Důl Svatoňovice a.s., IČO: 27828310 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Důl Svatoňovice a.s. Údaje byly staženy 16. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27828310. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27828310 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 12. 2007
Obchodní firma
od 11. 12. 2020

Důl Svatoňovice a.s.

od 1. 4. 2020 do 11. 12. 2020

DŮL PREMIOT a.s.

od 21. 12. 2007 do 1. 4. 2020

Důl Radim a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 19. 5. 2014
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Moravská Ostrava
Ulice: Sadová
Adresní místo: Sadová 1585/7
PSČ: 70200
od 25. 3. 2010 do 19. 5. 2014
Ostrava, Sadová , PSČ 728 96
od 21. 12. 2007 do 25. 3. 2010
Opava, U Jaktařské brány 156/8, PSČ 746 01
IČO
od 21. 12. 2007

27828310

DIČ

CZ27828310

Identifikátor datové schránky:h6hdsrf
Právní forma
od 21. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3865 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 25. 3. 2010
- zpracování kamene
od 25. 3. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 6. 2008
- hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písm. b),c),d),e),g) zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech výše uvedených, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl.
od 19. 6. 2008
- činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písm. a),c),e),f),h),i) zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisk nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, h) práce na zpřístupňování starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším naž 300 m3 horniny.
od 19. 6. 2008
- projektování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
od 21. 12. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 4. 12. 2020 do 11. 12. 2020
- 1. Za účelem kapitálového posílení a vypořádání závazků se základní kapitál společnosti DŮL PREMIOT a.s., se sídlem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 28 310, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3865, zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 25.000.000,-- Kč, slovy: dvacet pět milionů korun českých, ze stávající výše 2.000.000,-- Kč, slovy: dvou milionů korun českých, na novou výši 27.000.000,--Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun č eských. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 25, slovy: dvacet pět, kusů nových kmenových, neregistrovaných akcií na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 3. Emisní kurz každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých a bude splacen peněžitým vkladem. 4. V souladu s § 475 písm. e) zákona o obchodních korporacích se určuje, že akcie upisované při zvýšení základního kapitálu ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. 5.Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány dosavadním jediným akcionářem společnosti - společností MH Assets, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 060 48 072, zapsanou v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294639 (dále též jen jediný akcionář). Místem pro upsání akcií je kancelář notáře JUDr. Michala Voříška, notáře v Brně, a to Jezuitská 14/13, 602 00 Brno, pokud nebude dohodnuto jinak. 6. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích formou uzavření smlouvy o upsání akcií s jediným akcionářem, a to ve lhůtě 20, slovy: dvaceti, kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude jedinému akcionáři předložen bez zbytečného odkladu, ihned, po přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nově upsaných akc ií bude splacen nejpozději do 20, slovy: dvaceti, dnů, ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 7.Emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením proti níže uvedeným pohledávkám jediného akcionáře vůči společnosti, které jediný akcionář nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15.10.2020 mezi panem JUDr. P etrem Svatošem, nar. 20.1.1962, bytem Ostrava, Sadová 1585/7, PSČ 702 00, jako postupitelem, a společností MH Assets, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 060 48 072, jako postupníkem, přičemž konkrétně se jedná o tyto pohle dávky: a)ve výši jistiny 6.000.000,- Kč dle smlouvy o úvěru ze dne 8. 2. 2013 uzavřené mezi právním předchůdcem JUDr. Petra Svatoše, společností AVETRADE FINANCE spol. s r.o., IČ: 645 06 282, jako věřitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; b)ve výši jistiny 8.000.000,- Kč dle smlouvy o půjčce ze dne 13. 12. 2013 (ve znění dohody o změně podmínek ze dne 4. 2. 2015) uzavřené mezi právními předchůdci JUDr. Petra Svatoše, společností Caraf Investment Establishment, reg. č. FL-0002.080.614-7, se sídlem Schaanwald, Vorarlbergerstrasse 7, Lichtenštejnské knížectví, a Ing. Miroslavem Lekešem, nar. 14. 5. 1971, bytem Portomasso 2342, St. Julian, Malta, jako věřiteli a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako dlužníkem, na základě kt eré každý z věřitelů poskytnul Dlužníkovi půjčku ve výši 4.000.000,- Kč; c)ve výši jistiny 1.250.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 29. 10. 2014 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; d)ve výši jistiny 150.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 11. 2014 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; e)ve výši jistiny 120.