AQUAPARK OLOMOUC, a.s., IČO: 27820378 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. Údaje byly staženy 29. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27820378. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27820378 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 11. 2007
Obchodní firma
od 26. 11. 2007

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 8. 2011 do 8. 12. 2015
Olomouc, Kafkova 526/21, PSČ 783 01
od 26. 11. 2007 do 1. 8. 2011
Olomouc, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35
IČO
od 26. 11. 2007

27820378

DIČ

CZ27820378

Identifikátor datové schránky:86pcu9h
Právní forma
od 26. 11. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3425 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 3. 2. 2022
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání
od 3. 2. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 28. 8. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 5. 6. 2009
- hostinská činnost
od 5. 6. 2009
- provozování solárií
od 5. 6. 2009
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 5. 6. 2009 do 3. 2. 2022
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 11. 2007 do 5. 6. 2009
- Správa a údržba nemovitosti
od 26. 11. 2007 do 5. 6. 2009
- Zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 20. 7. 2021 do 11. 10. 2021
- Jediný akcionář, tj. Statutární město Olomouc, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl tak, že: 1. Zvyšuje základní kapitál společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. ze stávající výše 219.200.000,- Kč, slovy dvě stě devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých, upsáním nových akcií o částku 15.300.000,- Kč, slovy patnáct milionů tři sta tisíc korun če ských, na základní kapitál ve výši 234.500.000,- Kč, slovy dvě stě třicet čtyři milionů pět set tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1530, slovy jeden tisíc pět set třicet, kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností - převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000, - Kč, slovy deset tisíc korun českých, každé akcie. 3. Připouští, aby 1530, slovy jeden tisíc pět set třicet, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, každé akcie, bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je jed iný akcionář - Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, IČ 002 99 308, které je vlastníkem předmětu nepeněžitého vkladu. 4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, kterým je věc nemovitá, a to pozemek (ostatní plocha) p.č. 1081/120, se vším příslušenstvím a součástmi, zapsaný na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území Slavonín, obec Olomo uc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v hodnotě 15.300.000,- Kč, slovy patnáct milionů tři sta tisíc korun českých. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem číslo 6298-67/2021, ze dne 18.04.2021, ve znění Dodatku ze dne 14.07.2021, vypracovaného znalcem nezávislým na společnosti, panem Ing. Janem Šímou, znalcem v oboru Ekonomika, odv ětví ceny a odhady nemovitostí, s místem podnikání Hostkovice 46, 783 57 Tršice, IČ 636 79 477, částkou ve výši 15.300.000,- Kč, slovy patnáct milionů tři sta tisíc korun českých, když na vklad akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 15.300.000,- Kč, slovy patnáct milionů tři sta tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude Statutárnímu městu Olomouc vydáno 1530, slovy jeden tisíc pět set třicet, kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem valné hromady, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány a vnesením nepeněžitého vkladu splaceny, se rovná jmenovité hodnotě nově upisovaných akcií. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, není. 5. Akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Statutární město Olomouc, budou upsány v písemné smlouvě o upsání akcií dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena v sídle společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. mezi pře dem určeným zájemcem, kterým je Statutární město Olomouc, a společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. do třiceti dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společ nosti do obchodního rejstříku, a to předáním nemovitých věcí a písemným prohlášením vkladatele s úředně ověřenými podpisy dle ust. § 19 zákona o obchodních korporacích. Vlastnické právo k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, která je předmětem vkl adu, nabývá ve smyslu ust. § 25 odst. 2 zákona o obchodních korporacích obchodní korporace zápisem vlastnického práva do veřejného seznamu na základě prohlášení podle ust. § 19 zákona o obchodních korporacích.
od 28. 8. 2014 do 8. 12. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 28. 8. 2014 do 8. 12. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 15. 12. 2010 do 11. 1. 2011
- Dne 6.10.2010 přijalo představenstvo společnosti na základě pověření valné hromady ze dne 24.6.2010 toto rozhodnutí: 1) Představenstvo společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 8.000.000,-- Kč, slovy: osm miliónů korun českých, tedy z částky 211.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jedenáct milión dvě stě tisíc korun českých, na n ovou výši základního kapitálu 219.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě devatenáct miliónů dvě stě tisíc korun českých, peněžitými vklady, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku.
