AFLUENTE a.s., IČO: 27776310 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AFLUENTE a.s. Údaje byly staženy 6. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27776310. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27776310 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 8. 2006
Obchodní firma
od 22. 8. 2006

AFLUENTE a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 8. 2006 do 2. 10. 2006
Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00
IČO
od 22. 8. 2006

27776310

DIČ

CZ27776310

Identifikátor datové schránky:gxrck7z
Právní forma
od 22. 8. 2006
Akciová společnost
Spisová značka11258 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 12. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 22. 8. 2006 do 1. 12. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 26. 11. 2020
- Podle projektu rozdělení odštěpením sloučením, vypracovaným statutárními orgány zúčastněných společností, a to společnosti AFLUENTE a.s., se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 11000, identifikační číslo 277 76 310, jako společnosti rozdělované a s polečnosti VITELLA a.s., se sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo 071 58 858, jako společnosti nástupnické, došlo k odštěpení části jmění společnosti AFLUENTE a.s., která přešla na nástupnickou společnost VITELL A a.s.. Rozhodný den 1.1.2020.
od 15. 7. 2016 do 13. 12. 2016
- Dne 28.6.2016 přijala valná hromada toto usnesení: Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je zejména vypořádání veškerých závazků stávajícího majoritního akcionáře a optimalizace vlastního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 45.000.000,- Kč (čtyřicetpět milionů korun českých) o částku 16.200.045,- Kč (šestnáct milionů dvěstě tisíc čtyřicet pět korun českých) na částku 28.799.955,- Kč (dvacetosm milionů sedmsetdevadesátdevět tis íc devětsetpadesát pět korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, takto: - jmenovitá hodnota každé z 225 ks listinných kmenových akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 109.180,- Kč (jednostodevět tisíc jednostoosmdesát korun českých) se snižuje o 39.305,- Kč (třicetdevět tisíc třista pět korun českých) na novou jmenovito u hodnotu 69.875,- Kč (šedesátdevět tisíc osmsetsedmdesát pět korun českých), - jmenovitá hodnota každé z 10 ks listinných kmenových akcií na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 2.043.450,- Kč (dva miliony čtyřicettři tisíc čtyřistapadesát korun českých) se snižuje o 735.642,- Kč (sedmsettřicetpět tisíc šestsetčtyřicet dva korun če ských) na novou jmenovitou hodnotu 1.307.808,- Kč (jeden milion třistasedm tisíc osmset osm korun českých). Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti bude po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku činit 28.799.955 hlasů. Částka ve výši 16.200.045,- Kč (šestnáct milionů dvěstě tisíc čtyřicet pět korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu společnosti, bude rozdělena mezi akcionáře po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku takt o: - částka ve výši 16.160.740,- Kč (šestnáct milionů jednostošedesát tisíc sedmsetčtyřicet korun českých) bude vyplacena akcionáři - společnosti DARWELL FINANCE LLC, se sídlem 320 85th Street Street #14, Miami Beach, Florida, 33141, Spojené státy americké, v penězích, - částka ve výši 39.305,- Kč (třicetdevět tisíc třista pět korun českých) bude vyplacena akcionáři - PhDr. Stanislavu Zemanovi, Ph.D., dat. nar. 14. února 1972, bydlištěm Týmlova 164/1, Michle, 140 00, Praha 4, v penězích. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu společnosti se akcionářům ukládá, aby ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku předložili společnosti akcie za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie.
od 30. 12. 2010
- Na společnost AFLUENTE a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti JAMALL-CZ a.s. se sídlem Praha, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, identifikační číslo: 269 13 828 v důsledku rozdělení společnosti JAMALL-CZ a.s. odštěpením sloučením části jmění s nástupn ickou společností AFLUENTE a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti JAMALL-CZ a.s., který byl vyhotoven dne 28.6.2010 a schválen valnou hromadou. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.1.2010.
od 19. 11. 2009 do 15. 12. 2009
