Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Comitia a.s.
IČO: 27954480 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 9. 2007
Datum zániku11. 4. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 14. 9. 2007 do 11. 4. 2018

Comitia a.s.

Sídlo
od 14. 9. 2007 do 26. 10. 2010
Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO
od 14. 9. 2007 do 11. 4. 2018

27954480

DIČ

CZ27954480

Identifikátor datové schránky:f4bdf5d
Právní forma
od 14. 9. 2007 do 11. 4. 2018
Akciová společnost
Spisová značka12309 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 12. 2010 do 11. 4. 2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 9. 2007 do 2. 12. 2010
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 9. 2007 do 2. 12. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 14. 9. 2007 do 2. 12. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 14. 9. 2007 do 2. 12. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 9. 2007 do 11. 4. 2018
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Předmět činnosti
od 2. 12. 2010 do 11. 4. 2018
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 14. 9. 2007 do 2. 12. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
od 14. 9. 2007 do 11. 4. 2018
- správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 16. 7. 2015 do 4. 9. 2015
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Comitia a.s. 1)Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je přizpůsobení výše základního kapitálu potřebám podnikání Společnosti, úhrada ztráty společnosti z účetního období roku 2014 a minulých let a výplata volných disponibilních prostředků akcio náři. 2)Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 123,715.000,-- Kč, slovy: sto-dvacet-tři-milionů-sedm-set-patnáct-tisíc korun českých, tj. z původní částky 170,250.000,-- Kč na částku 46,535.000,-- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížení m jmenovité hodnoty akcií Společnosti, přičemž jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií Společnosti a u všech 227 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 750.000,-- Kč se snižuje jejich jmenovitá hodnota na 205 .000,- Kč. Základní kapitál Společnosti po jeho snížení na částku 46,535.000,-- Kč,-- Kč bude rozdělen na 227 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 205.000,-- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 3)Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti, tj. částka 123,715.000,-- Kč, slovy: sto-dvacet-tři-milionů-sedm-set-patnáct-tisíc korun českých, bude v částce 29,743.521,53 Kč, slovy: dvacet-devět-milionů-sedm-set-čtyřicet-tři-tisíc-pět-se t-dvacet-jedna korun českých padesát-tři haléřů, použita na úhradu kumulované ztráty Společnosti a v částce 93,971.478,47 Kč, slovy: devadesát-tři-milionů-devět-set-sedmdesát-jeden-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-osm korun českých čtyřicet-sedm haléřů, bude vy placena akcionáři/akcionářům, a to v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jeho/jejich akcií. Společnost vyplatí částku 93,971.478,47 Kč, slovy: devadesát-tři-milionů-devět-set-sedmdesát-jeden-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-osm korun českých čtyřicet-sedm hal éřů, akcionáři/akcionářům ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti na částku 46,535.000,-- Kč do obchodního rejstříku, a to za předpokladu splnění povinností vyplývajících pro Společnost z ustanovení § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Plnění vyplatí Společnost akcionáři/akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. 4)Akcionář/akcionáři jsou povinni předložit akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti na částku 46,535.000,-- Kč do obchodního rejstří ku, a to na základě výzvy představenstva Společnosti učiněné v souladu s ustanovením § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií ve shora uvedené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva.
od 9. 10. 2013 do 29. 11. 2013
- Jediný akcionář obchodní společnosti Comitia a.s. rozhodnul dne 5.9.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti Comitia a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, IČ:279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 42,750.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Pan Mgr. David Metelka se tímto dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti ALPENGLOW INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 2TU, číslo společnosti 04596076, zapsané v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales, a budou upsány na zákl adě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 57 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 750.000,- Kč každá. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. f) Emisní kurs 1 kusu akcie o jmenovité hodnotě 750.000,- Kč je stanoven částkou ve výši 750.000,- Kč. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo obchodní společnosti Comitia a.s, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, IČ: 279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - společnosti ALPENGLOW INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 2TU, číslo společnosti 04596076, zapsané v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být předem u rčenému zájemci společnosti ALPENGLOW INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 2TU, číslo společnosti 04596076, zapsané v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales, předány v této lhůtě také osobně. Úpis akcií může předem určený zá jemce - společnost ALPENGLOW INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 2TU, číslo společnosti 04596076, zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales - provést ve lhůtě 90 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání ak cií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 107-5392xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov obchodní společnosti Comitia a.s. v části týkající se výše základního kapitálu, počtu a formy akcií.
od 24. 9. 2013 do 9. 10. 2013
- Jediný akcionář obchodní společnosti Comitia a.s. rozhodnul dne 5.9.2013 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty. b) Základní kapitál obchodní společnosti Comitia a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, IČ: 279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309 se snižuje o částku ve výši 42,500 .000,- Kč. Částka, o níž se základní kapitál snižuje, bude použita na částečnou úhradu ztráty společnosti z minulých let, která činí celkem částku ve výši 42,870.578,55- Kč. c) Snížení základního kapitálu je přípustné, neboť se základní kapitál nesnižuje pod obchodním zákoníkem stanovenou minimální výši základního kapitálu. d) Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že bude snížena jmenovitá hodnota akcií tak, že jmenovitá hodnota všech akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, bude snížena u každé z nich na částku ve výši 750.000,- Kč. e) Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za nové akcie činí 90 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Představenstvo společnosti vyzve ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře k předložení akcií ve lhůtě stanovené pod písmenem e) za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoník u. g) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a jmenovitých hodnot akcií.
