PROMET LOGISTICS a.s., IČO: 27787681 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PROMET LOGISTICS a.s. Údaje byly staženy 12. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27787681. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27787681 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu2. 1. 2007
Obchodní firma
od 2. 1. 2007

PROMET LOGISTICS a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 24. 11. 2014 do 20. 5. 2017
Ostrava, Václavská , PSČ 709 00
od 2. 1. 2007 do 24. 11. 2014
Ostrava, Václavská 2027/11, PSČ 709 00
IČO
od 2. 1. 2007

27787681

DIČ

CZ27787681

Identifikátor datové schránky:y47fufu
Právní forma
od 2. 1. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3162 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 27. 11. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 11. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 19. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 19. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Zastupování v celním řízení
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Balicí činnosti
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Činnost technických poradců v oblasti logistiky
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Zasilatelství
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Technické činnosti v dopravě
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Velkoobchod
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
- Zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 19. 1. 2015
- Jediný akcionář rozhodl dle 17.12.2014 o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: (i)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (ii)na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále též jen jako Akcie), (iii)Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí bude upsána Jediným akcionářem, a proto se dle ust. § 485 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK) nepou žije ust. § 485 odst. 1 ZOK; upsání Akcie na toto zvýšení základního kapitálu jinou osobou než Jediným akcionářem se nepřipouští; Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK; (iv)Jediný akcionář upíše Akcii na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; (v)upisovací lhůta pro úpis Akcie Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí jeden měsíc od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání Akcie Jediné-mu akcionáři a představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh této smlouvy Jedinému akcionáři nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí; (vi)výše emisního kursu Akcie činí částku ve výši 4.502.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dva tisíce korun českých); (vii)zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně vnesením nepeněžitého vkladu Jediným akcionářem; předmětem nepeněžitého vkladu bude pohledávka Jediného akcionáře vůči obchodní společnosti KOFING, a.s. se sídlem Paskov, Kirilovova 628, PSČ 739 21, identifikační číslo: 258 26 336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2076, z titulu Smlouvy o financování závazků uzavřené dne 31. 7. 2008, resp. Dílčích smluv uzavřených na základě této Smlouvy o financování závazků dne 6. 8. 2008 a dne 4. 12. 2008 mezi obchodní společnosti KOFING, a.s. jako dlužníkem a obchodní společností Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, identifikační číslo: 492 40 901, kdy tuto pohledávku nabyl Jediný a kcionář na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 17. 12. 2009, a tuto pohledávku eviduje ve své účetní evidenci pod číslem 20130013 (dále též jen jako Pohledávka); Pohledávka byla oceněna na částku ve výši 4.502.000,- Kč (slovy: čtyři milio ny pět set dva tisíce korun českých) obchodní společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, identifikační číslo: 607 74 665, znaleckým ústavem s oborem znalecké činnosti: Ekonomika, a to znaleckým p osudkem č. 40/2014 ze dne 25.9.2014; Jediný akcionář Pohledávku jako nepeněžitý vklad schvaluje a určuje, že se za tento nepeněžitý vklad vydá Akcie, tedy 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 10.000 ,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), za emisní kurs ve výši 4.502.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dva tisíce korun českých) s tím, že rozdíl mezi jmenovitou hodnotou Akcie a jejím emisním kursem, tedy částka ve výši 4.492.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých) tvoří emisní ážio; místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu se určuje na jeden měsíc ode dne upsání Akcie.
od 15. 7. 2011 do 21. 7. 2011
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET LOGISTICS a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 12.7.2011: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); u pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akci í je splacen v plné výši; b) na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu (dále též jen "Akcie"); zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře; c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu; d) Akcie budou upsány Jediným akcionářem společnosti a to obchodní společností PROMET GROUP a.s. se sídlem Ostrava, Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 258 92 975, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrav ě v oddíle B, vložka 2528, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; e) určuje, že místem pro upsání Akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; f) určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 15 (slovy: patnácti dnů) ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí jediného akcio náře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Jediným akcionářem se stanoví na 30 (s lovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem J ediného akcionáře jménem Jediného akcionáře; Jedinému akcionáři ( případně k rukám zmocněnci Jediného akcionáře ) bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným sou časně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; úpis akcií je možno vázat rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na jednu akcii; h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 117xxxx vedený u Československé obchodní banky, a. s. i) Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov obchodní společnosti PROMET LOGISTICS a.s.
od 24. 6. 2009 do 25. 6. 2009
