost. Schvaluje se, že za tento nepeněžitý vklad budou tomuto upisovateleli vydány nově emitované akcie, a to 299 ks (slovy: dvě stě devadesát devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitetele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na zvýšení základního kapitálu společnosti.
zapsáno 9. 7. 2008 vymazáno 30. 8. 2008
Základní kapitál společnosti PTÁČEK-správa, a.s. se z původní výše 237,800.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 400,000.000,-Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 637,800.000,-Kč (slovy: šest set třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 2000 ks (slovy: dva tisíce kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 400,000.000,-Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých). Dosavadní jediný akcionář má přednostní právo upsat tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti v Brně, Houškova 4. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí třicet (30) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadnímu jedinému akcionáři oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dosavadní jediný akcionář je tedy oprávněn upsat všech 2000 ks (slovy: dva tisíce kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu (1) dosavadní akcii lze upsat podíl 2000/1189 (slovy: dva tisíce/jeden tisíc jedno sto osmdesát devět) nových akcií s tím, že upsat lze pouze celé akcie. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, jímž je opětovně dosavadní jediný akcionář, a to společnost PTÁČEK-velkoobchod,a.s., se sídlem Brno, Kohoutovice, U Velké ceny 4, PSČ: 623 00, IČ: 25501143, který je upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Houškova 4, a lhůta pro jejich úpis činí šedesát (60) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva nebo následující den poté, kdy již bude zapsáno toto usnesení do obchodního rejstříku a kdy se jediný akcionář společnosti vzdá svého přednostního práva k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do dvou (2) měsíců ode dne jejího úpisu, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 117143363/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve výši 100% (slovy: jedno sto procent).
zapsáno 12. 10. 2009 vymazáno 24. 11. 2009
Základní kapitál společnosti PTÁČEK - správa, a.s. se z původní výše 637,800.000,-Kč (slovy: šestset třicet sedm milionů osmset tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 87,800.000,-Kč (slovy: osmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 725,600.000,-Kč (slovy: sedmset dvacet pět milionů šestset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 439 ks (slovy: čtyřista třicet devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem ve výši 87,800.000,-Kč (slovy: osmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) tvořeným dále uvedenými nemovitostmi. Protože všech 439 ks (slovy: čtyřista třicet devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), bude upsáno dále uvedeným nepeněžitým vkladem,přednostní právo se k nim neuplatní. Dosavadní akcionář, společnost PTÁČEK - velkoobchod, a.s., jako určený zájemce je oprávněn upsat všech 439 ks (slovy: čtyřista třicet devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to dále uvedeným nepeněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: PTÁČEK - správa, a.s. se sídlem Brno, Houškova 4, PSČ: 624 00, a lhůta pro jejich úpis činí 60 (slovy: šedesát) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti PTÁČEK - správa, a.s., se sídlem Brno, Houškova 4, PSČ: 624 00 a lhůta k jeho splacení je dva (2) měsíce ode dne uzavření shora uvedené smlouvy o upsání akcií, a to předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí. Schvaluje se upisování 439 ks (slovy: čtyřista třicet devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), dále uvedeným nepeněžitým vkladem určeného zájemce, jímž je dosavadní akcionář, společnost PTÁČEK - velkoobchod, a.s., se sídlem Brno, U Velké ceny 4, PSČ: 623 00, IČ: 25501143, jež je tvořen dále uvedenými nemovitostmi, jimiž jsou: 1) - bytová jednotka číslo 759/302 nacházející se v budově čp. 759 postavené na pozemku p.č. 1342/250 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních sedm tisíc pětset devadesát ku pětset devadesát pět tisíc čtyřista dvacet na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 1342/246, p.