Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Nakladatelství Sagit, a.s.
IČO: 27776981

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 8. 2006
Obchodní firma
od 25. 8. 2006

Nakladatelství Sagit, a.s.

Sídlo
od 29. 5. 2013 do 3. 12. 2013
Ostrava-Jih, Horní , PSČ 700 30
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
Ostrava, Horní 457/1, PSČ 700 30
IČO
od 25. 8. 2006

27776981

DIČ

CZ27776981

Identifikátor datové schránky:67xfb6s
Právní forma
od 25. 8. 2006
Akciová společnost
Spisová značka3086 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 29. 5. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
- reklamní činnost a marketing
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2013 do 19. 12. 2013
- Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 18.7.2013 o snížení základního kapitálu společnosti: a) Valná hromada rozhodla, že důvodem snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, je optimalizace kapitálové struktury společnosti, nadbytečnost finančního majetku. b) Valná hromada rozhodla, že snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, bude provedeno snížením jmenovitých hodnot akcií společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, o 90 %. c) Valná hromada 100 % hlasů přítomných akcionářů rozhodla ve smyslu § 211 a § 213a Obchodního zákoníku, o snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, ze stávajícíh o základního kapitálu společnosti ve výši 32.130.000,- Kč na základní kapitál ve výši 3.213.000,- Kč, o 28.917.000,- Kč, snížením jmenovité hodnoty vydaných akcií společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, o 90 %. d) Valná hromada 100 % hlasů přítomných akcionářů rozhodla, že částka odpovídající snížení základního kapitálu 28.917.000,- Kč bude vyplacena akcionářům vlastnícím akcie společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrav a-Jih, IČ 277 76 981, jejichž jmenovitá hodnota akcií byla snížena, a to ve výši odpovídající snížení jmenovité hodnoty jednotlivých akcií. e) Valná hromada rozhodla, že lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty je do dvou dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie k jejich výměně nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty musí být předloženy ve stanovené lhůtě v sídle společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981. f) Valná hromada rozhodla, že pověřuje představenstvo společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního r ejstříku do 30-ti dnů od přijetí usnesení o snížení základního kapitálu.
od 18. 10. 2006 do 28. 11. 2006
- a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity společnosti a jejího postavení na trhu, posílení stability a rozvoj hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může tento nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání, a to s ohledem na potřebu společnosti získ at do svého vlastnictví nové složky podnikání, které umožní realizaci podnikatelského záměru společnosti v souladu s živnostenskými oprávněními společnosti - vydavatelské a nakladatelské činnosti, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, reklamní činnost a marketing; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva-miliony korun českých ) o částku ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicetmilionůjedno-stotřicettisíc korun českých ) na částku ve výši 32,130.000,- Kč (slovy: třicetd vamilionyjednostotřicettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 6 ks (slovy: šesti kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých ) každá a 1 ks (slovy: jednoho kusu ) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč (sl ovy: jednostotřicettisíc korun českých ); všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem určeného zájemce; d) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: * 6 ks ( šest kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajga rova 638; * 1 ks ( jeden kus ) nové kmenové akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 130.000,-Kč v listinné podobě bude nabídnuta určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 638; e) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Ostrava, Hrabůvka, Horní 475/1, PSČ 700 30, identifikační číslo: 277 76 981, a to místnost předsedy představenstva vždy v k aždý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 5,000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 5,000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) a 130.000,-Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých) na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 130.000,-Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých) a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; f) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 638; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je jeho podnik - podnik fyzické osoby po dnikající pod obchodní firmou Ing. Jiří Motloch, r.č. xxxx, bydliště Bajgarova 638, 725 26 Ostrava - Krásné Pole, identifikační číslo: 115 53 782 s místem podnikání Horní 457/1, 700 30 Ostrava - Hrabůvka na základě vydaného živnostenského listu pro předmět podnikání Vydávání knih vydaného Magistrátem města Ostravy, živnostenským úřadem, čís. jed.: 01619B, ev. čís.: 380705-987-02 a schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce Doc. Dr. Ing. Renátou Hótovou, soudním znalc em, Husitská 1865, 735 32 Rychvald pod pořadovým číslem 147/12/06 částkou ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicetmilionůjednostotřicettisíc korun českých ) s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicet milionůjednostotřicettisíc korun českých ); Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci - vkladateli vydáno 6 ks ( šest kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,-Kč v listinné podobě a 1 ks ( jeden kus ) nové kmenové akcie znějící na jmé no ve jmenovité hodnotě 130.000,-Kč v listinné podobě; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určený zájemce, a to pan Ing. Jiří Motloch je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počá tek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; h) konstatuje, že tento nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti a bere na vědomí předloženou písemnou zprávu představenstva společnosti obsahující důvody zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše částky, která se započítává na vklad do základního kapitálu společnosti; i) konstatuje, že tento nepeněžitý vklad je majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost může tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a dále, že tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrh u na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; tento nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podniku spolu s předáním tohoto podniku;
Kapitál
od 19. 12. 2013
Základní kapitál 3 213 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2006 do 19. 12. 2013
Základní kapitál 32 130 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 8. 2006 do 28. 11. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 28. 11. 2006 do 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 28. 11. 2006 do 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 25. 8. 2006 do 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 25. 8. 2006 do 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 12. 2013
JIŘÍ MOTLOCH - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova, PSČ 725 26
den vzniku členství: 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006
od 29. 5. 2013
PAVEL BOREK - člen představenstva
Ludgeřovice, Sluneční, PSČ 747 14
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 29. 5. 2013
JIŘÍ KOLÍBAL - člen představenstva
Pstruží, , PSČ 739 11
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
Ing. Pavel Borek - člen představenstva
Ostrava - Petřkovice, U Jana 89/34, PSČ 725 29
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
Ing. Jiří Kolíbal - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Náměstí Vítězslava Nováka 539/2, PSČ 708 00
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 3. 12. 2013
Ing. Jiří Motloch - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova 638, PSČ 725 26
den vzniku členství: 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006
od 3. 12. 2013
Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva.
od 25. 8. 2006 do 3. 12. 2013
Jednání: Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 3. 12. 2013
NADĚŽDA MOTLOCHOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova, PSČ 725 26
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 3. 12. 2013
LADISLAV BURDEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Francouzská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 29. 5. 2013
MILAN NAVRÁTIL - předseda dozorčí rady
Paskov - Oprechtice, , PSČ 739 21
den vzniku členství: 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 29. 5. 2013
Ing. Milan Navrátil - předseda dozorčí rady
Ostrava - Nová Bělá, Petrovských 4/95, PSČ 724 00
den vzniku členství: 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 3. 12. 2013
Ing. Naděžda Motlochová - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Bajgarova 638, PSČ 725 26
den vzniku členství: 25. 8. 2006
od 25. 8. 2006 do 3. 12. 2013
Ladislav Burdek - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Francouzská 6015/69, PSČ 708 00
den vzniku členství: 25. 8. 2006
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+59
+
-
2.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+16
+
-
3.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+12
+
-
4.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-4
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-295
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services