Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AFLUENTE a.s., Praha, IČO: 27776310 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AFLUENTE a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27776310. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27776310 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
22. 8. 2006
Obchodní firma
AFLUENTE a.s.
zapsáno 22. 8. 2006
Firmy na stejné adrese
Hradní 27/37, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 2. 10. 2006
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Biskupský dvůr
Adresní místo: Biskupský dvůr 2095/8
IČO
27776310
zapsáno 22. 8. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
gxrck7z
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 22. 8. 2006
Spisová značka
B 3082/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 7. 11. 2006
B 11258/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 7. 11. 2006

Poslední změny a události

17. 4. 2023
Zapsán skutečný majitel PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D., jako přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
13. 12. 2016
Změna základního kapitálu z 45 000 000 Kč na 28 799 955 Kč
13. 12. 2016
Zapsána akcie 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 307 808 Kč
13. 12. 2016
Zapsána akcie 225 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 69 875 Kč
13. 12. 2016
Vymazána akcie 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 043 450 Kč

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 1. 12. 2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 1. 12. 2014
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 24. 9. 2007
23 800 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 24. 9. 2007 vymazáno 15. 12. 2009
45 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 15. 12. 2009 vymazáno 13. 12. 2016
28 799 955 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 13. 12. 2016
Akcie
10 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 24. 9. 2007
119 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 24. 9. 2007 vymazáno 15. 12. 2009
225 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 15. 12. 2009 vymazáno 30. 12. 2010
225 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 109 180 Kč
zapsáno 30. 12. 2010 vymazáno 1. 12. 2014
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 043 450 Kč
zapsáno 30. 12. 2010 vymazáno 1. 12. 2014
225 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 109 180 Kč
zapsáno 1. 12. 2014 vymazáno 13. 12. 2016
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 043 450 Kč
zapsáno 1. 12. 2014 vymazáno 13. 12. 2016
225 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 69 875 Kč
zapsáno 13. 12. 2016
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 307 808 Kč
zapsáno 13. 12. 2016
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti přijala dne 9.7.2007 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění : 1. Základní kapitál společnosti AFLUENTE a.s. se zvyšuje o částku 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou celkovou výši 23.800.00,- Kč (dvacet tři milionů osm set tisíc korun českých). Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je financování plánovaných investic, zejména do nemovitostí. 2. Všechny nové akcie obchodní společnosti AFLUENTE a.s., tj. 109 (jedno sto devět) kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých), budou upsány peněžitými vklady bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku uzavřené mezi akcionáři společnosti AFLUENTE a.s., kteří se vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, před přijetím tohoto rozhodnutí. Upsání akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých), se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie : a/ počet akcií : 109 (jedno sto devět) kusů akcií, b/ jmenovitá hodnota každé akcie : 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), c/ druh akcií : kmenové akcie, d/ forma akcií : akcie na majitele, e/ podoba akcií : listinná. 4. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě tj. 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). akcie jsou emitovány bez emisního ážia. 5. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00. 6. Lhůta k upsání akcií činí 30 (třicet) dnů od přijetí usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu a její počátek bude oznámen akcionářům tak, že předseda valné hromady oznámí výsledek hlasování o usnesení o zvýšení základního kapitálu, tedy oznámí, zda usnesení bylo přijato, přičemž dohoda akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku může být uzavřena až po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií v dohodě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Lhůta pro splacení emisního kurzu všech akcií upsaných na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku činí 60 (šedesát) dnů od upsání akcií (tj. od sepsání dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku). Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, jež budou vydány za jejich peněžité vklady, tj. celkem částku ve výši 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých) na zvláštní účet Společnosti č. 215760357 vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, pobočka Praha - Na Příkopě.
zapsáno 25. 7. 2007 vymazáno 24. 9. 2007
