Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

DIEG Czech Republic a.s. v likvidaci
IČO: 27870049 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 3. 2007
Datum zániku20. 12. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 20. 10. 2017 do 20. 12. 2018

DIEG Czech Republic a.s. v likvidaci

od 24. 8. 2007 do 20. 10. 2017

DIEG Czech Republic a.s.

od 15. 6. 2007 do 24. 8. 2007

DIEG Czech republic a.s.

od 7. 3. 2007 do 15. 6. 2007

CORROY a.s.

Sídlo
od 7. 3. 2007 do 19. 9. 2013
Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
IČO
od 7. 3. 2007 do 20. 12. 2018

27870049

Identifikátor datové schránky:zj9dqg2
Právní forma
od 7. 3. 2007 do 20. 12. 2018
Akciová společnost
Spisová značka11656 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 4. 2011 do 20. 12. 2018
- služby soukromých detektivů
od 18. 4. 2011 do 20. 12. 2018
- ostraha majetku a osob
od 10. 12. 2009 do 20. 12. 2018
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 9. 3. 2009 do 20. 12. 2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 7. 2008 do 9. 3. 2009
- činnost technických poradců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní autodopravy a přepravy nebezepčných věcí dle ADR
od 14. 7. 2008 do 20. 12. 2018
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 14. 7. 2008 do 20. 12. 2018
- projektová činnost ve výstavbě
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
- realitní činnost
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
- velkoobchod
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Předmět činnosti
od 7. 3. 2007 do 20. 12. 2018
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem .
Ostatní skutečnosti
od 20. 10. 2017 do 20. 12. 2018
- Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 1921/2017-3 ze dne 18.9.2017, které nabylo právní moci dnem 17.10.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
od 14. 4. 2011 do 20. 12. 2018
- 1. Základní kapitál obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. se snižuje z důvodu přebytku provozního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude rozdělena mezi akcionáře. 2. Základní kapitál obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. se snižuje z částky 18.500.000,-- Kč (slovy: osmnáct miliónů pět set tisíc korun českých) o částku 7.400.000,-- Kč (slovy: sedm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 11.100.000,- - Kč (slovy: jedenáct miliónů jedno sto tisíc korun českých). 3. Snížení základního kapitálu společnosti DIEG Czech Republic a.s. bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií bude poměrně snížena u všech akcií obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. následujícím způsobem: a) Jmenovitá hodnota každé z 10 ks (slovy: deseti kusů) akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvou set tisíc korun českých) se snižuje o 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 120.000,-- Kč (slovy: jedno sto dva cet tisíc korun českých). b) Jmenovitá hodnota každé z 33 ks (slovy: třiceti tří kusů) akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pěti set tisíc korun českých) se snižuje o 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korunčeských) na jmenovitou hodnotu 300.000,-- Kč (slovy: tři sta t isíc korun českých). 4. snížení jmenovité hodnoty akcií obchodní společnosti DIEG Czech Republic a.s. bude provedeno výměnou všech listinných akcií za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hroma dy akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili za účelem jejich výměny, a to ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo do 30 dnů od tohoto rozhodnutí. 6. Základní kapitál společnosti není snižován z důvody úhrady ztráty nebo z důvodu převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Ve smyslu § 215 odst. 1 obch. zák. představenstvo písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí jediného společníka o snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky. Rozhodnutím jediného společníka o snížení základní ho kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo ve smyslu § 215 odst. 2 obch. zák. nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své poheldávky. Věřitelé společnosti jsou opráv něni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy k přihlášení pohledávek, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doru čena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.
od 10. 12. 2009 do 6. 1. 2010