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 4. 12. 2014 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; f)ve výši jistiny 250.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 27. 1. 2015 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; g)ve výši jistiny 750.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 27. 1. 2015 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; h)ve výši jistiny 302.500,- Kč dle uznání závazku a dohody o splatnosti ze dne 4. 2. 2015 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako věřitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako dlužníkem; i)ve výši jistiny 1.500.000,- Kč dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 4. 2. 2016 uzavřené mezi právním předchůdcem JUDr. Petra Svatoše, společností BOSWELL Media s.r.o., IČ: 259 13 786, jako postupitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Ra dim a.s.), jako postupníkem; j)ve výši jistiny 1.500.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 9. 2. 2016 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; k)ve výši jistiny 100.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 3. 2016 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; l)ve výši jistiny 1.400.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 23. 3. 2016 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; m)ve výši jistiny 129.000,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 7. 2016 uzavřené mezi JUDr. Petrem Svatošem, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem; n)ve výši jistiny 3.548.500,- Kč dle smlouvy o zápůjčce ze dne 9. 2. 2016 uzavřené mezi právním předchůdcem JUDr. Petra Svatoše, Bc. Petrou Kubínovou (nyní Masnou), nar. 25. 3. 1990, bytem U Jaktařské brány 156/8, Město, 746 01 Opava, jako zapůjčitelem, a společností DŮL PREMIOT a.s. (dříve Důl Radim a.s.), jako vydlužitelem (původní výše jistiny této pohledávky činila částku 5.500.000,- Kč, avšak část této pohledávky ve výši 3.000.000,- Kč s příslušenstvím a 550.000,- Kč s příslušenstvím, byla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24. 4. 2017 a ze dne 10. 5. 2017 postoupena na JUDr. Petra Svatoše a část ve výši 1.500,- Kč není předmětem započtení vůči pohledávce DŮL PREMIOT a.s. na splacení peněžitého vkladu společnosti MH Assets, s.r.o.) př ičemž proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií budou shora uvedené pohledávky pod písm. a) až m) započteny v celé výši odpovídající uvedené jistině a pohledávka uvedená pod písm. n) ve výši 3.548.500,- Kč. 8. Pravidla pro postup pro uzavření dohody o započtení pohledávek: a) Společnost předloží návrh dohody o započtení pohledávek jedinému akcionáři společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. b) Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena současně se smlouvou o úpisu akcií, a to ve lhůtě 20, slovy: dvaceti, kalendářních dnů ode dne doručení návrhu. 9.Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek.
Kapitál
od 4. 12. 2020
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 12. 2007 do 4. 12. 2020
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno 27 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 4. 12. 2020 do 7. 12. 2020
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 27 v listinné podobě.
od 23. 7. 2014 do 4. 12. 2020
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 21. 12. 2007 do 23. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 12. 2020
Ing. PETR GREMLICA - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 11. 2020
den vzniku funkce: 11. 12. 2020
od 4. 12. 2020 do 11. 12. 2020
Ing. PETR GREMLICA - člen představenstva
Praha - Holešovice, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 11. 2020
od 20. 12. 2019 do 4. 12. 2020
Bc. PETRA MASNÁ - člen představenstva
Opava - Město, U Jaktařské brány, PSČ 746 01
den vzniku členství: 16. 10. 2014 - 1. 11. 2020
od 20. 12. 2019 do 11. 12. 2020
Mgr. PATRIK HUŽVA, MBA - předseda představenstva
Mutkov, , PSČ 785 01
den vzniku členství: 10. 12. 2019 - 11. 12. 2020
den vzniku funkce: 10. 12. 2019 - 11. 12. 2020
od 5. 7. 2017 do 20. 12. 2019
Bc. PETRA MASNÁ - předseda představenstva
Opava - Město, U Jaktařské brány, PSČ 746 01
den vzniku členství: 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 16. 10. 2014 - 10. 12. 2019
od 28. 6. 2017 do 5. 7. 2017
Bc. PETRA MASNÁ - předseda představenstva
Opava - Kateřinky, Černá, PSČ 747 05
den vzniku členství: 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 16. 10. 2014
od 7. 5. 2017 do 20. 12. 2019
Ing. PAVEL VAŇÁTKO - člen představenstva
Praha - Staré Město, Bílkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014 - 10. 12. 2019
od 10. 3. 2015 do 7. 5. 2017
Ing. PAVEL VAŇÁTKO - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Klimkovická, PSČ 708 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 3. 2015 do 28. 6. 2017
Bc. PETRA KUBÍNOVÁ - předseda představenstva
Opava - Kateřinky, Černá, PSČ 747 05
den vzniku členství: 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 16. 10. 2014
od 10. 3. 2015 do 11. 12. 2020
JUDr. PETR SVATOŠ - místopředseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová, PSČ 702 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014 - 11. 12. 2020
