Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Důl Svatoňovice a.s., Ostrava, IČO: 27828310 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Důl Svatoňovice a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27828310. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27828310 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
21. 12. 2007
Obchodní firma
Důl Radim a.s.
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 1. 4. 2020
DŮL PREMIOT a.s.
zapsáno 1. 4. 2020 vymazáno 11. 12. 2020
Důl Svatoňovice a.s.
zapsáno 11. 12. 2020
Firmy na stejné adrese
U Jaktařské brány 156/8, 746 01 Opava - Město
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 25. 3. 2010
Sadová 1585/7, 728 96 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 25. 3. 2010 vymazáno 19. 5. 2014
Sídlo Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Moravská Ostrava
Ulice: Sadová
Adresní místo: Sadová 1585/7
IČO
27828310
zapsáno 21. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
h6hdsrf
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 21. 12. 2007
Spisová značka
B 3865/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 21. 12. 2007

Poslední změny a události

8. 10. 2022
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Ing. Petr Gremlica
21. 4. 2022
Zapsán skutečný majitel Ing. Petr Gremlica, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
21. 4. 2022
Vymazán skutečný majitel Mgr. Magdalena Gebauerová
21. 4. 2022
Vymazán skutečný majitel Bc. Petra Masná
21. 4. 2022
Vymazán skutečný majitel JUDr. Petr Svatoš

