AXA truck a.s., IČO: 27780309 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AXA truck a.s. Údaje byly staženy 5. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27780309. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27780309 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 10. 2006
Obchodní firma
od 11. 10. 2006

AXA truck a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 5. 2014
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Přívoz
Ulice: Na Náhonu
Adresní místo: Na Náhonu 1123/20
PSČ: 70200
od 12. 11. 2008 do 29. 5. 2014
Ostrava, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00
od 11. 10. 2006 do 12. 11. 2008
Ostrava, Na náhonu 1123/20, PSČ 702 00
IČO
od 11. 10. 2006

27780309

DIČ

CZ27780309

Identifikátor datové schránky:7itcze9
Právní forma
od 11. 10. 2006
Akciová společnost
Spisová značka3114 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 4. 2. 2009
- klempířství a oprava karoserií
od 4. 2. 2009
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 4. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 4. 2007
- opravy silničních vozidel
od 17. 4. 2007 do 4. 2. 2009
- opravy karoserií
od 17. 4. 2007 do 4. 2. 2009
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 11. 10. 2006 do 4. 2. 2009
- velkoobchod
od 11. 10. 2006 do 4. 2. 2009
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 11. 10. 2006 do 4. 2. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 11. 10. 2006 do 4. 2. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 10. 2006 do 4. 2. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 11. 10. 2006 do 4. 2. 2009
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
od 11. 10. 2006 do 4. 2. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Předmět činnosti
od 2. 12. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 11. 6. 2015
- Dne 21.4.2015 uzavřela společnost AXA truck a.s., se sídlem Na Náhonu 1123/20, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 277 80 309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3114, jako prodávající, a společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., se sídlem Čestlice, Obchodní 120, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO: 469 65 904, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 73675, jako kupující, v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojen í s ustanovením § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, smlouvu o prodeji části závodu tvořící samostatnou pobočku označovanou jako "opravna nákladních vozidel", na jejímž základě došlo s účinností ke dni 1.6.2015 k pře vodu části závodu tvořící samostatnou pobočku označovanou jako "opravna nákladních vozidel" ze společnosti AXA truck a.s., se sídlem Na Náhonu 1123/20, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 277 80 309, na společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., se sídlem Čestlice, Obchodní 120, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO: 469 65 904.
od 27. 5. 2015 do 28. 7. 2015
- 1)Valná hromada společnosti AXA truck a.s. (dále také jen společnost) dne 26.5.2015 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií o částku 7.000.000,- Kč (sedm miliónů korun českých), z původní výše 29.000.000,- Kč (dvacet devět miliónů korun českých) na novou výši 36.000.000,--Kč (třicet šest miliónů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude celkově vydáno 350 ks (tři sta padesát kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). 3)Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 4)Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení zákla dního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s ustanovením § 10 odstavec 6 stanov akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. § 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na up sání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. 5)S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení předsedy představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Na Náhonu 112 3/20, Přívoz, 702 00 Ostrava. Předseda představenstva společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korpora cích a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých) lze upsat 35/145 (třicet pět ku jedno sto čtyřicet pět) jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč (jeden milión korun českých) lze upsat 1750/145 (jeden tisíc sedm set pa desát ku jedno sto čtyřicet pět) jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6)Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. 7)Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Určeným zájemcem je Petra Sedláčková, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kope ckého 366/1, PSČ 708 00 (dále také jen určený zájemce). