ELKOV reals a.s., IČO: 27755274 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ELKOV reals a.s. Údaje byly staženy 2. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27755274. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27755274 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 11. 2007
Obchodní firma
od 20. 11. 2007

ELKOV reals a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 11. 2007 do 2. 7. 2014
Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01
IČO
od 20. 11. 2007

27755274

DIČ

CZ27755274

Identifikátor datové schránky:rt3dvs5
Právní forma
od 20. 11. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5140 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 20. 4. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 11. 2007 do 20. 4. 2010
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 2. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 10. 2008 do 14. 11. 2008
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ELKOV reals a.s. ze dne 23.9.2008 o zvýšení základního kapitlálu: 1) Základní kapitál společnosti ELKOV reals a.s. se zvyšuje o částku 25.835.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů osmset třicet pět tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku, tedy upsáním nových akcií. Nepřip ouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti ELKOV reals a.s. se zvyšuje o částku 25.835.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů osmset třicet pět tisíc korun českých), a to z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na novou výši 27.835.000,- Kč (slovy : dvacet sedm miliónů osmset třicet pět tisíc korun českých). Částka 25.835.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů osmset třicet pět tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 25835 (slovy: dvacet pět tisíc osmset třicet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitel e o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované cenné papíry. Výše emisního kursu jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. částce 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ažio se rovná nule. Nově emitované akcie budou bez omezení převoditelnosti, neregistrované. Za každou upsanou akcii bude náležet upisovateli jeden hlas. 2) Všechny kmenové akcie znějící na majitele v počtu 25835 (slovy: dvacet pět tisíc osmset třicet pět) kusů v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jenž mají být upsány na zvýšení základního kapitál u společnosti ELKOV reals a.s., upíše předem určený zájemce ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 2) písm. d) obchodního zákoníku, kterým je obchodní společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01, IČ 26279690, zapsaná v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718. Předem určený zájemce obchodní společnost ELKOV elektro a.s. bude upisovat akcie ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností ELKOV reals a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti ELKOV reals a.s., tj. adresa Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01. Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému předem určenému zájemci pro upisování obchodní společnosti ELKOV elektro a.s. a bude trvat patnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na ro zvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci obchodní společnosti ELKOV e lektro a.s. předán společností ELKOV reals a.s. v sídle společnosti ELKOV reals a.s., tj na adrese Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01, a to do deseti dnů po učinění rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ELKOV reals a.s. při výkonu působnosti valné hrom ady, tj. do deseti dnů od dnešního dne. 3) Nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01, IČ 26279690, jsou tyto nemovitosti: - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1382, obec Brno, katastrální území Horní Heršpice, okres Brno-město, budova č.p. 154, část obce Horní Heršpice, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1566, budova č.p. 238, část obce Horní Heršpice, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1562, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1561/2, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního , jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1561/3, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1563, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, jiná stavba p ostavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1564 (se všemi součástmi a příslušenstvím), dále nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 62402, obec Pardubice, katastrální území Pardubice, okres Pardubice, budova č.p. 1576, část obce Bílé Předměst í, prům. objekt postavená na pozemku parcelní číslo st. 6854, pozemek parcelní číslo st. 6854 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, prům. objekt postavená na pozemku parcelní číslo st. 6855, pozemek parcelní číslo st. 6855 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, prům. objekt postavená na pozemku parcelní číslo st. 6857, pozemek parcelní číslo st. 6857 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo 1290/1 ostatní plocha jiná ploc ha, pozemek parcelní číslo 1290/5 ostatní plocha zeleň, pozemek parcelní číslo 1290/8 ostatní plocha jiná plocha (se všemi součástmi a příslušenstvím), dále nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 572, obec Brno, katastrální území Trnitá, okres Brno-m ěsto, stavba č.p. 472, část obce Trnitá výroba postavená na pozemku parcelní číslo 215/8, pozemek parcelní číslo 215/8 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelní číslo 215/7 ostatní plocha jiná plocha (se všemi součástmi a příslušenstvím). 4) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckými posudky ze dne 19.9.2008 znalcem Františkem Grohem, nar. 16.1.1954, bytem Černín 16, 508 01 Lukavec u Hořic, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví a odhady nemovitostí pod čísly - č. 4113/113/08 na "Obchodní areál s příslušenstvím a pozemky v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno, kraj Jihomoravský" ve výši 8.099.000,- Kč, č. 4115/115/08 na "Soubor nemovitostí (jednotný funkční celek) - areál provozovny společnosti ELKOV elektro a.s. "Drážka " v katastrálním území a obci Pardubice s hlavní budovou čp. 1576, Bílé Předměstí" ve výši 8.084.000,- Kč, č. 4114/114/08 na "Hala s příslušenstvím a pozemky v katastrálním území Trnitá, obec Brno, kraj Jihomoravský" ve výši 9.652.000,- Kč. Celkem byl nep eněžitý vklad oceněn na částku 25.835.