č. 1342/248, p.č. 1342/249, p.č. 1342/250, p.č. 1342/251, p.č. 1342/252, p.č. 1342/253, p.č. 1342/254, p.č. 1342/255, p.č. 1342/256, p.č. 1342/257, p.č. 1342/258, p.č. 1342/259, p.č. 1342/260, p.č. 1342/261, p.č. 1342/262, p.č. 1342/263 a p.č. 1342/264, vše v obci Praha a katastrálním území Jinonice, - spoluvlastnický podíl ve výši ideálních dva tisíce sedmset padesát sedm ku jednosto třináct tisíc osmset devadesát jedna na nebytové jendotce číslo 759/200 (garáž) nacházející se v budobě čp. 759 postavené na pozemku p.č. 1342/250 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních dva tisíce sedmset padesát sedm ku jednosto třináct tisíc osmset devadesát jedna z podílu ve výši jednosto třináct tisíc osmset devadesát jedna ku pětset devadesát pět tisíc čtyřista dvacet na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 1342/246, p.č. 1342/248, p.č. 1342/249, p.č. 1342/250, p.č. 1342/251, p.č. 1342/252, p.č.1342/253, p.č. 1342/254, p.č. 1342/255, p.č. 1342/256, p.č. 1342/257, p.č. 1342/258, p.č. 1342/259, p.č. 1342/260, p.č. 1342/261, p.č. 1342/262, p.č. 1342/263 a p.č. 1342/264, vše v obci Praha a katastrálním území Jinonice, 2) - bytová jednotka číslo 832/302 nacházející se v budově čp. 832 postavené na pozemku p.č. 1342/466 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních devět tisíc jednosto osmdesát dva ku čtyřista osmdesát šest tisíc pětset třicet devět na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 1342/466, p.č. 1342/501, p.č. 1342/502, p.č. 1342/503, p.č. 1342/504, p.č. 1342/505, p.č. 1342/506, p.č. 1342/507, p.č. 1342/508, p.č. 1342/509, p.č. 1342/511, p.č. 1342/512, p.č. 1342/513 a p.č. 1342/514, vše v obci Praha a katastrálním území Jinonice, - bytová jednotka číslo 832/401 nacházející se v budově čp. 832 postavené na pozemku p.č. 1342/466 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních jedenáct tisíc osmset šedesát ku čtyřista osmdesát šest tisíc pětset třicet devět na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 1342/466, p.č. 1342/501, p.č. 1342/502, p.č. 1342/503, p.č. 1342/504, p.č. 1342/505, p.č. 1342/506, p.č. 1342/507, p.č. 1342/508, p.č. 1342/509, p.č. 1342/511, p.č. 1342/512, p.č. 1342/513 a p.č. 1342/514, vše v obci Praha a katastrálním území Jinonice, - spoluvlastnický podíl ve výši ideálních osm tisíc osmdesát devět ku devadesát devět tisíc třista devadesát sedm na nebytové jednotce číslo 832/200 (garáž) nacházející se v budově čp. 832 postavené na pozemku p.č. 1342/466 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních osm tisíc osmdesát devět ku devadesát devět tisíc třista devadesát sedm z podílu ve výši devadesát devět tisíc třista devadesát sedm ku čtyřista osmdesát šest tisíc pětset třicet devět na společných částech tého budovy a na pozemcích p.č. 1342/466, p.č. 1342/501, p.č. 1342/502, p.č. 1342/503, p.č. 1342/504, p.č. 1342/505, p.č. 1342/506, p.č. 1342/507, p.č. 1342/508, p.č. 1342/509, p.č. 1342/511, p.č. 1342/512, p.č. 1342/513 a p.č. 1342/514, vše v obci Praha a katastrálním území Jinonice, 3) - bytová jednotka číslo 2855/430 nacházející se v budově čp. 2855 postavené na pozemku p.č. 4238/1 a na pozemku p.č. 4250/8, se spoluvlastníkem podílem ve výši ideálních jedenáct tisíc osmset čtyřicet osm ku pět milionů šestset třicet tři tisíc šestset sedmdesát jedna na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 4238/1, p.č. 4239/4, p.č. 4242/1, p.č. 4246/1, p.č. 4246/5, p.č. 4246/6, p.č. 4250/1, p.č. 4250/8, p.č. 4250/10 a p.č. 4251/4, vše v obci Praha a katastrálním území Žižkov, - bytová jednotka číslo 2855/431 nacházející se v budově čp. 2855 postavené na pozemku p.č. 4238/1 a na pozemku p.č. 4250/8, se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních osm tisíc čtyřista dvacet pět ku pět milionů šestset třicet tři tisíc šestset sedmdesát jedna na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 4238/1, p.č. 4239/4, p.č. 4242/1, p.č. 4246/1, p.č. 4246/5, p.č. 4246/6, p.č. 4250/1, p.č. 4250/8, p.č. 4250/10 a p.č. 4251/4, vše v obci Praha a katastrálním území Žižkov, - bytová jednotka číslo 2855/466 nacházející se v bodově čp. 2855 postavené na pozemku p.