den vzniku funkce: 16. 10. 2014 - 11. 12. 2020
od 20. 10. 2014 do 10. 3. 2015
Bc. PETRA KUBÍNOVÁ - předseda představenstva
Opava - Kateřinky, Černá, PSČ 747 05
den vzniku členství: 18. 10. 2011 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 3. 10. 2014 - 16. 10. 2014
od 20. 10. 2014 do 10. 3. 2015
PAVEL VAŇÁTKO - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Klimkovická, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 10. 2014 - 16. 10. 2014
od 19. 5. 2014 do 20. 10. 2014
Ing. ROMAN ČMIEL - předseda představenstva
Těrlicko - Dolní Těrlicko, Rybářská, PSČ 735 42
den vzniku členství: 1. 1. 2010 - 3. 10. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2010 - 3. 10. 2014
od 19. 5. 2014 do 20. 10. 2014
PETRA KUBÍNOVÁ - člen představenstva
Opava - Kateřinky, Černá, PSČ 747 05
den vzniku členství: 18. 10. 2011
od 19. 5. 2014 do 10. 3. 2015
JUDr. PETR SVATOŠ - místopředseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 3. 9. 2014
den vzniku funkce: 18. 10. 2011 - 3. 9. 2014
od 26. 10. 2011 do 19. 5. 2014
JUDr. Petr Svatoš - místopředseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 6. 2009
den vzniku funkce: 18. 10. 2011
od 26. 10. 2011 do 19. 5. 2014
Petra Kubínová - člen představenstva
Opava - Kateřinky, Černá, PSČ 747 05
den vzniku členství: 18. 10. 2011
od 13. 12. 2010 do 26. 10. 2011
Ing. Martin Hájek - místopředseda představenstva
Opava - Kylešovice, Liptovská, PSČ 747 06
den vzniku členství: 10. 12. 2010 - 18. 10. 2011
den vzniku funkce: 10. 12. 2010 - 18. 10. 2011
od 13. 12. 2010 do 26. 10. 2011
JUDr. Petr Svatoš - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 6. 2009
od 25. 3. 2010 do 13. 12. 2010
JUDr. Petr Svatoš - místopředseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 1. 2010 - 10. 12. 2010
od 25. 3. 2010 do 19. 5. 2014
Ing. Roman Čmiel - předseda představenstva
Těrlicko - Horní Těrlicko, , PSČ 746 01
den vzniku členství: 1. 1. 2010
den vzniku funkce: 1. 1. 2010
od 13. 8. 2008 do 25. 3. 2010
PhDr. Terezie Holovská - předseda představenstva
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 236/7, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 1. 1. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 1. 1. 2010
od 21. 12. 2007 do 13. 8. 2008
Radim Masný - předseda představenstva
Opava, Bartoníčkova 21, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 21. 12. 2007 - 1. 7. 2008
od 21. 12. 2007 do 25. 3. 2010
Ing. Jiří Zeman - člen představenstva
Opava, U Jaktařské brány 156/8, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 3. 6. 2009
od 21. 12. 2007 do 13. 12. 2010
Andrea Harazinová - člen představenstva
Jakartovice, 34, PSČ 747 53
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 10. 12. 2010
od 11. 12. 2020
Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
od 10. 3. 2015 do 11. 12. 2020
Za společnost jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva anebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 25. 3. 2010 do 10. 3. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva společnosti anebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 21. 12. 2007 do 25. 3. 2010
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 15. 6. 2021
Ing. LIBOR ANTOŠ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Werichova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 4. 2021
od 20. 12. 2019 do 15. 6. 2021
Dr. PETR WELSER - člen dozorčí rady
Paskov, Papírenská, PSČ 739 21
den vzniku členství: 10. 12. 2019 - 28. 2. 2021
od 10. 3. 2015 do 20. 12. 2019
MIROSLAVA BEINHAUEROVÁ - předseda dozorčí rady
Opava - Předměstí, Olomoucká, PSČ 746 01
den vzniku členství: 23. 1. 2015 - 10. 12. 2019
den vzniku funkce: 23. 1. 2015 - 10. 12. 2019
od 19. 5. 2014 do 10. 3. 2015
RADEK MASNÝ - předseda dozorčí rady
Opava - Město, Horní náměstí, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 3. 2009
den vzniku funkce: 21. 12. 2007 - 21. 3. 2009
od 19. 5. 2014 do 10. 3. 2015
NAĎA MASNÁ - člen dozorčí rady
Opava - Město, U Jaktařské brány, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 3. 2009
od 19. 5. 2014 do 10. 3. 2015
MIROSLAVA BEINHAUEROVÁ - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Olomoucká, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 3. 2009
od 21. 12. 2007 do 19. 5. 2014
Radek Masný - předseda dozorčí rady
Opava, Hlavní 137, PSČ 747 06
den vzniku členství: 21. 12. 2007
den vzniku funkce: 21. 12. 2007
od 21. 12. 2007 do 19. 5. 2014
Naďa Masná - člen dozorčí rady
Opava, U Jaktařské brány 156/8, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007
od 21. 12. 2007 do 19. 5. 2014
Miroslava Beinhauerová - člen dozorčí rady
Opava, Olomoucká 567/41, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007
Akcionáři
od 11. 12. 2020
MH - Assets, s.r.o., IČO: 06048072
Praha - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
od 21. 12. 2007 do 19. 6. 2008
ZAKFIRM a.s., IČO: 27824365
Ostrava - Mariánské Hory, Tvorkovských 223/13, PSČ 709 00
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+115

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+22

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+16

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-20

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-34

+
-
Lukáš Konečný
+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services