Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

JOB AIR Technic a.s.
IČO: 27768872

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu22. 5. 2006
Obchodní firma
od 11. 1. 2010

JOB AIR Technic a.s.

od 19. 9. 2007 do 11. 1. 2010

JOB AIR - CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s.

od 22. 5. 2006 do 19. 9. 2007

CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s.

Sídlo
od 17. 9. 2008 do 1. 11. 2013
Mošnov, Gen. Fajtla 370, PSČ 742 51
od 22. 5. 2006 do 17. 9. 2008
Mošnov, 314/52, PSČ 742 51
IČO
od 22. 5. 2006

27768872

DIČ

CZ27768872

Identifikátor datové schránky:pehepbp
Právní forma
od 22. 5. 2006
Akciová společnost
Spisová značka3029 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 17. 9. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 5. 2006 do 17. 9. 2008
- zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 11. 1. 2010 do 18. 3. 2010
- 1.) Základní kapitál obchodní společnosti JOB AIR - CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. ( dále jen "Společnost" ) se zvýšuje z původní výše 230.000.000,-- Kč o částku 174.500.000,-- Kč, slovy: sto-sedm-desát-čtyři-miliónůpět-set-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. 2.) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 349 ks, slovy: třistačtyřicetdevět kusů, kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč v listinné podobě 3.) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitým zájemcům a to Obchodní společnosti CCG a.s., se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov, 407, PSČ 742 51, identifikační číslo 268 22 369 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2742, který upíše 280 ks, slovy: dvěstěosmdesát kusů, kmenových akcií znějící ch na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč v listinné podobě. Obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, identifikační číslo 451 93 070 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302, který upíše 69 ks, slovy: šedesátdevět kusů, kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč v listinné podobě. 4.) Všechny akcie lze upsat v sídle Společnosti JOB AIR - CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s., na adrese Mošnov, Gen. Fajtla 370, PSČ 742 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne zápisu usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem osobně nebo poštovní zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve nebo bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,-- Kč, slovy: pět-settisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč. 6.) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu, a to pohledávek v níže uvedeném rozsahu: a) Připouští se možnost započtení pohledávky obchodní společnosti CCG a.s., vůči Společnosti ve výši 140.000.000,-Kč (slovy: sto čtyřicet milionů korun českých), vzniklé z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 10.12.2007 a Smlouvy o úvěru ze dne 28.4.2008, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií. Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti CCG a.s., z titulu zmíněných smluv o úvěru. Pohledávka bude započtena v celém rozsahu. b) Připouští se možnost započtení pohledávky obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti ve výši 14.666.111,83 Kč (slovy: čtrnáct miliónů šest set šedesát šest tisíc jedno sto jedenáct korun osmdesát tři haléřů) představující zbývající částku ú roků z prodlení se zaplacením závazků Společnosti vůči společnosti VÍTKOVICE, a.s. tak, jak byly společností VÍTKOVICE, a.s. vyčísleny fakturou č. 2008285035 vystavenou dne 15.4.2008 a splatnou dne 15.11.2009 proti pohledávce Společnosti na splacení emisn ího kurzu nových akcií. Důvodem navrhovaného započtení je částečné vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., z titulu úroků z prodlení vyčíslených fakturou č. 2008285035 ze dne 15.4.2008. c) Připouští se možnost započtení pohledávky obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti ve výši 5.386.393,42 Kč (slovy: pět miliónů tři sta osmdesát šest tisíc tři sta devadesát tři korun čtyřicet dva haléřů) představující pohledávku společnost i VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti z titulu Dohody o odměně za poskynutí zajištění ze dne 19.11.2009. Důvodem navrhovaného započtení je částečné vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., z titulu protiplnění za posk ytnutí ručení za úvěr poskytnutý Společnosti Českou spořitelnou, a.s. a Českou exportní bankou, a.s. dle Smlouvy o amortizovaném syndikovaném investičním úvěru, střednědobém