č. 4238/1 a na pozemku p.č. 4250/8, se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních sedm tisíc čtyřista osmdesát devět ku pět milionů šestset třicet tři tisíc šestset sedmdestát jedna na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 4238/1, p.č. 4239/4, p.č. 4242/1, p.č. 4246/1, p.č. 4246/5, p.č. 4246/6, p.č. 4250/1, p.č. 4250/8, p.č.4250/10 a p.č. 4251/4, vše v obci Praha a katastrálním území Žižkov, - jiný nebytový prostor číslo 2855/928 nacházející se v budově čp. 2855 postavené na pozemku p.č. 4238/1 a na pozemku p.č. 4250/8, se spoluvlastnickým podílem ve výši idealních jeden tisíc dvěstě sedmdesát čtyři ku pět milionů šestset třicet tři tisíc šestset sedmdesát jedna na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 4238/1, p.č. 4239/4, p.č. 4242/1, p.č. 4246/1, p.č. 4246/5, p.č. 4246/6, p.č. 4250/1, p.č. 4250/8, p.č. 4250/10 a p.č. 4251/4, vše v obci Praha a katastrálním území Žižkov, 4) bytová jednotka číslo 1903/13 nacházející se v budově čp. 1903 postavené na pozemku p.č. 1295 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních jeden tisíc šestset sedmdesát tři ku třináct tisíc dvěstě dvacet devět na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 1295 a p.č. 1296/2, vše v obci Praha a katastrálním území Nové Město, 5) bytová jednotka číslo 3072/3 nacházející se v budově čp. 3072 postavené na pozemku p.č. 2634 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních jedenáct tisíc padesát dva ku jednosto padesát tři tisíc devětset třicet tři na společných částech této budovy a na pozemku p.č. 2634, vše v obci Tábor a katastrálním území Tábor, 6) bytová jednotka číslo 945/22 nacházející se v budově čp. 945 postavené na pozemku p.č. 1724/1 se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních deset tisíc třísta třicet ku dvěstě sedm tisíc dvěstě sedmdesát na společných částech této budovy a na pozemcích p.č. 1724/1 a p.č. 1724/2, vše v obci Brno, a katastrálním území Kohoutovice. 7) budova čp. 333 - obchod postavená na pozemku p.č. 3101/18 a na pozemku p.č. 3102/55, a dále pozemky p.č. 3101/18 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3101/24 - ostatní plocha, p.č. 3102/55 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 3102/135 - ostatní plocha, vše v obci Příbram a katastrální území Příbram, 8) budova čp. 549 -jiných stavba postavená na pozemku p.č. 312, budova čp. 550 - jiná stavba postavená na pozemku p.č. 335, a dále pozemky p.č. 310/2 - ostatní plocha, p.č. 311 - trvalý travní porost, p.č. 312 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 313/4 - ostatní plocha, p.č. 314 - trvalý travní porost a p.č 335 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Březnice a katastrálním území Březnice u Zlína. 9) budova čp. 150 - rodinný dům postavená na pozemku p.č. 745, budova bez čp/če - garáž postavená na pozemku p.č. 744/2, a dále pozemky p.č. 744/1 - zahrada, p.č. 744/2 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 745 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Brno a katastrálním území Horní Heršpice. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky vyhotovenými znalcem panem Ing. Tomášem Chalupou, znalcem a cetifikovaným odhadcem, Brno, Jírovcova 9, číslo 2199/164/2010 ze dne 04.01.2011, číslo 2200/165/2010 ze dne 04.01.2011, číslo 2201/166/2010 ze dne 05.01.2011, číslo 2196/161/2010 ze dne 03.01.2011, číslo 2197/162/2010 ze dne 03.01.2011, číslo 2195/160/2010 ze dne 03.01.2011, číslo 2198/163/2010 ze dne 03.01.2011, číslo 2194/159/2010 ze dne 03.01.2011, a číslo 2193/158/2010 ze dne 03.01.2011 na souhrnnou částku ve výši 87,800.000,-Kč (slovy: osmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých). Tento znalec byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25.11.2010 pod číslem jednacím 1 Nc 6653/2010-13. Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost. Schvaluje se, že za tento nepeněžitý vklad budou tomuto upisovateli vydány nově emitované akcie, a to 439 ks ( slovy: čtyřista třicet devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na zvýšení základního kapitálu společnosti.
zapsáno 12. 1. 2011 vymazáno 9. 2. 2011
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 11. 6. 2014 vymazáno 29. 6. 2017