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Na Náhonu 1123/20, Přív oz, 702 00 Ostrava. Tato smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK a podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od doručení výzvy předsedy představenstva určenému záj emci. 8)Valná hromada uděluje souhlas se započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávce Petry Sedláčkové, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00, ve výš i 7.000.000,--Kč (sedm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. vyplývající z Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitým věcem ze dne 26.5.2015 (dvacátého šestého května roku dva tisíce patnáct) uzavřené mezi společností AXA truck a.s. jako kupujícím a Petrou Sedláčkovou, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00, jako prodávající a představují část kupní ceny za úplatný převod spoluvlastnického podílu prodávající ve výši jedné poloviny (1/2) na těchto nemovitých věcech: -pozemek parc. č. St. 2766 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če výroba, -pozemek parc. č. St. 3145 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 509 m2, -pozemek parc. č. St. 3148 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.640 m2, -budova v části obce Přívoz č.p. 1123 - výroba na pozemku parc. č. St. 3145 a na pozemku parc.č. St. 3148, -pozemek parc. č. 173/1 ostatní plocha o výměře 8.300 m2, -pozemek parc. č. 173/2 ostatní plocha o výměře 2.366 m2, -pozemek parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 103 m2, -pozemek parc. č. 203/3 ostatní plocha o výměře 5 m2, -pozemek parc. č. 1303 ostatní plocha o výměře 140 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 1296 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Přívoz. Vlastníkem této pohledávky ve výši 7.000.000,--Kč ( sedm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. je Petra Sedláčková, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00. Na emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, a to paní Petrou Sedláčkov ou upsána a započtena částka ve výši 7.000.000,--Kč (sedm milionů korun českých). 9)Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a) smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b) obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady společnosti; c) předseda představenstva společnosti je povinen společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií doručit předem určenému zájemci společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující společnost společností; d) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření s mlouvy o upsání akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to paní Petry Sedláčkové, bude započtena ve výši 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) na s placení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady; účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 7 .000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu. 10)Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh dohody o započtení. 11)Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti, číslo účtu: 1661xxxx, vedený u České spořitelny a.s., nebo dohodo u o započtení pohledávky, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 8. 2012 do 19. 9. 2012
- Valná hromada obchodní společnosti AXA truck a.s. konaná dne 14.8.2012 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je přípustné, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. b) základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti. V případě nevyužití přednostního práva k úpisu nových akcií se pak navrhuje zvýšení základního kapitálu zápočtem pohledávek a důvodem započtení je pak snížení objemu cizích zdrojů společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je tak i zvýšení majetkové stability prostřednictvím snížení cizích zdrojů a posílení vlastních zdrojů společnosti. c) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých), tedy ze stávající výše 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých) na částku ve výši 29.000.000,-Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) základní kapitál se zvyšuje upsáním 400 (slovy: čtyř set) kusů nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou při jaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs každé jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. e) při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo obchodní společnosti AXA truck a.s. na adrese Ostrava - Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00, vždy v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin; - lhůta pro úpis nových akcií bude činit patnáct dnů a první den této lhůty počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům představenstvem zveřejněna informace o výkonu jejich přednostního práva k úpisu akcií dle ust. § 204a odst. 2 obcho dního zákoníku, způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zveřejněným v deníku uveřejněním v celostátně distribuovaném deníku iDeník.cz (zapsán v evidenci periodického tisku MKČR pod evidenčním číslem 15111) a zveřejněním tohoto oznámení v Obchodním věstníku; - s využitím přednostního práva lze upsat všech 400 (slovy: čtyři sta) kusů nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a n ebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; emisní