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
zapsáno 21. 12. 2007
Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písm. a),c),e),f),h),i) zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisk nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, h) práce na zpřístupňování starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším naž 300 m3 horniny.
zapsáno 19. 6. 2008
Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písm. b),c),d),e),g) zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech výše uvedených, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl.
zapsáno 19. 6. 2008
Projektování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
zapsáno 19. 6. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 25. 3. 2010
Zpracování kamene
zapsáno 25. 3. 2010
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 4. 12. 2020
27 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 12. 2020
Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 23. 7. 2014
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 4. 12. 2020
27 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 4. 12. 2020 vymazáno 7. 12. 2020
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 27 000 000 Kč
zapsáno 7. 12. 2020
Ostatní skutečnosti
1. Za účelem kapitálového posílení a vypořádání závazků se základní kapitál společnosti DŮL PREMIOT a.s., se sídlem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 28 310, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3865, zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 25.000.000,-- Kč, slovy: dvacet pět milionů korun českých, ze stávající výše 2.000.000,-- Kč, slovy: dvou milionů korun českých, na novou výši 27.000.000,--Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun českých. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 25, slovy: dvacet pět, kusů nových kmenových, neregistrovaných akcií na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 3. Emisní kurz každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých a bude splacen peněžitým vkladem. 4. V souladu s § 475 písm. e) zákona o obchodních korporacích se určuje, že akcie upisované při zvýšení základního kapitálu ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. 5.Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány dosavadním jediným akcionářem společnosti - společností MH Assets, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 060 48 072, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294639 (dále též jen jediný akcionář). Místem pro upsání akcií je kancelář notáře JUDr. Michala Voříška, notáře v Brně, a to Jezuitská 14/13, 602 00 Brno, pokud nebude dohodnuto jinak. 6. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích formou uzavření smlouvy o upsání akcií s jediným akcionářem, a to ve lhůtě 20, slovy: dvaceti, kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude jedinému akcionáři předložen bez zbytečného odkladu, ihned, po přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nejpozději do 20, slovy: dvaceti, dnů, ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 7.Emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením proti níže uvedeným pohledávkám jediného akcionáře vůči společnosti, které jediný akcionář nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15.10.2020 mezi panem JUDr. Petrem Svatošem, nar. 20.1.1962, bytem Ostrava, Sadová 1585/7, PSČ 702 00, jako postupitelem, a společností MH Assets, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 060 48 072, jako postupníkem, přičemž konkrétně se jedná o tyto pohledávky: a)ve výši jistiny 6.000.000,- Kč dle smlouvy o úvěru ze dne 8. 2. 2013 uzavřené mezi právním předchůdcem JUDr. Petra Svatoše, společností AVETRADE FINANCE spol. s r.o., IČ: 645 06 282, jako věřitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. b)ve výši jistiny 8.000.000,- Kč dle smlouvy o půjčce ze dne 13. 12. 2013 (ve znění dohody o změně podmínek ze dne 4. 2. 2015) uzavřené mezi právními předchůdci JUDr. Petra Svatoše, společností Caraf Investment Establishment, reg. č. FL-0002.080.614-7, se sídlem Schaanwald, Vorarlbergerstrasse 7, Lichtenštejnské knížectví, a Ing. Miroslavem Lekešem, nar. 14. 5. 1971, bytem Portomasso 2342, St. Julian, Malta, jako věřiteli a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako dlužníkem, na základě které každý z věřitelů poskytnul Dlužníkovi půjčku ve výši 4.000.000,- Kč. c)ve výši jistiny 1.250.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 29. 10. 2014 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. d)ve výši jistiny 150.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 11. 2014 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. e)ve výši jistiny 120.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 4. 12. 2014 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. f)ve výši jistiny 250.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 27. 1. 2015 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. g)ve výši jistiny 750.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 27. 1. 2015 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. h)ve výši jistiny 302.500,- Kč dle uznání závazku a dohody o splatnosti ze dne 4. 2. 2015 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako věřitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako dlužníkem. i)ve výši jistiny 1.500.000,- Kč dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 4. 2. 2016 uzavřené mezi právním předchůdcem JUDr. Petra Svatoše, společností BOSWELL Media s.r.o., IČ: 259 13 786, jako postupitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako postupníkem. j)ve výši jistiny 1.500.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 9. 2. 2016 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. k)ve výši jistiny 100.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 3. 2016 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. l)ve výši jistiny 1.400.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 23. 3. 2016 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. m)ve výši jistiny 129.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 7. 2016 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem. n)ve výši jistiny 3.548.500,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 9. 2. 2016 uzavřené mezi právním předchůdcem JUDr. Petra Svatoše, Bc. Petrou Kubínovou (nyní Masnou), nar. 25. 3. 1990, bytem U Jaktařské brány 156/8, Město, 746 01 Opava, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem (původní výše jistiny této pohledávky činila částku 5.500.000,- Kč, avšak část této pohledávky ve výši 3.000.000,- Kč s příslušenstvím a 550.000,- Kč s příslušenstvím, byla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24. 4. 2017 a ze dne 10. 5. 2017 postoupena na JUDr. Petra Svatoše a část ve výši 1.500,- Kč není předmětem započtení vůči pohledávce DŮL PREMIOT a.s. na splacení peněžitého vkladu společnosti MH Assets, s.r.o.) přičemž proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií budou shora uvedené pohledávky pod písm. a) až m) započteny v celé výši odpovídající uvedené jistině a pohledávka uvedená pod písm. n) ve výši 3.548.500,- Kč. 8. Pravidla pro postup pro uzavření dohody o započtení pohledávek: a) Společnost předloží návrh dohody o započtení pohledávek jedinému akcionáři společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. b) Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena současně se smlouvou o úpisu akcií, a to ve lhůtě 20, slovy: dvaceti, kalendářních dnů ode dne doručení návrhu. 9.Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek.
zapsáno 4. 12. 2020 vymazáno 11. 12. 2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 10. 3. 2015

Údaje o insolvencích

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 10012/2021-A-9 ze dne 2.6.2021. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 2.6.2021 v 16:01 hodin.
zapsáno 3. 6. 2021

