Kulig a.s.
IČO: 27830420

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 1. 2008
Obchodní firma
od 2. 1. 2008

Kulig a.s.

Sídlo
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Frýdek - Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01
IČO
od 2. 1. 2008

27830420

DIČ

CZ27830420

Identifikátor datové schránky:pm4evbg
Právní forma
od 2. 1. 2008
Akciová společnost
Spisová značka3954 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 18. 11. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 25. 11. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 2. 2008
- hostinská činnost
od 21. 2. 2008 do 25. 11. 2009
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 21. 2. 2008 do 18. 11. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 2. 1. 2008 do 25. 11. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 22. 4. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 22. 4. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 22. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 11. 2012
- Na nástupnickou společnost Kulig a.s. se sídlem Frýdek - Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01, identifikační číslo: 278 30 420 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti CASINO CITY s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek, U staré p ošty 53, PSČ 738 01, identifikační číslo: 268 24 167, kdy rozhodným dnem pro fúzi byl 1.1.2012.
od 17. 12. 2009 do 14. 1. 2010
- - Rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 18.11.2009, jediný akcionář Josef Kulig při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o: - zvýšení základního kapitálu společnosti Kulig a.s. upsáním nových akcií ze stávajících 42 696 000,- Kč (slovy: čtyřicetdvamilionyšestsetdevadesátšesttísíckorunčeských) na 100 000 000 (slovy: jednostomilionůkorunčeských) o 57 304 000,- Kč (slovy: padesátsedmmilionůtřistačtyřitisícekorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je zvýšení stability a bonity společnosti a zajištění jejího dalšího rozvoje. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: -na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 11 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 5 000,- Kč (slovy:pětmilionů korunčeských), 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč (slovy:třistačtyřitisíce korunčeských). Celková jmenovitá hodnota nových akcií činí 57 304 000,- Kč(slovy:padesátsedmmilionůtřistačtyřitisíce korunčeských) Upisovatel jediný akcionář Josef Kulig využívá přednostní právo k úpisu akcií a upíše 11 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 5 000 000,- Kč (slovy:pětmilionů korunčeských), 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč (slovy:třistačtyřitisícekorunčeských).Upisovatel jediný akcionář Josef Kulig využívá přednostní právo k úpisu akcií a upíše 11 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 5 000 000 ,- Kč (slovy:pětmilionů korunčeských), 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč (slovy:třistačtyřitisíce korunčeských). Upisovatel Josef Kulig upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Kulig a.s. Tato musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat minimálně náležitostí § 205 odst. 3 obch. zák. Místo a lhůta pro upsání akcií: lhůta pro upsání akcií činí 20 dnů ode dne kdy upisovateli bude doručena výzva společnosti k upsání akcií spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti výzvu k upsání akcií, která bude obsahovat i oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, předá upisovateli osobně nebo mu je odešle doručenou poštou na jeho adresu, a to ve lhůtě do 2 týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01 - emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 5 000 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč, 2 000 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč a 304 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 304 000,- Kč - emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitým vkladem tak, že upisovatel Josef Kulig splatí emisní kurs nových jím upsaných akcií započtením části níže uvedené pohledávky ve výši 57 304 000,- Kč, ve lhůtě 20 dnů od upsání akcií-ke dni učinění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu existuje následující pohledávka věřitele Josefa Kuliga, r.