kurs každé jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) lze upsat 7619/20000 jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) lze upsat 47619/2500 jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - všechny nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s využitím přednostního práva po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; f) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to paní Ing. Pavle Pyszné, datum narození 9.10.1971, bytem Líšnice 218, okres Praha-západ; lhůta pro úpis akcií tímto předem určeným zájemcem pak bude činit rovněž patnáct dnů a počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude představenstvem společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude sídlo společnosti, a to: Ostrava, Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00. Emisní kurs akcie je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude činit 20.000,- Kč. g) Valná hromada uděluje souhlas se započtením této pohledávky předem určeného zájemce za společností na splacení emisního kursu předem určeným zájemcem upsaných akcií takto: - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce paní Ing. Pavly Pyszné, datum narození 9.10.1971, bytem Líšnice 218, okres Praha-západ, celkem ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. vzniklá ze smlouvy o půj čce uzavřené mezi paní Pavlou Pysznou jako věřitelem a společností AXA truck a.s. jako dlužníkem dne 1.3.2012 na částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Na emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, a to paní Ing. Pavlou Pysznou, upsána a započtena částka ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). h) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména dle ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník u ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to paní Ing. Pavly Pyszné, bude započtena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započte ní dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady; účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele spl atit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; i) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to bezhotovostním převodem na účet č. 2932xxxx vedený u České spořitelny a.s. nebo dohodou o započtení pohledávky, která musí být uzavřena pře d podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 23. 12. 2009 do 28. 12. 2009
- a) Základní kapitál společnosti AXA truck a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč, slovy: pět milionů korun českých, se zvyšuje o částku ve výši 16.000.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů korun českých, na novou výši 21.000.000,-- Kč, slovy: dvacet jedna milionů korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 16 ks, slovy: šestnácti kusy listinných, kmenových nekótovaných akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Upisování akcií nad čás tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Emisní kurs akcie je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. d) Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti, a to: Ostrava, Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00. e) Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty určitým zájemcům a to společnosti PULTARA a.s., se sídlem Přerov, 9. května 3229/92a, PSČ 750 00, IČ 27859681 a společnosti TITANUM a.s., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Z ámostní 1010/58, PSČ 710 00, IČ: 25361147, a je navrhováno, aby emisní kurs upisovaných akcií byl splácen výhradně započtením níže uvedených pohledávek těchto právnických osob za společností: strana čtvrtá - Peněžitá pohledávka společnosti PULTARA a.s., sídlo: Přerov, 9. května 3229/92a, PSČ 750 00, IČ: 27859681, celkem ve výši 10.578.450,-- Kč, slovy: deset milionů pět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých, vůči společnosti AXA truck a.s, vzniklá ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi sdružením SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, jako postupitelem a společností PULTARA a.s., jako postupníkem, dne 13.11.2009 na částku 3.278.450,-- Kč a dále ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi sdružením SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, jako postupitelem a společností PULTARA a.s., jako postupníkem, dne 24.11.2009 na částku 7.300.000,-- Kč, kterými na spol ečnost PULTARA a.s. přešly pohledávky původního věřitele sdružení SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, za společností AXA truck a.s. . Na emisní kurs upisovaných akcií bude určitým zájemcem, a to společností PULTARA a.s. upsána a započtena částka ve výši 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých. - Peněžitá pohledávka společnosti TITANUM a.s., sídlo: Ostrava, Slezská Ostrava, Zámostní 1010/58, PSČ 710 00, IČ: 25361147, ve výši 7.500.000,-- Kč, slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých, vůči společnosti AXA truck a.s, vzniklá ze smlouvy o půj