od 15. 12. 2010 do 11. 1. 2011
- 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 800 ks, slovy: osm set kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Akcie nebudou kótované.
od 15. 12. 2010 do 11. 1. 2011
- 3) Všechny nové akcie v počtu 800 ks, slovy: jeden tisíc kusů, budou upsány akcionáři při respektování jejich přednostního práva dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku; nebude-li tohoto přednostního práva v plném rozsahu využito, budou nové akcie upsány v  jiném poměru, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.
od 15. 12. 2010 do 11. 1. 2011
- 4) Všechny nové akcie v počtu 800 ks, slovy: osm set kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované a nekótované mohou být upsány s využitím přednostního práva do 30, slovy: třiceti, dnů od zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 12. 2010 do 11. 1. 2011
- 5) Akcie s využitím přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upiso vatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
od 15. 12. 2010 do 11. 1. 2011
- 6) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze s využitím přednostního práva upsat 80/2112 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé a kcie. Emisní kurz každé nově upisované akcie s využitím přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých.
od 15. 12. 2010 do 11. 1. 2011
- 7) Upsání akcií bez využití přednostního práva musí být provedeno ve lhůtě, jejíž délka se stanovuje na 30, slovy: třicet, dnů a která počíná plynout od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené pro upisování nových akcií s využitím přednostní ho práva. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost počátku běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva (tj. k uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku) upozorní př edstavenstvo společnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurz pro upisování akcií bez přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. O jmenovité hodnotě, druhu a formě nově upi sovaných akcií platí ustanovení bodu 2) tohoto usnesení.
od 15. 12. 2010 do 11. 1. 2011
- 8) Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 3, slovy: tří, měsíců od upsání akcií na zvláštní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 4xxxx.
od 16. 9. 2010 do 11. 1. 2011
- Dne 24.6.2010 přijalo představenstvo společnosti na základě pověření valné hromady ze dne 24.6.2010 toto rozhodnutí: 1) Představenstvo společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,-- Kč, slovy: deset miliónů korun českých, tedy z částky 201.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jeden milión dvě stě tisíc korun českých, na n ovou výši základního kapitálu 211.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jedenáct miliónů dvě stě tisíc korun českých, peněžitými vklady, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku.
od 16. 9. 2010 do 11. 1. 2011
- 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Akcie nebudou kótované.
od 16. 9. 2010 do 11. 1. 2011
- 3) Všechny nové akcie v počtu 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, budou upsány akcionáři při respektování jejich přednostního práva dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku; nebude-li tohoto přednostního práva v plném rozsahu využito, budou nové akcie upsány v jiném poměru, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.
od 16. 9. 2010 do 11. 1. 2011
- 4) Všechny nové akcie v počtu 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované a nekótované mohou být upsány s využitím přednostního práva do 30, slovy: třiceti, dnů od zápisu tohoto rozhodnutí o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 9. 2010 do 11. 1. 2011
- 5) Akcie s využitím přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upiso vatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
od 16. 9. 2010 do 11. 1. 2011
- 6) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze s využitím přednostního práva upsat 100/2012 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz každé nově upisované akcie s využitím přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých.
od 16. 9. 2010 do 11. 1. 2011
- 7) Upsání akcií bez využití přednostního práva musí být provedeno ve lhůtě, jejíž délka se stanovuje na 30 dnů a která počíná plynout od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost počátku běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva (tj. k uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku) upozorní představenstvo spo lečnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurz pro upisování akcií bez přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. O jmenovité hodnotě, druhu a formě nově upisovaných akcií p latí ustanovení bodu 2) tohoto usnesení.
od 16. 9. 2010 do 11. 1. 2011
- 8) Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 3, slovy: tří, měsíců od upsání akcií na zvláštní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 2xxxx.
Kapitál
od 11. 10. 2021
Základní kapitál 234 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 1. 2011 do 11. 10. 2021
Základní kapitál 219 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2010 do 11. 1. 2011