Valná hromada rozhodla dne 12.11.2009 o záměru zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti AFLUENTE a.s. se zvyšuje o částku 21.200.000,- Kč (dvacet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) ze současné výše 23.800.000,-Kč (dvacet tři milionů osm set tisíc korun českých) na novou celkovou výši 45.000.000,-Kč (čtyřicet pět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti a tím posílení finanční stability a konkurenceschopnosti společnosti. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie: a) počet akcií: 106 (sto šest) kusů akcií v číselné řadě 120 až 225, b) jmenovitá hodnota každé akcie: 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na majitele, e) podoba akcií: listinná. 4. Nově vydávané akcie v celém rozsahu 106 kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci, a sice společnosti Global Incorporation Services Ltd., 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, společnost je registrována v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 5701069. 5. Předem určený zájemce bude upisovat akcie peněžitým vkladem na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určeným zájemcům. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámena doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat nebo osobně předat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě tj. 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých). akcie jsou emitovány bez emisního ážia. 7. Místem pro upsání akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je adresa advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková, tj. Ostrovní 30/126, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 8. Připouští se započtení peněžité pohledávky společnosti Global Incorporation Services Ltd., 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, společnost je registrována v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 5701069 ve výši 21.296.439,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 10.4.2007 uzavřené mezi Upisovatelem a společností REXXEN LIMITED, se sídlem 112 Mansfield Road, Derby, DE1 3RA, United Kingdom, společnost je registrována v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 4931006 (dále jen \"REXXEN LIMITED\"), kterou byly na Upisovatele postoupeny pohledávky REXXEN LIMITED, za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu všech nově upsaných akcií, a to z důvodu snížení závazků společnosti. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, resp. uzavření písemné smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 19. 11. 2009 vymazáno 15. 12. 2009
Dne 28.6.2016 přijala valná hromada toto usnesení: Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je zejména vypořádání veškerých závazků stávajícího majoritního akcionáře a optimalizace vlastního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 45.000.000,- Kč (čtyřicetpět milionů korun českých) o částku 16.200.045,- Kč (šestnáct milionů dvěstě tisíc čtyřicet pět korun českých) na částku 28.799.955,- Kč (dvacetosm milionů sedmsetdevadesátdevět tisíc devětsetpadesát pět korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, takto: - jmenovitá hodnota každé z 225 ks listinných kmenových akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 109.180,- Kč (jednostodevět tisíc jednostoosmdesát korun českých) se snižuje o 39.305,- Kč (třicetdevět tisíc třista pět korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 69.875,- Kč (šedesátdevět tisíc osmsetsedmdesát pět korun českých), - jmenovitá hodnota každé z 10 ks listinných kmenových akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 2.043.450,- Kč (dva miliony čtyřicettři tisíc čtyřistapadesát korun českých) se snižuje o 735.642,- Kč (sedmsettřicetpět tisíc šestsetčtyřicet dva korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 1.307.808,- Kč (jeden milion třistasedm tisíc osmset osm korun českých). Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti bude po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku činit 28.799.955 hlasů. Částka ve výši 16.200.045,- Kč (šestnáct milionů dvěstě tisíc čtyřicet pět korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu společnosti, bude rozdělena mezi akcionáře po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku takto: - částka ve výši 16.160.740,- Kč (šestnáct milionů jednostošedesát tisíc sedmsetčtyřicet korun českých) bude vyplacena akcionáři - společnosti DARWELL FINANCE LLC, se sídlem 320 85th Street Street #14, Miami Beach, Florida, 33141, Spojené státy americké, v penězích, - částka ve výši 39.305,- Kč (třicetdevět tisíc třista pět korun českých) bude vyplacena akcionáři - PhDr. Stanislavu Zemanovi, Ph.D., dat. nar. 14. února 1972, bydlištěm Týmlova 164/1, Michle, 140 00, Praha 4, v penězích. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu společnosti se akcionářům ukládá, aby ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku předložili společnosti akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie.
zapsáno 15. 7. 2016 vymazáno 13. 12. 2016
Na společnost AFLUENTE a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti JAMALL-CZ a.s. se sídlem Praha, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, identifikační číslo: 269 13 828 v důsledku rozdělení společnosti JAMALL-CZ a.s. odštěpením sloučením části jmění s nástupnickou společností AFLUENTE a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti JAMALL-CZ a.s., který byl vyhotoven dne 28.6.2010 a schválen valnou hromadou. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.1.2010.
zapsáno 30. 12. 2010
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 1. 12. 2014
Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením, vypracovaným statutárními orgány zúčastněných společností, a to společnosti AFLUENTE a.s., se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 11000, identifikační číslo 277 76 310, jako společnosti rozdělované a společnosti VITELLA a.s., se sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo 071 58 858, jako společnosti nástupnické, došlo k odštěpení části jmění společnosti AFLUENTE a.s., která přešla na nástupnickou společnost VITELLA a.s.. Rozhodný den 1.1.2020.
zapsáno 26. 11. 2020