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 11. 6. 2014 vymazáno 29. 6. 2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 11. 6. 2014
Na základě fúze ve formě sloučením, společnost PTÁČEK - správa, a.s., se sídlem Brno, Houškova 4, PSČ 624 00, IČ 27749231, jako nástupnická společnost, převzala jmění zanikajících společností Sipolido a.s., se sídlem Praha, Vršovice, Krymská 238/18, PSČ 101 00, IČ 29288797 a HCZ REAL ESTATE s.r.o., se sídlem Čestlice, Obchodní 101, okres Praha-východ, PSČ 251 70, IČ 01450727.
zapsáno 26. 7. 2014
Na základě fúze ve formě sloučením, společnost PTÁČEK správa, a.s., se sídlem Brno, Houškova 4, PSČ 624 00, IČ 27749231, jako nástupnická společnost, převzala jmění zanikající společnosti INSEKO, spol. s r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 44699000.
zapsáno 28. 8. 2015
Na základě fúze ve formě sloučením společnost PTÁČEK správa, a.s., se sídlem Brno, Houškova 4, PSČ 624 00, IČ 27749231, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti INPROX Tábor Shopping Center, s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 26754479.
zapsáno 2. 10. 2017
Na základě fúze ve formě sloučením společnost PTÁČEK správa, a.s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 27749231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 5065, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností Park PDB s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 06509622, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 104336 a Loft Bubeneč s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 04871901, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 107721.
zapsáno 27. 11. 2018
Na základě fúze ve formě sloučením společnost Ptáček - správa, a.s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 27749231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 5065, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti Žižkova 3605 s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 07807180, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 113039.
zapsáno 1. 11. 2019
Na základě fúze ve formě sloučení společnost Ptáček - správa, a.s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 27749231, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5065, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti Janus Property, s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 03618323, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125673.
zapsáno 1. 1. 2022
Na společnost Ptáček správa, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikajících společností Průmyslový park Harfa, a.s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, identifikační číslo: 242 70 695 a Retail Park CAR CB s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, identifikační číslo: 281 38 384. Rozhodný den fúze je 1.1.2022.
zapsáno 31. 12. 2022
Na základě fúze ve formě sloučení společnost Ptáček - správa, a.s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 27749231, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5065, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností: ProStorage s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 03069079, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108950, T.O.O. Real, s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 14106485, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 126709, TC develop, a.s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 27701476, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4711, A T R I U M Vrchlabí s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 27898008, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130100, DKHELP s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 28258801, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130299.
zapsáno 1. 1. 2023
Společnost Ptáček - správa, a.s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 27749231, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5065 se rozdělila formou rozdělení odštěpení sloučením s tím, že část jmění přešla na nástupnickou společnost Rezidence Komín, s.r.o., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, IČ 080 67 635, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87564.
zapsáno 19. 9. 2023

