Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Lindův Dvůr a.s.
IČO: 27899136

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 5. 2007
Obchodní firma
od 17. 5. 2007

Lindův Dvůr a.s.

Sídlo
od 8. 3. 2012 do 11. 12. 2019
Praha 9, Marešova , PSČ 198 00
od 17. 5. 2007 do 8. 3. 2012
Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00
IČO
od 17. 5. 2007

27899136

Identifikátor datové schránky:m5meyp5
Právní forma
od 17. 5. 2007
Akciová společnost
Spisová značka2088 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 17. 5. 2007
- zprostředkování obchodu a služeb
Předmět činnosti
od 17. 5. 2007
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 20. 6. 2008 do 24. 6. 2008
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.6.2008 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: - že zvyšuje svůj základní kapitál Společnosti o 20.000.000,- Kč (slovy : dvacet milionů korun českých) na částku 35.236.000,- Kč (slovy : třicet pět milionů dvě stě třicet šest tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navr hovaného zvýšení základního kapitálu, - upsáním nových kmenových akcií Společnosti neregistrovaných, vydaných na majitele v listinné podobě v počtu 20 (slovy : dvacet) ks s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč (slovy : jeden milion korun českých), - jediným upisovatelem nových akcií je současný jediný akcionář, obchodní společnost AB CONSULT CZECH, s.r.o., identifikační číslo 257 04 737, se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00, - že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč (slovy : dvacet milionů korun českých) vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to pohledávky plynoucí ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi jediným akcioná řem a společností dne 4.1.2008 (slovy : čtvrtého ledna roku dva tisíce osm), - lhůta pro úpis a ke splacení celého emisního kursu se stanoví do 14 (slovy : čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - místem úpisu je sídlo společnosti v pracovní dny od 9 do 16 hodin.
od 23. 11. 2007 do 11. 1. 2008
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. zv y š u j e základní kapitál společnosti Lindův Dvůr a.s. se sídlem Praha l, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00, IČ: 278 99 136 z 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny českých o 13.236 000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) na celkových 15.236.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých ), a to formou nepeněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomické posílení společnosti. a) rozhodl o tom, že nově upsáno bude 132 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, o j menovité hodnotě jedné akcie 36.000,-Kč (slovy: třicetšest tisíc korun českých) s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, b) akcie ve výši 13.236.000,- Kč se upisují nepeněžitým vkladem v hodnotě 13.236.000,-Kč a na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje vyloučení přednostního práva stávajícího akcionáře k úpisu nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ve smyslu úst. § 204a odst. l obchodního zákoníku a nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem kterým je Eva Marková t.j. bez využití přednostního práva stávajícího jediného akcionáře, a současně prohlašuje, že se j ediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu akcií ve smyslu tohoto rozhodnutí. c) úpis akcií provede Eva Marková , r.č. xxxx, bytem: Praha l, Josefov, Široká 65/14, která se bude na zvýšení základního kapitálu podílet nepeněžitým vkladem v hodnotě 13.236 000,- (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) a up íše všech 132 ks akcií kmenových listinných akcií znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, a 1ks akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 36.000,-Kč. d) schvaluje upisování nových akcií těmito nepeněžitými vklady : nemovitý majetek: 1. - pozemek č.parc. St. 122/10 o výměře 1063 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,-- - budova bez č.p./č.e., zem. Stav, na parcele St. 122/10 , 'vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Malešov u Hoštky, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 815. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora F erbra, číslo posudku 607-141/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milión korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkl ádaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 2. - pozemek č. parc. 246 o výměře 3622 m2, - pozemek č. parc. 248 o výměře 6967 m2, - pozemek č. parc. 259/5 o výměře 1408 m2, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Kochovice, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 884. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, č íslo posudku 649-143a/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 11.000,- Kč ( slovy: jedenáct tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 3. - pozemek č. parc. St. 316 o výměře 14 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. parc. 1901 o výměře 1158, zahrada, - pozemek č. parc. 1904/1 o výměře 11.169 m2, orná půda, - rekreační chata bez č.p./č.e., zem. Stav, na parcele St. 316, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arc h.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142b/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 700.000,- Kč ( slovy: sedm set tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaný ch pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 4. - pozemek č. parc. St. 481 o výměře 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. pare. 2201/2 o výměře 243 m2, trvalý travní porost, - pozemek č. parc.2205 o výměře 450 m2 , trvalý travní porost, - pozemek č. parc. 2208 o výměře 342 m2, trvalý travní porost, - pozemek č. parc. 2210 o výměře 277 m2 , trvalý travní porost, - pozemek č. parc. 2211 o výměře 539 m2, trvalý travní porost, - rekreační chata č.ev. 16 postavená na parcele St. 481, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arc h.