syndikovaném ivnestičním úvěru a kontokorentním úvěru ze dne 5.12.2007. d) Připouští možnost započtení pohledávky obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti ve výši 6.913.972,60 Kč (slovy: šest miliónů devět set třináct tisíc devět set sedmdesát dva korun šedesát haléřů) představující pohledávku společnosti VÍTKOVI CE, a.s. vůči Společnosti vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.11.2009 uzavřené mezi společností VÍTKOVICE, a.s. a Společností na zaplacení úplaty za postoupení na Společnost, jako postupníka, pohledávky společnosti VÍTKOVICE, a.s ., jako postupitele, vůči společnosti CCG a.s. na zaplacení úroku z úvěru ve výši 60.000.000 Kč za období od 23.12.2007 včetně do 23.11.2009 včetně, poskytnutého společností VÍTKOVICE, a.s. společnosti CCG a.s. na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 19. 12.2007 mezi společností CCG a.s. a společností VÍTKOVICE, a.s. Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., z titulu úplaty za postoupení pohledávky podle výše uvedené smlouvy o posto upení pohledávky. e.) Připouští se možnost započtení pohledávky obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. vůči Společnosti ve výši 7.533.522,15 Kč (slovy: sedm miliónů pět set třicet tři tisíc pět set dvacet dva korun patnáct haléřů) představující pohledávku společnosti VÍTKOVI CE, a.s. vůči Společnosti vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.11.2009 uzavřené mezi společností VÍTKOVICE, a.s. a Společností na zaplacení úplaty za postoupení na Společnost, jako postupníka, pohledávky společnosti VÍTKOVICE, a.s . jako postupitele, vůči společnosti CCG a.s. na zaplacení části jistiny úvěru ve výši 60.000.000 Kč,poskytnutého společností VÍTKOVICE, a.s. společnosti CCG a.s. na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 19.12.2007 mezi společností CCG a.s. a společností VÍTKOVICE, a.s. Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání závazku Společnosti vůči svému akcionáři, společnosti VÍTKOVICE, a.s., z titulu úplaty za postoupení pohledávky podle výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávky. 7.) Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavření dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu, t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek, činí šedesát dnů ode d ne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určným zájemcům doručen představenstvem osobně nebo poštovní zásilkou doručenou na adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaným předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla.
od 19. 9. 2007 do 27. 6. 2008
- Dne 31.7.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s., se sídlem Mošnov 314/52, PSČ 742 51, identifikační číslo 277 68 872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3029 (dále též "společ nost") se zvyšuje o částku ve výši 30,000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 60, slovy: šedesáti kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť jediný akcionář - obchodní společnost CCG a.s. výslovně prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva k upisování akcií, a akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnos ti ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o., se sídlem Letiště Ostrava, Mošnov č.p. 403, PSČ 742 51, identifikační číslo 258 80 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 24287, upíše 60 (šedesát) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě. Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. na adrese Mošnov 314/52, PSČ 742 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku , jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcíi se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to pohledávky v níže uvedeném rozsahu: Pohledávky vyplývající z kupní smlouvy ze dne 9.10.2006 uzavřené mezi obchodní společností ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o., se sídlem Letiště Ostrava, Mošnov č.p. 403, PSČ 742 51, identifikační číslo 258 80 071, jako prodávajícím, a společností, ja ko kupujícím, na základě které společnost koupila rozestavěnou stavbu "Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov" umístěnou na pozemcích parcelních čísel 822/5 o výměře 79517 m2, 822/7 o výměře 467102 m2 a 822/25 o výměře 7382 m2 vše v katastrálním ú zemí Mošnov včetně projektové dokumentace a za tuto rozestavěnou stavbu a projektovou dokumentaci se zavázala zaplatit obchodní společnosti ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o., jako prodávajícímu, kupní cenu ve výši 30,000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun českých. K dnešnímu dni tato kupní cena nebyla zaplacena a závazek společnosti vůči obchodní společnosti ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o. z tohoto právního důvodu činí 30.000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun českých. Pohledávka je navrhová na k započtení v celkové výši 30.000.000,-Kč, slovy: třicetmilionů korun českých. Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky v rozahu výše uvedeném, a to uzavřením dohody o započtení pohledávky. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zá pisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho s ídla zápisu, a to bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem ECA - EUROPEAN CENTRAL AVIATION s.r.o. bude doručen společnosti a na adresu jejího sídla.
od 19. 9. 2007 do 27. 6. 2008
- 2. Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 170,000.000,-Kč, slovy: stosedmdesátmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 340, slovy: třistačtyřicet kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť jediný akcionář obchodní společnost CCG a.s. výslovně prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva k upisování akcií, a akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti CCG a.s. se sídlem Mezinárodní letiště Ostava, Mošnov 407, PSČ 742 51, identifikační číslo: 268 22 369 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2742. Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. na adrese Mošnov 314/52, PSČ 742 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcíí může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínk u, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit takto: Nejpozději do 30.9.2007, slovy: třicátého září roku dvatisícesedm, je upisovatel povinen splatit 30 %, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií tj, částku ve výši 51,000.000,-Kč , slovy: padesátjedna milionů korun českých. Nejpozději do 31.12.2007, slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícesedm, je upisovatel povinnen splatit zbývající část emisního kursu upsaných akcií tj. částku ve výši 119,000.000,-Kč, slovy: stodevatenáct milionů korun českých. Emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit vždy na účet č. 216xxxx. Započtení pěněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.
Kapitál
od 8. 6. 2016
Základní kapitál 66 000 000 Kč, splaceno 66 000 000 Kč.
od 18. 3. 2010 do 8. 6. 2016
Základní kapitál 404 500 000 Kč, splaceno 404 500 000 Kč.
od 3. 12. 2007 do 18. 3. 2010
Základní kapitál 230 000 000 Kč, splaceno 230 000 000 Kč.
od 22. 10. 2007 do 3. 12. 2007
Základní kapitál 230 000 000 Kč, splaceno 190 000 000 Kč.
od 3. 10. 2007 do 22. 10. 2007
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 160 000 000 Kč.
od 22. 5. 2006 do 3. 10. 2007
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 132.
od 8. 6. 2016 do 23. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 132.
od 6. 6. 2014 do 8. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 809.
od 18. 3. 2010 do 6. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 809.
od 22. 10. 2007 do 18. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 460.
od 3. 10. 2007 do 22. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 400.
od 22. 5. 2006 do 3. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 60.
Statutární orgán
od 11. 6. 2018
Ing. ALEŠ KVÍDERA - člen představenstva
Živanice, , PSČ 533 42
den vzniku členství: 6. 4. 2018
od 14. 11. 2017
ALEŠ JEDLIČKA - člen představenstva
Malšice, Táborská, PSČ 391 75
den vzniku členství: 30. 10. 2017
od 26. 7. 2016
Ing. ILONA KADLECOVÁ - předseda představenstva
Ráby, , PSČ 533 52
den vzniku členství: 4. 7. 2016
den vzniku funkce: 18. 7. 2016
od 26. 7. 2016 do 3. 6. 2017
JACQUES RENE MAURICE AVERBUCH - člen představenstva
Praha - Smíchov, Xaveriova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 7. 2016 - 5. 4. 2017
od 26. 7. 2016 do 11. 6. 2018
DANIEL BARČ - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Markova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 4. 7. 2016 - 6. 4. 2018
od 11. 4. 2013 do 14. 12. 2013
JIŘÍ VÍTEK - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 16. 11. 2013
den vzniku funkce: 15. 10. 2012 - 16. 11. 2013
od 11. 4. 2013 do 26. 7. 2016
DANIEL BARČ - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Markova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 4. 7. 2016
od 11. 4. 2013 do 26. 7. 2016
DANIEL HURTA - člen představenstva
Valašské Meziříčí, J. Hýžové, PSČ 757 01
