Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Protos, uzavřený investiční fond, a.s., Praha, IČO: 27919871 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Protos, uzavřený investiční fond, a.s.. Údaje byly staženy 13. 9. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27919871. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27919871 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Finanční subjekty

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
22. 6. 2007
Obchodní firma
Protos, uzavřený investiční fond, a.s.
zapsáno 22. 6. 2007
Firmy na stejné adrese
Dlouhá 34 č.p. 713, 110 15 Praha 1
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 1. 12. 2015
Dlouhá 713/34, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 1. 12. 2015 vymazáno 20. 10. 2018
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Karlín
Ulice: Rohanské nábřeží
Adresní místo: Rohanské nábřeží 693/10
IČO
27919871
zapsáno 22. 6. 2007
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 22. 6. 2007
Spisová značka
B 12051/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 22. 6. 2007

Poslední změny a události

29. 8. 2023
Zapsán skutečný majitel Slawomir Krupa, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
29. 8. 2023
Vymazán skutečný majitel Fréderic Oudea
6. 1. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Franck Du Plessix
27. 11. 2021
Zapsán skutečný majitel Fréderic Oudea, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 11. 2021
Vymazán skutečný majitel Vendulka Klučková

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Kolektivní investování
zapsáno 22. 6. 2007
Základní kapitál
3 000 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 22. 1. 2008
5 000 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 1. 2008 vymazáno 10. 12. 2015
5 358 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 12. 2015
Akcie
3000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady.
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 22. 1. 2008
5000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady.
zapsáno 22. 1. 2008 vymazáno 10. 12. 2015
5358 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady.
zapsáno 10. 12. 2015
Ostatní skutečnosti
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 27. 11. 2007 takto: a)Stávající základní kapitál Společnosti ve výši 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých) se zvýší peněžitými vklady o částku 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti ve výši 5.000.000.000,- Kč (slovy: pět miliard korun českých), a to upsáním 2.000 (slovy: dvou tisíc) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. b)Základní kapitál Protos, uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje z důvodu kapitálového posílení společnosti v souvislosti s rozvojem obchodních aktivit společnosti. c)Navrhovaná výše emisního kurzu každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je 2.550.000 Kč (slovy: dva miliony pět set padesát tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích. d)Rezervní fond Společnosti se zvýší peněžitými příplatky nad emisní kurz nových akcií o částku 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), a to příplatkem ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) nad emisní kurz každé nové akcie. e)Všechny nové akcie budou akcionáři upsány bez využití přednostního práva na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. f)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. g)Lhůta pro upisování počne běžet následující den ode dne zápisu usnesení mimořádné valné hromady Protos, uzavřený investiční fond, a. s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí tří týdnů od prvního dne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůty a emisní kurz upisovaných akcií představenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle ust. § 205 obchodního zákoníku. h)Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969 v době od 8,00 hod do 17,00 hod. i)Každý upisovatel je povinen splatit do patnácti pracovních dnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti Protos, uzavřený investiční fond, a. s. č. 35-6583940287/0100 vedený u Komerční banky, a. s., který za tím účelem zřídila společnost Protos, uzavřený investiční fond, a. s..
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 22. 1. 2008
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 9. 7. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 9. 7. 2014
Počet členů kontrolního orgánu: 3
zapsáno 9. 7. 2014
Dne 7.12.2015 přijala valná hromada společnosti toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti Protos, uzavřený investiční fond, a.s., schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti a to takto: a)Stávající základní kapitál společnosti ve výši 5.000.000.000,- Kč /slovy pět miliard korun českých/ se zvyšuje o částku 358.000.000,- Kč /slovy tři sta padesát osm milionů korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 5.358.000.000,- Kč /slovy pět miliard tři sta padesát osm milionů korun českých/, a to upsáním 358 kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč /slovy jeden milion korun českých/. b)Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 491 zákona o obchodních korporacích. c)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč /slovy jeden milion korun českých/ je 1.612.979,- Kč /slovy jeden milion šest set dvanáct tisíc devět set sedmdesát devět korun českých/. Emisní kurs všech 358 kusů nových akcií v celkové výši 577.446.482,- Kč /slovy pět set sedmdesát sedm milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých/ bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Nepřipouští se splácení emisního kursu akcií nepeněžitými vklady. e)Lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnešním dnem tj. dnem 7.12.2015 /slovy sedmého prosince roku dva tisíce patnáct/ a končí dnem 18.12.2015 /slovy osmnáctého prosince roku dva tisíce patnáct/. Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu musí být uzavřena v této lhůtě. f)Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurz jimi upsaných akcií nejpozději do deseti pracovních dní ode dne uzavření dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu a to na účet č. 356583940287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
zapsáno 10. 12. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Člen statutárního orgánu
Arkadiusz Marek Ciesla
Rue de Longchamps, 751 16 Paris, Francouzská republika
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 23. 10. 2007
Člen statutárního orgánu
Ing. Jan Drápal
Norská, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 23. 10. 2007
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 7. 11. 2007
Člen statutárního orgánu
Ing. Pavel Hoffman
Velké Kunratické, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 5. 5. 2009
Člen statutárního orgánu
Arkadiusz Marek Ciesla
Rue de Longchamps, 751 16 Paris, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 9. 7. 2007
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 23. 10. 2007 vymazáno 1. 11. 2007
Předseda představenstva
Arkadiusz Marek Ciesla
Rue de Longchamps, 751 16 Paris, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 9. 7. 2007
Den zániku funkce: 25. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 25. 9. 2008
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 1. 4. 2009
Člen představenstva
Ing. Slavomír Tabačík, CSc.
Sulova, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 12. 12. 2007
Člen představenstva
Ing. Slavomír Tabačík, CSc.
Sulova, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku členstvi: 27. 11. 2007
Den zániku členstvi: 19. 1. 2010
zapsáno 12. 12. 2007 vymazáno 26. 1. 2010
Předseda představenstva
Albert Reculeau
Paříž, 15 Boulevard LANNES, 75116, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 29. 9. 2008
Den zániku funkce: 19. 1. 2010
Den vzniku členstvi: 26. 9. 2008
Den zániku členstvi: 19. 1. 2010
zapsáno 1. 4. 2009 vymazáno 26. 1. 2010
Člen představenstva
Ing. Pavel Hoffman
Velké Kunratické, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 19. 1. 2010
zapsáno 5. 5. 2009 vymazáno 26. 1. 2010
Předseda představenstva
Ing. Radek Cmíral
Kolocova, 107 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 22. 1. 2010
Den zániku funkce: 5. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 20. 1. 2010
Den zániku členstvi: 5. 3. 2014
zapsáno 26. 1. 2010 vymazáno 9. 7. 2014
Člen představenstva
Ing. Jan Pokorný
Vojanova, 272 00 Kladno
Den vzniku členstvi: 20. 1. 2010
Den zániku členstvi: 5. 3. 2014
zapsáno 26. 1. 2010 vymazáno 9. 7. 2014
Člen představenstva
Ing. Šárka Šindlerová
Na Zeleném vršku, 251 69 Velké Popovice
Den vzniku členstvi: 20. 1. 2010
Den zániku členstvi: 5. 3. 2014
zapsáno 26. 1. 2010 vymazáno 9. 7. 2014
Individuální statutární orgán
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., IČO: 60196769
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku funkce: 6. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 6. 3. 2014
Zastoupení právnické osoby: ALBERT RECULEAU, nar. 23. 4. 1953, bytem 15 Boulevard LANNES, 751 16 Paříž, Francouzská republika, předseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zastoupení právnické osoby: Ing. PAVEL HOFFMAN, nar. 14. 1. 1971, bytem Velké Kunratice 1577/3h, Kunratice, 148 00 Praha 4, místopředseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zastoupení právnické osoby: SYLVAIN BROUILLARD, nar. 5. 12. 1977, bytem Štefánikova 1/65, Smíchov, 150 00 Praha 5, místopředseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
zapsáno 9. 7. 2014 vymazáno 18. 7. 2015
Individuální statutární orgán
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., IČO: 60196769
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku funkce: 6. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 6. 3. 2014
Zastoupení právnické osoby: ALBERT RECULEAU, nar. 23. 4. 1953, bytem 15 Boulevard LANNES, 751 16 Paříž, Francouzská republika, předseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zastoupení právnické osoby: Ing. PAVEL HOFFMAN, nar. 14. 1. 1971, bytem Velké Kunratice 1577/3h, Kunratice, 148 00 Praha 4, místopředseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zastoupení právnické osoby: SYLVAIN BROUILLARD, nar. 5. 12. 1977, bytem Štefánikova 1/65, Smíchov, 150 00 Praha 5, místopředseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 4. 12. 2015
Individuální statutární orgán
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., IČO: 60196769
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku funkce: 6. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 6. 3. 2014
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 3. 11. 2017
Při výkonu funkce zastupuje
Franck Du Plessix
39 Boulevard Du Commandant Charcot, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francouzská republika
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 3. 11. 2017