- Valná hromada rozhodla dne 12.11.2009 o záměru zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti AFLUENTE a.s. se zvyšuje o částku 21.200.000,- Kč (dvacet jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) ze současné výše 23.800.000,-Kč (dvacet tři milionů osm set tisíc korun českých) na novou celkovou výši 45.000.00 0,-Kč (čtyřicet pět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti a tím posílení finanční stability a konkurenceschopnosti společnosti. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie: a) počet akcií: 106 (sto šest) kusů akcií v číselné řadě 120 až 225, b) jmenovitá hodnota každé akcie: 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých), c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na majitele, e) podoba akcií: listinná. 4. Nově vydávané akcie v celém rozsahu 106 kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci, a sice společnosti Global Incorpora tion Services Ltd., 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, společnost je registrována v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 5701069. 5. Předem určený zájemce bude upisovat akcie peněžitým vkladem na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akc ií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určeným zájemcům. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámena doručením návrhu na uzavřen í smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat nebo osobně předat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě tj. 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých); akcie jsou emitovány bez emisního ážia. 7. Místem pro upsání akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je adresa advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková, tj. Ostrovní 30/126, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 8. Připouští se započtení peněžité pohledávky společnosti Global Incorporation Services Ltd., 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, společnost je registrována v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 5701069 ve v ýši 21.296.439,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 10.4.2007 uzavřené mezi Upisovatelem a společností REXXEN LIMITED, se sídlem 112 Mansfield Road, Derby, DE1 3RA, United Kingdom, společnost je registrována v Rejstříku s polečností pro Anglii a Wales pod č. 4931006 (dále jen "REXXEN LIMITED"), kterou byly na Upisovatele postoupeny pohledávky REXXEN LIMITED, za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu všech nově upsaných akcií, a to z důvodu sníž ení závazků společnosti. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, resp. uzavření písemné smlouvy o upsání akcií.
od 25. 7. 2007 do 24. 9. 2007
- Valná hromada společnosti přijala dne 9.7.2007 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění : 1. Základní kapitál společnosti AFLUENTE a.s. se zvyšuje o částku 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou celkovou výši 23.800.00,- Kč (dvacet tři milionů osm set tisíc korun českých). Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je financování plánovaných investic, zejména do nemovitostí. 2. Všechny nové akcie obchodní společnosti AFLUENTE a.s., tj. 109 (jedno sto devět) kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých), budou upsány peněžitými vklady bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku uzavřené mezi akcionáři společnosti AFLUENTE a.s., kteří se vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, před přijetím tohoto rozhodnutí. Upsání akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých), se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie : a/ počet akcií : 109 (jedno sto devět) kusů akcií, b/ jmenovitá hodnota každé akcie : 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), c/ druh akcií : kmenové akcie, d/ forma akcií : akcie na m ajitele, e/ podoba akcií : listinná. 4. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě tj. 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých); akcie jsou emitovány bez emisního ážia. 5. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00. 6. Lhůta k upsání akcií činí 30 (třicet) dnů od přijetí usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu a její počátek bude oznámen akcionářům tak, že předseda valné hromady oznámí výsledek hlasování o usnesení o zvýšení základního kapitálu, te dy oznámí, zda usnesení bylo přijato, přičemž dohoda akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku může být uzavřena až po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií v dohodě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Lhůta pro splacení emisního kurzu všech akcií upsaných na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku činí 60 (šedesát) dnů od upsání akcií (tj. od sepsání dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku). Upisovatelé jsou povinni splatit emi sní kurs jimi upsaných akcií, jež budou vydány za jejich peněžité vklady, tj. celkem částku ve výši 21.800.000,- Kč (dvacet jedna milionů osm set tisíc korun českých) na zvláštní účet Společnosti č. 215760357 vedený u obchodní společnosti Československá o bchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, pobočka Praha - Na Příkopě.
Kapitál
od 13. 12. 2016
Základní kapitál 28 799 955 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 2009 do 13. 12. 2016
Základní kapitál 45 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 9. 2007 do 15. 12. 2009
Základní kapitál 23 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 8. 2006 do 24. 9. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 225 v listinné podobě.
od 13. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 1. 12. 2014 do 13. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 225 v listinné podobě.
