Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ENERGY 21 a.s.
IČO: 27865789

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 3. 2007
Obchodní firma
od 16. 4. 2007

ENERGY 21 a.s.

od 5. 3. 2007 do 16. 4. 2007

SUMACON, a.s.

Sídlo
od 9. 12. 2008 do 9. 9. 2009
Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
od 5. 3. 2007 do 9. 12. 2008
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
IČO
od 5. 3. 2007

27865789

DIČ

CZ27865789

Identifikátor datové schránky:izndwu8
Právní forma
od 5. 3. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11627 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 3. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 6. 2007 do 13. 3. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 6. 2007 do 13. 3. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 28. 6. 2007 do 13. 3. 2009
- velkoobchod
od 28. 6. 2007 do 13. 3. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 6. 2007 do 13. 3. 2009
- poskytování technických služeb
od 28. 6. 2007 do 13. 3. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Předmět činnosti
od 5. 3. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 31. 7. 2017 do 7. 12. 2017
- Snižuje se základní kapitál společnosti o částku 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých na částku 2 429 150,- Kč, tj. dva miliony čtyři sta dvacet devět tisíc jedno sto padesát korun český ch Snížení základního kapitálu bude provedeno takto: - základní kapitál se snižuje z důvodu a účelu výplaty jedinému akcionáři a restrukturalizace závazkových vztahů mezi jediným akcionářem a společností - základní kapitál se snižuje o částku 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých, a to snížením jmenovité hodnoty akcií - Snížení základního kapitálu z výše uvedeného důvodu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií a provede se výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou a to tak, že z původní jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1 000,00 Kč, tj. jeden tisíc kor un českých na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 10,- Kč, tj. deset korun českých. Počet akcií zůstává stejný tedy 242915 kusů a změna jmenovité hodnoty se dotkne všech 242915 kusů akcií společnosti. - Částka 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých bude vyplacena jedinému akcionáři. - Jelikož v důsledku snížení základního kapitálu mají být předloženy společnosti akcie, představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem postupu podle § 525 zákona 90/2012 Sb.. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona 90/2012 Sb..
od 18. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 6. 2011 do 5. 8. 2011
- Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s., a to takto: 1) Důvody zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je především posílení vnitřních zdrojů společnosti a zvýšení vlastního kapitálu společnosti pro její další podnikatelskou činnost. 2) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ENERGY 21 a.s. o částku ve výši 92,915.000,- Kč (devadesát dva milionů devět set patnáct tisíc korun českých), tj. z částky 150,000.000,- Kč (sto padesát milionů korun českých) na částku 242,915.000,- Kč (dvě stě čt yřicet dva milionů devět set patnáct tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 92915 (devadesáti dvou tisíc devět seti patnácti) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie n ebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. 4) Úpis dle dohody akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku: Veškeré nově upisované akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen ?dohoda akcionářů?). 5) Emisní kurs: Emisní kurs každé nové akcie činí 7555,29,- Kč (sedm tisíc pět set padesát pět korun českých a dvacet devět haléřů korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 702.000.000,- Kč (sedm set dva miliónů korun českých). Částka přesahující jmenovi tou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 609.085.000,- Kč (šest set devět miliónů osmdesát pět tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 6) Místo a lhůta pro upisování akcií akcionáři dle dohody akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku: Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo spol ečnosti - Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00 v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů. 7) Peněžitý vklad, lhůta a způsob jeho splacení, splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen ?akcionář?nebo ?akcionáři?) povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů. 8) Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: Připouští se možnost započtení pohledávky akcionáře společnosti ? obchodní společnosti RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l., reg.č.: B 151586, se sídlem 67, rue Ermesinde, L ? 