Základní kapitál 211 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 4. 2009 do 2. 11. 2010
Základní kapitál 201 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2007 do 27. 4. 2009
Základní kapitál 201 200 000 Kč, splaceno 111 398 000 Kč.
od 11. 10. 2021
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 23 450 v listinné podobě.
od 11. 10. 2021
Akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 18. 4. 2019 do 11. 10. 2021
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 21 920 v listinné podobě.
od 18. 4. 2019 do 11. 10. 2021
Akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 28. 8. 2014 do 18. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 21 920 v listinné podobě.
od 28. 8. 2014 do 18. 4. 2019
Akcie vydané společností jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti a s výhradou předkupního práva akcionářů při převodu akcií. Předchozího souhlasu valné hromady s převodem akcií není třeba, dochází-li k jejich převodu mezi stávajícími akcionáři společnosti na základě výkonu předkupního práva akcionářů.
od 11. 1. 2011 do 28. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 920 v listinné podobě.
od 11. 1. 2011 do 28. 8. 2014
Všechny akcie mají listinnou podobu a nejsou registrované. Akcie nejsou kótované.
od 2. 11. 2010 do 11. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 120 v listinné podobě.
od 2. 11. 2010 do 11. 1. 2011
Všechny akcie mají listinnou podobu a nejsou registrované. Akcie nejsou kótované.
od 26. 11. 2007 do 2. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 120 v listinné podobě.
od 26. 11. 2007 do 2. 11. 2010
Všechny akcie mají listinnou podobu a nejsou registrované. Akcie nejsou kótované.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 1. 2023
Mgr. MIROSLAVA FERANCOVÁ - člen představenstva
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 12. 2022
od 18. 4. 2019
Ing. DALIBOR PŘIKRYL - předseda představenstva
Olomouc, Univerzitní, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
Mgr. Ing. PETR KONEČNÝ - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na střelnici, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019 do 4. 1. 2023
Mgr. MARKÉTA ZÁLESKÁ - člen představenstva
Olomouc, Tylova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019 - 21. 11. 2022
od 14. 1. 2019 do 18. 4. 2019
Mgr. Ing. PETR KONEČNÝ - předseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na střelnici, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 7. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 14. 1. 2019 do 18. 4. 2019
Mgr. RADIM LINDNER - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Urxova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 14. 1. 2019 do 18. 4. 2019
Mgr. ZDENĚK ČERNOHOUZ - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Foerstrova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 18. 11. 2016 do 14. 1. 2019
Mgr. MAREK MÁDR - člen představenstva
Olomouc - Neředín, Neředínská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015 - 31. 12. 2018
od 8. 12. 2015 do 14. 1. 2019
RNDr. IVAN KOSATÍK - předseda představenstva
Olomouc, U reálky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 22. 6. 2015 - 31. 12. 2018
od 7. 12. 2015 do 8. 12. 2015
RNDr. IVAN KOSATÍK - předseda představenstva
Olomouc, U reálky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015
den vzniku funkce: 22. 6. 2015
od 7. 12. 2015 do 18. 11. 2016
Mgr. MAREK MÁDR - člen představenstva
Olomouc, Polská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015
od 7. 12. 2015 do 14. 1. 2019
Ing. DALIBOR PŘIKRYL - člen představenstva
Olomouc, Univerzitní, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015 - 31. 12. 2018
od 3. 4. 2013 do 7. 12. 2015
IVAN KOSATÍK - předseda představenstva
Olomouc, U reálky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 22. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2013 - 22. 6. 2015
od 3. 4. 2013 do 7. 12. 2015
PETR KONEČNÝ - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na střelnici, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 22. 6. 2015
od 3. 4. 2013 do 7. 12. 2015
DALIBOR PŘIKRYL - člen představenstva
Olomouc, Univerzitní, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 22. 6. 2015
od 10. 4. 2012 do 3. 4. 2013
Mgr. Ing. Petr Konečný - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na Střelnici, PSČ 779 00
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 1. 3. 2013
od 1. 8. 2011 do 10. 4. 2012
Mgr. Barbora Králíková - člen představenstva
Olomouc, Hněvotínská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 12. 3. 2012
od 4. 8. 2008 do 1. 8. 2011
JUDr. Martin Major - člen představenstva
Olomouc - Nové Sady, Skupova 515/17, PSČ 772 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008 - 2. 6. 2011
od 26. 11. 2007 do 4. 8. 2008
Martin Novotný - člen představenstva
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída 872/23, PSČ 772 00
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 20. 5. 2008
od 26. 11. 2007 do 3. 4. 2013
Ing. Jaromír Uhýrek - předseda představenstva
Loučany, 679, PSČ 783 44
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 1. 3. 2013
od 26. 11. 2007 do 3. 4. 2013
Ing. Vlasta Bazgerová - člen představenstva
Kožušany - Tážaly - Kožušany, 150, PSČ 783 75