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti : 1. základní kapitál společnosti DIEG Czech Republic a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 16.500.000,-Kč (slovy: šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých) na částku 18.500.000,-Kč (slovy: osmnáct milión ů pět set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 33 (slovy: třicet tři) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,--Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s emisním kursem 502.051,12 Kč (slovy: pět set dva tisíc padesát jedna korun českých dvanáct haléřů) za jednu akcii, když částka 2.051,12 Kč (slovy: dva tisíce padesát jedna korun českých dvanáct haléřů) připadá na emisní ažio. 3. S ohledem na skutečnost, že se základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií jediným akcionářem společnosti, nahrazuje toto rozhodnutí jediného akcionáře dohodu akcionářů o rozsahu jeho účasti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu usta novení § 205 obchodního zákoníku. Na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře budou upsány všechny nové akcie společnosti Ing. Tomášem Konvičkou, gen.výše. 4. Poukázky na akcie nebudou vydány. 5. Místem úpisu akcií bude provozovna společnosti na adrese Plzeň, Třebízského 12, PSČ 301 00. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 30-ti (slovy: třiceti) kalendářních dnů, když tato lhůta počíná běžet 5. (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy rozhodnutí Městského so udu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci, o počátku běhu lhůty k úpisu akcií bude zájemce o úpis vyrozuměn společností před počátkem běhu této lhůty písemným sdělením zaslaným na adresu jeho bydliště. Sdělení bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs jedné akcie je 502.051,12 Kč (slovy: pět set dva tisíc padesát jedna korun českých dvanáct haléřů), když částka 2.051,12 Kč (slovy: dva tisíce padesát jedna korun českých dvanáct haléřů) připadá na emisní ážio. 6. Nebudou vydány žádné akcie nového druhu. 7. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místem pro předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 60 obchodního zákoníku, je provozovna společnosti na adrese Plzeň, Třebízského 12, PSČ 301 00. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen nejpozději do 20-ti (slovy:dvaceti) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, a to, jak je uvedeno shora, písemným prohlášením ve smyslu ustanovení § 60 obchodního zákoníku, zaslaným společnosti In g. Tomášem Konvičkou, gen. výše, do 20-ti dnů (slovy:dvaceti) ode dne učinění tohoto rozhodnutí. Představenstvo společnosti vydá upisovateli Ing. Tomáši Konvičkovi písemné potvrzení o splacení vkladu. 8. Nepeněžitý vklad, tedy předmět vkladu, tvoří: právo k národní ochranné známce v rozsahu tříd výrobků a služeb tak, jak bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Ověřená fotokopie osvědčení o zápisu ochranné známky tvoří přílohu č. II tohoto notářského zápisu. Bližší určení národní ochranné známky: I. Znění ochranné známky:------------DIEG ---------- Číslo národního zápisu:------------296989 ----------- Druh známky:-----------------kombinovaná, barevná----- Datum podání přihlášky:---------04.10.2007 --------------- Datum zápisu:--------------------- 18.03.2008 ------------------ Právo přednosti:------------------04.10.2007 ------------------ Číslo přihlášky:------------------- O-452497 ------------- Právní stav:----------------------- platný dokument------------- Jméno a bydliště vlastníka:-----Ing. Tomáš Konvička ----- ------------ Voltuš 71, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, ----- Ochranná známka je zapsána pro výrobky a služby ve třídách podle mezinárodního třídění takto:------ (4) paliva, maziva, motorové oleje, pohonné látky; ------ (35) činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, činnost účetních poradců, vedení evidence a účetnictví, zpracování dat, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, reklamní činnost a marketing;---- (36) činnost finančních poradců, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;- (37) provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, palivy a mazivy, provozování mycích linek, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, zámečnictví, kovářství, pokrývačství, inženýrská a stavební činnost, řízení investičních celků, instalace zabezpečovacích systémů, úklidové služby;----------- (39) silniční motorová doprava, veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava, přeprava nebezpečných věcí dle ADR;---- (40) podnikání v oblasti nakládání s odpady, recyklace včetně mechanických, demolice;-------- (42) projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, činnosti technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, projektová činnost ve výstavbě;---- (43) ubytovací služby, provozování nápojových automatů;--- (45) poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, ostraha majetku a osob, činnost soukromých detektivů;----- Ochranná známka není registrována na území smluvních států EU ani v jiných státech.------- K ochranné známce není registrována smlouva o zástavním právu.-- K užívání ochranné známky není mezi vlastníkem a uživatelem ochranné známky uzavřena registrovaná licenční smlouva.-- Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je určena částkou 16.567.687,-Kč (slovy: šestnáct miliónů pět set šedesát sedm tisíc šest set osmdesát sedm korun českých) podle posudku ze dne 09. 10. 2009, č. 45/09 vypracovaného znalcem nezávislým na společnost i Bc. Irenou Langrovou, Raušarovy sady 560, Blovice, PSČ 336 01 - znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 09. 2000 pod Spr. 1551/99 pro základní obor ekonomika, pro odvětví: ceny, odhady, specializace oceňování nehmotného ma jetku. Znalec Bc. Irena Langrová byla za tímto účelem jmenována usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 08. 2009, č.j. 2 Nc 4772/2009 - 10, právní moc usnesení nastala dne 03.09.2009.------------------------------ Z usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne ze dne 19. 08. 2009, č.j. 2 Nc 4772/2009 - 10 vyplývá, že navrhovatelem pro ustanovení znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu byla obchodní společnost DIEG Czech Republic a.s., IČ 278 70 049, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4.------------------------ Shora uvedený nepeněžitý vklad lze ve vztahu k předmětu podnikání společnosti hospodářsky využít.---------------- Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost Ing. Tomáši Konvičkovi 33 (slovy: třicet tři) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s emisním kursem 502.051,12 Kč (slovy: pět set dva tisíc padesát jedna korun českých dvanáct haléřů ) za jednu akcii, když částka 2.051,12 Kč (slovy: dva tisíce padesát jedna korun českých dvanáct haléřů) připadá na emisní ažio.--- 9. Zpráva představenstva společnosti, v níž jsou uvedeny důvody zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem a odůvodněna výše navrhovaného emisního kursu je ze dne 30. 10. 2009. Tato zpráva je rovněž tímto rozhodnutím jediného akcionáře schválena.------------------------------------- 10. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude Ing. Tomáši Konvičkovi, gen. výše, doručen způsobem uvedeným v bodě 5. tohoto rozhodnutí. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat náležitosti uvede né v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.--------------- 11. Po splacení emisního kursu upsaných akcií vydá společnost DIEG Czech Republic a.s. v souladu s ust. § 168 odst. 2 obchodního zákoníku akcionáři Ing. Tomáši Konvičkovi potvrzení o splacení jeho výše emisního kursu. Potvrzení o splacení emisního kursu vymění společnost DIEG Czech Republic a.s. Ing. Tomáši Konvičkovi za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obchodního zákoníku v návaznosti na § 5 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odk ladu. ------------------- 12. Představenstvo společnosti je povinno ve smyslu ustanovení § 203 odst.4 obchodního zákoníku podat ve lhůtě 30-ti (slovy: třiceti) dnů návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.----------------------------- 13. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě návrhu představenstva ve smyslu §§ 202 odst. 5 a 206 obchodního zákoníku dojde ke změně stanov společnosti ze zákona a představenstvo je povinno založit bez zbytečného odkladu úp lné znění stanov do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. -----
Kapitál
od 6. 1. 2010 do 20. 12. 2018
Základní kapitál 18 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 3. 2007 do 6. 1. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 4. 2011 do 20. 12. 2018
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 18. 4. 2011 do 20. 12. 2018
Akcie na majitele err, počet akcií: 33.
od 6. 1. 2010 do 18. 4. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 33.
od 24. 8. 2007 do 18. 4. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 7. 3. 2007 do 24. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 19. 4. 2014 do 20. 12. 2018
MARIE KRÁĽOVÁ - člen představenstva
Martin, Hviezdoslavova 934, PSČ 036 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 1. 2014
od 23. 4. 2012 do 19. 9. 2013
Ing. Miroslava Kralovcová - člen představenstva
Plzeň, náměstí T.G. Masaryka, PSČ 301 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2012 - 24. 6. 2013
od 9. 3. 2011 do 23. 4. 2012
Jaroslav Kreuzman - člen představenstva
Chlum, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 21. 2. 2011 - 31. 12. 2011
od 9. 3. 2011 do 19. 4. 2014
Ing. Tomáš Konvička - předseda představenstva
Rožmitál pod Třemšínem - Voltuš, 71, PSČ 262 42
den vzniku členství: 21. 2. 2011 - 3. 1. 2014
den vzniku funkce: 21. 2. 2011 - 3. 1. 2014
od 9. 3. 2011 do 19. 4. 2014
Ing. Luděk Soběslavský - člen představenstva
Plzeň, Na Chmelnicích, PSČ 323 00
den vzniku členství: 21. 2. 2011 - 3. 1. 2014
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2011
Ing. Tomáš Konvička - člen představenstva
Rožmitál pod Třemšínem - Voltuš, 71, PSČ 262 42