1469 Luxembourg (dále jen ?RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l.?), vzniklé: - na základě smlouvy o půjčce (FACILITY AGREEMENT) uzavřené mezi RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. a Společností dne 11. května 2010, na základě které se RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. zavázala poskytnout Společnosti úvěr až do celkové výše 702,000,000,- Kč, jehož výše v současné době činí 702,000,000,- Kč (sedm set dva miliónů korun českých), proti pohledávce společnosti za obchodní společnosti RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií. 9) Schválení pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení. Akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávky akcionáře uvedené v bodě 9) tohoto notářskéh o zápisu proti pohledávce společnosti ENERGY 21 a.s. za akcionářem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, takto: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti ENERGY 21 a.s. akcionáři do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.
od 17. 8. 2010 do 22. 11. 2011
- Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem dozorčí rady společnosti, podmínky převodu stanoví článek V. stanov společnosti.
od 9. 9. 2009 do 17. 8. 2010
- Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti, podmínky převodu stanoví článek V. stanov společnosti.
od 13. 3. 2009 do 9. 9. 2009
- Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti.
od 21. 3. 2008 do 1. 4. 2008
- NATLAND Investment Group B.V., reg. č. 342675030000, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EN ERGY 21 a.s., IČ:27865789, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 13083, takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ENERGY 21 a.s. o částku 148.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet osm milionů korun českých), tj. z částky 2,000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 150.000.000, -Kč (sto padesát milionů sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšen í základního kapitáu společnosti ENERGY 21 a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 14 800 (slovy: čtrnáct tisíc osm set ) o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými ak ciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude NATLAND Investment Group B.V., reg. č. 342675030000, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizotemské království, který upíše všech 14 800 (slovy: čtrnáct tisíc osm set) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10. 000,- Kč (deset tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmeno vité hodnoty akcií, výše emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo Společnosti - Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležito sti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti? tj. společnosti NATLAND Investment Group B.V. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společno sti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uv edené lhůty pro úpis akcií. Peněžitý vklad a způsob jeho splácení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upsaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Upisovatel je povine splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 5001xxxx, vedený u Raiffeisen bank a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do jednoho (1) roku od upsání akcií. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.
od 30. 4. 2007 do 13. 3. 2009
- Převod akcií je podmíněn souhlasem dozorčí rady.
Kapitál
od 7. 12. 2017
Základní kapitál 2 429 150 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 8. 2011 do 7. 12. 2017
Základní kapitál 242 915 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 7. 2008 do 5. 8. 2011
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 150 000 000 Kč.
od 7. 4. 2008 do 29. 7. 2008
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 52 000 000 Kč.
od 5. 3. 2007 do 7. 4. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 242 915.
od 5. 8. 2011 do 7. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 242 915.
od 10. 12. 2008 do 5. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150 000.
od 7. 4. 2008 do 10. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15 000.
od 30. 4. 2007 do 7. 4. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 16. 4. 2007 do 30. 4. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 5. 3. 2007 do 16. 4. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 6. 3. 2019
Ing. PAVEL MALEČEK - předseda představenstva
Hostivice, Ke Stromečkům, PSČ 253 01
den vzniku členství: 4. 3. 2019
den vzniku funkce: 4. 3. 2019
od 11. 6. 2018
JAN BERNÝ - člen představenstva
Odolena Voda - Dolínek, Za Klokočkou, PSČ 250 70
den vzniku členství: 4. 6. 2018
od 27. 10. 2016
Ing. LUBOMÍRA STRÁNSKÁ - člen představenstva
Rudná, Hořelická, PSČ 252 19
den vzniku členství: 13. 10. 2016
od 15. 7. 2015 do 27. 10. 2016