od 1. 12. 2014 do 13. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 30. 12. 2010 do 1. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 225 v listinné podobě.
od 30. 12. 2010 do 1. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 15. 12. 2009 do 30. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 225 v listinné podobě.
od 24. 9. 2007 do 15. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 119 v listinné podobě.
od 22. 8. 2006 do 24. 9. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 12. 2014
PhDr. STANISLAV ZEMAN, Ph.D. - Předseda představenstva
Praha - Michle, Týmlova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 9. 2014
den vzniku funkce: 30. 9. 2014
od 14. 11. 2013 do 1. 12. 2014
PhDr. STANISLAV ZEMAN, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 4 - Michle, Týmlova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 16. 2. 2014
den vzniku funkce: 16. 2. 2009 - 16. 2. 2014
od 4. 3. 2009 do 14. 11. 2013
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 4, Týmlova 164/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 2. 2009
den vzniku funkce: 16. 2. 2009
od 4. 3. 2009 do 1. 12. 2014
Petr Suchomel - člen představenstva
Letohrad - Lukavice, 263, PSČ 561 51
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 16. 2. 2014
od 4. 3. 2009 do 1. 12. 2014
Kateřina Borůvková - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Výškovická 560/158, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 16. 2. 2014
od 2. 10. 2006 do 4. 3. 2009
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 4, Týmlova 164/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 16. 2. 2009
den vzniku funkce: 8. 9. 2006 - 16. 2. 2009
od 2. 10. 2006 do 4. 3. 2009
Petr Malivánek - člen představenstva
Chrudim, U stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 16. 2. 2009
od 2. 10. 2006 do 4. 3. 2009
Jiří Malivánek - člen představenstva
Chrudim, Palackého třída 77, PSČ 537 01
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 16. 2. 2009
od 22. 8. 2006 do 2. 10. 2006
Kateřina Borůvková - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Výškovická 560/158, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 8. 2006 - 8. 9. 2006
od 1. 12. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva.
od 2. 10. 2006 do 1. 12. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva .
od 22. 8. 2006 do 2. 10. 2006
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
Dozorčí rada
od 1. 12. 2014
JIŘÍ KUBOVÝ - Předseda dozorčí rady
Lukavice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 30. 9. 2014
den vzniku funkce: 30. 9. 2014
od 1. 12. 2014
PETR SUCHOMEL - Člen dozorčí rady
Lukavice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 30. 9. 2014
den vzniku funkce: 30. 9. 2014
od 23. 7. 2014 do 1. 12. 2014
PETRA GLACOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Mitušova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 16. 2. 2014
od 4. 3. 2009 do 23. 7. 2014
Petra Glacová - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 39, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 2. 2009
od 4. 3. 2009 do 1. 12. 2014
Jiří Kubový - předseda dozorčí rady
Letohrad - Lukavice, 148, PSČ 561 51
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 16. 2. 2014
den vzniku funkce: 16. 2. 2009 - 16. 2. 2014
od 4. 3. 2009 do 1. 12. 2014
Václav Mikyska - člen dozorčí rady
Letohrad - Lukavice, 317, PSČ 561 51
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 16. 2. 2014
od 2. 10. 2006 do 4. 3. 2009
Zuzana Herichová - předseda dozorčí rady
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 16. 2. 2009
den vzniku funkce: 8. 9. 2006 - 16. 2. 2009
od 2. 10. 2006 do 4. 3. 2009
Peter Herich - člen dozorčí rady
Brezno, Hradby 5, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 16. 2. 2009
od 2. 10. 2006 do 4. 3. 2009
Pavla Tinklová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zličín, Na Radosti 423/23, PSČ 155 21
den vzniku členství: 8. 9. 2006 - 16. 2. 2009
od 22. 8. 2006 do 2. 10. 2006
Lenka Oborná, DiS. - předseda dozorčí rady
Čeladná, 713, PSČ 739 12
den vzniku členství: 22. 8. 2006 - 8. 9. 2006
den vzniku funkce: 22. 8. 2006 - 8. 9. 2006
od 22. 8. 2006 do 2. 10. 2006
Ing. Taťána Mrózková - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Výstavní 1123, PSČ 739 61
den vzniku členství: 22. 8. 2006 - 8. 9. 2006
od 22. 8. 2006 do 2. 10. 2006
Marie Korchová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Opavská 958/53, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 8. 2006 - 8. 9. 2006
Akcionáři
od 2. 10. 2006 do 13. 12. 2006
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D.
Praha 4, Týmlova 164/1, PSČ 140 00
od 22. 8. 2006 do 2. 10. 2006
ABC.ENTERPRISE, akciová společnost, IČO: 63998386
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+262

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+15

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+7

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-128

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-176

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-262

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services