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 1. 3. 2013
od 18. 4. 2019
Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti.
od 28. 8. 2014 do 18. 4. 2019
Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 26. 11. 2007 do 28. 8. 2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatn ě jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 4. 1. 2023
TOMÁŠ DOHNAL - předseda dozorčí rady
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 12. 2022
den vzniku funkce: 1. 12. 2022
od 4. 1. 2023
Mgr. RADIM LINDNER - místopředseda dozorčí rady
Olomouc - Lazce, Urxova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 12. 2022
den vzniku funkce: 1. 12. 2022
od 4. 1. 2023
Mgr. MARKÉTA ZÁLESKÁ - člen dozorčí rady
Olomouc, Tylova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 12. 2022
od 4. 1. 2023
TOMÁŠ ČERNOCKÝ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Kašparova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 12. 2022
od 4. 1. 2023
ROBERT ŠREJMA - člen dozorčí rady
Zábřeh, Farní, PSČ 789 01
den vzniku členství: 1. 12. 2022
od 11. 10. 2021 do 4. 1. 2023
TOMÁŠ DOHNAL - člen dozorčí rady
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 6. 2021 - 30. 11. 2022
od 9. 9. 2020 do 4. 1. 2023
Mgr. ZDENĚK ČERNOHOUZ - člen dozorčí rady
Hněvotín, , PSČ 783 47
den vzniku členství: 8. 4. 2019 - 30. 11. 2022
od 18. 4. 2019 do 9. 9. 2020
Mgr. ZDENĚK ČERNOHOUZ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Foerstrova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019 do 4. 1. 2023
Mgr. RADIM LINDNER - předseda dozorčí rady
Olomouc - Lazce, Urxova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019 - 30. 11. 2022
den vzniku funkce: 8. 4. 2019 - 30. 11. 2022
od 18. 4. 2019 do 4. 1. 2023
PhDr. RADIM KAŠPAR - místopředseda dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Stiborova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 30. 11. 2022
den vzniku funkce: 8. 4. 2019 - 30. 11. 2022
od 14. 1. 2019 do 18. 4. 2019
PhDr. RADIM KAŠPAR - předseda dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Stiborova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 7. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 14. 1. 2019 do 11. 10. 2021
VOJTĚCH POSPÍŠIL - člen dozorčí rady
Olomouc, Nábřeží, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 31. 5. 2021
od 14. 1. 2019 do 4. 1. 2023
Mgr. SVATOPLUK BINDER - člen dozorčí rady
Olomouc, Kaštanová, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 30. 11. 2022
od 21. 9. 2016 do 14. 1. 2019
Mgr. RADIM LINDNER - člen dozorčí rady
Olomouc - Lazce, Urxova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015 - 31. 12. 2018
od 7. 12. 2015 do 21. 9. 2016
Mgr. RADIM LINDNER - člen dozorčí rady
Olomouc - Lazce, Hanušova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015
od 7. 12. 2015 do 14. 1. 2019
Mgr. Ing. PETR KONEČNÝ - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Na střelnici, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 6. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 5. 10. 2015 - 31. 12. 2018
od 7. 12. 2015 do 14. 1. 2019
Ing. JAROMÍR UHÝREK - člen dozorčí rady
Loučany, , PSČ 783 44
den vzniku členství: 22. 6. 2015 - 5. 12. 2018
od 3. 4. 2013 do 7. 12. 2015
JAROMÍR CZMERO - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Rooseveltova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 22. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2013 - 22. 6. 2015
od 3. 4. 2013 do 7. 12. 2015
JAROMÍR UHÝREK - člen dozorčí rady
Loučany, , PSČ 783 44
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 22. 6. 2015
od 3. 4. 2013 do 7. 12. 2015
JAN DOSTÁL - člen dozorčí rady
Olomouc, Slovenská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 22. 6. 2015
od 1. 8. 2011 do 3. 4. 2013
Ing. Jaromír Czmero - předseda dozorčí rady
Olomouc, Rooseveltova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 2. 6. 2011 - 1. 3. 2013
od 1. 8. 2011 do 3. 4. 2013
Ing. Petr Vykopal - člen dozorčí rady
Olomouc - Lošov, Svolinského, PSČ 772 00
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 1. 3. 2013
od 1. 8. 2011 do 3. 4. 2013
Mgr. Jindřich Protivánek - člen dozorčí rady
Těšetice - Vojnice, , PSČ 783 46
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 1. 3. 2013
od 26. 11. 2007 do 1. 8. 2011
Ing. Jiří Rozbořil - předseda dozorčí rady
Olomouc, Palackého 621/1, PSČ 779 00
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 26. 2. 2009
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 26. 2. 2009
od 26. 11. 2007 do 1. 8. 2011
Ing. Petr Vykopal - člen dozorčí rady
Olomouc - Lošov, Svolinského 50, PSČ 772 00
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 26. 2. 2009
od 26. 11. 2007 do 1. 8. 2011
Mgr. Jindřich Protivánek - člen dozorčí rady
Těšetice-Vojnice - Vojnice, 99, PSČ 783 46
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 26. 2. 2009
Akcionáři
od 18. 4. 2019
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+147

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-43

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-51

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-83

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-110

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-139

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services