Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Meadow Hill Investments a.s.
IČO: 27871983

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 3. 2007
Obchodní firma
od 31. 3. 2008

Meadow Hill Investments a.s.

od 27. 3. 2007 do 31. 3. 2008

Portmore a.s.

Sídlo
IČO
od 27. 3. 2007

27871983

DIČ

CZ27871983

Identifikátor datové schránky:zfke5ek
Právní forma
od 27. 3. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11669 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 3. 2007
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 31. 3. 2008 do 25. 4. 2008
- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 71 732 000,-- Kč (sedmdesát jeden milion sedm set třicet dva tisíce korun českých), vydáním 71 732 (sedmdesáti jednoho tisíce sedmi set třiceti dvou) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na maji tele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti 1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upisování předem určeným zájemcem: 2.1. nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci takto: všech 71 732 nových akcií společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o., IČ 281 61 238, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce číslo 129628 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do jednoho týdne po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, v pracovní dny v době od 10.00 do 17.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 2.5. emisní kurz akcií musí být splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií 3. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 3.1. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o. z úvěru poskytnutého společnosti Portmore a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 25. února 2008 na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií; celková výše pohledávky společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o. za jistinou je 71 732 674,-- Kč, započtena bude část pohledávky ve výši částky zvýšení základního kapitálu, t.j. 71 732 000,-- Kč 3.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 3.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku 3.4. dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě určené pro splacení emisního kurzu nových akcií; uzavřením dohody o započtení je emisní kurz nových akcií v plné výši splacen.
od 8. 2. 2008 do 14. 2. 2008
- Základní kapitál obchodní společnosti Portmore a.s. se zvyšuje o částku 102.972.000,-Kč (stodvamilionydevětsetsedmdesátdvatisíc korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) na základní kapitál ve výši 104 .972.000,-Kč (stočtyřimilionydevětsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých), který bude splacen nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 102.972 ks (stodvatisícdevětsetsedmdesátdva kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Nově vydávané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to a) panu Ronald Alan Adams, nar. 13.11.1950, bytem 739 46 Hukvaldy 82, a b) obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., se sídlem 739 46 Hukvaldy 82, IČ 270 72 045, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka č. 28003. Schvaluje se upisování nových akcií nepeněžitými vklady, které jsou tvořeny obchodními podíly v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, IČ 273 88 913, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 110820, a sice a) obchodním podílem ve výši 5 % (pět procent), s nímž je spojen vklad ve výši 20.000, Kč (dvacettisíc korun českých), který je v majetku pana Ronald Alan Adams, nar. 13.11.1950, bytem 739 46 Hukvaldy 82, a b) obchodním podílem ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent), s nímž je spojen vklad ve výši 20.000, Kč (dvacettisíc korun českých), který je v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., se sídlem 739 46 Hukvaldy 82, IČ 270 72 045. Nepeněžitý vklad tvořený obchodním podílem v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 5 % (pět procent) v majetku pana Ronald Alan Adams byl oceněn znaleckým posudkem znalce - společnosti TACOMA Consulting a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/ 4, IČ 639 98 581, ze dne 29. ledna 2008 č. 8-1/2008, částkou 66.008.000, Kč (šedesátšestmilionůosmtisíc korun českých). Nepeněžitý vklad tvořený obchodním podílem v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent) v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., byl oceněn znaleckým posudkem znalce - společnosti TACOMA Consulti ng a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, IČ 639 98 581, ze dne 29.ledna 2008 č. 9-1/2008, částkou 36.964.000 , Kč (třicetšestmilionůdevětsetšedesátčtyři korun českých). Emisní kurs každé nově vydávané akcie činí 1.000, Kč (tisíc korun českých). Za obchodní podíl v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 5 % (pět procent) v majetku pana Ronald Alan Adams bude vydáno 66.008 ks (šedesátšesttisícosm kusů) nově vydávaných akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mí t jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Za obchodní podíl v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent) v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., bude vydáno 36.964 ks (třicetšesttisícdevětsetšedesátčtyři kusů) nově vydávaných akcií list inné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 17,00 hod. Upsání nově vydávaných akcií bude provedeno smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s obchodní společ ností Portmore a.s. Lhůta pro vykonání práva upisování akcií činí patnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro vykonání práva upisování akcií bu de panu Ronaldu Alanovi Adamsovi a obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., oznámen doporučeným dopisem do tří pracovních dnů po právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 25. 4. 2008
Základní kapitál 176 704 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2008 do 25. 4. 2008
Základní kapitál 104 972 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2007 do 14. 2. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 174 704.
od 14. 2. 2008 do 25. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 102 972.
od 27. 3. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 18. 11. 2015
EDITA ADAMS - člen představenstva
Hukvaldy, , PSČ 739 46
den vzniku členství: 1. 2. 2008
od 31. 3. 2008
Ronald Alan Adams - předseda představenstva
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 31. 1. 2008
den vzniku funkce: 14. 2. 2008
od 14. 2. 2008 do 25. 7. 2013
Ing. Oldřich Perutka - člen představenstva
Praha 9, Rápošovská 74, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 2. 2008 - 1. 5. 2013
od 8. 2. 2008 do 31. 3. 2008
Ronald Alan Adams - člen představenstva
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 31. 1. 2008
od 8. 2. 2008 do 18. 11. 2015
Edita Adams - člen představenstva
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 1. 2. 2008
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Marek Kreisl - člen představenstva
Praha 6, Nad Mohylou 900/6, PSČ 165 00
den vzniku členství: 27. 3. 2007
od 8. 2. 2008
Jménem společnosti jednají navenek dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně, s vyjímkou uvedenou v následující větě. Ve věcech nakládání s účastnickými podíly společnosti v dceřiných společnostech jednají všichni členové představenstva společně.
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Jménem společnosti jedná navenek člen představenstva.
Dozorčí rada
od 27. 6. 2008
Walter D.Adams
Fort Worth, Wedgmont Circle 6033, TX 76133, Spojené státy americké
den vzniku členství: 13. 2. 2008
od 27. 6. 2008
JUDr.Thomas W. Adams
Bratenahl, Oakshore Drive 8, OH 44108, Spojené státy americké
den vzniku členství: 13. 2. 2008
od 27. 6. 2008
William P. Adams
Alpharetta, Wheeler Peak Way 695, GA 30022, Spojené státy americké
den vzniku členství: 13. 2. 2008
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Martin Hrodek
Praha 8, Rakousova 2301/2, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 3. 2007 - 1. 2. 2008
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Kateřina Krumphanzlová - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, V Zahradě 82, PSČ 278 01
den vzniku členství: 27. 3. 2007 - 1. 2. 2008
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Jaroslava Peprlová - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 4005/4, PSČ 466 01
den vzniku členství: 27. 3. 2007 - 1. 2. 2008
Akcionáři
od 8. 2. 2008 do 31. 3. 2008
Ronald Alan Adams
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Baker & McKenzie v.o.s., IČO: 25642910
Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 802,15 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 818,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

+48
+
-
2.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-32
+
-
3.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-111
+
-
4.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-155
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-546
+
-

Články na Heroine.cz

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services