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 4. 7. 2016
od 17. 9. 2008 do 11. 4. 2013
Mgr. Daniel Barč - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Markova 2926/21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 10. 7. 2008 - 1. 11. 2011
od 19. 9. 2007 do 11. 4. 2013
Mgr. Daniel Hurta - člen představenstva
Valašské Meziříčí, Sokolská 1092, PSČ 757 01
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 1. 11. 2011
od 27. 4. 2007 do 18. 10. 2010
Ing. Josef Horňák - předseda představenstva
Nový Jičín, Resslova 1213/1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 17. 2. 2007 - 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 17. 2. 2007 - 1. 9. 2010
od 22. 5. 2006 do 27. 4. 2007
Martin Lubojacký - předseda představenstva
Studénka, Sjednocení 757, PSČ 742 13
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 17. 2. 2007
den vzniku funkce: 22. 5. 2006 - 17. 2. 2007
od 22. 5. 2006 do 19. 9. 2007
Ing. Daniel Hurta - člen představenstva
Valašské Meziříčí, Sokolská 1092, PSČ 757 01
den vzniku členství: 22. 5. 2006
od 22. 5. 2006 do 17. 9. 2008
Ing. Petr Soukup - člen představenstva
Praha 6, Španielova 1298/82, PSČ 163 00
den vzniku členství: 22. 5. 2006
den vzniku funkce: 10. 7. 2008
od 7. 7. 2016
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva.
od 22. 5. 2006 do 7. 7. 2016
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 22. 10. 2018
MICHAL STRNAD - předseda dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 4. 7. 2016
den vzniku funkce: 3. 10. 2018
od 22. 10. 2018
Mgr. MARTIN VRECION - člen dozorčí rady
Ondřejov, Větrná, PSČ 251 65
den vzniku členství: 2. 10. 2018
od 11. 6. 2018
Ing. RICHARD PANC - člen dozorčí rady
Příbor, Fučíkova, PSČ 742 58
den vzniku členství: 6. 4. 2018
od 26. 7. 2016 do 11. 6. 2018
DANIEL HURTA - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, J. Hýžové, PSČ 757 01
den vzniku členství: 4. 7. 2016 - 6. 4. 2018
od 26. 7. 2016 do 22. 10. 2018
JAROSLAV STRNAD - předseda dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 4. 7. 2016 - 2. 10. 2018
den vzniku funkce: 13. 7. 2016 - 2. 10. 2018
od 26. 7. 2016 do 22. 10. 2018
MICHAL STRNAD - člen dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 4. 7. 2016
od 11. 4. 2013 do 26. 7. 2016
LIBOR JÍLEK - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Hlavní třída, PSČ 708 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 4. 7. 2016
den vzniku funkce: 10. 10. 2012 - 4. 7. 2016
od 11. 4. 2013 do 26. 7. 2016
MICHAL TOMAŠUĽA - člen dozorčí rady
Příbor - Prchalov, , PSČ 742 58
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 4. 7. 2016
od 11. 4. 2013 do 26. 7. 2016
ŠTEFAN HUDZÍK - člen dozorčí rady
Sliač, Rybárská 291/19, PSČ 962 31, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 4. 7. 2016
od 17. 9. 2008 do 11. 4. 2013
Ing. Pavel Honěk - člen dozorčí rady
Studénka, Bezručova 703, PSČ 742 13
den vzniku členství: 16. 2. 2007 - 1. 11. 2011
od 17. 9. 2008 do 11. 4. 2013
Ing. Libor Ryška - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, 28. října 1925
den vzniku členství: 10. 7. 2008 - 19. 7. 2011
od 27. 4. 2007 do 17. 9. 2008
Mgr. Daniel Barč - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Markova 2926/21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 2. 2007 - 16. 2. 2007
od 27. 4. 2007 do 17. 9. 2008
Pavel Honěk - člen dozorčí rady
Studénka, Bezručova 703, PSČ 742 13
den vzniku členství: 16. 2. 2007
od 27. 4. 2007 do 11. 4. 2013
Daneš Zátorský - předseda dozorčí rady
Ostrava - Heřmanice, Parcelní 330/20, PSČ 713 00
den vzniku členství: 16. 2. 2007 - 1. 11. 2011
den vzniku funkce: 17. 2. 2007 - 1. 11. 2011
od 22. 5. 2006 do 27. 4. 2007
Daneš Zátorský - předseda dozorčí rady
Ostrava - Heřmanice, Parcelní 330/20, PSČ 713 00
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 16. 2. 2007
den vzniku funkce: 22. 5. 2006 - 16. 2. 2007
od 22. 5. 2006 do 27. 4. 2007
Ing. Josef Horňák - člen dozorčí rady
Nový Jičín, Resslova 1213/1, PSČ 741 01
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 16. 2. 2007
od 22. 5. 2006 do 27. 4. 2007
Pavel Honěk - člen dozorčí rady
Studénka, Bezručova 703, PSČ 742 13
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 16. 2. 2007
Akcionáři
od 8. 6. 2016 do 23. 2. 2017
BERINDA HOLDINGS LIMITED
1061 Nicosia, Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Flat/Office 21, Kyperská republika
od 22. 5. 2006 do 17. 9. 2008
CCG a.s., IČO: 26822369
Mošnov, 407, PSČ 742 51
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Bitcoin, či nebitcoin? Oživení kryptoměn očima expertů