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 21. 2. 2011
od 7. 3. 2007 do 15. 6. 2007
Jana Mertlová - člen představenstva
Lodhéřov, 214, PSČ 378 26
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 17. 5. 2007
den vzniku funkce: 7. 3. 2007 - 17. 5. 2007
od 19. 4. 2014 do 20. 12. 2018
Společnost má jednočlenné představenstvo, jediný člen představenstva jedná za společnost samostatně.
od 18. 4. 2011 do 19. 4. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně.
od 7. 3. 2007 do 18. 4. 2011
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Likvidace
od 20. 10. 2017 do 20. 12. 2018
JUDr. PATRIK GRAŇÁK
Karviná - Fryštát, Svatováclavská, PSČ 733 01
Dozorčí rada
od 23. 4. 2012 do 19. 4. 2014
Jaroslav Kreuzman - předseda dozorčí rady
Chlum, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 1. 2014
den vzniku funkce: 2. 1. 2012 - 3. 1. 2014
od 23. 4. 2012 do 19. 4. 2014
Martina Kramárová - člen dozorčí rady
Horšovský Týn - Malé Předměstí, Masarykova, PSČ 346 01
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 3. 1. 2014
od 10. 12. 2009 do 19. 4. 2014
Petra Konvičková - člen dozorčí rady
Rožmitál pod Třemšínem - Voltuš, 71, PSČ 262 42
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 3. 1. 2014
od 9. 3. 2009 do 10. 12. 2009
Petra Podlipská - člen dozorčí rady
Stod, Palackého 403, PSČ 333 01
den vzniku členství: 16. 2. 2009
od 9. 3. 2009 do 23. 4. 2012
Ing. Vladimír Bejšovec - předseda dozorčí rady
Plzeň, Brněnská 943/4, PSČ 323 00
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 31. 12. 2011
den vzniku funkce: 16. 2. 2009 - 31. 12. 2011
od 9. 3. 2009 do 23. 4. 2012
Lucie Divišová - člen dozorčí rady
Záboří, 44, PSČ 373 84
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 31. 12. 2011
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
Lucie Divišová - předseda dozorčí rady
Záboří, 44, PSČ 373 84
den vzniku členství: 17. 5. 2007
den vzniku funkce: 17. 5. 2007 - 16. 2. 2009
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
Jan Stanislav - člen dozorčí rady
Plzeň - Skvrňany, Lábkova 832/67, PSČ 318 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 16. 2. 2008
od 15. 6. 2007 do 9. 3. 2009
Stanislav Novotný - člen dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Komenského 1078/83, PSČ 323 00
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 16. 2. 2009
od 7. 3. 2007 do 15. 6. 2007
Zuzana Herichová - předseda dozorčí rady
Praha 10, Netlucká 635, PSČ 107 00
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 17. 5. 2007
den vzniku funkce: 7. 3. 2007 - 17. 5. 2007
od 7. 3. 2007 do 15. 6. 2007
Ingrid Stirberová - člen dozorčí rady
Praha 4, Pod Lázní 745/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 17. 5. 2007
den vzniku funkce: 7. 3. 2007 - 17. 5. 2007
od 7. 3. 2007 do 15. 6. 2007
Peter Herich - člen dozorčí rady
Praha 10, Netlucká 635, PSČ 107 00
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 17. 5. 2007
den vzniku funkce: 7. 3. 2007 - 17. 5. 2007
Akcionáři
od 19. 4. 2014 do 20. 12. 2018
MARIE KRÁĽOVÁ
Martin, Hviezdoslavova 934, PSČ 036 01, Slovenská republika
od 23. 4. 2012 do 19. 4. 2014
Ing. Tomáš Konvička
Rožmitál pod Třemšínem - Voltuš, 71, PSČ 262 42
od 15. 6. 2007 do 23. 4. 2012
Ing. Tomáš Konvička
Rožmitál pod Třemšínem - Voltuš, 71, PSČ 262 42
od 7. 3. 2007 do 15. 6. 2007
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 4 komentáře

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 5 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Zákaz prodeje se vrací. Alza už musí zaplatit přes milion, padly i další pokuty

17. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 15 komentářů

Zákaz prodeje se vrací. Alza už musí zaplatit přes milion, padly i další pokuty

Zatímco prodavači můžou o svátcích zůstat doma, víc práce mají zaměstnanci České obchodní inspekce. Ta dosud uskutečnila 2267 kontrol a rozdala 26 pokut.

Známe nejlepší bankovky roku. Podívejte se, kdo uspěl ve světové soutěži

16. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 2 komentáře

Známe nejlepší bankovky roku. Podívejte se, kdo uspěl ve světové soutěži

Titul Bankovka roku 2018 míří do Kanady. Vítězná bankovka je orientovaná na výšku, stejně jako většina dalších finalistů. Která z šestnácti nominovaných nejvíc zaujala vás?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+25
+
-
2.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-20
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-46
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-50
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-51
+
-

Články na Heroine.cz

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

A zase na misi!

A zase na misi!

Před osmi lety odjela Lucie Brázdová na svou první misi s humanitární organizací Lékaři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services