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů osmset třicet pět tisíc korun českých) a tato částka se započítává na vklad předem určeného zájemce společnosti ELKOV elektro a.s. na základě znaleckých posudků výše uvedených. Za u vedený nepeněžitý vklad bude vydáno 25835 (slovy: dvacet pět tisíc osmset třicet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. činí částku 1.000,- Kč. Emisní ážio se rovná nule. 5) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti ELKOV reals a.s., tj. adresa Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví na pět dní a začíná běžet následující den po dni podpisu Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je její další rozvoj, zajištění kapitálového vybavení společnosti a realizace schváleného podnikatelského záměru společnosti. Předmětné nemovitosti společnost již nyní užívá pro svoji podnikatelskou činnost, neboť v budovách má fakticky umístěny provozovny. Nepeněžitý vklad je tvořen majetkem, který může společnost hospodářsky využít, tj. vkládaný majetek je hospodářsky využitelný vzhledem k předmětu podnikání společnosti, protože vklad bude využit jako majetek přímo sloužící k předmětu podnikání společnosti , jsou zde fakticky umístěny provozovny společnosti.
Kapitál
od 30. 12. 2008
Základní kapitál 27 835 000 Kč, splaceno 27 835 000 Kč.
od 14. 11. 2008 do 30. 12. 2008
Základní kapitál 27 835 000 Kč, splaceno 26 435 000 Kč.
od 20. 11. 2007 do 14. 11. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 27.
od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 8.
od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3.
od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 1.
od 10. 2. 2009 do 2. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 27.
od 10. 2. 2009 do 2. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 10. 2. 2009 do 2. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 3.
od 10. 2. 2009 do 2. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 14. 11. 2008 do 10. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 27 835.
od 20. 11. 2007 do 14. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 1. 2015
MARCEL VODIČKA - Předseda představenstva
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 18. 8. 2014
den vzniku funkce: 18. 8. 2014
od 13. 1. 2015
KAREL VODIČKA - Člen představenstva
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 18. 8. 2014
od 2. 7. 2014 do 13. 1. 2015
KAREL VODIČKA - člen představenstva
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 12. 4. 2010 - 18. 8. 2014
od 2. 7. 2014 do 13. 1. 2015
JANA OSVALDOVÁ - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 18. 8. 2014
od 3. 11. 2013 do 13. 1. 2015
MARCEL VODIČKA - předseda představenstva
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 18. 8. 2014
den vzniku funkce: 22. 8. 2011 - 18. 8. 2014
od 1. 11. 2011 do 3. 11. 2013
Marcel Vodička - předseda představenstva
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 22. 8. 2011
den vzniku funkce: 22. 8. 2011
od 1. 11. 2011 do 2. 7. 2014
Jana Osvaldová - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Majerského, PSČ 149 00
den vzniku členství: 22. 8. 2011
od 24. 3. 2011 do 1. 11. 2011
Marcel Vodička - předseda představenstva
Bukovice, 30, PSČ 679 23
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 22. 8. 2011
den vzniku funkce: 19. 4. 2010 - 22. 8. 2011
od 22. 4. 2010 do 24. 3. 2011
Marcel Vodička - předseda představenstva
Blansko - Těchov, 191, PSČ 678 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007
den vzniku funkce: 19. 4. 2010
od 22. 4. 2010 do 1. 11. 2011
Mgr. Jakub Dohnal - člen představenstva
Vrbátky - Dubany, , PSČ 798 12
den vzniku členství: 12. 4. 2010 - 22. 8. 2011
od 22. 4. 2010 do 2. 7. 2014
Karel Vodička - člen představenstva
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 12. 4. 2010
od 20. 11. 2007 do 22. 4. 2010
Marcel Vodička - člen představenstva
Blansko - Těchov, 191, PSČ 678 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007
od 2. 7. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje ve všech záležitostech buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předsed a představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
od 1. 11. 2011 do 2. 7. 2014
Způsob jednání: Společnost zavazuje a jejím jménem jedná představenstvo společnosti, a to pouze předseda představenstva samostatně ve všech věcech. Za společnost se předseda představenstva podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společn osti připojí svůj podpis.
od 20. 11. 2007 do 1. 11. 2011
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně člen představenstva. Za společnost se podepisuje samostatně člen představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 1. 2015
RŮŽENA VODIČKOVÁ - Člen dozorčí rady
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 18. 8. 2014
od 2. 7. 2014 do 13. 1. 2015
RŮŽENA VODIČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 18. 8. 2014
den vzniku funkce: 22. 8. 2011 - 18. 8. 2014
od 2. 7. 2014 do 13. 1. 2015
VOJTĚCH NOVÁK - člen dozorčí rady
Bořitov, Podsedky, PSČ 679 21
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 18. 8. 2014
od 16. 9. 2013 do 13. 1. 2015
MICHAL VODIČKA - člen dozorčí rady
Tišnov, nám. Komenského, PSČ 666 01
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 18. 8. 2014
od 1. 11. 2011 do 16. 9. 2013
Michal Vodička - člen dozorčí rady
Tišnov, Jiráskova, PSČ 666 01
den vzniku členství: 22. 8. 2011
od 1. 11. 2011 do 2. 7. 2014
Růžena Vodičková - předseda dozorčí rady
Bukovice, , PSČ 679 23
den vzniku členství: 22. 8. 2011
den vzniku funkce: 22. 8. 2011
od 1. 11. 2011 do 2. 7. 2014
Vojtěch Novák - člen dozorčí rady
Bořitov, , PSČ 679 21
den vzniku členství: 22. 8. 2011
od 24. 3. 2011 do 1. 11. 2011
Michal Vodička - člen dozorčí rady
Tišnov, Jiráskova, PSČ 666 01
den vzniku členství: 21. 9. 2010 - 22. 8. 2011
od 20. 11. 2007 do 22. 4. 2010
Ing. Tomáš Fiala - člen dozorčí rady
Podivice, 8, PSČ 683 21
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 12. 4. 2010
od 20. 11. 2007 do 1. 11. 2011
Růžena Vodičková - člen dozorčí rady
Bukovice, 30, PSČ 679 23
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 22. 8. 2011
od 20. 11. 2007 do 1. 11. 2011
Ing. Antonie Husseinová - člen dozorčí rady
Blansko, Jiráskova 19, PSČ 678 01
den vzniku členství: 20. 11. 2007 - 22. 8. 2011
Akcionáři
od 20. 11. 2007 do 22. 4. 2010
ELKOV elektro a.s., IČO: 26279690
Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+268

+
-
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+264

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+41

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+1

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-33

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-147

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services