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Kateřina Borůvková
Výškovická, 700 30 Ostrava - Výškovice
Den vzniku členstvi: 22. 8. 2006
Den zániku členstvi: 8. 9. 2006
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 2. 10. 2006
Předseda představenstva
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Týmlova, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 8. 9. 2006
Den zániku funkce: 16. 2. 2009
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2006
Den zániku členstvi: 16. 2. 2009
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 4. 3. 2009
Člen představenstva
Petr Malivánek
U stadionu, 537 03 Chrudim
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2006
Den zániku členstvi: 16. 2. 2009
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 4. 3. 2009
Člen představenstva
Jiří Malivánek
Palackého třída, 537 01 Chrudim
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2006
Den zániku členstvi: 16. 2. 2009
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 4. 3. 2009
Předseda představenstva
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Týmlova, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 16. 2. 2009
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2009
zapsáno 4. 3. 2009 vymazáno 14. 11. 2013
Člen představenstva
Petr Suchomel
Lukavice, 561 51 Letohrad - Lukavice
Den zániku funkce: 16. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2009
Den zániku členstvi: 16. 2. 2014
zapsáno 4. 3. 2009 vymazáno 1. 12. 2014
Člen představenstva
Kateřina Borůvková
Výškovická, 700 30 Ostrava - Výškovice
Den zániku funkce: 16. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2009
Den zániku členstvi: 16. 2. 2014
zapsáno 4. 3. 2009 vymazáno 1. 12. 2014
Předseda představenstva
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Týmlova, 140 00 Praha 4 - Michle
Den vzniku funkce: 16. 2. 2009
Den zániku funkce: 16. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2009
Den zániku členstvi: 16. 2. 2014
zapsáno 14. 11. 2013 vymazáno 1. 12. 2014
Předseda představenstva
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Týmlova, 140 00 Praha - Michle
Den vzniku funkce: 30. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2014
zapsáno 1. 12. 2014
Počet členů
1
zapsáno 1. 12. 2014
Způsob jednání
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 2. 10. 2006
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 1. 12. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva.
zapsáno 1. 12. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Lenka Oborná, DiS.
Čeladná, 739 12 Čeladná
Den vzniku funkce: 22. 8. 2006
Den zániku funkce: 8. 9. 2006
Den vzniku členstvi: 22. 8. 2006
Den zániku členstvi: 8. 9. 2006
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 2. 10. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Taťána Mrózková
Výstavní, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 22. 8. 2006
Den zániku členstvi: 8. 9. 2006
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 2. 10. 2006
Člen dozorčí rady
Marie Korchová
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 22. 8. 2006
Den zániku členstvi: 8. 9. 2006
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 2. 10. 2006
Předseda dozorčí rady
Zuzana Herichová
Koněvova, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 8. 9. 2006
Den zániku funkce: 16. 2. 2009
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2006
Den zániku členstvi: 16. 2. 2009
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 4. 3. 2009
Člen dozorčí rady
Peter Herich
Hradby, 977 01 Brezno, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2006
Den zániku členstvi: 16. 2. 2009
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 4. 3. 2009
Člen dozorčí rady
Pavla Tinklová
Na Radosti, 155 21 Praha 5 - Zličín
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2006
Den zániku členstvi: 16. 2. 2009
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 4. 3. 2009
Předseda dozorčí rady
Jiří Kubový
Lukavice, 561 51 Letohrad - Lukavice
Den vzniku funkce: 16. 2. 2009
Den zániku funkce: 16. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2009
Den zániku členstvi: 16. 2. 2014
zapsáno 4. 3. 2009 vymazáno 1. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Petra Glacová
Cholevova, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2009
zapsáno 4. 3. 2009 vymazáno 23. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Václav Mikyska
Lukavice, 561 51 Letohrad - Lukavice
Den zániku funkce: 16. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2009
Den zániku členstvi: 16. 2. 2014
zapsáno 4. 3. 2009 vymazáno 1. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Petra Glacová
Mitušova, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den zániku funkce: 16. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2009
Den zániku členstvi: 16. 2. 2014
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 1. 12. 2014
Předseda dozorčí rady
Jiří Kubový
Lukavice, 561 51 Lukavice - Lukavice
Den vzniku funkce: 30. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2014
zapsáno 1. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Petr Suchomel
Lukavice, 561 51 Lukavice - Lukavice
Den vzniku funkce: 30. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2014
zapsáno 1. 12. 2014
Počet členů
2
zapsáno 1. 12. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
ABC.ENTERPRISE, akciová společnost, IČO: 63998386
Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 2. 10. 2006
Jediný akcionář
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Týmlova, 140 00 Praha 4
zapsáno 2. 10. 2006 vymazáno 13. 12. 2006

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 4. 2023
zapsáno 17. 4. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-170
-
+
Václav Kočka

Václav Kočka

podnikatel, Matějská pouť

-321
-
+
Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-50
-
+
Richard Krajčo

Richard Krajčo

zpěvák

220
-
+
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-310
-
+
Roman Janoušek

Roman Janoušek

podnikatel a lobbista

-381
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.