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.6.2009: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti PROMET LOGISTICS a.s. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 277 87 681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3162 (dále též jen "Společnost") ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) na 6.000.000,- Kč (slovy: šestmilionů korun českých). Upisová ní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 400 (slovy: čtyřset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), které nebudou kótovány; emisní kurs všech upisov aných akcií bude činit částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). c) Jediný akcionář se před učiněním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář, a to obchodní společnost PROMET GROUP a.s. se sídlem Ostrava-Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 258 92 975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2528 (dále jen "předem určený zájemce"). e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle Společnosti na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00; představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápis u tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně pře daným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytno ut lhůtu 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínko u, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; f) Předem určený zájemce je povinen uhradit 100% emisního kursu všech upisovaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na bankovní účet společnosti č. 117xxxx, vedený u ČSOB a.s.
Kapitál
od 19. 1. 2015
Základní kapitál 10 010 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 7. 2011 do 19. 1. 2015
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 6. 2009 do 21. 7. 2011
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 1. 2007 do 25. 6. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 601 v listinné podobě.
od 21. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 25. 6. 2009 do 19. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 600 v listinné podobě.
od 2. 1. 2007 do 25. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 20. 2. 2020
HANA MATEROVÁ - člen představenstva
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 6. 2. 2018 do 20. 2. 2020
Ing. JIŘÍ STANĚK - člen představenstva
Olšovec, , PSČ 753 01
den vzniku členství: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2019
od 13. 10. 2016 do 6. 2. 2018
HANA MATEROVÁ - člen představenstva
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 30. 9. 2016 - 1. 2. 2018
od 14. 5. 2015 do 13. 10. 2016
Ing. JAN TESAŘ - člen představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Marvanova, PSČ 725 25
den vzniku členství: 30. 4. 2015 - 30. 9. 2016
od 27. 11. 2014 do 14. 5. 2015
LUKÁŠ SIKORA - člen představenstva
Havířov - Město, Lípová, PSČ 736 01
den vzniku členství: 31. 7. 2014 - 30. 4. 2015
od 20. 5. 2010 do 27. 11. 2014
Lukáš Sikora - předseda představenstva
Havířov - Město, Na Nábřeží, PSČ 736 01
den vzniku členství: 31. 7. 2009 - 31. 7. 2014
den vzniku funkce: 31. 7. 2009 - 31. 7. 2014
od 2. 1. 2007 do 4. 5. 2010
Ing. Jiří Guňka - předseda představenstva
Šenov, Frýdecká 194, PSČ 739 34
den vzniku členství: 2. 1. 2007 - 13. 7. 2009
den vzniku funkce: 2. 1. 2007 - 13. 7. 2009
od 27. 11. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 20. 2. 2020
Ing. MARTIN KAMARÁD - člen dozorčí rady
Počítky, , PSČ 591 01
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 20. 2. 2020
Ing. RENÉ MATERA - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 16. 7. 2019 do 20. 2. 2020
HANA MATEROVÁ - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 1. 2. 2018 - 1. 1. 2020
od 5. 7. 2017
Mgr. MARTIN BEDNÁŘ - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Jičínská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 10. 2016
od 13. 10. 2016 do 5. 7. 2017
Mgr. MARTIN BEDNÁŘ - člen dozorčí rady
Holešov, Malá, PSČ 769 01
den vzniku členství: 1. 10. 2016
od 13. 10. 2016 do 20. 2. 2020
Ing. PETR HOLIBKA - člen dozorčí rady
Háj ve Slezsku - Chabičov, Hlavní, PSČ 747 92
den vzniku členství: 1. 10. 2016 - 1. 1. 2020
od 27. 11. 2014 do 13. 10. 2016
Ing. JINDŘICH VÍŠEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Svinov, Evžena Rošického, PSČ 721 00
den vzniku členství: 2. 1. 2013 - 1. 10. 2016
od 27. 11. 2014 do 13. 10. 2016
Ing. RENÉ MATERA - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 29. 8. 2014 - 1. 10. 2016
od 27. 11. 2014 do 16. 7. 2019
Ing. EVA MANDERLOVÁ - předseda dozorčí rady
Dolní Benešov, Záhumenní, PSČ 747 22
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 1. 6. 2017
den vzniku funkce: 31. 10. 2013 - 1. 6. 2017
od 19. 10. 2013 do 27. 11. 2014
RADEK STROUHAL - předseda dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Jičínská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 2. 1. 2007 - 31. 10. 2013
den vzniku funkce: 2. 1. 2007 - 31. 10. 2013
od 9. 6. 2011 do 27. 11. 2014
Ing. Roman Matera - člen dozorčí rady
Šenov, Strmá, PSČ 739 34
den vzniku členství: 6. 6. 2011 - 29. 8. 2014
od 2. 1. 2007 do 9. 6. 2011
Ing. Ivan Feješ - člen dozorčí rady
Dolný Kubín, Andreja Halašu 667/15, PSČ 026 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 1. 2007 - 6. 6. 2011
od 2. 1. 2007 do 19. 10. 2013
Radek Strouhal - předseda dozorčí rady
Holešov, Malá 72, PSČ 769 01
den vzniku členství: 2. 1. 2007
den vzniku funkce: 2. 1. 2007
od 2. 1. 2007 do 27. 11. 2014
Ing. Jindřich Víšek - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Františka Čechury 4471/12, PSČ 708 00
den vzniku členství: 2. 1. 2007 - 2. 1. 2013
Akcionáři
od 21. 5. 2017
PROMET GROUP a.s., IČO: 25892975
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října, PSČ 702 00
od 12. 2. 2017 do 21. 5. 2017
PROMET GROUP a.s., IČO: 25892975
Ostrava - Mariánské Hory, Václavská, PSČ 709 00
od 27. 9. 2015 do 12. 2. 2017
PROMET GROUP a.s., IČO: 25892975
Ostrava-Mar.Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00
od 2. 1. 2007 do 27. 9. 2015
PROMET GROUP a.s., IČO: 25892975
Ostrava - Mariánské Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+3

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+2

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-9

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-17

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-22

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-45

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services