LUBOMÍRA STRÁNSKÁ - člen představenstva
Rudná, Hořelická, PSČ 252 19
den vzniku funkce: 15. 11. 2011 - 12. 10. 2016
od 24. 3. 2014 do 11. 6. 2018
JAN BERNÝ - člen představenstva
Odolena Voda - Dolínek, Za Klokočkou, PSČ 250 70
den vzniku členství: 4. 6. 2013 - 4. 6. 2018
od 24. 3. 2014 do 6. 3. 2019
Ing. PAVEL MALEČEK - předseda představenstva
Hostivice, Ke Stromečkům, PSČ 253 01
den vzniku členství: 4. 3. 2014 - 4. 3. 2019
den vzniku funkce: 4. 3. 2014 - 4. 3. 2019
od 9. 11. 2013 do 24. 3. 2014
JAN BERNÝ - člen představenstva
Odolena Voda - Dolínek, Za Klokočkou, PSČ 250 70
den vzniku funkce: 3. 6. 2008
od 22. 11. 2011 do 9. 11. 2013
Jan Berný - člen představenstva
Odolená Voda, Za Klokočkou 369, PSČ 250 70
den vzniku funkce: 3. 6. 2008
od 22. 11. 2011 do 15. 7. 2015
Lubomíra Stránská - člen představenstva
Rudná, Hořelická, PSČ 252 29
den vzniku funkce: 15. 11. 2011
od 29. 8. 2011 do 24. 3. 2014
Ing. Pavel Maleček - předseda představenstva
Hostivice, Ke Stromečkům 1362, PSČ 253 01
den vzniku členství: 3. 3. 2009 - 4. 3. 2014
den vzniku funkce: 16. 8. 2011
od 13. 3. 2009 do 29. 8. 2011
Ing. Pavel Maleček - člen představenstva
Hostivice, Ke Stromečkům 1362, PSČ 253 01
den vzniku členství: 3. 3. 2009
od 8. 9. 2008 do 29. 8. 2011
Ing. Daniel Kunz - předseda představenstva
Hostivice, Ke Stromečkům 1363, PSČ 253 01
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 20. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2008 - 20. 6. 2011
od 29. 7. 2008 do 22. 11. 2011
Jan Berný
Odolená Voda, Za Klokočkou 369, PSČ 250 70
den vzniku funkce: 3. 6. 2008
od 13. 5. 2008 do 29. 7. 2008
Ing. Tomáš Buzrla
Přerov - Čekyně, Selská 26, PSČ 751 24
den vzniku členství: 28. 3. 2008 - 2. 6. 2008
od 13. 5. 2008 do 8. 9. 2008
Gary Wheatley Mazzotti - předseda
Horoměřice, Třešňovka 425, PSČ 252 62
den vzniku členství: 28. 3. 2008 - 1. 9. 2008
den vzniku funkce: 28. 3. 2008 - 1. 9. 2008
od 24. 5. 2007 do 13. 5. 2008
Ing. Zdeňka Maršálková - Člen
Štětí, Čs. Armády 506, PSČ 411 08
den vzniku členství: 11. 5. 2007 - 27. 3. 2008
od 16. 4. 2007 do 13. 5. 2008
Tomáš Buzrla - Předseda
Přerov - Čekyně, Selská 26, PSČ 751 24
den vzniku členství: 11. 4. 2007 - 27. 3. 2008
den vzniku funkce: 11. 4. 2007 - 27. 3. 2008
od 16. 4. 2007 do 13. 3. 2009
Roman Skalický - Člen
Přerov, Svépomoc II/10, PSČ 750 00
den vzniku členství: 11. 4. 2007 - 30. 10. 2008
od 5. 3. 2007 do 24. 5. 2007
Tomáš Uhrík - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Slavíkova 1389/2, PSČ 708 00
den vzniku členství: 5. 3. 2007 - 11. 5. 2007
den vzniku funkce: 5. 3. 2007 - 11. 5. 2007
od 18. 6. 2014
Společnost zastupuje vcelém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 23. 6. 2010 do 18. 6. 2014
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 9. 12. 2008 do 23. 6. 2010
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předseda představenstva.
od 30. 4. 2007 do 9. 12. 2008
Jménem společnosti jedná buď předseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 16. 4. 2007 do 30. 4. 2007
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
od 5. 3. 2007 do 16. 4. 2007
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 25. 2. 2016
DARIO VITTORIO CIPRIANI - předseda dozorčí rady
Calabasas, Kalifornie, 3501 Via del Prado, Spojené státy americké
den vzniku členství: 22. 1. 2016
den vzniku funkce: 22. 1. 2016
od 25. 2. 2016
JUDITH YVONNE GLINIECKI - člen dozorčí rady
Varšava, ul. gen. Zajączka 11A m. 10, Polská republika
den vzniku členství: 22. 1. 2016
od 25. 2. 2016
BRIAN WILLIAM BODE - člen dozorčí rady
Varšava, ul. Letniskova 12, Polská republika
den vzniku členství: 22. 1. 2016
od 15. 7. 2015 do 25. 2. 2016
ROBERT KNORR - člen dozorčí rady
NW3 6AA Londýn, The White House, 13A Arkwright Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 27. 7. 2012 - 22. 1. 2016
od 15. 7. 2015 do 25. 2. 2016
VIKTORIA HABANOVÁ - člen dozorčí rady
London, 11a Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 22. 1. 2016
od 15. 7. 2015 do 25. 2. 2016
ROBERT CHMELAŘ - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 6. 2015 - 22. 1. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2015 - 22. 1. 2016
od 18. 6. 2015 do 15. 7. 2015
ROBERT CHMELAŘ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 6. 2015
od 3. 7. 2014 do 15. 7. 2015
VIKTORIA HABANOVÁ - člen dozorčí rady
Bratislava, Žižkova 24, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 3. 7. 2014 do 15. 7. 2015
-
od 28. 4. 2014 do 18. 6. 2015
ROBERT CHMELAŘ - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 6. 2010 - 3. 6. 2015
den vzniku funkce: 26. 3. 2014 - 3. 6. 2015
od 24. 3. 2014 do 3. 7. 2014
MATTHIAS DUKAT - člen dozorčí rady
Londýn, 51 Kelvedon Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 12. 2. 2014 - 9. 6. 2014
od 3. 9. 2012 do 24. 3. 2014
Stefan Tzvetkov - předseda dozorčí rady
