Financial Found a.s., IČO: 27825302 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Financial Found a.s. Údaje byly staženy 4. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27825302. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27825302 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 12. 2007
Obchodní firma
od 17. 12. 2007

Financial Found a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 10. 2020
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Košíře
Ulice: Musílkova
Adresní místo: Musílkova 257/48
PSČ: 15000
od 13. 1. 2015 do 30. 10. 2020
Ostrava, Na Valše , PSČ 702 00
od 25. 9. 2009 do 13. 1. 2015
Ostrava, Na Valše 676/18, PSČ 702 00
od 17. 12. 2007 do 25. 9. 2009
Ostrava, Na Valše 676/18, PSČ 702 0
IČO
od 17. 12. 2007

27825302

DIČ

CZ27825302

Identifikátor datové schránky:whjd4sw
Právní forma
od 17. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka25889 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 12. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 25. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 12. 2007 do 1. 12. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 1. 4. 2023
- Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne 21.2.2023 došlo k odštěpení vyčleněné části jmění obchodní společnosti Financial Found a.s. a k přechodu části jmění této společnosti na nově vzniklou Nástupnickou společ nost Cargo Wagon a.s., se sídlem J.Palacha 121/8, 690 02 Břeclav, identifikační číslo 192 11 031.
od 5. 11. 2021
- Usnesení valné hromady obchodní společnosti Financial Found a.s., se sídlem Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 278 25 302, (dále též jen Společnost) ze dne 31.10.2021 o zvýšení základního kapitálu: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.760.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set šedesát milionů korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 1.762.000.000,- Kč (slovy: jedna m iliarda sedm set šedesát dva miliony korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 880.000.000,- Kč (slovy: osm set osmdesát milionů korun českých); forma akcií: na jméno; akcie se upisují jako listinné akcie (dále též jen Nové akcie). (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst . 2 a 3 zákona o obchodních korporacích. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Peter Šuška, datum narození 24.3.1965, pobyt Ostrava, Lhotka, Televizní 388/44 a pan Ing. Rudolf Šuška, datum narození 30.11.1967, pobyt Ostrava, Lhotka, Bobrovnická 338/67, kdy každému z nich bude nabídnuta k úpisu jedna Nová akcie (dále též jen Určení zájemci). Nové akcie budou upisovány na základě smluv o úpisu akcií, které budou v písemné formě uzavřeny mezi Určenými zájemci a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouvy o úpisu akcií musí obsahovat zejména náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 a násl. zákona o obchodních korporacích. (vi) Upisovací lhůta činí jeden měsíc od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení va lné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak 880.000.000,- Kč (slovy: osm set osmdesát milionů korun českých). (viii) Připouští se možnost započtení pohledávek Určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávaných pohledávek včetně jejich výše a jejich vlastníků: připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek Určeného zájemce pana Ing. Petera Šušky za Společností: 1.pohledávka ve výši ve výši 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), a to z titulu dosud neuhrazené zbývající části kupní ceny dle Smlouvy o odkupu dluhopisů, která byla uzavřena dne 1.10.2019 mezi Ing. Peterem Šuškou jako převodcem a Spo lečností jako nabyvatelem, na základě které Ing. Peter Šuška převedl na Společnost 910.000.000 (slovy: devět set deset milionů) kusů dluhopisů v nominální hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna korun česká), které byly emitovány Společností, ISIN: CZ0003505901; 2.pohledávka ve výši ve výši 800.000.000,- Kč (slovy: osm set milionů korun českých), a to z titulu dosud nezaplacené úplaty za postoupení pohledávky dle Smlouvy o postoupení pohledávek, kterou Ing. Peter Šuška uzavřel dne 2.7.2019 se Společností, a na zá kladě které postoupil na Společnost svou pohledávku za obchodní společností Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 237/21, Přívoz, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 465 81 979, spisová značka C 3694 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále též jen společnost OOS) z titulu Smlouvy o odkupu dluhopisů, kterou uzavřel dne 12.6.2019 se společností OOS, a na základě které převedl na společnost OOS 800.000.000 (slovy: osm set milionů) kusů dluhopisů vydaných společností OOS jako emitentem, ISIN: CZ 00035059198, za jejich nominální hodnotu, která činila 1,- Kč (slovy: jedna korun česká); (dále též společně jen pohledávky Ing. Petera Šušky); připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek Určeného zájemce pana Ing. Rudolfa Šušky za Společností: 1.pohledávka ve výši ve výši 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), a to z titulu dosud neuhrazené zbývající části kupní ceny dle Smlouvy o odkupu dluhopisů, která byla uzavřena dne 1.10.2019 mezi Ing. Rudolfem Šuškou jako převodcem a Sp olečností jako nabyvatelem, na základě které Ing. Rudolf Šuška převedl na Společnost 910.000.000 (slovy: devět set deset milionů) kusů dluhopisů v nominální hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna korun česká), které byly emitovány Společností, ISIN: CZ0003505901; 2.pohledávka ve výši ve výši 800.000.000,- Kč (slovy: osm set milionů korun českých), a to z titulu dosud nezaplacené úplaty za postoupení pohledávky dle Smlouvy o postoupení pohledávek, kterou