Nakladatelství Sagit, a.s., IČO: 27776981 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. Údaje byly staženy 30. 6. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27776981. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27776981 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 8. 2006
Obchodní firma
od 25. 8. 2006

Nakladatelství Sagit, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 29. 5. 2013 do 3. 12. 2013
Ostrava-Jih, Horní , PSČ 700 30
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
Ostrava, Horní 457/1, PSČ 700 30
IČO
od 25. 8. 2006

27776981

DIČ

CZ27776981

Identifikátor datové schránky:67xfb6s
Právní forma
od 25. 8. 2006
Akciová společnost
Spisová značka3086 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 29. 5. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
- reklamní činnost a marketing
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2013 do 19. 12. 2013
- Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 18.7.2013 o snížení základního kapitálu společnosti: a) Valná hromada rozhodla, že důvodem snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, je optimalizace kapitálové struktury společnosti, nadbytečnost finančního majetku. b) Valná hromada rozhodla, že snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, bude provedeno snížením jmenovitých hodnot akcií společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, o 90 %. c) Valná hromada 100 % hlasů přítomných akcionářů rozhodla ve smyslu § 211 a § 213a Obchodního zákoníku, o snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, ze stávajícíh o základního kapitálu společnosti ve výši 32.130.000,- Kč na základní kapitál ve výši 3.213.000,- Kč, o 28.917.000,- Kč, snížením jmenovité hodnoty vydaných akcií společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, o 90 %. d) Valná hromada 100 % hlasů přítomných akcionářů rozhodla, že částka odpovídající snížení základního kapitálu 28.917.000,- Kč bude vyplacena akcionářům vlastnícím akcie společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrav a-Jih, IČ 277 76 981, jejichž jmenovitá hodnota akcií byla snížena, a to ve výši odpovídající snížení jmenovité hodnoty jednotlivých akcií. e) Valná hromada rozhodla, že lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty je do dvou dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie k jejich výměně nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty musí být předloženy ve stanovené lhůtě v sídle společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981. f) Valná hromada rozhodla, že pověřuje představenstvo společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního r ejstříku do 30-ti dnů od přijetí usnesení o snížení základního kapitálu.
od 18. 10. 2006 do 28. 11. 2006
- a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity společnosti a jejího postavení na trhu, posílení stability a rozvoj hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může tento nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání, a to s ohledem na potřebu společnosti získ at do svého vlastnictví nové složky podnikání, které umožní realizaci podnikatelského záměru společnosti v souladu s živnostenskými oprávněními společnosti - vydavatelské a nakladatelské činnosti, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, reklamní činnost a marketing; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva-miliony korun českých ) o částku ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicetmilionůjedno-stotřicettisíc korun českých ) na částku ve výši 32,130.000,- Kč (slovy: třicetd vamilionyjednostotřicettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 6 ks (slovy: šesti kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých ) každá a 1 ks (slovy: jednoho kusu ) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč (sl ovy: jednostotřicettisíc korun českých ); všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem určeného zájemce; d) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: * 6 ks ( šest kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajga rova 638; * 1 ks ( jeden kus ) nové kmenové akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 130.000,-Kč v listinné podobě bude nabídnuta určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 638; e) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Ostrava, Hrabůvka, Horní 475/1, PSČ 700 30, identifikační číslo: 277 76 981, a to místnost předsedy představenstva vždy v k aždý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 5,000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 5,000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) a 130.000,-Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých) na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 130.000,-Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých) a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; f) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 638; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je jeho podnik - podnik fyzické osoby po dnikající pod obchodní firmou Ing. Jiří Motloch, r.č. xxxx, bydliště Bajgarova 638, 725 26 Ostrava - Krásné Pole, identifikační číslo: 115 53 782 s místem podnikání Horní 457/1, 700 30 Ostrava - Hrabůvka na základě vydaného živnostenského listu pro předmět podnikání Vydávání knih vydaného Magistrátem města Ostravy, živnostenským úřadem, čís. jed.: 01619B, ev. čís.: 380705-987-02 a schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce Doc. Dr. Ing. Renátou Hótovou, soudním znalc em, Husitská 1865, 735 32 Rychvald pod pořadovým číslem 147/12/06 částkou ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicetmilionůjednostotřicettisíc korun českých ) s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicet milionůjednostotřicettisíc korun českých ); Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci - vkladateli vydáno 6 ks ( šest kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,-Kč v listinné podobě a 1 ks ( jeden kus ) nové kmenové akcie znějící na jmé no ve jmenovité hodnotě 130.000,-Kč v listinné podobě; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určený zájemce, a to pan Ing. Jiří Motloch je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počá tek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; h) konstatuje, že tento nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti a bere na vědomí předloženou písemnou zprávu představenstva společnosti obsahující důvody zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše částky, která se započítává na vklad do základního kapitálu společnosti; i) konstatuje, že tento nepeněžitý vklad je majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost může tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a dále, že tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrh u na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; tento nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podniku spolu s předáním tohoto podniku;
Kapitál
od 19. 12. 2013
Základní kapitál 3 213 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2006 do 19. 12. 2013
Základní kapitál 32 130 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 8. 2006 do 28. 11. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 28. 11. 2006 do 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 28. 11. 2006 do 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 25. 8. 2006 do 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 25. 8. 2006 do 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 3. 12. 2013
JIŘÍ MOTLOCH - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova, PSČ 725 26
den vzniku členství: 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006
od 29. 5. 2013
PAVEL BOREK - člen představenstva
Ludgeřovice, Sluneční, PSČ 747 14
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 29. 5. 2013
JIŘÍ KOLÍBAL - člen představenstva
Pstruží, , PSČ 739 11
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
Ing. Pavel Borek - člen představenstva
Ostrava - Petřkovice, U Jana 89/34, PSČ 725 29
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
Ing. Jiří Kolíbal - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Náměstí Vítězslava Nováka 539/2, PSČ 708 00
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 3. 12. 2013
Ing. Jiří Motloch - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova 638, PSČ 725 26
den vzniku členství: 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006
od 3. 12. 2013
Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva.
od 25. 8. 2006 do 3. 12. 2013
Jednání: Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 3. 12. 2013
NADĚŽDA MOTLOCHOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova, PSČ 725 26
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 3. 12. 2013
LADISLAV BURDEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Francouzská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 29. 5. 2013
MILAN NAVRÁTIL - předseda dozorčí rady
Paskov - Oprechtice, , PSČ 739 21
den vzniku členství: 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
Ing. Milan Navrátil - předseda dozorčí rady
Ostrava - Nová Bělá, Petrovských 4/95, PSČ 724 00
den vzniku členství: 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 3. 12. 2013
Ing. Naděžda Motlochová - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova 638, PSČ 725 26
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 3. 12. 2013
Ladislav Burdek - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Francouzská 6015/69, PSČ 708 00
den vzniku členství: 25. 8. 2006
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+157

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+116

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+49

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-64

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-389

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-442

+
-

A tohle už jste četli?

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 717 198 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services