čce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 15.6.2008 na částku 2.000.000,-- Kč, ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 3.8.2009 na částku 1.500.000,-- Kč, ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 1.9.2009 na částku 3.000.000,-- Kč a ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společ ností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 2.11.2009 na částku 1.000.000,-- Kč, přičemž k dnešnímu dni eviduje společnost TITANUM a.s. pohledávku vůči společnosti AXA truck a.s., z titulu výše uvedených půjček v c elkové výši 6.768.000,-- Kč, slovy: šest milionů sedm set šedesát osm tisíc korun českých. Na emisní kurs upisovaných akcií bude určitým zájemcem, a to společností TITANUM a.s. upsána a započtena částka ve výši 6.000.000,-- Kč, slovy: šest milionů korun českých. f) Představenstvo společnosti uzavře s věřiteli smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu, návrhy doručí představenstvo do 15 kalendářních dnů po dni zápisu záměru usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu. Důvodem navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu a důvodem započtení je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek vzniklých ze shora uvedených právních titulů a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisního kursu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které byly do společnosti původně zapůjčeny , do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. strana pátá Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability prostřednictvím snížení cizích zdrojů a posílení vlastních zdrojů společnosti.
od 12. 11. 2008 do 26. 11. 2008
- Valná hromada společnosti AXA truck a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, o částku 3.000.000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, na částku 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku tohoto zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem akcionáře - obchodní společnosti AXA - BERGEN spol. s r.o., akcionář společnosti - obchodní sp olečnost A.VAN One, s.r.o. výslovně prohlásil, že se nehodlá podílet na zvýšení základního kapitálu společnosti. Peněžitý vklad bude složen na zvlášť k tomu zřízený účet číslo 1666xxxx vedený u České spořitelny, a.s. Zvýšení základního kapitálu spo lečnosti bude provedeno upsáním 150 kusů, slovy: jedno sto padesáti kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, jež budou vydány na peněžitý vklad, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Upsání 150 kusů, slovy: jedno sto padesáti kusů, akcií ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, bude provedeno akcionářem společnosti AXA truck a.s. - obchodní společností AXA - BERGEN spol. s r.o., který upisuje nové akcie v p ísemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v návaznosti na ustanovení § 43a, ustanovení § 43c a ustanovení § 44 občanského zákoníku. Akcionář společnosti AXA truck a.s. - obchodní společnosti AXA - BERGEN je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě, která počíná běžet následným dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku a končí 60. dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro upsání akcií je v sídle společnosti AXA truck a.s., to je: Ostrava, Přívoz, Na náhon u 1123/20, PSČ 702 00.
Kapitál
od 28. 7. 2015
Základní kapitál 36 000 000 Kč, splaceno 36 000 000 Kč.
od 19. 9. 2012 do 28. 7. 2015
Základní kapitál 29 000 000 Kč, splaceno 29 000 000 Kč.
od 28. 12. 2009 do 19. 9. 2012
Základní kapitál 21 000 000 Kč, splaceno 21 000 000 Kč.
od 26. 11. 2008 do 28. 12. 2009
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2006 do 26. 11. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 1 000.
od 28. 5. 2014
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 16.
od 28. 5. 2014 do 28. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 650.
od 19. 9. 2012 do 28. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele 20 000, počet akcií: 650.
od 28. 12. 2009 do 28. 5. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 16.
od 26. 11. 2008 do 19. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 250.
od 11. 10. 2006 do 26. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 28. 6. 2018
PAVLÍNA MIČULKOVÁ - člen představenstva
Petřvald, Rychvaldská, PSČ 735 41
den vzniku členství: 1. 6. 2018
od 16. 11. 2015 do 28. 6. 2018
PhDr. HANA NĚMEČKOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní, PSČ 710 00
den vzniku členství: 5. 11. 2015 - 1. 6. 2018
od 29. 5. 2014 do 2. 12. 2014
PAVLÍNA MIČULKOVÁ - člen představenstva
Petřvald, Rychvaldská, PSČ 735 41
den vzniku členství: 11. 7. 2012 - 2. 12. 2014
od 29. 5. 2014 do 16. 11. 2015
Ing. PAVEL MIZERA - předseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Odbočná, PSČ 725 25
den vzniku členství: 5. 10. 2011 - 30. 10. 2015
den vzniku funkce: 5. 10. 2011 - 30. 10. 2015
od 5. 8. 2013 do 2. 12. 2014
LENKA MUTINOVÁ - člen představenstva
Hlučín, U Vodárny, PSČ 748 01
den vzniku členství: 29. 7. 2013 - 2. 12. 2014
od 19. 9. 2012 do 29. 5. 2014