Ing. Rudolf Šuška uzavřel dne 2.7.2019 se Společností, a na z ákladě které postoupil na Společnost svou pohledávku za společností OOS z titulu Smlouvy o odkupu dluhopisů, kterou uzavřel dne 12.6.2019 se společností OOS, a na základě které převedl na společnost OOS 800.000.000 (slovy: osm set milionů) kusů dluhopisů vydaných společností OOS jako emitentem, ISIN: CZ 00035059198, za jejich nominální hodnotu, která činila 1,- Kč (slovy: jedna korun česká); (dále též společně jen pohledávky Ing. Rudolfa Šušky); pohledávky Ing. Petera Šušky tak mohou být započteny v plném rozsahu oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu; celková výše pohledávek Ing. Petera Šušky odpovídá výši pohledávky Společnosti na sp lacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. pohledávky Ing. Rudolfa Šušky tak mohou být započteny v plném rozsahu oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu; celková výše pohledávek Ing. Petera Šušky odpovídá výši pohledávky Společnosti na s placení emisního kursu Nové akcie, která mu bude nabídnuta k úpisu. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, - obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, - představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, - Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro úpis Nových akcií a tímto bude emisní kurs jím upsané Nové akcie splacen; - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; - uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nových akcií upsaných Určenými zájemci; (ix) Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje návrhy smluv o započtení vzájemných pohledávek, jež budou uzavřeny mezi Společností a Určenými zájemci (návrh smlouvy o započtení pro Určeného zájemce Ing. Petera Šušku tvoří přílohu číslo 1 notářského zápisu a návrh smlouvy o započtení pro Určeného zájemce Ing. Rudolfa Šušku tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu).
Kapitál
od 5. 11. 2021
Základní kapitál 1 762 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2007 do 5. 11. 2021
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2021
Akcie na jméno 880 000 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 13. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 13. 1. 2015
Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem představenstva a dozorčí rady.
od 17. 12. 2007 do 13. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 21. 2. 2022
Ing. RUDOLF ŠUŠKA - člen představenstva
Ostrava - Lhotka, Bobrovnická, PSČ 725 28
den vzniku funkce: 10. 2. 2022
od 13. 1. 2015 do 21. 2. 2022
MIROSLAV GOLČ - člen představenstva
Ostrava - Poruba, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, PSČ 708 00
den vzniku členství: 12. 12. 2014 - 10. 2. 2022
od 19. 4. 2010 do 13. 1. 2015
Jana Strakošová - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Husova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 4. 2010 - 12. 12. 2014
od 17. 12. 2007 do 19. 4. 2010
Lucie Wronová - místopředseda představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Bunčáku 1086/10, PSČ 710 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 1. 4. 2010
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 2. 4. 2010
od 17. 12. 2007 do 13. 1. 2015
Miroslav Golč - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Nábřeží SPB 650/70, PSČ 708 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 12. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 12. 12. 2014
od 17. 12. 2007 do 13. 1. 2015
Dana Maguláková - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Bolotova 1771/5, PSČ 700 30
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 12. 12. 2014
od 13. 1. 2015
Za společnost jedná člen představenstva.
od 1. 12. 2009 do 1. 12. 2009
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstva představenstva samostatně.
od 1. 12. 2009 do 13. 1. 2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
od 17. 12. 2007 do 1. 12. 2009
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 13. 1. 2015
FRANTIŠEK JANČIČKA - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, Borovského, PSČ 734 01
den vzniku členství: 12. 12. 2014
od 1. 12. 2009 do 13. 1. 2015
František Jančička - předseda dozorčí rady
Karviná - Ráj, Borovského 811/4, PSČ 734 01
den vzniku členství: 23. 11. 2009 - 12. 12. 2014
den vzniku funkce: 23. 11. 2009 - 12. 12. 2014
od 1. 12. 2009 do 13. 1. 2015
Ludmila Žáková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Nábřeží SPB 447/18, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 11. 2009 - 12. 12. 2014
od 1. 12. 2009 do 13. 1. 2015
Jiřina Golčová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Nábřeží SPB 650/70, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 11. 2009 - 12. 12. 2014
od 17. 12. 2007 do 1. 12. 2009
František Jančička - předseda dozorčí rady
Karviná - Ráj, Borovského 811/4, PSČ 734 01
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 23. 11. 2009
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 23. 11. 2009
od 17. 12. 2007 do 1. 12. 2009
Ludmila Žáková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Nábřeží SPB 447/18, PSČ 708 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 23. 11. 2009
od 17. 12. 2007 do 1. 12. 2009
Jiřina Golčová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Nábřeží SPB 650/70, PSČ 708 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 23. 11. 2009
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+1

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-26

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-97

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-108

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-114

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-218

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services