Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Fox hole a.s., Praha, IČO: 27828352 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Fox hole a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27828352. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27828352 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
21. 12. 2007
Obchodní firma
Wenderer corporation a.s.
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2008
Fox hole a.s.
zapsáno 20. 3. 2008
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2008
Hrabětice 1532, 468 11 Janov nad Nisou - Hrabětice
zapsáno 20. 3. 2008 vymazáno 14. 8. 2009
Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město
zapsáno 14. 8. 2009 vymazáno 12. 3. 2012
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Staré Město
Ulice: Týnská
Adresní místo: Týnská 632/10
IČO
27828352
zapsáno 21. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
fgjd6qi
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 21. 12. 2007
Spisová značka
B 3846/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 23. 4. 2008
B 1933/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 23. 4. 2008 vymazáno 21. 8. 2009
B 15505/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. 8. 2009
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

13. 7. 2022
Změna základního kapitálu z 2 000 000 Kč na 4 000 000 Kč
13. 7. 2022
Zapsána akcie 4 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
13. 7. 2022
Vymazána akcie 2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
4. 1. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Ivo Foltýn, MBA
4. 1. 2022
Zapsán způsob jednání: Za správní radu navenek jedná člen správní rady samostatně.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 21. 4. 2009 vymazáno 4. 1. 2022
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
zapsáno 21. 12. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti zapsaných v živnostenském rejstříku
zapsáno 4. 1. 2022
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2008
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 3. 2008 vymazáno 27. 11. 2008
12 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 11. 2008 vymazáno 11. 10. 2018
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 11. 10. 2018 vymazáno 13. 7. 2022
4 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 13. 7. 2022
Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 27. 11. 2008
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 27. 11. 2008 vymazáno 14. 8. 2009
1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč
zapsáno 27. 11. 2008 vymazáno 14. 8. 2009
12 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 14. 8. 2009 vymazáno 11. 10. 2018
2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 11. 10. 2018 vymazáno 4. 1. 2022
2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 4. 1. 2022 vymazáno 13. 7. 2022
4 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 13. 7. 2022
Ostatní skutečnosti
Dne 27.8.2008 Ing. Ivo Foltýn r.č. 70 06 05/4671, bytem Praha 8, Nová 848/7 učinil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Fox hole a.s, IČ: 278 28 352, se sídlem Janov na Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1933. Ing. Ivo Foltýn, jako jediný akcionář společnosti Fox hole a.s., prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění výslovně vzdává přednostního práva na upisování akcií upisovaných k níže uvedenému zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. o částku Kč 10,000.000,- (slovy deset milionů korun českých). Ing. Ivo Foltýn, který jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Fox hole a.s., přijal následující rozhodnutí: a) Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj. c)Základní kapitál společnoti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány peněžitým i nepeněžitým vkladem. d) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. e) veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše předem určený zájemce Ing. Ivo Foltýn, r.č. 700605/4671, bytem Nová 848/7, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst. 3) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. f) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností dojde v sídle společnosti. g) Nová akcie bude splacena ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie: 1. peněžitým vkladem ve výši Kč 7,3000.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých). a 2. nepeněžitým vkladem oceněným na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří následující nemovitosti: - pozemek stavební parc. č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek pozemková parc. č. 730/1 - trvalý travní porost, - pozemek pozemková parc. č. 730/2 - zahrada - budova č.e. 1532 postavená na pozemku parc. č. st. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, část obce Janov nad Nisou, to vše zapsáno na LV č. 905 pro katastrální území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou (dále jen \"předmětné nemovitosti\"). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce pana Miloše Hraby, bytem Letná 511/35, 460 13 Liberec XII, nar. dne 23.1.1943, který byl ve smyslu ust. § 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících zapsán do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 2582/79 ze dne 19.9.1979, a to pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18.6.2008 č.j. 39 Nc 46/2008-12, jež nabylo právní moci dne 7.7.2008, a to znaleckým posudkem č. 2572-063/2008 ze dne 30.7.2008 na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých) přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 2.700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých). h) Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti a předáním předmětných nemovitostí společnosti a peněžitý vklad je splacen složením částky ve výši Kč 7,300.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na účet společnosti č. 000000-0155383309/0800 vedený u České spořitelny, a.s. i) Místo pro úpis a pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií a předání písemného prohlášení upisovatele, je sídlo společnosti Fox hole a.s., Janov nad Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11.
zapsáno 22. 9. 2008 vymazáno 10. 7. 2014
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 10. 10. 2018
Počet členů správní rady: 1
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 10. 10. 2018
Jediný akcionář předmětné Společnosti rozhodl v působnosti valné hromady Společnosti dne 6.6.2018 ve formě notářského zápisu č. NZ 450/2018 o snížení základního kapitálu. Důvod snížení: za účelem výplaty přebytečných provozních prostředků a za účelem optimalizace vlastního kapitálu Společnosti. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) ze stávajících 12.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje výměnou akcií, a to tak, že za každých 6 (šest) kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude vydána jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie Společnosti k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu Společnost akcionáře písemně vyzve, bez odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 6. 6. 2018 vymazáno 11. 10. 2018
Valná hromada společnosti Fox hole a.s. rozhodla dne 24.6.2022 o zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. peněžitým vkladem o částku 2.000.000,- Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč na celkovou částku 4.000.000,- Kč, po zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. za následujících podmínek: (A)Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští. (B)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2 kusy nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. (C)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci. nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. (D)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je akcionář společnosti Ing. Ivo Foltýn, MBA, datum narození 5.6.1970, pobyt Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 (dále jen předem určený zájemce nebo Ing. Ivo Foltýn, MBA), který upíše 2 kusy nových akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, které budou obě vydány v listinné podobě, při emisním kursu ve výši 1.000.000,- Kč za každou akcii. (E)Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty). (F)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 3 pracovní dny. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určenému zájemci běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. (G)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Fox hole a.s., v budově na adrese Praha 1 - Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 110 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost Fox hole a.s. a předem určený zájemce nedohodnou jinak. (H)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 3 pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. (I)Emisní kurs akcií upsaných Ing. Ivo Foltýnem, MBA, bude splacen Ing. Ivo Foltýnem, MBA bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti číslo: 112442399/0800, vedený u obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s., a to nejpozději do 10 pracovních dnů od úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. do obchodního rejstříku musí být emisní kurs upsaných akcií zcela splacen.
zapsáno 27. 6. 2022 vymazáno 13. 7. 2022
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 10. 7. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Martin Chamr
Kpt. Jaroše, 735 14 Orlová - Lutyně
Den vzniku funkce: 21. 12. 2007
Den zániku funkce: 7. 3. 2008
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 7. 3. 2008
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2008
Předseda představenstva
Martina Foltýnová
Nová, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 7. 3. 2008
Den zániku funkce: 29. 7. 2009
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2008
Den zániku členstvi: 29. 7. 2009
zapsáno 20. 3. 2008 vymazáno 14. 8. 2009
Jediný člen představenstva
Ivo Foltýn
Nová, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2009
zapsáno 14. 8. 2009 vymazáno 26. 8. 2010
Jediný člen představenstva
Ivo Foltýn
Nová, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2009
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 26. 8. 2010 vymazáno 10. 7. 2014
Způsob jednání
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 10. 7. 2014