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
U Velké ceny, 623 00 Brno
Den vzniku funkce: 30. 10. 2007
Den zániku funkce: 15. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 30. 10. 2007
Den zániku členstvi: 15. 2. 2012
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 7. 5. 2012
Člen představenstva
Ing. Jiří Ptáček
Svážná, 634 00 Brno
Den vzniku členstvi: 30. 10. 2007
Den zániku členstvi: 15. 2. 2012
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 7. 5. 2012
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
Diamantová, 154 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 30. 10. 2007
Den zániku členstvi: 15. 2. 2012
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 7. 5. 2012
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
U Velké ceny, 623 00 Brno-Kohoutovice - Kohoutovice
Den vzniku funkce: 16. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 7. 5. 2012 vymazáno 14. 3. 2014
Člen představenstva
Ing. Jiří Ptáček
Libušina třída, 623 00 Brno-Kohoutovice - Kohoutovice
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 7. 5. 2012 vymazáno 14. 3. 2014
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
Diamantová, 154 00 Praha-Slivenec
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 7. 5. 2012 vymazáno 29. 6. 2017
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
U Velké ceny, 623 00 Brno - Kohoutovice
Den vzniku funkce: 16. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 14. 3. 2014 vymazáno 25. 2. 2015
Člen představenstva
Ing. Jiří Ptáček
Libušina třída, 623 00 Brno - Kohoutovice
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
Den zániku členstvi: 16. 2. 2017
zapsáno 14. 3. 2014 vymazáno 18. 7. 2017
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
Houškova, 624 00 Brno - Komín
Den vzniku funkce: 16. 2. 2012
Den zániku funkce: 16. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
Den zániku členstvi: 16. 2. 2017
zapsáno 25. 2. 2015 vymazáno 18. 7. 2017
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
Diamantová, 154 00 Praha - Slivenec
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
Den zániku členstvi: 16. 2. 2017
zapsáno 29. 6. 2017 vymazáno 18. 7. 2017
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
Houškova, 624 00 Brno - Komín
Den vzniku funkce: 17. 2. 2017
Den zániku funkce: 23. 3. 2021
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2017
Den zániku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 18. 7. 2017 vymazáno 9. 4. 2021
Člen představenstva
Ing. Jiří Ptáček
Libušina třída, 623 00 Brno - Kohoutovice
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2017
Den zániku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 18. 7. 2017 vymazáno 9. 4. 2021
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Ptáček
Diamantová, 154 00 Praha - Slivenec
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2017
Den zániku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 18. 7. 2017 vymazáno 9. 4. 2021
Počet členů
3
zapsáno 29. 6. 2017 vymazáno 9. 4. 2021
Způsob jednání
Způsob zastupování: Za představenstvo jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 11. 6. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 11. 6. 2014 vymazáno 9. 4. 2021