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142a/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 550.000,- Kč ( slovy: pětset padesát tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vk ládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 5. - pozemek č. parc. St. 373 o výměře 37 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. parc. 2251 o výměře 1.788 m2, zahrada, - pozemek č. parc. 2252/1 o výměře 318 m2, orná půda, - pozemek č. parc. 2252/2 o výměře 506 m2, orná půda, - pozemek č. parc. 2252/3 o výměře 567 m2, orná půda, - pozemek č. parc. 2256/1 o výměře 386 m2, vinice, - pozemek č. parc. 2256/2 o výměře 519 m2, trvalý travní porost, - pozemek č. parc. 2606 o výměře 345 m2, ostatní plocha, - rekreační chata č.e. 9, rod.rekr, postavená na parcele St.373, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na L V č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.ar ch.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 900.000,- Kč ( slovy: devět set tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládan ých pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 6. - pozemek č. parc. 1281/2 o výměře 79 m2, - pozemek č. parc. 1692/2 o výměře 75 m2, - pozemek č. parc. 1717 , díl 2, o výměře 935 m2, - pozemek č. parc. 2672 o výměře 176, - pozemekč.parc. St. 318 o výměře 47 m2 vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Rodnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch. Libora Ferbra, číslo posudku 649-143/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 15.000,- Kč ( slovy: patnáct tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných po zemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 7. - pozemek č. parc. 106/2 o výměře 1265 m2,zahrada, - pozemek č. parc. 108/3 o výměře 6381 m2,orná půda, - pozemek č. parc. 112/2 o výměře 497 m2, zahrada, vše zapsané v obci Vysoká, kat.území Bosyně, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.715. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 649-143b/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 60.000,- Kč ( slovy: šedesát tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplý vá ze znaleckého posudku samého. 8. - pozemek č. parc. St. 194 o výměře 946 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - budova č.p. 164, bydlení na parcele St 194, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Rodnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch. Libora Ferbra, číslo posudku 606-140/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 10.000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládanýc h pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. e) pro účely vkladu do základního kapitálu společnosti schvaluje jediný akcionář hodnotu uvedeného nepeněžitého vkladu v hodnotě 13.236 000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) a schvaluje že hodnota nemovitostí oceněná nad r ámec hodnoty vkladu se rovná výši emisního ážia t.j. částce 13.236 000,-Kč, f) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praha l, Mezibranská 1579/4 a lhůta pro úpis akcií trvá 30 dnů a počíná běžet následující den po zveřejnění pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání úmyslu zvýšit základní kapitál spo lečnosti do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. g) Způsob úpisu a splacení - v souladu s úst. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku je upisovatel povinen upsat a splatit celý nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě smlouvy o úpisu akcií v souladu s úst. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 5. 11. 2007 do 23. 11. 2007
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti: I. zv y š u j e základní kapitál společnosti Lindův Dvůr a.s. se sídlem Praha l, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00, IČ: 278 99 136 z 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny českých o 13.236 000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) na celkových 15.236.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých ), a to formou nepeněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomické posílení společnosti. a) rozhodl o tom, že nově upsáno bude 132 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, o j menovité hodnotě jedné akcie 36.000,-Kč (slovy: třicetšest tisíc korun českých) s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, b) akcie ve výši 13.236.000,- Kč se upisují nepeněžitým vkladem v hodnotě 13.236.000,-Kč a na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje vyloučení přednostního práva stávajícího akcionáře k úpisu nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ve smyslu úst. § 204a odst. l obchodního zákoníku a nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem kterým je Eva Marková t.j. bez využití přednostního práva stávajícího jediného akcionáře, a současně prohlašuje, že se j ediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu akcií ve smyslu tohoto rozhodnutí. c) úpis akcií provede Eva Marková , r.č. xxxx, bytem: Praha l, Josefov, Široká 65/14, která se bude na zvýšení základního kapitálu podílet nepeněžitým vkladem v hodnotě 13.236 000,- (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) a up íše všech 132 ks akcií kmenových listinných akcií znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, a 1ks akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 36.000,-Kč. d) schvaluje upisování nových akcií těmito nepeněžitými vklady : nemovitý majetek: 1. - pozemek č.parc. St. 122/10 o výměře 1063 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,-- - budova bez č.p./č.e., zem. Stav, na parcele St. 122/10 , 'vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Malešov u Hoštky, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 815. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora F erbra, číslo posudku 607-141/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milión korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkl ádaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 2. - pozemek č. parc. 246 o výměře 3622 m2, - pozemek č. parc. 248 o výměře 6967 m2, - pozemek č. parc. 259/5 o výměře 1408 m2, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Kochovice, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 884. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, č íslo posudku 649-143a/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 11.000,- Kč ( slovy: jedenáct tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 3. - pozemek č. parc. St. 316 o výměře 14 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. parc. 1901 o výměře 1158, zahrada, - pozemek č. parc. 1904/1 o výměře 11.169 m2, orná půda, - rekreační chata bez č.p./č.e., zem. Stav, na parcele St. 316, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arc h.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142b/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 700.000,- Kč ( slovy: sedm set tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaný ch pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 4. - pozemek č. parc. St. 481 o výměře 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. pare. 2201/2 o výměře 243 m2, trvalý travní porost, - pozemek č. parc.2205 o výměře 450 m2 , trvalý travní porost, - pozemek č. parc. 2208 o výměře 342 m2, trvalý travní porost, - pozemek č. parc. 2210 o výměře 277 m2 , trvalý travní porost, - pozemek č. parc. 2211 o výměře 539 m2, trvalý travní porost, - rekreační chata č.ev. 16 postavená na parcele St. 481, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arc h.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142a/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 550.000,- Kč ( slovy: pětset padesát tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vk ládaných pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 5. - pozemek č. parc. St. 373 o výměře 37 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. parc. 2251 o výměře 1.788 m2, zahrada, - pozemek č. parc. 2252/1 o výměře 318 m2, orná půda, - pozemek č. parc. 2252/2 o výměře 506 m2, orná půda, - pozemek č. parc. 2252/3 o výměře 567 m2, orná půda, - pozemek č. parc. 2256/1 o výměře 386 m2, vinice, - pozemek č. parc. 2256/2 o výměře 519 m2, trvalý travní porost, - pozemek č. parc. 2606 o výměře 345 m2, ostatní plocha, - rekreační chata č.e. 9, rod.rekr, postavená na parcele St.373, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Roudnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na L V č. 582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.ar ch.Libora Ferbra, číslo posudku 608-142/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 900.000,- Kč ( slovy: devět set tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládan ých pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 6. - pozemek č. parc. 1281/2 o výměře 79 m2, - pozemek č. parc. 1692/2 o výměře 75 m2, - pozemek č. parc. 1717 , díl 2, o výměře 935 m2, - pozemek č. parc. 2672 o výměře 176, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Rodnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch. Libora Ferbra, číslo posudku 649-143/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 15.000,- Kč ( slovy: patnáct tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných po zemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. 7. - pozemek č. parc. 106/2 o výměře 1265 m2,zahrada, - pozemek č. parc. 108/3 o výměře 6381 m2,orná půda, - pozemek č. parc. 112/2 o výměře 497 m2, zahrada, vše zapsané v obci Vysoká, kat.území Bosyně, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.715. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch.Libora Ferbra, číslo posudku 649-143b/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 60.000,- Kč ( slovy: šedesát tisíc korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládaných pozemků a budov vyplý vá ze znaleckého posudku samého. 8. - pozemek č. parc. St. 194 o výměře 946 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - budova č.p. 164, bydlení na parcele St 194, vše zapsané v obci Hoštka, kat.území Hoštka u Rodnice nad Labem, zapsáno u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č.582. Hodnota nemovitého majetku výše uvedeného byla stanovena posudkem soudního znalce pana Ing.arch. Libora Ferbra, číslo posudku 606-140/2007 ze dne 25.9.2007 v celkové výši 10.000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých) jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc4758/2007 ze dne 23.7.2007 přičemž konkrétní cena jednotlivých vkládanýc h pozemků a budov vyplývá ze znaleckého posudku samého. e) pro účely vkladu do základního kapitálu společnosti schvaluje jediný akcionář hodnotu uvedeného nepeněžitého vkladu v hodnotě 13.236 000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstětřicetšest tisíc korun českých) a schvaluje že hodnota nemovitostí oceněná nad r ámec hodnoty vkladu se rovná výši emisního ážia t.j. částce 13.236 000,-Kč, f) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praha l, Mezibranská 1579/4 a lhůta pro úpis akcií trvá 30 dnů a počíná běžet následující den po zveřejnění pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání úmyslu zvýšit základní kapitál spo lečnosti do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. g) Způsob úpisu a splacení - v souladu s úst. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku je upisovatel povinen upsat a splatit celý nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě smlouvy o úpisu akcií v souladu s úst. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 24. 6. 2008
Základní kapitál 35 236 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 1. 2008 do 24. 6. 2008
Základní kapitál 15 236 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 7. 2007 do 11. 1. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 5. 2007 do 20. 7. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 13. 7. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 152 v zaknihované podobě.
od 13. 7. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v zaknihované podobě.
od 13. 7. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v zaknihované podobě.
od 22. 10. 2014 do 13. 7. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 152 v listinné podobě.
od 22. 10. 2014 do 13. 7. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 22. 10. 2014 do 13. 7. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 24. 6. 2008 do 22. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 11. 1. 2008 do 22. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 152 v listinné podobě.
od 11. 1. 2008 do 22. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 17. 5. 2007 do 11. 1. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 13. 7. 2018
JITKA PODPĚROVÁ - Statutární ředitel
Hoštka, Litoměřická, PSČ 411 72
den vzniku členství: 22. 10. 2014
den vzniku funkce: 17. 1. 2018
od 22. 10. 2014 do 13. 7. 2018
JITKA PODPĚROVÁ - statutární ředitelka
Hoštka, Litoměřická, PSČ 411 72
den vzniku funkce: 22. 10. 2014 - 17. 1. 2018
od 10. 12. 2012 do 22. 10. 2014
Jitka Podpěrová - člen představenstva
Hoštka, Litoměřická, PSČ 411 72
den vzniku členství: 20. 5. 2012 - 22. 10. 2014
od 17. 5. 2007 do 10. 12. 2012
Jitka Podpěrová - člen představenstva
Hoštka, Litoměřická 171, PSČ 411 72
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 20. 5. 2012
den vzniku funkce: 17. 5. 2007
od 22. 10. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech. Statutární ředitel se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci
od 17. 5. 2007 do 22. 10. 2014
Jménem společnosti jedná člen představenstva společnosti samostatně.
Správní rada
od 13. 7. 2018
PAVEL MAREK - Předseda správní rady
Hoštka, , PSČ 411 72
den vzniku členství: 22. 10. 2014
den vzniku funkce: 17. 1. 2018
od 22. 10. 2014 do 13. 7. 2018
PAVEL MAREK - předseda správní rady
Hoštka, , PSČ 411 72
den vzniku členství: 22. 10. 2014
den vzniku funkce: 22. 10. 2014 - 17. 1. 2018
Dozorčí rada
od 8. 1. 2009 do 22. 10. 2014
Martin Ouda - člen dozorčí rady
Hoštka, Litoměřická 171, PSČ 411 72
den vzniku funkce: 9. 12. 2008 - 22. 10. 2014
od 17. 5. 2007 do 8. 1. 2009
Vítězslav Drlíček - člen dozorčí rady
Hoštka, Kolonka 91, PSČ 411 72
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 8. 12. 2008
den vzniku funkce: 17. 5. 2007 - 8. 12. 2008
od 17. 5. 2007 do 22. 10. 2014
Pavel Marek - člen dozorčí rady
Hoštka, Labské vinice 9E, PSČ 411 72
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 22. 10. 2014
den vzniku funkce: 17. 5. 2007 - 22. 10. 2014
od 17. 5. 2007 do 22. 10. 2014
Květa Machová - člen dozorčí rady
Hoštka, Nám. Svobody 1, PSČ 411 72
den vzniku členství: 17. 5. 2007 - 22. 10. 2014
den vzniku funkce: 17. 5. 2007 - 22. 10. 2014
Akcionáři
od 17. 5. 2007
AB CONSULT CZECH, s.r.o., IČO: 25704737
Hoštka, Náměstí Svobody 164, PSČ 411 72
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+80
+
-
2.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+62
+
-
3.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+19
+
-
4.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+17
+
-
5.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-144
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services