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 25. 6. 2014
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 10. 10. 2018 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech.
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Člen správní rady
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 29. 12. 2021
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 4. 1. 2022
Člen správní rady
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku členstvi: 29. 12. 2021
zapsáno 4. 1. 2022
Počet členů
1
zapsáno 10. 10. 2018
Způsob jednání
Za správní radu navenek jedná člen správní rady samostatně.
zapsáno 4. 1. 2022

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Lenka Schweighöfer
Ostrčilova, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 7. 3. 2008
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2008
Člen dozorčí rady
Lucie Chamrová
Řehořov, 588 24 Kamenice - Řehořov
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 7. 3. 2008
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2008
Člen dozorčí rady
Dorota Jurzycová
Jeřabinová, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 7. 3. 2008
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2008
Předseda dozorčí rady
Mgr. Helena Vránová
Pivín, 798 24 Pivín
Den vzniku funkce: 7. 3. 2008
Den zániku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 20. 3. 2008 vymazáno 24. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Miroslav Pecina
Nádražní, 798 26 Nezamyslice
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 20. 3. 2008 vymazáno 10. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Marta Pecinová
Nádražní, 798 26 Nezamyslice
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 20. 3. 2008 vymazáno 10. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Mgr. Helena Vránová
Pivín, 798 24 Pivín - Pivín
Den vzniku funkce: 7. 3. 2008
Den zániku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 24. 6. 2014 vymazáno 10. 7. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
CHAMR Corporation a.s., IČO: 27610390
Na bojišti 1470/24, 120 00 Praha - Nové Město
zapsáno 21. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2008
Jediný akcionář
Ing. Ivo Foltýn
Nová, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
zapsáno 20. 3. 2008 vymazáno 26. 8. 2010
Jediný akcionář
Ing. Ivo Foltýn
Nová, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
zapsáno 26. 8. 2010 vymazáno 10. 7. 2014
Jediný akcionář
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha - Dolní Chabry
zapsáno 10. 7. 2014 vymazáno 20. 1. 2021

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2019
zapsáno 5. 2. 2019

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

10
-
+
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

podnikatel, politik a pivovarník

24
-
+
Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-90
-
+
Martin Dejdar

Martin Dejdar

herec

35
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-29
-
+
Libor Bouček

Libor Bouček

moderátor

20
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.