Ing. Pavel Mizera - předseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Odbočná, PSČ 725 25
den vzniku členství: 5. 10. 2011
den vzniku funkce: 5. 10. 2011
od 19. 9. 2012 do 29. 5. 2014
Pavlína Mičulková - člen představenstva
Petřvald, Rychvaldská, PSČ 735 41
den vzniku členství: 11. 7. 2012
od 16. 8. 2012 do 19. 9. 2012
Ing. Pavel Mizera - předsda představenstva
Ostrava - Poruba, Hlavní třída, PSČ 708 00
den vzniku členství: 5. 10. 2011
den vzniku funkce: 5. 10. 2011
od 27. 8. 2009 do 19. 9. 2012
Martin Plandor - člen představenstva
Kopřivnice - Lubina, 154, PSČ 742 21
den vzniku členství: 18. 8. 2009 - 11. 7. 2012
od 27. 8. 2009 do 5. 8. 2013
Ing. Jiří Lukas - člen představenstva
Ostrava, Markova 36, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 8. 2009 - 29. 7. 2013
od 11. 10. 2006 do 27. 8. 2009
Petra Sedláčková - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00
den vzniku členství: 11. 10. 2006 - 18. 8. 2009
od 11. 10. 2006 do 27. 8. 2009
Lukáš Vrbka - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Slavíkova 1758/25, PSČ 708 00
den vzniku členství: 11. 10. 2006 - 18. 8. 2009
od 11. 10. 2006 do 16. 8. 2012
Ing. Pavel Mizera - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 583/103, PSČ 708 00
den vzniku členství: 11. 10. 2006 - 5. 10. 2011
den vzniku funkce: 11. 10. 2006 - 5. 10. 2011
od 2. 12. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 11. 10. 2006 do 2. 12. 2014
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předseda představenstva nebo všichni 3 členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 28. 6. 2018
Ing. JAROMÍR PYSZNY - předseda dozorčí rady
Praha - Staré Město, Benediktská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 6. 2018
den vzniku funkce: 1. 6. 2018
od 16. 11. 2015
Ing. JOSEF BARÁK - člen dozorčí rady
Protivanov, U Hřiště, PSČ 798 48
den vzniku členství: 5. 11. 2015
od 16. 11. 2015 do 28. 6. 2018
Ing. JAROMÍR PYSZNY - předseda dozorčí rady
Praha - Staré Město, Benediktská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 7. 2012 - 11. 7. 2017
den vzniku funkce: 5. 11. 2015 - 11. 7. 2017
od 27. 5. 2015
Mgr. PETR KNITTEL - člen dozorčí rady
Dobroslavice, Přerovská, PSČ 747 94
den vzniku členství: 26. 5. 2015
od 27. 5. 2015 do 16. 11. 2015
Mgr. HANA NĚMEČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní, PSČ 710 00
den vzniku členství: 26. 5. 2015 - 5. 11. 2015
den vzniku funkce: 26. 5. 2015 - 5. 11. 2015
od 29. 5. 2014 do 27. 5. 2015
DALIBOR PETŘÍK - předseda dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní, PSČ 710 00
den vzniku členství: 7. 8. 2009 - 7. 8. 2014
den vzniku funkce: 18. 8. 2009 - 7. 8. 2014
od 29. 5. 2014 do 27. 5. 2015
JUDr. PETR STOKLAS - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Loučky, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 8. 2009 - 7. 8. 2014
od 8. 10. 2013 do 16. 11. 2015
Ing. JAROMÍR PYSZNY - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Benediktská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 7. 2012
od 16. 8. 2012 do 8. 10. 2013
Ing. Jaromír Pyszný - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Benediktská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 7. 2012
od 27. 8. 2009 do 16. 8. 2012
Pavlína Mičulková - člen dozorčí rady
Ostrava - Bělský Les, Dr. Šavrdy 3021/9, PSČ 700 30
den vzniku členství: 7. 8. 2009 - 11. 7. 2012
od 27. 8. 2009 do 29. 5. 2014
Dalibor Petřík - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, 17. listopadu 641/22, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 8. 2009
den vzniku funkce: 18. 8. 2009
od 27. 8. 2009 do 29. 5. 2014
JUDr. Petr Stoklas - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Loučky 2268/10, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 8. 2009
od 4. 2. 2009 do 27. 8. 2009
Pavlína Mičulková - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Dr. Šavrdy 3021/3, PSČ 700 30
den vzniku členství: 11. 10. 2006 - 11. 10. 2007
od 11. 10. 2006 do 4. 2. 2009
Pavla Mičulková - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Dr. Šavrdy 3021/3, PSČ 700 30
den vzniku členství: 11. 10. 2006
od 11. 10. 2006 do 27. 8. 2009
Dalibor Petřík - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, 17. listopadu 641/22, PSČ 708 00
den vzniku členství: 11. 10. 2006 - 11. 10. 2007
den vzniku funkce: 11. 10. 2006
od 11. 10. 2006 do 27. 8. 2009
Hana Pannová - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Sládkova 372/8, PSČ 702 00
den vzniku členství: 11. 10. 2006 - 11. 10. 2007
od 11. 10. 2006 do 27. 8. 2009
Radovan Hasala - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Lužická 500/11, PSČ 700 30
den vzniku členství: 11. 10. 2006 - 11. 10. 2007
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+1

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

-93

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-140

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-140

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-177

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services