Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Efect property a.s., Mosty u Jablunkova, IČO: 27808866 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Efect property a.s.. Údaje byly staženy 19. 10. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27808866. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27808866 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
6. 8. 2007
Obchodní firma
Efect property a.s.
zapsáno 6. 8. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 13. 10. 2010
Jirská 617/24, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 17. 6. 2014
Jirská 617/24, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsáno 17. 6. 2014 vymazáno 30. 5. 2017
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 30. 5. 2017 vymazáno 19. 9. 2018
náměstí Svobody 14, 738 01 Frýdek-Místek - Místek
zapsáno 19. 9. 2018 vymazáno 11. 1. 2021
Sídlo Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Mosty u Jablunkova
Část obce: Mosty u Jablunkova
Adresní místo: Mosty u Jablunkova 1045
IČO
27808866
zapsáno 6. 8. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
cbiduc2
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 6. 8. 2007
Spisová značka
B 3289/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 6. 8. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

17. 10. 2023
Vymazán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. 6. 2023
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Radim Paláček
11. 1. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Jan Matera
11. 1. 2021
Počet členů statutárního orgánu: 1
11. 1. 2021
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Radim Paláček, jako člen správní rady

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 1. 12. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. 12. 2009 vymazáno 17. 10. 2023
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 16. 7. 2009
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 16. 7. 2009 vymazáno 26. 6. 2012
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 6. 2012
Akcie
4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 23. 10. 2009
17 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 23. 10. 2009
30 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 23. 10. 2009
16 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč
zapsáno 26. 6. 2012
Ostatní skutečnosti
Valná hromada obchodní společnosti Efect property a.s. konaná dne 18.6.2012 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je přípustné, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. b) základní kapitál společnosti je v plné výši splacen. důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů pro další rozvoj podnikatelských aktivit, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti. c) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých), tedy ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na částku ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) základní kapitál se zvyšuje upsáním 16 (slovy: šestnácti) kusů nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu. akcie budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami společnosti. e) všichni akcionáři společnosti se před hlasováním o přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva k úpisu akcií. f) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, jimiž jsou pan Ing. Pavel Sekanina, datum narození 23.7.1955, bytem Šilheřovice, Dolní 120, který upíše celkem 8 (slovy: osm) kusů akcií a pan Ing. Viktor Eckstein, datum narození 26.6.1954, bytem Havířov, Prostřední Suchá, Říjnová 1294/19, který upíše celkem 8 (slovy: osm) kusů akcií. g) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 41/3138, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin a lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno oznámit předem určeným zájemcům počátek běhu této lhůty nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku, a to písemným sdělením doručeným nebo osobně předaným předem určeným zájemcům s tím, že akcie budou upsány způsobem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to vše s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak u každé jedné upisované akcie částku ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). i) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Společnost je povinna doručit předem určeným zájemcům návrh Smlouvy o upsání akcií současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. upisovatel je povinen splatit : 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to peněžitým vkladem na účet číslo 252914335/0300 u Československé obchodní banky, a. s.
zapsáno 19. 6. 2012 vymazáno 26. 6. 2012
Počet členů statutárního orgánu: 2
zapsáno 17. 6. 2014 vymazáno 19. 9. 2018
Počet členů dozorčí rady: 2
zapsáno 17. 6. 2014 vymazáno 19. 9. 2018
Akcie: K převodu akcie je zapotřebí souhlasu valné hromady společnosti s tím, že valná hromada nesmí odmítnout udělení souhlasu s převodem akcie, jedná-li se o převod na osobu blízkou převodci.
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 11. 1. 2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 17. 6. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Roman Horváth
Harcovská, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Den vzniku funkce: 6. 8. 2007
Den zániku funkce: 11. 11. 2009
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2007
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 1. 12. 2009
Člen představenstva
Richard Kučík
Čeladná, 739 12 Čeladná
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2007
Den zániku členstvi: 10. 11. 2009
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 1. 12. 2009
Člen představenstva
Jaroslav Zapletal
Karla Svobody, 725 27 Ostrava - Plesná
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2007
Den zániku členstvi: 10. 11. 2009
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 1. 12. 2009
Předseda představenstva
Ing. Pavel Sekanina
Dolní, 747 15 Šilheřovice
Den vzniku funkce: 11. 11. 2009
Den zániku funkce: 12. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 1. 12. 2009 vymazáno 26. 6. 2012
Člen představenstva
Ing. Roman Horváth
Harcovská, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2007
Den zániku členstvi: 7. 9. 2010
zapsáno 1. 12. 2009 vymazáno 20. 9. 2010
Člen představenstva
Petr Štolba
Turgeněvova, 716 00 Ostrava - Radvanice
Den vzniku členstvi: 10. 11. 2009
Den zániku členstvi: 28. 6. 2012
zapsáno 1. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
Člen představenstva
Ing. Viktor Eckstein
Říjnová, 735 64 Havířov - Suchá
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2010
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 20. 9. 2010 vymazáno 26. 6. 2012
Předseda představenstva
Ing. Pavel Sekanina
Dolní, 747 15 Šilheřovice
Den vzniku funkce: 11. 11. 2009
Den zániku funkce: 12. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 26. 6. 2012 vymazáno 12. 1. 2014
Člen představenstva
Ing. Viktor Eckstein
Říjnová, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2010
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 26. 6. 2012 vymazáno 10. 8. 2013
Člen představenstva
Ing. Vladimír Sekanina
Záhumení, 742 13 Studénka
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2012
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 12. 1. 2014
Člen představenstva
Ing. Viktor Eckstein
Říjnová, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2010
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 10. 8. 2013 vymazáno 30. 11. 2013
Člen představenstva
Ing. Viktor Eckstein
Čeladná, 739 12 Čeladná - Čeladná
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2010
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 30. 11. 2013 vymazáno 17. 6. 2014
Předseda představenstva
Ing. Pavel Sekanina
Dolní, 747 15 Šilheřovice - Šilheřovice
Den vzniku funkce: 11. 11. 2009
Den zániku funkce: 12. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 11. 2009
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 12. 1. 2014 vymazáno 17. 6. 2014
Člen představenstva
Ing. Vladimír Sekanina
Záhumení, 742 13 Studénka - Studénka
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2012
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 12. 1. 2014 vymazáno 17. 6. 2014
Předseda představenstva
Pavel Sekanina
Dolní, 747 15 Šilheřovice - Šilheřovice
Den vzniku funkce: 12. 6. 2014
Den zániku funkce: 18. 9. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2014
Den zániku členstvi: 18. 9. 2018
zapsáno 17. 6. 2014 vymazáno 19. 9. 2018
Místopředseda představenstva
Ing. Viktor Eckstein
Čeladná, 739 12 Čeladná - Čeladná
Den vzniku funkce: 12. 6. 2014
Den zániku funkce: 18. 9. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2014
Den zániku členstvi: 18. 9. 2018
zapsáno 17. 6. 2014 vymazáno 19. 9. 2018
Předseda představenstva
Jan Matera
Dobrá, 739 51 Dobrá - Dobrá
Den vzniku funkce: 18. 9. 2018
Den zániku funkce: 14. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 18. 9. 2018
Den zániku členstvi: 14. 12. 2020
zapsáno 19. 9. 2018 vymazáno 11. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 19. 9. 2018 vymazáno 11. 1. 2021
Způsob jednání
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 1. 12. 2009
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 1. 12. 2009 vymazáno 17. 6. 2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 17. 6. 2014 vymazáno 14. 10. 2014
Společnost zastupují předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.
zapsáno 14. 10. 2014 vymazáno 19. 9. 2018
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.
zapsáno 19. 9. 2018 vymazáno 11. 1. 2021

