Equine Vet Service a.s.
IČO: 27863069

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 2. 2007
Obchodní firma
od 23. 2. 2007

Equine Vet Service a.s.

Sídlo
od 23. 2. 2007 do 12. 2. 2016
Praha 4, Libušská 313/104, PSČ 142 00
IČO
od 23. 2. 2007

27863069

DIČ

CZ27863069

Identifikátor datové schránky:h76dxiz
Právní forma
od 23. 2. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11599 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 2. 2007
- veterinární léčebné a preventivní činnosti v chovech zvířat - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících žádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 30. 10. 2009 do 16. 2. 2010
- Valná hromada společnosti přijala dne 21.08.2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši Kč 5,000.000,- (slovy: Pět milionů korun českých) se zvyšuje o částku Kč 2,000.000,- (slovy: Dva miliony korun českých) na novou sumární výši základního kapitálu Kč 7,000.000,- (slovy: Sedm milionů korun č eských) s tím, že nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. Kč 2,000.000,- (slovy: Dva miliony korun českých) se upisování akcií dále nepřipouští; b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500.000,- (slovy: Pět set tisíc korun českých) v celkovém počtu 4 ks (slovy: Čtyř kusů) nových akcií, které nebud ou mít charakter kótovaných účastnických cenných papírů; c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva na upisování akcií všemi stávajícími akcionáři společnosti se v tomto usnesení neuvádí informace o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2, písm. c) a § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; d) K úpisu 4 ks (slovy: Čtyř kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500.000,- (slovy: Pět set tisíc korun českých), které nebudou mít charakter kótovaných účastnických cenných papírů, dojde s přihlédn utím ke vzdání se přednostního práva na upisování akcií stávajícími akcionáři nabídnutím určitému zájemci, a to akcionáři společnosti Ing. Janu Höckovi, nar. dne 18.11.1954, bytem Senohraby, Krátká 333, PSČ 251 66, za emisní kurs rovný jmenovité hodnotě a kcií, tj. Kč 500.000,- (slovy: Pět set tisíc korun českých) za jednu akcii, a to na základě smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh bude Ing. Janu Höckovi doručen na adresu jeho bydliště nejpozději do 15 (patnácti) dnů po dni, v němž nabude právní moci rozhod nutí soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že k přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a k upsání akcií musí dojít nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavřen í smlouvy o upsání akcií, a to na adrese sídla společnosti. Výše navrhovaného emisního kursu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určeného zájemce s možností započtení jeho pohledávky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií; e) Upisovatel je povinen splatit 100% (tj. slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií společnosti ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, přičemž valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společno sti na splacení emisního kursu upsaných akcií s pohledávkou Ing. Jana Höcka na vrácení půjčených finančních prostředků ve výši Kč 2,000.000,- (slovy: Dva miliony korun českých) dle smlouvy o půjčce ze dne 01.12.2008, a to z důvodu, že efektivní splacení p ohledávky Ing. Jana Höcka vzniklé v souvislosti s financováním rozvojového programu společnosti by pro společnost bylo v současné době nadměrnou finanční zátěží. Návrh dohody o započtení bude Ing. Janu Höckovi doručen spolu s návrhem smlouvy o upsání akci í nejpozději do 15 (patnácti) dnů po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K přijetí návrhu na uzavření dohody o započtení, jakož i k přijetí návrhu sm louvy o upsání akcií a k upsání akcií musí dojít nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, a to na adrese sídla společnosti. f) Valná hromada pověřuje organizací a provedením úpisu akcií dle předcházejících odstavců tohoto usnesení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a stanov společnosti představenstvo společnosti.
Kapitál
od 16. 2. 2010
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 3. 2008 do 16. 2. 2010
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 2007 do 20. 3. 2008
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 2 500 000 Kč.
od 4. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 14.
od 16. 2. 2010 do 4. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 14.
od 23. 2. 2007 do 16. 2. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 12. 2. 2016
PETR PŘIKRYL - předseda představenstva
Brno - Černá Pole, Sýpka, PSČ 613 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2016
od 12. 2. 2016
MVDr. PATRICIE TŮMOVÁ
Moravské Knínice, U Školky, PSČ 664 34
den vzniku členství: 22. 6. 2011
od 12. 2. 2016
MVDr. JAKUB PLACHÝ - místopředseda představenstva