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Radim Masný
Bartoníčkova, 746 01 Opava
Den vzniku funkce: 21. 12. 2007
Den zániku funkce: 1. 7. 2008
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 1. 7. 2008
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 13. 8. 2008
Člen představenstva
Andrea Harazinová
Jakartovice, 747 53 Jakartovice
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 10. 12. 2010
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 13. 12. 2010
Člen představenstva
Ing. Jiří Zeman
U Jaktařské brány, 746 01 Opava
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 3. 6. 2009
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 25. 3. 2010
Předseda představenstva
PhDr. Terezie Holovská
Mickiewiczova, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Den vzniku funkce: 1. 7. 2008
Den zániku funkce: 1. 1. 2010
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2008
Den zániku členstvi: 1. 1. 2010
zapsáno 13. 8. 2008 vymazáno 25. 3. 2010
Předseda představenstva
Ing. Roman Čmiel
Horní Těrlicko, 746 01 Těrlicko - Horní Těrlicko
Den vzniku funkce: 1. 1. 2010
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2010
zapsáno 25. 3. 2010 vymazáno 19. 5. 2014
Místopředseda představenstva
JUDr. Petr Svatoš
Sadová, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku funkce: 1. 1. 2010
Den zániku funkce: 10. 12. 2010
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2009
zapsáno 25. 3. 2010 vymazáno 13. 12. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Martin Hájek
Liptovská, 747 06 Opava - Kylešovice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2010
Den zániku funkce: 18. 10. 2011
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2010
Den zániku členstvi: 18. 10. 2011
zapsáno 13. 12. 2010 vymazáno 26. 10. 2011
Člen představenstva
JUDr. Petr Svatoš
Sadová, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2009
zapsáno 13. 12. 2010 vymazáno 26. 10. 2011
Místopředseda představenstva
JUDr. Petr Svatoš
Sadová, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku funkce: 18. 10. 2011
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2009
zapsáno 26. 10. 2011 vymazáno 19. 5. 2014
Člen představenstva
Petra Kubínová
Černá, 747 05 Opava - Kateřinky
Den vzniku členstvi: 18. 10. 2011
zapsáno 26. 10. 2011 vymazáno 19. 5. 2014
Předseda představenstva
Ing. Roman Čmiel
Rybářská, 735 42 Těrlicko - Dolní Těrlicko
Den vzniku funkce: 1. 1. 2010
Den zániku funkce: 3. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2010
Den zániku členstvi: 3. 10. 2014
zapsáno 19. 5. 2014 vymazáno 20. 10. 2014
Místopředseda představenstva
JUDr. Petr Svatoš
Sadová, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku funkce: 18. 10. 2011
Den zániku funkce: 3. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 3. 6. 2009
Den zániku členstvi: 3. 9. 2014
zapsáno 19. 5. 2014 vymazáno 10. 3. 2015
Člen představenstva
Petra Kubínová
Černá, 747 05 Opava - Kateřinky
Den vzniku členstvi: 18. 10. 2011
zapsáno 19. 5. 2014 vymazáno 20. 10. 2014
Předseda představenstva
Bc. Petra Kubínová
Černá, 747 05 Opava - Kateřinky
Den vzniku funkce: 3. 10. 2014
Den zániku funkce: 16. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 18. 10. 2011
Den zániku členstvi: 16. 10. 2014
zapsáno 20. 10. 2014 vymazáno 10. 3. 2015
Člen představenstva
Pavel Vaňátko
Klimkovická, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 3. 10. 2014
Den zániku členstvi: 16. 10. 2014
zapsáno 20. 10. 2014 vymazáno 10. 3. 2015
Předseda představenstva
Bc. Petra Kubínová
Černá, 747 05 Opava - Kateřinky
Den vzniku funkce: 16. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2014
zapsáno 10. 3. 2015 vymazáno 28. 6. 2017
Místopředseda představenstva
JUDr. Petr Svatoš
Sadová, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku funkce: 16. 10. 2014
Den zániku funkce: 11. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2014
Den zániku členstvi: 11. 12. 2020
zapsáno 10. 3. 2015 vymazáno 11. 12. 2020
Člen představenstva
Ing. Pavel Vaňátko
Klimkovická, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2014
zapsáno 10. 3. 2015 vymazáno 7. 5. 2017
Člen představenstva
Ing. Pavel Vaňátko
Bílkova, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2014
Den zániku členstvi: 10. 12. 2019
zapsáno 7. 5. 2017 vymazáno 20. 12. 2019
Předseda představenstva
Bc. Petra Masná
Černá, 747 05 Opava - Kateřinky
Den vzniku funkce: 16. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2014
zapsáno 28. 6. 2017 vymazáno 5. 7. 2017
Předseda představenstva
Bc. Petra Masná
U Jaktařské brány, 746 01 Opava - Město
Den vzniku funkce: 16. 10. 2014
Den zániku funkce: 10. 12. 2019
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2014
zapsáno 5. 7. 2017 vymazáno 20. 12. 2019
Předseda představenstva
Mgr. Patrik Hužva, MBA
Mutkov, 785 01 Mutkov - Mutkov
Den vzniku funkce: 10. 12. 2019
Den zániku funkce: 11. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2019
Den zániku členstvi: 11. 12. 2020
zapsáno 20. 12. 2019 vymazáno 11. 12. 2020
Člen představenstva
Bc. Petra Masná
U Jaktařské brány, 746 01 Opava - Město
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2014
Den zániku členstvi: 1. 11. 2020
zapsáno 20. 12. 2019 vymazáno 4. 12. 2020
Člen představenstva
Ing. Petr Gremlica
Ovenecká, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2020
zapsáno 4. 12. 2020 vymazáno 11. 12. 2020
Předseda představenstva
Ing. Petr Gremlica
Ovenecká, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku funkce: 11. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2020
zapsáno 11. 12. 2020
Počet členů
3
zapsáno 20. 10. 2014 vymazáno 11. 12. 2020
1
zapsáno 11. 12. 2020
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 25. 3. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva společnosti anebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
zapsáno 25. 3. 2010 vymazáno 10. 3. 2015
Za společnost jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva anebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
zapsáno 10. 3. 2015 vymazáno 11. 12. 2020
Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
zapsáno 11. 12. 2020

