Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Meadow Hill Investments a.s., Praha, IČO: 27871983 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Meadow Hill Investments a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27871983. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27871983 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
27. 3. 2007
Obchodní firma
Portmore a.s.
zapsáno 27. 3. 2007 vymazáno 31. 3. 2008
Meadow Hill Investments a.s.
zapsáno 31. 3. 2008
Firmy na stejné adrese
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Klimentská
Adresní místo: Klimentská 1216/46
IČO
27871983
zapsáno 27. 3. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
zfke5ek
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 27. 3. 2007
Spisová značka
B 11669/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 27. 3. 2007

Poslední změny a události

18. 11. 2015
Změna adresy: člen statutárního orgánu Edita Adams
25. 7. 2013
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Oldřich Perutka
27. 6. 2008
Zapsán člen dozorčí rady William P. Adams, jako člen dozorčí rady
27. 6. 2008
Zapsán člen dozorčí rady JUDr. Dr. Thomas W. Adams, jako člen dozorčí rady
27. 6. 2008
Zapsán člen dozorčí rady Walter D. Adams, jako člen dozorčí rady

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 27. 3. 2007
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 3. 2007 vymazáno 14. 2. 2008
104 972 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 2. 2008 vymazáno 25. 4. 2008
176 704 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 25. 4. 2008
Akcie
102972 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 14. 2. 2008 vymazáno 25. 4. 2008
200 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 27. 3. 2007
174704 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 25. 4. 2008
Ostatní skutečnosti
Základní kapitál obchodní společnosti Portmore a.s. se zvyšuje o částku 102.972.000,-Kč (stodvamilionydevětsetsedmdesátdvatisíc korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) na základní kapitál ve výši 104.972.000,-Kč (stočtyřimilionydevětsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých), který bude splacen nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 102.972 ks (stodvatisícdevětsetsedmdesátdva kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Nově vydávané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to a) panu Ronald Alan Adams, nar. 13.11.1950, bytem 739 46 Hukvaldy 82, a b) obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., se sídlem 739 46 Hukvaldy 82, IČ 270 72 045, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka č. 28003. Schvaluje se upisování nových akcií nepeněžitými vklady, které jsou tvořeny obchodními podíly v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., se sídlem 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, IČ 273 88 913, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 110820, a sice a) obchodním podílem ve výši 5 % (pět procent), s nímž je spojen vklad ve výši 20.000, Kč (dvacettisíc korun českých), který je v majetku pana Ronald Alan Adams, nar. 13.11.1950, bytem 739 46 Hukvaldy 82, a b) obchodním podílem ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent), s nímž je spojen vklad ve výši 20.000, Kč (dvacettisíc korun českých), který je v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., se sídlem 739 46 Hukvaldy 82, IČ 270 72 045. Nepeněžitý vklad tvořený obchodním podílem v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 5 % (pět procent) v majetku pana Ronald Alan Adams byl oceněn znaleckým posudkem znalce - společnosti TACOMA Consulting a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, IČ 639 98 581, ze dne 29. ledna 2008 č. 8-1/2008, částkou 66.008.000, Kč (šedesátšestmilionůosmtisíc korun českých). Nepeněžitý vklad tvořený obchodním podílem v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent) v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., byl oceněn znaleckým posudkem znalce - společnosti TACOMA Consulting a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, IČ 639 98 581, ze dne 29.ledna 2008 č. 9-1/2008, částkou 36.964.000 , Kč (třicetšestmilionůdevětsetšedesátčtyři korun českých). Emisní kurs každé nově vydávané akcie činí 1.000, Kč (tisíc korun českých). Za obchodní podíl v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 5 % (pět procent) v majetku pana Ronald Alan Adams bude vydáno 66.008 ks (šedesátšesttisícosm kusů) nově vydávaných akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Za obchodní podíl v obchodní společnosti TATRA Holdings, s.r.o., ve výši 2,8 % (dvě celé a osm desetin procent) v majetku obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., bude vydáno 36.964 ks (třicetšesttisícdevětsetšedesátčtyři kusů) nově vydávaných akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000, Kč (tisíc korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 17,00 hod. Upsání nově vydávaných akcií bude provedeno smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s obchodní společností Portmore a.s. Lhůta pro vykonání práva upisování akcií činí patnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro vykonání práva upisování akcií bude panu Ronaldu Alanovi Adamsovi a obchodní společnosti Meadow Hill, s.r.o., oznámen doporučeným dopisem do tří pracovních dnů po právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 14. 2. 2008
1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 71 732 000,-- Kč (sedmdesát jeden milion sedm set třicet dva tisíce korun českých), vydáním 71 732 (sedmdesáti jednoho tisíce sedmi set třiceti dvou) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti 1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upisování předem určeným zájemcem: 2.1. nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci takto: všech 71 732 nových akcií společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o., IČ 281 61 238, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce číslo 129628 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do jednoho týdne po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, v pracovní dny v době od 10.00 do 17.00 hodin. k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 2.5. emisní kurz akcií musí být splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií 3. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 3.1. valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o. z úvěru poskytnutého společnosti Portmore a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 25. února 2008 na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií. celková výše pohledávky společnosti Leontodon Czech Republic s.r.o. za jistinou je 71 732 674,-- Kč, započtena bude část pohledávky ve výši částky zvýšení základního kapitálu, t.j. 71 732 000,-- Kč 3.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 3.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku 3.4. dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě určené pro splacení emisního kurzu nových akcií. uzavřením dohody o započtení je emisní kurz nových akcií v plné výši splacen.
zapsáno 31. 3. 2008 vymazáno 25. 4. 2008