od 4. 10. 2012 do 18. 10. 2012
- a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti Comitia a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, identifikační číslo 279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309, se zvyšuje upsání m nových akcií o částku ve výši 120,000.000,-Kč, slovy: jednostodvacetmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář pan Mgr. David Metelka se tímto dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, prům yslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 120, slovy: jednostodvacet, kusů, kmenových akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, každá. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, je stanoven částkou ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Comitia a.s, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 110 00, identifikační číslo 279 54 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12309 . h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a tu ristiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchod ního rejstříku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být předem určenému zájemci společnosti RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nikósie, předány v této lhůtě také osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - společnost RETRA NA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, PSČ 1097, Nikósie, Kypr, registrační číslo HE 203080, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku N ikósie - provést ve lhůtě 5, slovy: pěti, měsíců od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude p odán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 5, slovy: pěti, měsíců ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 107-3245xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov obchodní společnosti Comitia a.s. v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií.
Kapitál
od 4. 9. 2015 do 11. 4. 2018
Základní kapitál 46 535 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2013 do 4. 9. 2015
Základní kapitál 170 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 10. 2013 do 29. 11. 2013
Základní kapitál 127 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 10. 2012 do 9. 10. 2013
Základní kapitál 170 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 9. 2007 do 18. 10. 2012
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 9. 2015 do 11. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 205 000, počet akcií: 170.
od 4. 9. 2015 do 11. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 205 000, počet akcií: 57.
od 22. 1. 2015 do 4. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno 750 000, počet akcií: 170.
od 29. 11. 2013 do 4. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno 750 000, počet akcií: 57.
od 9. 10. 2013 do 22. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele 750 000, počet akcií: 170.
od 18. 10. 2012 do 9. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 170.
od 14. 9. 2007 do 18. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 50.
Statutární orgán
od 31. 10. 2016 do 11. 4. 2018
PETR BLECHA - člen představenstva
Praha - Smíchov, K vodojemu, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 10. 2016
od 22. 1. 2015 do 11. 4. 2018
DAN PAWLÍN - člen představenstva
Praha - Podolí, Na hřebenech II, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 9. 2014
od 16. 7. 2014 do 11. 4. 2018
JAN KABRHEL - předseda představenstva
Olomouc - Povel, Janského, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 16. 7. 2014 do 11. 4. 2018
-
od 11. 7. 2013 do 16. 7. 2014
PAVEL ROZEHNAL - předseda
Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách, PSČ 110 00
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 5. 3. 2013 do 11. 7. 2013
PAVEL ROZEHNAL - předseda
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 5. 3. 2013 do 22. 1. 2015
DAN PAWLÍN - místopředseda
Praha 4 - Podolí, Na hřebenech II, PSČ 147 00
den vzniku členství: 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 12. 9. 2014
od 5. 3. 2013 do 31. 10. 2016
TOMÁŠ STEHLÍK - člen představenstva
Bakov nad Jizerou, Slepá, PSČ 294 01
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 30. 9. 2016
od 2. 12. 2010 do 5. 3. 2013
Ing. Pavel Rozehnal - předseda představenstva
Chrustenice, 202, PSČ 267 12
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
od 14. 9. 2007 do 2. 12. 2010
Ing. Pavel Rozehnal - předseda představenstva
Chrustenice - Loděnice, 202, PSČ 267 12
den vzniku členství: 14. 9. 2007
den vzniku funkce: 14. 9. 2007
od 14. 9. 2007 do 5. 3. 2013
Ing. Dušan Macháček - místopředseda představenstva
Praha 4, Bítovská 1227/9, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
od 14. 9. 2007 do 5. 3. 2013
Ing. Tomáš Stehlík - člen představenstva
Bakov nad Jizerou, Slepá 1088, PSČ 294 01
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
od 22. 1. 2015 do 11. 4. 2018
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 2. 12. 2010 do 22. 1. 2015
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo jednají společně dva členové představenstva.
od 14. 9. 2007 do 2. 12. 2010
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 5. 3. 2013 do 22. 1. 2015
DUŠAN VIČÍK - předseda
Praha 4 - Kamýk, Dobevská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 11. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 11. 9. 2014
od 5. 3. 2013 do 22. 1. 2015
MICHAL HLAVAČKA - místopředseda
Praha 3 - Žižkov, Křížkovského, PSČ 130 00
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 11. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 11. 9. 2014
od 5. 3. 2013 do 11. 4. 2018
JAN KRÁL - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Jahodová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 3. 12. 2012
od 14. 9. 2007 do 14. 9. 2007
Jan Král - člen dozorčí rady
Praha 1 - Záběhlice, Jahodová 2705/121, PSČ 106 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007
od 14. 9. 2007 do 5. 3. 2013
Dušan Vičík - předseda dozorčí rady
Praha 4, Krhanická 718/27, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
od 14. 9. 2007 do 5. 3. 2013
Michal Hlavačka - místopředseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Křížkovského 1584/18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
od 14. 9. 2007 do 5. 3. 2013
Jan Král - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Jahodová 2705/121, PSČ 106 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 3. 12. 2012
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 9 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-20
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-32
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-38
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-50
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-68
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services