Správní rada

Předseda správní rady
Ing. Zdeněk Ptáček
Houškova, 624 00 Brno - Komín
Den vzniku funkce: 23. 3. 2021
Den vzniku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 9. 4. 2021
Člen správní rady
Ing. Zdeněk Ptáček
Diamantová, 154 00 Praha - Slivenec
Den vzniku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 9. 4. 2021
Člen správní rady
Ing. Jiří Ptáček
Libušina třída, 623 00 Brno - Kohoutovice
Den vzniku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 9. 4. 2021
Počet členů
3
zapsáno 9. 4. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje navenek kterýkoliv člen správní rady samostatně.
zapsáno 9. 4. 2021

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Ptáček, CSc.
Úhledná, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 30. 10. 2007
Den zániku funkce: 15. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 30. 10. 2007
Den zániku členstvi: 15. 2. 2012
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 7. 5. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Ptáčková
S.K. Neumanna, 431 91 Vejprty
Den vzniku členstvi: 30. 10. 2007
Den zániku členstvi: 15. 2. 2012
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 7. 5. 2012
Člen dozorčí rady
Jana Ptáčková
Česká, 664 31 Lelekovice
Den vzniku členstvi: 30. 10. 2007
Den zániku členstvi: 6. 11. 2008
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 27. 11. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Maixner
Seifertova, 563 01 Lanškroun
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2008
Den zániku členstvi: 15. 2. 2012
zapsáno 27. 11. 2008 vymazáno 7. 5. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Ptáček, CSc.
Úhledná, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 16. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 7. 5. 2012 vymazáno 18. 11. 2016
Člen dozorčí rady
Marcela Ptáčková
Diamantová, 154 00 Praha-Slivenec
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 7. 5. 2012 vymazáno 18. 11. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Maixner
Seifertova, 563 01 Lanškroun
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 7. 5. 2012 vymazáno 18. 11. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Ptáček, CSc.
Úhledná, 621 00 Brno - Mokrá Hora
Den vzniku funkce: 16. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 18. 11. 2016 vymazáno 29. 6. 2017
Člen dozorčí rady
Marcela Ptáčková
Diamantová, 154 00 Praha - Slivenec
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
zapsáno 18. 11. 2016 vymazáno 29. 6. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Maixner
Na Vyhlídce, 250 67 Klecany - Klecany
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
Den zániku členstvi: 16. 2. 2017
zapsáno 18. 11. 2016 vymazáno 18. 7. 2017
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Ptáček, CSc.
Úhledná, 621 00 Brno - Mokrá Hora
Den vzniku funkce: 16. 2. 2012
Den zániku funkce: 16. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
Den zániku členstvi: 16. 2. 2017
zapsáno 29. 6. 2017 vymazáno 18. 7. 2017
Člen dozorčí rady
Marcela Ptáčková
Diamantová, 154 00 Praha - Slivenec
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2012
Den zániku členstvi: 16. 2. 2017
zapsáno 29. 6. 2017 vymazáno 18. 7. 2017
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Ptáček, CSc.
Úhledná, 621 00 Brno - Mokrá Hora
Den vzniku funkce: 17. 2. 2017
Den zániku funkce: 23. 3. 2021
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2017
Den zániku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 18. 7. 2017 vymazáno 9. 4. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Ptáčková
Diamantová, 154 00 Praha - Slivenec
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2017
Den zániku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 18. 7. 2017 vymazáno 9. 4. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Maixner
Na Vyhlídce, 250 67 Klecany - Klecany
Den vzniku členstvi: 17. 2. 2017
Den zániku členstvi: 23. 3. 2021
zapsáno 18. 7. 2017 vymazáno 9. 4. 2021
Počet členů
3
zapsáno 29. 6. 2017 vymazáno 9. 4. 2021

Jediný akcionář

Jediný akcionář
PTÁČEK - velkoobchod, a.s., IČO: 25501143
U Velké ceny 413/4, 623 00 Brno - Kohoutovice
zapsáno 30. 10. 2007 vymazáno 13. 11. 2013
Jediný akcionář
PTÁČEK-velkoobchod, a.s., IČO: 25501143
U Velké ceny 413/4, 623 00 Brno - Kohoutovice
zapsáno 13. 11. 2013 vymazáno 11. 6. 2014
Jediný akcionář
ZJZ holding, a.s., IČO: 08708231
Mostecká 58/2, 118 00 Praha - Malá Strana
zapsáno 31. 12. 2022

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Zdeněk Ptáček
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků. Velikost podílu: 40%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 12. 2018
zapsáno 6. 12. 2018 vymazáno 26. 1. 2023
Přímý skutečný majitel
Ing. Zdeněk Ptáček
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků. Velikost podílu: 30%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 12. 2018
zapsáno 6. 12. 2018 vymazáno 26. 1. 2023
Přímý skutečný majitel
Ing. Jiří Ptáček
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků. Velikost podílu: 30%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 12. 2018
zapsáno 6. 12. 2018 vymazáno 26. 1. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Ptáček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 10. 2007
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 30,00 %
zapsáno 26. 1. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zdeněk Ptáček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 10. 2007
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 30,00 %
zapsáno 26. 1. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zdeněk Ptáček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 10. 2007
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 40,00 %
zapsáno 26. 1. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-31
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-59
-
+
Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

herec

8
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-22
-
+
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-89
-
+
Martin Michal

Martin Michal

podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

10
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.