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Marek Kreisl
Nad Mohylou, 165 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 27. 3. 2007
zapsáno 27. 3. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Člen představenstva
Ronald Alan Adams
Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2008
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 31. 3. 2008
Člen představenstva
Edita Adams
Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2008
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 18. 11. 2015
Člen představenstva
Ing. Oldřich Perutka
Rápošovská, 190 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2008
Den zániku členstvi: 1. 5. 2013
zapsáno 14. 2. 2008 vymazáno 25. 7. 2013
Předseda představenstva
Ronald Alan Adams
Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy
Den vzniku funkce: 14. 2. 2008
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2008
zapsáno 31. 3. 2008
Člen představenstva
Edita Adams
Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy - Hukvaldy
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2008
zapsáno 18. 11. 2015
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná navenek člen představenstva.
zapsáno 27. 3. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Jménem společnosti jednají navenek dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně, s vyjímkou uvedenou v následující větě. Ve věcech nakládání s účastnickými podíly společnosti v dceřiných společnostech jednají všichni členové představenstva společně.
zapsáno 8. 2. 2008

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Martin Hrodek
Rakousova, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 27. 3. 2007
Den zániku členstvi: 1. 2. 2008
zapsáno 27. 3. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Člen dozorčí rady
Kateřina Krumphanzlová
V Zahradě, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 27. 3. 2007
Den zániku členstvi: 1. 2. 2008
zapsáno 27. 3. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Člen dozorčí rady
Jaroslava Peprlová
U Balvanu, 466 01 Jablonec nad Nisou
Den vzniku členstvi: 27. 3. 2007
Den zániku členstvi: 1. 2. 2008
zapsáno 27. 3. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Člen dozorčí rady
Walter D. Adams
Fort Worth, Wedgmont Circle 6033, TX 76133, Spojené státy americké
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2008
zapsáno 27. 6. 2008
Člen dozorčí rady
JUDr. Dr. Thomas W. Adams
Bratenahl, Oakshore Drive 8, OH 44108, Spojené státy americké
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2008
zapsáno 27. 6. 2008
Člen dozorčí rady
William P. Adams
Alpharetta, Wheeler Peak Way 695, GA 30022, Spojené státy americké
Den vzniku členstvi: 13. 2. 2008
zapsáno 27. 6. 2008

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Baker & McKenzie v.o.s., IČO: 25642910
Klimentská 1216/46, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 27. 3. 2007 vymazáno 8. 2. 2008
Jediný akcionář
Ronald Alan Adams
Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy
zapsáno 8. 2. 2008 vymazáno 31. 3. 2008

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Soukup

Jaromír Soukup

moderátor, mediální magnát

10
-
+
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

podnikatel, politik a pivovarník

87
-
+
Roman Šmucler

Roman Šmucler

stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-370
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-406
-
+
Martin Michal

Martin Michal

podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

10
-
+
Marek Dospiva

Marek Dospiva

miliardář, Penta

-377
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.