Londýn, Pembroke Square 4, W8 6PA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 3. 6. 2010 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 13. 8. 2012 - 12. 2. 2014
od 3. 9. 2012 do 15. 7. 2015
Robert Knorr - člen dozorčí rady
NW3 6AA Londýn, The White House, 13A Arkwright Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 27. 7. 2012
od 3. 11. 2010 do 27. 10. 2011
Martin Bláha - člen dozorčí rady
Praha 9, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 12. 10. 2010 - 5. 10. 2011
den vzniku funkce: 12. 10. 2010
od 23. 6. 2010 do 27. 10. 2011
Ing. Igor Wollner - člen dozorčí rady
Bratislava, Prokopa Velkého 33, 81104, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2008 - 5. 10. 2011
od 23. 6. 2010 do 3. 9. 2012
Thierry Marie Baudon - předseda dozorčí rady
Londýn, Scarsdale Villas 36, W8 6PR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 3. 6. 2010 - 26. 7. 2012
den vzniku funkce: 9. 6. 2010 - 26. 7. 2012
od 23. 6. 2010 do 3. 9. 2012
Stefan Tzvetkov - člen dozorčí rady
Londýn, Pembroke Square 4, W8 6PA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 3. 6. 2010 - 12. 2. 2014
od 23. 6. 2010 do 28. 4. 2014
Robert Chmelař - člen dozorčí rady
Brno, Azurova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 3. 6. 2010
od 10. 6. 2009 do 3. 11. 2010
Tomáš Raška, MBA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Pod Rovinou 659/3, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 10. 2008 - 12. 10. 2010
den vzniku funkce: 29. 10. 2008 - 12. 10. 2010
od 9. 12. 2008 do 23. 6. 2010
Ing. Igor Wollner - předseda dozorčí rady
Bratislava, Prokopa Velkého 33, 81104, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2008
den vzniku funkce: 29. 10. 2008 - 9. 6. 2010
od 13. 5. 2008 do 9. 12. 2008
Ing. Jan Koťátko
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 12. 3. 2008 - 29. 10. 2008
od 13. 5. 2008 do 9. 12. 2008
Ing. Radovan Mihálik - předseda
Nedožery - Břežany, Žiarska 694/26, 972 12, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 4. 2008 - 29. 10. 2008
den vzniku funkce: 16. 4. 2008 - 29. 10. 2008
od 13. 5. 2008 do 27. 10. 2011
Ing. Libor Matura
Praha 10 - Strašnice, Přetlucká 2154/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 12. 4. 2008 - 5. 10. 2011
od 16. 4. 2007 do 13. 5. 2008
Ing. Jan Koťátko - Člen
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 5. 3. 2007 - 5. 3. 2008
od 16. 4. 2007 do 13. 5. 2008
Radovan Mihálik - Předseda
Nedožery - Břežany, Žiarska 694/26, PSČ 972 12, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 4. 2007 - 11. 4. 2008
den vzniku funkce: 11. 4. 2007 - 11. 4. 2008
od 16. 4. 2007 do 13. 5. 2008
Libor Matura - Člen
Praha 10 - Strašnice, Přetlucká 2154/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 11. 4. 2007 - 11. 4. 2008
od 5. 3. 2007 do 16. 4. 2007
Ing. Jan Koťátko - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 5. 3. 2007
den vzniku funkce: 5. 3. 2007 - 11. 4. 2007
od 5. 3. 2007 do 16. 4. 2007
Lubor Heisig - člen dozorčí rady
Praha 10, Troilova 439/1, PSČ 108 00
den vzniku členství: 5. 3. 2007 - 11. 4. 2007
den vzniku funkce: 5. 3. 2007
od 5. 3. 2007 do 16. 4. 2007
Aneta Ponertová - člen dozorčí rady
Straškov - Vodochody, Vodochody 312, PSČ 411 84
den vzniku členství: 5. 3. 2007 - 11. 4. 2007
den vzniku funkce: 5. 3. 2007
Akcionáři
od 25. 2. 2016
Uniastra Holding Limited
Nicosia, Themistokli Dervi 5, Elenion Building, PSČ 106 6, Kyperská republika
od 21. 3. 2008 do 8. 9. 2008
NATLAND Investment Group B.V.
Amsterdam, Herengracht 268, 1016BW, Nizozemské království
od 21. 3. 2008 do 8. 9. 2008
- Identifikační číslo 342675030000
od 5. 3. 2007 do 24. 5. 2007
GOLDEN RIVER, s.r.o., IČO: 27436721
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 39 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Česká spořitelna 2 636,00 Kč
Komerční banka 2 642,71 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Sberbank CZ 2 656,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 695,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 090 995 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+25
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-11
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-18
+
-
4.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-46
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-64
+
-

Články na Heroine.cz

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

S šéfkou Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielou Drastichovou o měnícím se neziskovém...více

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nedobrovolné vyplacení
Poradna > Realitní poradna > Nedobrovolné vyplacení

Otázka: Dobrý den, v rodině řešíme vyplacení za byt, který je vlastněn 50% jednou osobou a 50% druhou. Jeden z vlastníků by chtěl být vyplacen protože rozsáhlý byt neužívá. Byl zavolán realitní agent, který...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services