Při výkonu funkce zastupuje
Tony Du-Prez
2 Avenue des Combattants, 782 20 Viroflay, Francouzská republika
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 3. 11. 2017
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Pavel Hoffman
Velké Kunratické, 148 00 Praha - Kunratice
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 3. 11. 2017
Individuální statutární orgán
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., IČO: 60196769
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku funkce: 6. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 6. 3. 2014
zapsáno 3. 11. 2017 vymazáno 3. 8. 2018
Při výkonu funkce zastupuje
Franck Du Plessix
39 Boulevard Du Commandant Charcot, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francouzská republika
zapsáno 3. 11. 2017 vymazáno 3. 8. 2018
Při výkonu funkce zastupuje
Tony Du-Prez
2 Avenue des Combattants, 782 20 Viroflay, Francouzská republika
zapsáno 3. 11. 2017 vymazáno 3. 8. 2018
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Pavel Hoffman
Velké Kunratické, 148 00 Praha - Kunratice
zapsáno 3. 11. 2017 vymazáno 3. 8. 2018
Individuální statutární orgán
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., IČO: 60196769
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku funkce: 6. 3. 2014
Den zániku funkce: 6. 3. 2019
Den vzniku členstvi: 6. 3. 2014
Den zániku členstvi: 6. 3. 2019
zapsáno 3. 8. 2018 vymazáno 31. 3. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
Franck Du Plessix
39 Boulevard Du Commandant Charcot, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francouzská republika
zapsáno 3. 8. 2018 vymazáno 13. 2. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Tony Du-Prez
2 Avenue des Combattants, 782 20 Viroflay, Francouzská republika
zapsáno 3. 8. 2018 vymazáno 13. 2. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Pavel Hoffman
Velké Kunratické, 148 00 Praha - Kunratice
zapsáno 3. 8. 2018 vymazáno 13. 2. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Vendulka Klučková
Na Císařce, 150 00 Praha - Smíchov
zapsáno 20. 10. 2018 vymazáno 13. 2. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Roman Pospíšil
Březová, 273 51 Unhošť - Unhošť
zapsáno 20. 10. 2018 vymazáno 13. 2. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Franck Du Plessix
39 Boulevard Du Commandant Charcot, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francouzská republika
zapsáno 13. 2. 2019 vymazáno 31. 3. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
Tony Du-Prez
2 Avenue des Combattants, 782 20 Viroflay, Francouzská republika
zapsáno 13. 2. 2019 vymazáno 15. 10. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Vendulka Klučková
Na Císařce, 150 00 Praha - Smíchov
zapsáno 13. 2. 2019 vymazáno 31. 3. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
Roman Pospíšil
Březová, 273 51 Unhošť - Unhošť
zapsáno 13. 2. 2019 vymazáno 31. 3. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
Stefano Pregnolato
Pod kaštany, 160 00 Praha - Bubeneč
zapsáno 15. 10. 2019 vymazáno 16. 1. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 16. 1. 2020 vymazáno 28. 2. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
Stefano Pregnolato
Krkonošská, 120 00 Praha - Vinohrady
zapsáno 28. 2. 2020 vymazáno 31. 3. 2020
Člen představenstva
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., IČO: 60196769
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku funkce: 16. 4. 2019
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2019
zapsáno 31. 3. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
Franck Du Plessix
39 Boulevard Du Commandant Charcot, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francouzská republika
zapsáno 31. 3. 2020 vymazáno 15. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Roman Pospíšil
Březová, 273 51 Unhošť - Unhošť
zapsáno 31. 3. 2020 vymazáno 15. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Vendulka Klučková
Na Císařce, 150 00 Praha - Smíchov
zapsáno 31. 3. 2020 vymazáno 15. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Stefano Pregnolato
Krkonošská, 120 00 Praha - Vinohrady
zapsáno 31. 3. 2020 vymazáno 15. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Franck Du Plessix
39 Boulevard Du Commandant Charcot, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francouzská republika
zapsáno 15. 3. 2021 vymazáno 6. 1. 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Roman Pospíšil
Březová, 273 51 Unhošť - Unhošť
zapsáno 6. 1. 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Vendulka Klučková
Na Císařce, 150 00 Praha - Smíchov
zapsáno 6. 1. 2023
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo a to buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 9. 7. 2014
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech.
zapsáno 9. 7. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Jana Hanibalová
Bedrnova, 150 00 Praha 5 - Motol
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 23. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Radek Cmíral
Michalská, 412 01 Litoměřice - Litoměřice-město
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 22. 6. 2008
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 30. 1. 2009
Člen dozorčí rady
Aleš Rieger
Nad Lesním divadlem, 142 00 Praha 4 - Braník
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 22. 6. 2008
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 30. 1. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Jana Hanibalová
Bedrnova, 150 00 Praha 5 - Motol
Den vzniku funkce: 27. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 23. 10. 2007 vymazáno 1. 11. 2007
Předseda dozorčí rady
Ing. Jana Hanibalová
Bedrnova, 150 00 Praha 5 - Motol
Den vzniku funkce: 27. 6. 2007
Den zániku funkce: 22. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 22. 6. 2008
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 30. 1. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Tomáš Tomiczek
Korunní, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 22. 8. 2008
Den zániku funkce: 18. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2008
Den zániku členstvi: 18. 4. 2011
zapsáno 30. 1. 2009 vymazáno 6. 9. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Jana Hanibalová
Bedrnova, 150 00 Praha 5 - Motol
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2008
Den zániku členstvi: 27. 3. 2009
zapsáno 30. 1. 2009 vymazáno 29. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Andrea Mojžíšová
U Zvonařky, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2008
Den zániku členstvi: 18. 4. 2011
zapsáno 30. 1. 2009 vymazáno 6. 9. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Marek Kasák
Chotěšovská, 190 00 Praha 9 - Letňany
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2009
Den zániku členstvi: 15. 4. 2014
zapsáno 29. 5. 2009 vymazáno 9. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Libor Lőfler
Do Klukovic, 152 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 20. 4. 2011
Den zániku funkce: 14. 4. 2015
Den vzniku členstvi: 19. 4. 2011
Den zániku členstvi: 14. 4. 2015
zapsáno 6. 9. 2011 vymazáno 1. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Mgr. Lukáš Voborský
U Železnice, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
Den vzniku členstvi: 19. 4. 2011
zapsáno 6. 9. 2011 vymazáno 19. 1. 2014
Člen dozorčí rady
Mgr. Lukáš Voborský
U železnice, 103 00 Praha - Kolovraty
Den vzniku členstvi: 19. 4. 2011
zapsáno 19. 1. 2014 vymazáno 1. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Přibyl
Donínská, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2014
zapsáno 9. 7. 2014 vymazáno 1. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Mgr. Lukáš Voborský
U železnice, 103 00 Praha - Kolovraty
Den zániku funkce: 7. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 19. 4. 2011
Den zániku členstvi: 7. 12. 2015
zapsáno 1. 12. 2015 vymazáno 10. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Přibyl
Donínská, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2014
Den zániku členstvi: 16. 4. 2019
zapsáno 1. 12. 2015 vymazáno 15. 6. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Šperl
Národní obrany, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku funkce: 1. 8. 2015
Den zániku funkce: 15. 4. 2020
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2015
Den zániku členstvi: 15. 4. 2020
zapsáno 1. 12. 2015 vymazáno 14. 7. 2020
Člen dozorčí rady
Alan Johan Coq
Záhřebská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku funkce: 7. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2015
zapsáno 10. 12. 2015 vymazáno 6. 7. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Přibyl
Donínská, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 17. 4. 2019
zapsáno 15. 6. 2019
Člen dozorčí rady
Alan Johan Coq
Madridská, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku funkce: 7. 12. 2015
Den zániku funkce: 23. 4. 2020
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2015
Den zániku členstvi: 23. 4. 2020
zapsáno 6. 7. 2019 vymazáno 14. 7. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Šperl
Národní obrany, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2020
zapsáno 14. 7. 2020
Člen dozorčí rady
Milan Žiaran
Na Vyhlídce, 250 67 Klecany - Klecany
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2020
zapsáno 14. 7. 2020

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Komerční banka, a.s., IČO: 45317054
Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
zapsáno 22. 6. 2007 vymazáno 23. 10. 2007

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Franck Du Plessix
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 10. 2019
zapsáno 24. 10. 2019 vymazáno 27. 11. 2021
Skutečný majitel
Stefano Pregnolato
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 10. 2019
zapsáno 24. 10. 2019 vymazáno 27. 11. 2021
Skutečný majitel
Roman Pospíšil
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 10. 2019
zapsáno 24. 10. 2019 vymazáno 27. 11. 2021
Skutečný majitel
Vendulka Klučková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 10. 2019
zapsáno 24. 10. 2019 vymazáno 27. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Fréderic Oudea
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 23. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 27. 11. 2021 vymazáno 29. 8. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Slawomir Krupa
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 5. 2023
zapsáno 29. 8. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Karel Janeček

Karel Janeček

miliardář, bojovník s korupcí

-50
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

510
-
+
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

moderátor

50
-
+
Jaroslav Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-410
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-390
-
+
David Rath

David Rath

podnikatel a sociálnědemokratický politik

-230
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.