Správní rada

Člen správní rady
Ing. Radim Paláček
Malenovice, 739 11 Malenovice - Malenovice
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2020
zapsáno 11. 1. 2021 vymazáno 2. 6. 2023
Člen správní rady
Ing. Radim Paláček
Paseky, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2020
zapsáno 2. 6. 2023
Počet členů
1
zapsáno 11. 1. 2021
Způsob jednání
Člen správní rady zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 11. 1. 2021

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Peter Diľ
Osvobození, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2007
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 1. 12. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Olga Přibylová
Potoky, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2007
Den zániku členstvi: 7. 9. 2010
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 20. 9. 2010
Člen dozorčí rady
Pavel Horváth
Ostravice, 739 14 Ostravice
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2007
Den zániku členstvi: 10. 11. 2009
zapsáno 6. 8. 2007 vymazáno 1. 12. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Peter Diľ
Osvobození, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
Den vzniku funkce: 11. 11. 2009
Den zániku funkce: 7. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2007
Den zániku členstvi: 7. 9. 2010
zapsáno 1. 12. 2009 vymazáno 20. 9. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Sekanina
Záhumení, 742 13 Studénka
Den vzniku členstvi: 10. 11. 2009
Den zániku členstvi: 28. 6. 2012
zapsáno 1. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Jana Ecksteinová
Říjnová, 735 64 Havířov - Suchá
Den vzniku funkce: 8. 9. 2010
Den zániku funkce: 12. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2010
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 20. 9. 2010 vymazáno 30. 11. 2013
Člen dozorčí rady
Petr Sekanina
Jubilejní, 700 30 Ostrava
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2010
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 20. 9. 2010 vymazáno 17. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Martin Eckstein
Jánošíkova, 142 00 Praha 4 - Krč
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2012
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 17. 6. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Jana Ecksteinová
Čeladná, 739 12 Čeladná - Čeladná
Den vzniku funkce: 8. 9. 2010
Den zániku funkce: 12. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 7. 9. 2010
Den zániku členstvi: 12. 6. 2014
zapsáno 30. 11. 2013 vymazáno 17. 6. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Jana Ecksteinová
Čeladná, 739 12 Čeladná - Čeladná
Den vzniku funkce: 12. 6. 2014
Den zániku funkce: 18. 9. 2018
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2014
Den zániku členstvi: 18. 9. 2018
zapsáno 17. 6. 2014 vymazáno 19. 9. 2018
Člen dozorčí rady
Petr Sekanina
Jubilejní, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2014
Den zániku členstvi: 18. 9. 2018
zapsáno 17. 6. 2014 vymazáno 19. 9. 2018
Předseda dozorčí rady
Ladislav Matera
Dobrá, 739 51 Dobrá - Dobrá
Den vzniku funkce: 18. 9. 2018
Den zániku funkce: 14. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 18. 9. 2018
Den zániku členstvi: 14. 12. 2020
zapsáno 19. 9. 2018 vymazáno 11. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 19. 9. 2018 vymazáno 11. 1. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

10
-
+
Jaromír Soukup

Jaromír Soukup

moderátor, mediální magnát

13
-
+
Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

20
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-80
-
+
Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

116
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

61
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.