Praha - Krč, Sládkovičova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2016
od 4. 11. 2014 do 12. 2. 2016
MVDr. JAKUB PLACHÝ - člen představenstva
Praha - Krč, Sládkovičova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
od 4. 11. 2014 do 12. 2. 2016
MVDr. PETR PŘIKRYL - místopředseda představenstva
Brno - Černá Pole, Sýpka, PSČ 613 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 10. 2014
od 4. 11. 2014 do 12. 2. 2016
Ing. JAN HÖCK - předseda představenstva
Senohraby, Krátká, PSČ 251 66
den vzniku členství: 1. 10. 2014
den vzniku funkce: 1. 10. 2014
od 30. 8. 2012 do 4. 11. 2014
MVDr. Petr Přikryl - předseda představenstva
Kuřim, U Stadionu, PSČ 664 34
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 1. 10. 2014
od 30. 8. 2012 do 4. 11. 2014
MVDr. Jakub Plachý - místopředseda představenstva
Praha 4, Sládkovičova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 1. 10. 2014
od 30. 8. 2012 do 12. 2. 2016
Jana Höcková
Senohraby, Krátká, PSČ 251 66
den vzniku členství: 22. 6. 2011
od 30. 8. 2012 do 12. 2. 2016
MVDr. Patricie Tůmová
Moravské Kninice, U školky, PSČ 664 34
den vzniku členství: 22. 6. 2011
od 7. 6. 2011 do 30. 8. 2012
MVDr. Petr Přikryl - předseda představenstva
Kuřim, U Stadionu 939, PSČ 664 34
den vzniku členství: 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 30. 3. 2011
od 7. 6. 2011 do 30. 8. 2012
MVDr. Jakub Plachý - místopředseda představenstva
Praha 4, Sládkovičova 1231/25, PSČ 142 00
den vzniku členství: 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 30. 3. 2011
od 23. 2. 2007 do 7. 6. 2011
Ing. Jan Höck - předseda představenstva
Senohraby, Krátká 333, PSČ 251 66
den vzniku členství: 23. 2. 2007 - 30. 3. 2011
den vzniku funkce: 23. 2. 2007 - 30. 3. 2011
od 23. 2. 2007 do 7. 6. 2011
MVDr. Petr Přikryl - místopředseda představenstva
Kuřim, U Stadionu 939, PSČ 664 34
den vzniku členství: 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 23. 2. 2007 - 30. 3. 2011
od 23. 2. 2007 do 7. 6. 2011
MVDr. Jakub Plachý
Praha 4, Sládkovičova 1231/25, PSČ 142 00
den vzniku členství: 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 23. 2. 2007 - 30. 3. 2011
od 23. 2. 2007 do 30. 8. 2012
Jana Höcková
Senohraby, Krátká 333, PSČ 251 66
den vzniku členství: 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 23. 2. 2007
od 23. 2. 2007 do 30. 8. 2012
MVDr. Patricie Tůmová
Moravské Kninice, U školky 250, PSČ 664 34
den vzniku členství: 23. 2. 2007
den vzniku funkce: 23. 2. 2007
od 23. 2. 2007
Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisuje tak, že samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva p řipojí k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 4. 11. 2014
Ing. JINDŘICH TŮMA - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Foerstrova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 31. 7. 2014
od 4. 11. 2014
Ing. FRANTIŠEK FOREJT - předseda dozorčí rady
Slatiňany - Škrovád, , PSČ 538 21
den vzniku členství: 31. 7. 2014
den vzniku funkce: 31. 7. 2014
od 4. 11. 2014
BARBORA LEITEROVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Pisárky, Kamenomlýnská, PSČ 603 00
den vzniku členství: 31. 7. 2014
od 5. 6. 2013 do 4. 11. 2014
BARBORA LEITEROVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Pisárky, Kamenomlýnská, PSČ 603 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 31. 7. 2014
od 10. 5. 2013 do 5. 6. 2013
BARBORA LEITEROVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Staré Brno, Bezručova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011
od 10. 5. 2013 do 4. 11. 2014
FRANTIŠEK FOREJT - předseda dozorčí rady
Slatiňany - Škrovád, , PSČ 538 21
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 31. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2011 - 31. 7. 2014
od 10. 5. 2013 do 4. 11. 2014
JINDŘICH TŮMA - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Foerstrova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 22. 6. 2011 - 31. 7. 2014
od 23. 2. 2007 do 10. 5. 2013
Ing. Pavel Pangrác - předseda dozorčí rady
Senohraby, Morušová 305, PSČ 251 66
den vzniku členství: 23. 2. 2007 - 23. 5. 2008
den vzniku funkce: 23. 2. 2007 - 23. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 10. 5. 2013
Mgr. Barbora Leiterová
Brno, Bezručova 17b, PSČ 602 00
den vzniku členství: 23. 2. 2007 - 23. 5. 2008
den vzniku funkce: 23. 2. 2007 - 23. 5. 2008
od 23. 2. 2007 do 10. 5. 2013
Ing. Jindřich Tůma
Brno, Foerstrova 6, PSČ 616 00
den vzniku členství: 23. 2. 2007 - 23. 5. 2008
den vzniku funkce: 23. 2. 2007 - 23. 5. 2008
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+73
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+38
+
-
3.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+6
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-239
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-294
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.