24. 5. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Bitcoin, či nebitcoin? Oživení kryptoměn očima expertů

Vystřelí bitcoin znovu do závratných výšin, nebo ho čeká pád na kryptoměnové dno?

Chcete dovolenou, šéf je proti. Přečtěte si, na co máte nárok

24. 5. 2019 | Jak na to | Petr Kučera

Chcete dovolenou, šéf je proti. Přečtěte si, na co máte nárok

Může o termínu a délce vaší dovolené rozhodovat opravdu jenom zaměstnavatel? Kdy ji může zrušit a odvolat vás z ní? A do kdy si musíte vybrat zbytek? Projděte si praktický přehled pravidel.

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

23. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 7 komentářů

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

Neplatit bance za vedení běžného účtu a za základní služby už je dneska v Česku standardem. UniCredit Bank přišla s reklamou, která nabízí něco víc než jenom účet zdarma.

Češi chtějí mít své jisté

23. 5. 2019 | Rozhovor | Martin Vlnas

Češi chtějí mít své jisté

A stejné to je – minimálně, když jde o spoření nebo investování na penzi – na celém světě, říká Miloš Filip, ředitel oddělení produktů a marketingu Generali Investments CEE. V našem rozhovoru ale nezapomene připomenout i ty nepoučitelné, kteří se chtějí „svézt a rychle zbohatnout“, a tak „pořád kupují bitcoiny za dvacet tisíc dolarů, protože věří, že budou mít do měsíce sto tisíc“.

Horší než penzijní připojištění. Proč většina lidí v nových fondech nevydělává?

22. 5. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 32 komentářů

Horší než penzijní připojištění. Proč většina lidí v nových fondech nevydělává?

Mají nejnižší výnos, ale je o ně největší zájem. V konzervativních penzijních fondech jsou přibližně tři pětiny všech peněz uložených do takzvaných účastnických fondů. Lidé s nimi přitom tratí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Česká spořitelna 2 704,00 Kč
ČSOB 2 698,30 Kč
Sberbank CZ 2 722,00 Kč
Komerční banka 2 725,49 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 763,90 Kč
Raiffeisenbank 2 776,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 301 129 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-11
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-15
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-29
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-63
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-69
+
-

Články na Heroine.cz

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Alabama, Georgia a další americké státy přijaly nebo se chystají přijmout tvrdé antipotratové...více

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

„Zavolejte sanitku!“ Dovolat se akutní zdravotnické pomoci považujeme dlouhá desetiletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpoveď ze zdravotních důvodů - ano či n
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpoveď ze zdravotních důvodů - ano či n

Otázka: Dobrý den, prosím vás o radu. Pracuji se zvířaty, ale v průběhu práce se mi vyskytla alergie na kočky. Pokud užívám medikamenty, jsem v pořádku, pokud ne, mám reakce. Tedy z důvodu alergie jsem se rozhodla...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services