Fox hole a.s., IČO: 27828352 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Fox hole a.s. Údaje byly staženy 15. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27828352. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27828352 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 12. 2007
Obchodní firma
od 20. 3. 2008

Fox hole a.s.

od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008

Wenderer corporation a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 8. 2009 do 12. 3. 2012
Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00
od 20. 3. 2008 do 14. 8. 2009
Janov nad Nisou, 1532, PSČ 468 11
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, PSČ 702 00
IČO
od 21. 12. 2007

27828352

DIČ

CZ27828352

Identifikátor datové schránky:fgjd6qi
Právní forma
od 21. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka15505 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 1. 2022
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti zapsaných v živnostenském rejstříku
od 21. 4. 2009 do 4. 1. 2022
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 12. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 27. 6. 2022 do 13. 7. 2022
- Valná hromada společnosti Fox hole a.s. rozhodla dne 24.6.2022 o zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. peněžitým vkladem o částku 2.000.000,- Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč na celkovou částku 4.000.000,- Kč, po zvý šení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. za následujících podmínek: (A)Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2 kusy nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvlášt ní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je akcionář společnosti Ing. Ivo Foltýn, MBA, datum narození 5.6.1970, po byt Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 (dále jen předem určený zájemce nebo Ing. Ivo Foltýn, MBA), který upíše 2 kusy nových akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, při emisním kursu ve výši 1.000.000,- Kč za každou akcii. (E)Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (F)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 3 pracovní dny. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určenému zájemci běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (G)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Fox hole a.s., v budově na adrese Praha 1 - Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 110 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost Fox hole a.s. a přede m určený zájemce nedohodnou jinak; (H)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanove ní § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 3 pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (I)Emisní kurs akcií upsaných Ing. Ivo Foltýnem, MBA, bude splacen Ing. Ivo Foltýnem, MBA bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti číslo: 112xxxx, vedený u obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s., a to nejpozději do 10 pracovních dn ů od úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. do obchodního rejstříku musí být emisní kurs upsaných akcií zcela splacen.
od 6. 6. 2018 do 11. 10. 2018
- Jediný akcionář předmětné Společnosti rozhodl v působnosti valné hromady Společnosti dne 6.6.2018 ve formě notářského zápisu č. NZ 450/2018 o snížení základního kapitálu. Důvod snížení: za účelem výplaty přebytečných provozních prostředků a za účelem optimalizace vlastního kapitálu Společnosti. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) ze stávajících 12.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje výměnou akcií, a to tak, že za každých 6 (šest) kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude vydána jedna nová akcie o jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie Společnosti k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu Společnost akcionáře písemně vyzve, bez odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního re jstříku.
od 10. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 7. 2014 do 10. 10. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 10. 7. 2014 do 10. 10. 2018
- Počet členů správní rady: 1
od 22. 9. 2008 do 10. 7. 2014
- Dne 27.8.2008 Ing. Ivo Foltýn r.č. 70 06 05/4671, bytem Praha 8, Nová 848/7 učinil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Fox hole a.s, IČ: 278 28 352, se sídlem Janov na Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11, z apsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1933. Ing. Ivo Foltýn, jako jediný akcionář společnosti Fox hole a.s., prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění výslovně vzdává přednostního práva na upisování akcií upisovaných k níže uvedenému zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. o částku Kč 10,000.000,- (slovy deset milionů korun českých). Ing. Ivo Foltýn, který jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Fox hole a.s., přijal následující rozhodnutí: a) Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj. c)Základní kapitál společnoti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů k orun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány peněžitým i nepeněžitým vkladem. d) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. e) veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše předem určený zájemce Ing. Ivo Foltýn, r.č. xxxx, bytem Nová 848/7, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst. 3) zák. č. 513/199 1 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. f) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu bude posk ytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností dojde v sídle společnosti. g) Nová akcie bude splacena ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie: 1. peněžitým vkladem ve výši Kč 7,3000.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých); a 2. nepeněžitým vkladem oceněným na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří následující nemovitosti: - pozemek stavební parc. č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek pozemková parc. č. 730/1 - trvalý travní porost, - pozemek pozemková parc. č. 730/2 - zahrada - budova č.e. 1532 postavená na pozemku parc. č. st. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, část obce Janov nad Nisou, to vše zapsáno na LV č. 905 pro katastrální území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, v katastru nemovitostí ve deném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou (dále jen "předmětné nemovitosti"). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce pana Miloše Hraby, bytem Letná 511/35, 460 13 Libere c XII, nar. dne 23.1.1943, který byl ve smyslu ust. § 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících zapsán do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 2582/79 ze dne 19.9.1979, a to pro obor ekonomika, odvětví ceny a od hady nemovitostí, a který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18.6.2008 č.j. 39 Nc 46/2008-12, jež nabylo právní moci dne 7.7.2008, a to znaleckým posudkem č. 2572-0 63/2008 ze dne 30.7.2008 na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých) přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 2.700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých). h) Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti a předáním předmětných nemovitostí společnosti a peněžitý vklad je splacen složením částky ve výši Kč 7,300.000,- ( slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na účet společnosti č. 000000-0155xxxx vedený u České spořitelny, a.s. i) Místo pro úpis a pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií a předání písemného prohlášení upisovatele, je sídlo společnosti Fox hole a.s., Janov nad Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11.
Kapitál
od 13. 7. 2022
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2018 do 13. 7. 2022
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 11. 2008 do 11. 10. 2018
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 3. 2008 do 27. 11. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 13. 7. 2022
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 4. 1. 2022 do 13. 7. 2022
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 11. 10. 2018 do 4. 1. 2022
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 14. 8. 2009 do 11. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12 v listinné podobě.
od 27. 11. 2008 do 14. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 27. 11. 2008 do 14. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 21. 12. 2007 do 27. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 1. 2022
Ing. IVO FOLTÝN, MBA - Člen správní rady
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 29. 12. 2021
od 10. 7. 2014 do 1. 1. 2021
Ing. IVO FOLTÝN, MBA - statutární ředitel
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 10. 7. 2014 do 4. 1. 2022
Ing. IVO FOLTÝN, MBA - člen správní rady
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 29. 12. 2021
od 10. 7. 2014 do 4. 1. 2022
-
od 26. 8. 2010 do 10. 7. 2014
Ivo Foltýn - jediný člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
den vzniku členství: 29. 7. 2009 - 25. 6. 2014
od 14. 8. 2009 do 26. 8. 2010
Ivo Foltýn - jediný člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
den vzniku členství: 29. 7. 2009
od 20. 3. 2008 do 14. 8. 2009
Martina Foltýnová - předseda představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 29. 7. 2009
den vzniku funkce: 7. 3. 2008 - 29. 7. 2009
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Martin Chamr - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
den vzniku funkce: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
od 4. 1. 2022
Za správní radu navenek jedná člen správní rady samostatně.
od 10. 7. 2014 do 1. 1. 2021
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech.
od 21. 12. 2007 do 10. 7. 2014
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 24. 6. 2014 do 10. 7. 2014
Mgr. HELENA VRÁNOVÁ - předseda dozorčí rady
Pivín, , PSČ 798 24
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
od 20. 3. 2008 do 24. 6. 2014
Mgr. Helena Vránová - předseda dozorčí rady
Pivín, 266, PSČ 798 24
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
od 20. 3. 2008 do 10. 7. 2014
Miroslav Pecina - člen dozorčí rady
Nezamyslice, Nádražní 168, PSČ 798 26
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
od 20. 3. 2008 do 10. 7. 2014
Marta Pecinová - člen dozorčí rady
Nezamyslice, Nádražní 168, PSČ 798 26
den vzniku členství: 7. 3. 2008 - 25. 6. 2014
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Lenka Schweighöfer - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova 2259/13, PSČ 702 00
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Lucie Chamrová - člen dozorčí rady
Kamenice - Řehořov, 80, PSČ 588 24
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
Dorota Jurzycová - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová 322, PSČ 739 61
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 7. 3. 2008
Akcionáři
od 10. 7. 2014 do 20. 1. 2021
Ing. IVO FOLTÝN, MBA
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
od 26. 8. 2010 do 10. 7. 2014
Ing. Ivo Foltýn
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
od 20. 3. 2008 do 26. 8. 2010
Ing. Ivo Foltýn
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
od 21. 12. 2007 do 20. 3. 2008
CHAMR Corporation a.s., IČO: 27610390
Praha 2 - Nové Město, Tyršova 1834/11, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+106

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-1

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-9

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-13

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-20

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-77

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Úprk mužů z Ruska a velké ztráty ruské armády během agrese na Ukrajině ukazují, že problém, který si...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services