č. xxxx, bytem Lučina 365, PSČ 739 39, vůči společnosti Kulig a.s. se sídlem Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01, IČ 278 30 420, v celkové výši 268 468 000,- Kč. Tato pohledávka vznikla jako nesplacená část kupní ceny za obchodní podíl jediného společníka Josefa Kuliga ve společnosti MULTICASINO s.r.o., na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 4.11.2008, ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 4.11.2008, uzavřené mezi Josefem Kuligem jako převodcem a společností Kulig a.s. jako nabyvatelem. Tato pohledávka je způsobilá k započtení - jediný akcionář, pan Josef Kulig vyslovuje títmo souhlas se započtením části pohledávky Josefa Kuliga ve výši 57 304 000,- Kč, proti pohledávce upisovatele Josefa Kuliga na splacení emisního kursu shora uvedených akcií, respektive jmenovité hodnoty upisovaných akcií - pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady c) peněžitá pohledávka upisovatele Josefa Kuliga bude započtena ve výši 57 304 000,- Kč (slovy: padesátsedmmilionůtřistačtyřitisícekorunčeských) proti pohledávce společnosti Kulig a.s.. na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu d) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rohodnutí. Účinností Smlouvy o započtení část této pohledávky zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí. Účinností Smlouvy o započtení část této pohledávky zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu
Kapitál
od 7. 1. 2010
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 1. 2008 do 7. 1. 2010
Základní kapitál 42 696 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 42.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 6.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 7. 1. 2010 do 18. 11. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 11.
od 7. 1. 2010 do 18. 11. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 7. 1. 2010 do 18. 11. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 42.
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6.
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 22. 4. 2014
JOSEF KULIG - předseda představenstva
Lučina, , PSČ 739 39
den vzniku členství: 27. 12. 2013
den vzniku funkce: 27. 12. 2013
od 16. 11. 2011 do 22. 4. 2014
Josef Kulig - předseda představenstva
Lučina, 419, PSČ 739 39
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
den vzniku funkce: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
od 16. 11. 2011 do 22. 4. 2014
Michaela Pekárková - člen představenstva
Havířov - Město, Radniční, PSČ 736 01
den vzniku členství: 14. 2. 2011 - 27. 12. 2013
od 2. 1. 2008 do 16. 11. 2011
Josef Kulig - předseda představenstva
Lučina, 365, PSČ 739 39
den vzniku členství: 2. 1. 2008
den vzniku funkce: 2. 1. 2008
od 2. 1. 2008 do 16. 11. 2011
Milan Danko - člen představenstva
Těrlicko - Horní Těrlicko, 483, PSČ 735 42
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 14. 2. 2011
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2014
Ing. Libor Valušek - člen představenstva
Frýdek-Místek, K Hájku 133, PSČ 738 01
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
od 22. 4. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně.
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná jménem společnosti a společnost zavazuje buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 3. 3. 2015
JOSEF KULIG - člen dozorčí rady
Lučina, , PSČ 739 39
den vzniku členství: 27. 12. 2013
od 22. 4. 2014 do 3. 3. 2015
JOSEF KULIG - člen dozorčí rady
Lučina, , PSČ 739 39
den vzniku členství: 27. 12. 2013
od 4. 1. 2012 do 22. 4. 2014
Miroslav Kulig - předseda dozorčí rady
Lučina, , PSČ 739 39
den vzniku členství: 28. 12. 2011 - 27. 12. 2013
den vzniku funkce: 28. 12. 2011 - 27. 12. 2013
od 2. 1. 2008 do 4. 1. 2012
Kateřina Danková - předseda dozorčí rady
Těrlicko - Horní Těrlicko, 483, PSČ 735 42
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 28. 12. 2011
den vzniku funkce: 2. 1. 2008 - 28. 12. 2011
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2014
Radek Rudzki - člen dozorčí rady
Havířov - Šumbark, U Tesly 1175/7, PSČ 736 01
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2014
Tomáš Hrabec - člen dozorčí rady
Horní Těrlicko, 311, PSČ 735 42
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
Hodnocení firmy
+5
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+10
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-22
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-136
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-241
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-304
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 549,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 622,00 Kč
Sberbank CZ 2 622,00 Kč
Expobank CZ 2 622,40 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 660,00 Kč
Komerční banka 2 676,91 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 705,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Důchodová základna
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Důchodová základna

Otázka: Dobrý den. Mám invalidní důchod 2.stupně, který mi ted chtějí snížit na 1.stupeň. Dotaz - Bylo mi řeče, že už můj budoucí starobní důchod neovlivní můj současný výdělek v zaměstnání, protože při vzniku...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.