Meadow Hill Investments a.s., IČO: 27871983 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Meadow Hill Investments a.s. Údaje byly staženy 21. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27871983. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27871983 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 3. 2007
Obchodní firma
od 31. 3. 2008

Meadow Hill Investments a.s.

od 27. 3. 2007 do 31. 3. 2008

Portmore a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 27. 3. 2007

27871983

DIČ

CZ27871983

Identifikátor datové schránky:zfke5ek
Právní forma
od 27. 3. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11669 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 3. 2007
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 31. 3. 2008 do 25. 4. 2008
- 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 71 732 000,-- Kč (sedmdesát jeden milion sedm set třicet dva tisíce korun českých), vydáním 71 732 (sedmdesáti jednoho tisíce sedmi set třiceti dvou) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na maji tele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti 1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upisování předem určeným zájemcem: 2.1. nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci takto: všech 71 732 nových akcií společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o., IČ 281 61 238, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce číslo 129628 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do jednoho týdne po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, v pracovní dny v době od 10.00 do 17.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 2.5. emisní kurz akcií musí být splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií 3. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 3.1. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o. z úvěru poskytnutého společnosti Portmore a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 25. února 2008 na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií; celková výše pohledávky společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o. za jistinou je 71 732 674,-- Kč, započtena bude část pohledávky ve výši částky zvýšení základního kapitálu, t.j. 71 732 000,-- Kč 3.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 3.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku 3.4. dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě určené pro splacení emisního kurzu nových akcií; uzavřením dohody o započtení je emisní kurz nových akcií v plné výši splacen.
od 8. 2. 2008 do 14. 2. 2008
- Základní kapitál obchodní společnosti Portmore a.s. se zvyšuje o částku 102.972.000,-Kč (stodvamilionydevětsetsedmdesátdvatisíc korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) na základní kapitál ve výši 104 .972.000,-Kč (stočtyřimilionydevětsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých), který bude splacen nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 102.972 ks (stodvatisícdevětsetsedmdesátdva kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Nově vydávané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to a) panu Ronald Alan Adams, nar. 13.11.1950, bytem 739 46 Hukvaldy 82, a b) obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., se sídlem 739 46 Hukvaldy 82, IČ 270 72 045, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka č. 28003. Schvaluje se upisování nových akcií nepeněžitými vklady, které jsou tvořeny obchodními podíly v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, IČ 273 88 913, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 110820, a sice a) obchodním podílem ve výši 5 % (pět procent), s nímž je spojen vklad ve výši 20.000, Kč (dvacettisíc korun českých), který je v majetku pana Ronald Alan Adams, nar. 13.11.1950, bytem 739 46 Hukvaldy 82, a b) obchodním podílem ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent), s nímž je spojen vklad ve výši 20.000, Kč (dvacettisíc korun českých), který je v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., se sídlem 739 46 Hukvaldy 82, IČ 270 72 045. Nepeněžitý vklad tvořený obchodním podílem v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 5 % (pět procent) v majetku pana Ronald Alan Adams byl oceněn znaleckým posudkem znalce - společnosti TACOMA Consulting a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/ 4, IČ 639 98 581, ze dne 29. ledna 2008 č. 8-1/2008, částkou 66.008.000, Kč (šedesátšestmilionůosmtisíc korun českých). Nepeněžitý vklad tvořený obchodním podílem v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent) v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., byl oceněn znaleckým posudkem znalce - společnosti TACOMA Consulti ng a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, IČ 639 98 581, ze dne 29.ledna 2008 č. 9-1/2008, částkou 36.964.000 , Kč (třicetšestmilionůdevětsetšedesátčtyři korun českých). Emisní kurs každé nově vydávané akcie činí 1.000, Kč (tisíc korun českých). Za obchodní podíl v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 5 % (pět procent) v majetku pana Ronald Alan Adams bude vydáno 66.008 ks (šedesátšesttisícosm kusů) nově vydávaných akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mí t jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Za obchodní podíl v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent) v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., bude vydáno 36.964 ks (třicetšesttisícdevětsetšedesátčtyři kusů) nově vydávaných akcií list inné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 17,00 hod. Upsání nově vydávaných akcií bude provedeno smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s obchodní společ ností Portmore a.s. Lhůta pro vykonání práva upisování akcií činí patnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro vykonání práva upisování akcií bu de panu Ronaldu Alanovi Adamsovi a obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., oznámen doporučeným dopisem do tří pracovních dnů po právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 25. 4. 2008
Základní kapitál 176 704 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2008 do 25. 4. 2008
Základní kapitál 104 972 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2007 do 14. 2. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 174 704.
od 14. 2. 2008 do 25. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 102 972.
od 27. 3. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 18. 11. 2015
EDITA ADAMS - člen představenstva
Hukvaldy, , PSČ 739 46
den vzniku členství: 1. 2. 2008
od 31. 3. 2008
Ronald Alan Adams - předseda představenstva
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 31. 1. 2008
den vzniku funkce: 14. 2. 2008
od 14. 2. 2008 do 25. 7. 2013
Ing. Oldřich Perutka - člen představenstva
Praha 9, Rápošovská 74, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 2. 2008 - 1. 5. 2013
od 8. 2. 2008 do 31. 3. 2008
Ronald Alan Adams - člen představenstva
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 31. 1. 2008
od 8. 2. 2008 do 18. 11. 2015
Edita Adams - člen představenstva
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 1. 2. 2008
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Marek Kreisl - člen představenstva
Praha 6, Nad Mohylou 900/6, PSČ 165 00
den vzniku členství: 27. 3. 2007
od 8. 2. 2008
Jménem společnosti jednají navenek dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně, s vyjímkou uvedenou v následující větě. Ve věcech nakládání s účastnickými podíly společnosti v dceřiných společnostech jednají všichni členové představenstva společně.
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Jménem společnosti jedná navenek člen představenstva.
Dozorčí rada
od 27. 6. 2008
Walter D.Adams
Fort Worth, Wedgmont Circle 6033, TX 76133, Spojené státy americké
den vzniku členství: 13. 2. 2008
od 27. 6. 2008
JUDr.Thomas W. Adams
Bratenahl, Oakshore Drive 8, OH 44108, Spojené státy americké
den vzniku členství: 13. 2. 2008
od 27. 6. 2008
William P. Adams
Alpharetta, Wheeler Peak Way 695, GA 30022, Spojené státy americké
den vzniku členství: 13. 2. 2008
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Martin Hrodek
Praha 8, Rakousova 2301/2, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 3. 2007 - 1. 2. 2008
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Kateřina Krumphanzlová - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, V Zahradě 82, PSČ 278 01
den vzniku členství: 27. 3. 2007 - 1. 2. 2008
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Jaroslava Peprlová - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 4005/4, PSČ 466 01
den vzniku členství: 27. 3. 2007 - 1. 2. 2008
Akcionáři
od 8. 2. 2008 do 31. 3. 2008
Ronald Alan Adams
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
od 27. 3. 2007 do 8. 2. 2008
Baker & McKenzie v.o.s., IČO: 25642910
Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+82

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

0

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-4

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-9

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-9

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-25

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services