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Radek Masný
Hlavní, 747 06 Opava
Den vzniku funkce: 21. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 19. 5. 2014
Člen dozorčí rady
Naďa Masná
U Jaktařské brány, 746 01 Opava
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 19. 5. 2014
Člen dozorčí rady
Miroslava Beinhauerová
Olomoucká, 746 01 Opava
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 19. 5. 2014
Předseda dozorčí rady
Radek Masný
Horní náměstí, 746 01 Opava - Město
Den vzniku funkce: 21. 12. 2007
Den zániku funkce: 21. 3. 2009
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 21. 3. 2009
zapsáno 19. 5. 2014 vymazáno 10. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Naďa Masná
U Jaktařské brány, 746 01 Opava - Město
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 21. 3. 2009
zapsáno 19. 5. 2014 vymazáno 10. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Miroslava Beinhauerová
Olomoucká, 746 01 Opava - Předměstí
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 21. 3. 2009
zapsáno 19. 5. 2014 vymazáno 10. 3. 2015
Předseda dozorčí rady
Miroslava Beinhauerová
Olomoucká, 746 01 Opava - Předměstí
Den vzniku funkce: 23. 1. 2015
Den zániku funkce: 10. 12. 2019
Den vzniku členstvi: 23. 1. 2015
Den zániku členstvi: 10. 12. 2019
zapsáno 10. 3. 2015 vymazáno 20. 12. 2019
Člen dozorčí rady
Dr. Petr Welser
Papírenská, 739 21 Paskov - Paskov
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2019
Den zániku členstvi: 28. 2. 2021
zapsáno 20. 12. 2019 vymazáno 15. 6. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Libor Antoš
Werichova, 779 00 Olomouc - Nové Sady
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2021
zapsáno 15. 6. 2021
Počet členů
1
zapsáno 10. 3. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
ZAKFIRM a.s., IČO: 27824365
28. října 1610/95, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 19. 6. 2008
Jediný akcionář
MH - Assets, s.r.o., IČO: 06048072
Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 11. 12. 2020

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
JUDr. Petr Svatoš
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 25%.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 21. 4. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 8. 7. 2020
zapsáno 8. 7. 2020 vymazáno 21. 4. 2022
Přímý skutečný majitel
Bc. Petra Masná
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 52.25%.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 21. 4. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 8. 7. 2020
zapsáno 8. 7. 2020 vymazáno 21. 4. 2022
Přímý skutečný majitel
Mgr. Magdalena Gebauerová
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 22.75%.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 21. 4. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 8. 7. 2020
zapsáno 8. 7. 2020 vymazáno 21. 4. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Gremlica
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na jiných vlastních zdrojích
Podíl na likvidačním zůstatku
Podíl na základním kapitálu
Podíl na zisku
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 1. 2022
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 21. 4. 2022 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Gremlica
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 1. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 8. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-200
-
+
Michal Horáček

Michal Horáček

hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

110
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

100
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-310
-
+
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-390
-
+
Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-220
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem