Impex Car corp., a.s., IČO: 27944310 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Impex Car corp., a.s. Údaje byly staženy 17. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27944310. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27944310 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 8. 2007
Obchodní firma
od 22. 8. 2007

Impex Car corp., a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 10. 2012 do 4. 4. 2022
Praha, Dlouhá , PSČ 110 00
od 31. 10. 2011 do 30. 10. 2012
Praha 1, Dlouhá , PSČ 110 00
od 10. 2. 2011 do 31. 10. 2011
Praha 2, Podskalská , PSČ 128 00
od 22. 8. 2007 do 10. 2. 2011
Praha 4, Na Křivině 1371/1, PSČ 140 21
IČO
od 22. 8. 2007

27944310

DIČ

CZ27944310

Identifikátor datové schránky:itieib5
Právní forma
od 22. 8. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12244 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- technické činnosti v dopravě
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- zastavárenská činnost
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- realitní činnost
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 22. 8. 2007 do 22. 9. 2009
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Ostatní skutečnosti
od 3. 9. 2013 do 24. 9. 2013
- Pan Ing. Pavel Kyllar jako jediný akcionář společnosti Impex Car corp., a.s. při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 186 odst. 2, § 187 odst. 1 písm. b) a § 202 a násl. obchodního zákoníku a části E. článku XII. odst. 3, části E. článku XVI. odst. 5. a 6. a části CH. článku XXXVII. stanov Společnosti, v jejich posledním úplném znění vyhotoveném ke dni 30.9.2009, které bylo měněno rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 7.2.2011 obsaženým v notářském zápisu JUDr. Adély Matěj kové, notářky v Praze, ze téhož dne pod č. NZ 29/2011, N 33/2011 a rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12.4.2011 obsaženým v notářském zápisu téže notářky pod č. NZ 136/2011, N 147/2011, (dále též jen „Stanovy Společnosti“), činí tato rozho dnutí: základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů korun českých) na jeho novou výši 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o n íž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 3.100 (slovy: tři tisíce jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na majitele, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen „Nově upisované akcie“), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a od st. 7 obch. zák.), prohlášení jediného akcionáře o vzdání se přednostního práva je připojeno jako příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu, d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. pan Ing. Pavel Kyllar (dále též jen „Předem určený zájemce“), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 31.000.000,- Kč ( slovy: třicet jedna milionů korun českých), e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určeným zájemcem a Společností, návrh na uzavření smlouv y o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určené mu zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a up isování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje, g) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je pan Ing. Pavel Kyllar, tj. předem určeného zájemce, vůči Společnosti, tj. společnosti Impex Car corp., a.s., proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.12.2008, mezi Předem určeným zájemcem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, jejímž předmětem je půjčka ve výši 31.000.000,- K č (slovy: třicet jedna miliónů korun českých), existence pohledávky jediného akcionáře, resp. Předem určeného zájemce, za Společností, byla ověřena nezávislým auditorem, kterým je paní Ing. Jiřina Kuncová, se sídlem Praha 8, Bohnice, Vratislavská 385/9, P SČ 181 00, auditor KAČR ev.č. 197, v jeho potvrzení ze dne 30.4.2013, toto potvrzení auditora společnosti o existenci pohledávky a splacení celého základního kapitálu společnosti je připojeno jako příloha číslo tři tohoto notářského zápisu, - připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsan ých Předem určeným zájemcem, zcela splacen, - písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od upsání akcií Předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci, - dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy bude její návrh Předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, - nevyužije-li Předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči Společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu Nově upisov aných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akc ií nebo jeho část nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo, h) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 24. 9. 2013
Základní kapitál 33 000 000 Kč, splaceno 33 000 000 Kč.
od 22. 8. 2007 do 24. 9. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 4. 12. 2019
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 300 v listinné podobě.
od 24. 9. 2013 do 4. 12. 2019
Kmenové akcie na majitele 10 000, počet akcií: 3 300 v listinné podobě.
od 22. 8. 2007 do 24. 9. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 12. 2019
Ing. PAVEL KYLLAR - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Hradecká, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 11. 2019
den vzniku funkce: 25. 11. 2019
od 12. 7. 2018 do 4. 12. 2019
PAVEL KYLLAR - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Hradecká, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 25. 11. 2019
den vzniku funkce: 11. 4. 2016 - 25. 11. 2019
od 23. 5. 2015 do 12. 7. 2018
Ing. PAVEL KYLLAR - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Hradecká, PSČ 130 00
den vzniku členství: 12. 4. 2011 - 11. 4. 2016
den vzniku funkce: 12. 4. 2011 - 11. 4. 2016
od 27. 4. 2011 do 23. 5. 2015
Ing. Pavel Kyllar - předseda představenstva
Praha 4 - Krč, Obětí 6. května, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 4. 2011
den vzniku funkce: 12. 4. 2011
od 3. 10. 2007 do 27. 4. 2011
Ing. Pavel Kyllar - předseda představenstva
Praha 4 - Krč, Obětí 6. května 554/4, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 22. 8. 2007 - 12. 4. 2011
od 22. 8. 2007 do 3. 10. 2007
Pavel Kyllar - předseda představenstva
Praha 4, Obětí 6. května 554/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 8. 2007
den vzniku funkce: 22. 8. 2007
od 22. 8. 2007 do 27. 4. 2011
Simon Štekl - člen představenstva
Praha 3, Kolínská 1962/3, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 8. 2007 - 12. 4. 2011
den vzniku funkce: 22. 8. 2007 - 12. 4. 2011
od 22. 8. 2007 do 27. 4. 2011
Leo Kyllar - člen představenstva
Praha 4, Obětí 6. května 554/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 8. 2007 - 12. 4. 2011
den vzniku funkce: 22. 8. 2007 - 12. 4. 2011
od 4. 12. 2019
Jediný člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
od 27. 4. 2011 do 4. 12. 2019
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
od 22. 8. 2007 do 27. 4. 2011
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představe nstva.
Dozorčí rada
od 11. 12. 2021
Bc. MÁRIA PLAČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Jankovcova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 25. 11. 2019
od 4. 12. 2019
MARIE KYLLAROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, K sídlišti, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 11. 2019
od 4. 12. 2019
LEO KYLLAR - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, K sídlišti, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 11. 2019
od 4. 12. 2019 do 11. 12. 2021
Bc. MÁRIA PLAČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Na Císařce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 11. 2019
od 12. 7. 2018 do 4. 12. 2019
Bc. MÁRIA PLAČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Na Císařce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 25. 11. 2019
od 12. 7. 2018 do 4. 12. 2019
MARIE KYLLAROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, K sídlišti, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 25. 11. 2019
od 12. 7. 2018 do 4. 12. 2019
LEO KYLLAR - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, K sídlišti, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 25. 11. 2019
od 16. 5. 2018 do 12. 7. 2018
JANA KYLLAROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Provázkova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 14. 11. 2011 - 11. 4. 2016
od 22. 12. 2011 do 16. 5. 2018
Jana Kyllarová - člen dozorčí rady
Praha 3 - Vinohrady, Hradecká, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 11. 2011
od 22. 12. 2011 do 12. 7. 2018
Leo Kyllar - člen dozorčí rady
Praha 4 - Nusle, K Sídlišti, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 11. 2011 - 11. 4. 2016
od 22. 12. 2011 do 12. 7. 2018
Marie Kyllarová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Nusle, K Sídlišti, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 11. 2011 - 11. 4. 2016
od 22. 9. 2009 do 22. 12. 2011
Jana Kyllarová - člen dozorčí rady
Praha 3 - Vinohrady, Hradecká 2208/8, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 9. 2009 - 14. 11. 2011
od 22. 8. 2007 do 22. 10. 2008
Andrea Jonášová - člen dozorčí rady
Praha 5, Churáňovská 2696/1, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 8. 2007 - 10. 10. 2008
den vzniku funkce: 22. 8. 2007 - 10. 10. 2008
od 22. 8. 2007 do 22. 12. 2011
Marie Kyllarová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Obětí 6. května 554/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 8. 2007 - 14. 11. 2011
den vzniku funkce: 22. 8. 2007 - 14. 11. 2011
od 22. 8. 2007 do 22. 12. 2011
Pavel Setvák - člen dozorčí rady
Praha 10, K lesoparku 739/6, PSČ 102 00
den vzniku členství: 22. 8. 2007 - 14. 11. 2011
den vzniku funkce: 22. 8. 2007 - 14. 11. 2011
Akcionáři
od 6. 4. 2022
PK Prague Invest a.s., IČO: 27942104
Praha - Střešovice, Na bateriích, PSČ 162 00
od 11. 2. 2021 do 6. 4. 2022
PK Prague Invest a.s., IČO: 27942104
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
od 4. 12. 2019 do 11. 2. 2021
Ing. PAVEL KYLLAR
Praha - Vinohrady, Hradecká, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
-6
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

+237

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+193

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+26

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-26

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-202

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-249

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services