Fox hole a.s., IČO: 27828352 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Fox hole a.s. Údaje byly staženy 9. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27828352. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27828352 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 12. 2007
Obchodní firma
od 20. 3. 2008

Fox hole a.s.

od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008

Wenderer corporation a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 14. 8. 2009 do 12. 3. 2012
Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00
od 20. 3. 2008 do 14. 8. 2009
Janov nad Nisou, 1532, PSČ 468 11
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, PSČ 702 00
IČO
od 21. 12. 2007

27828352

DIČ

CZ27828352

Identifikátor datové schránky:fgjd6qi
Právní forma
od 21. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka15505 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 4. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 12. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 6. 6. 2018 do 11. 10. 2018
- Jediný akcionář předmětné Společnosti rozhodl v působnosti valné hromady Společnosti dne 6.6.2018 ve formě notářského zápisu č. NZ 450/2018 o snížení základního kapitálu. Důvod snížení: za účelem výplaty přebytečných provozních prostředků a za účelem optimalizace vlastního kapitálu Společnosti. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) ze stávajících 12.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje výměnou akcií, a to tak, že za každých 6 (šest) kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude vydána jedna nová akcie o jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie Společnosti k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu Společnost akcionáře písemně vyzve, bez odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního re jstříku.
od 10. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 7. 2014 do 10. 10. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 10. 7. 2014 do 10. 10. 2018
- Počet členů správní rady: 1
od 22. 9. 2008 do 10. 7. 2014
- Dne 27.8.2008 Ing. Ivo Foltýn r.č. 70 06 05/4671, bytem Praha 8, Nová 848/7 učinil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Fox hole a.s, IČ: 278 28 352, se sídlem Janov na Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11, z apsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1933. Ing. Ivo Foltýn, jako jediný akcionář společnosti Fox hole a.s., prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění výslovně vzdává přednostního práva na upisování akcií upisovaných k níže uvedenému zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. o částku Kč 10,000.000,- (slovy deset milionů korun českých). Ing. Ivo Foltýn, který jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Fox hole a.s., přijal následující rozhodnutí: a) Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj. c)Základní kapitál společnoti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů k orun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány peněžitým i nepeněžitým vkladem. d) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. e) veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše předem určený zájemce Ing. Ivo Foltýn, r.č. xxxx, bytem Nová 848/7, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst. 3) zák. č. 513/199 1 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. f) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu bude posk ytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností dojde v sídle společnosti. g) Nová akcie bude splacena ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie: 1. peněžitým vkladem ve výši Kč 7,3000.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých); a 2. nepeněžitým vkladem oceněným na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří následující nemovitosti: - pozemek stavební parc. č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek pozemková parc. č. 730/1 - trvalý travní porost, - pozemek pozemková parc. č. 730/2 - zahrada - budova č.e. 1532 postavená na pozemku parc. č. st. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, část obce Janov nad Nisou, to vše zapsáno na LV č. 905 pro katastrální území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, v katastru nemovitostí ve deném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou (dále jen "předmětné nemovitosti"). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce pana Miloše Hraby, bytem Letná 511/35, 460 13 Libere c XII, nar. dne 23.1.1943, který byl ve smyslu ust. § 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících zapsán do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 2582/79 ze dne 19.9.1979, a to pro obor ekonomika, odvětví ceny a od hady nemovitostí, a který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18.6.2008 č.j. 39 Nc 46/2008-12, jež nabylo právní moci dne 7.7.2008, a to znaleckým posudkem č. 2572-0 63/2008 ze dne 30.7.2008 na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých) přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 2.700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých). h) Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti a předáním předmětných nemovitostí společnosti a peněžitý vklad je splacen složením částky ve výši Kč 7,300.000,- ( slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na účet společnosti č. 000000-0155xxxx vedený u České spořitelny, a.s. i) Místo pro úpis a pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií a předání písemného prohlášení upisovatele, je sídlo společnosti Fox hole a.s., Janov nad Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11.
Kapitál
od 11. 10. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 11. 2008 do 11. 10. 2018
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 3. 2008 do 27. 11. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 11. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 14. 8. 2009 do 11. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12 v listinné podobě.
od 27. 11. 2008 do 14. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 27. 11. 2008 do 14. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 21. 12. 2007 do 27. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 10. 7. 2014
Ing. IVO FOLTÝN, MBA - člen správní rady
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 10. 7. 2014
-
od 10. 7. 2014 do 1. 1. 2021
Ing. IVO FOLTÝN, MBA - statutární ředitel
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 26. 8. 2010 do 10. 7. 2014
Ivo Foltýn - jediný člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
den vzniku členství: 29. 7. 2009 - 25. 6. 2014
od 14. 8. 2009 do 26. 8. 2010
Ivo Foltýn - jediný člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
den vzniku členství: 29. 7. 2009
od 20. 3. 2008 do 14. 8. 2009
Martina Foltýnová - předseda představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 29. 7. 2009
den vzniku funkce: 7. 3. 2008 - 29. 7. 2009
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Martin Chamr - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
den vzniku funkce: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
od 10. 7. 2014 do 1. 1. 2021
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech.
od 21. 12. 2007 do 10. 7. 2014
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 24. 6. 2014 do 10. 7. 2014
Mgr. HELENA VRÁNOVÁ - předseda dozorčí rady
Pivín, , PSČ 798 24
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
od 20. 3. 2008 do 24. 6. 2014
Mgr. Helena Vránová - předseda dozorčí rady
Pivín, 266, PSČ 798 24
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
od 20. 3. 2008 do 10. 7. 2014
Miroslav Pecina - člen dozorčí rady
Nezamyslice, Nádražní 168, PSČ 798 26
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
od 20. 3. 2008 do 10. 7. 2014
Marta Pecinová - člen dozorčí rady
Nezamyslice, Nádražní 168, PSČ 798 26
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Lenka Schweighöfer - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova 2259/13, PSČ 702 00
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Lucie Chamrová - člen dozorčí rady
Kamenice - Řehořov, 80, PSČ 588 24
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Dorota Jurzycová - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová 322, PSČ 739 61
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
Akcionáři
od 10. 7. 2014 do 20. 1. 2021
Ing. IVO FOLTÝN, MBA
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
od 26. 8. 2010 do 10. 7. 2014
Ing. Ivo Foltýn
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
od 20. 3. 2008 do 26. 8. 2010
Ing. Ivo Foltýn
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
CHAMR Corporation a.s., IČO: 27610390
Praha 2 - Nové Město, Tyršova 1834/11, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-44

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

-45

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-74

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-175

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-279

+
-

A tohle už jste četli?

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 681 295 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services