Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Otavské strojírny, a.s.
IČO: 27960544 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 8. 2006
Datum zániku1. 6. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008

Otavské strojírny, a.s.

Sídlo
IČO
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008

27960544

DIČ

CZ27960544

Právní forma
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
Akciová společnost
Spisová značka1251 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 21. 8. 2006 do 1. 6. 2008
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 21. 8. 2006 do 1. 6. 2008
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
- opravy pracovních strojů
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
- kovoobráběčství
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
- velkoobchod
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
- zámečnictví
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
- silniční motorová doprava nákladní
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2008 do 1. 6. 2008
- Společnost Otavské strojírny a.s. zanikla v důsledku fúze splynutím se společností Mano Consulting a.s., IČ: 278 69 351, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11655 a se společností AGROCAPITAL PRAHA a.s., IČ: 276 52 777, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11531 s přechodem jmění na nově založenou společnost Otavské strojírny a .s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01.
od 6. 3. 2008 do 1. 6. 2008
- Valná hromada společnosti Otavské strojírny, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01, IČ 279 60 544, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1251 (dále jen "Otavské strojírny, a.s."), v souladu s ust anovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: "1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti Otavské strojírny, a.s. je společnost AGROCAPITAL PRAHA a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 276 52 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11531 (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady společnosti Otavské strojírny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku vlastníkem 744.002 kusů kmen ových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 30,- Kč každá, emitovaných společností Otavské strojírny, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,62 % základního kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 96,62 % na hlasovacích právech ve společnosti Otavské strojírny, a.s. (akcie vydané společností Otavské strojírny, a.s. dále jen "Akcie"). Vlastnictví 744.002 kusů Akcií hlavním akcionářem bylo osvědčeno jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti Otavské strojírny, a.s. jejím hlavním akcionářem. Ke dni mimořádné valné hromady společnosti Otavské strojírny, a.s., je hlavní akcionář vlastníkem 749.120 kusů Akcií, o celkové jmenovité hodnotě 22.473.600,- Kč, což představuje 97,28 % základního kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s., a s nimiž j e spojen podíl ve výši 97,28 % na hlasovacích právech ve společnosti Otavské strojírny, a.s., a hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo nákupu Akcií. Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře b ylo osvědčeno na základě prohlášení schovatele, společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 113 80, IČ 649 48 242 ze dne 25.2.2008. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností Otavské strojírny, a.s. na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti Otavské strojírny, a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Otavské strojírny, a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchod ního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti Otavské strojírny, a.s. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti Otavské strojírny, a.s. peněžité protiplnění ve výši 496,40 Kč (slovy: čtyři sta devadesát šest korun čtyřicet haléřů) za jednu (1) Akcii (dále jen "protiplnění"). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 164-1/2007, vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consu lting a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 639 98 581 (dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že protiplnění ve výši 496,40 Kč za jednu akcii společnosti Otavské strojírny, a.s. považujeme ve smysl u § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za přiměřené.", a byla přezkoumána Českou národní bankou. Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obcho dního majetku společnosti Otavské strojírny, a.s., kterou znalec stanovil na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020 (dále jen "obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 12.905.407,- Kč, tj. ve výši po třebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnác ti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost Otavské strojírny, a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Otavské strojírny, a.s. Osobou oprávněnou k přijetí protiplně ní bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií ob chodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s u vedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu".
od 11. 6. 2007 do 21. 9. 2007
- Řádná valná hromada společnosti Otavské strojírny, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01, IČ: 279 60 544, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1251 (dále jen "Otavské strojírny, a.s."), přijala dne 5.6.2007 následující rozhodnutí: A. Základní kapitál společnosti Otavské strojírny, a.s. bude zvýšen z částky 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion korun českých) na celkovou částku 23.100.000,- Kč (slovy: d vacet tři milionů jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku základního kapitálu se nepřipouští. B. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s. bude vydáno 700.000 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 30,- Kč (slovy: třicet korun českých). C. Akcie upisované s využitím přednostního práva budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., IČ: 639 07 020, na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, v pracovní dny v době od 09:00 do 16:00 hodin. Lhůta k upisování akcií s využitím přednostního práva (1. kolo upisování akcií) činí dva (2) týdny. Upisování nových akcií bude, v případě, že před jeho zahájením nebude pravomocně rozhodnuto o zápisu rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s. do obchodníh o rejstříku. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude oznámen formou zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a uveřejnění oznámení v Hospodářských novinách. D. Na jednu (1) dosavadní kmenovou akcii společnosti Otavské strojírny, a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 30,- Kč (slovy: třicet korun českých), lze s využitím přednostního práva upsat deset (10) nových kmenových akcií s polečnosti Otavské strojírny, a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 30,- Kč (slovy: třicet korun českých). E. S využitím přednostního práva lze upsat 700.000 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 30,- Kč (slovy: třicet korun českých). Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodn otě každé akcie 30,- Kč (slovy: třicet korun českých), upisované s využitím přednostního práva, činí 30,- Kč (slovy: třicet korun českých). Důvodem stanovení emisního kurzu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s. na výši základního kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s. zapisovanou do obchodního rejstříku. F. Nové akcie budou upisovány s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři společnosti Otavské strojírny, a.s., a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti Otavské strojírny, a.s. G. Nové akcie, které případně nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, společnosti AGROCAPITAL PRAHA a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 276 52 777, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11531 (dále jen "AGROCAPITAL PRAHA a.s."). H. Společnost AGROCAPITAL PRAHA a.s., jako určitý zájemce ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, může upsat nové akcie, které případně nebudou upsány s využitím přednostního práva, ve lhůtě dvou (2) týdnů, která počne běžet násle dující den poté, co společnost AGROCAPITAL PRAHA a.s. bude představenstvem společnosti Otavské strojírny, a.s. úpis nových akcií nabídnut, tj. od okamžiku, kdy společnosti AGROCAPITAL PRAHA a.s. bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií se společností Ot avské strojírny, a.s. (2. kolo upisování akcií). Pro upisování akcií společností AGROCAPITAL PRAHA a.s. platí tentýž emisní kurz nově vydávaných akcií jako pro upisování akcií s využitím přednostního práva. I. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz (100%) upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní bankovní účet společnosti Otavské strojírny, a.s. č. 21506 5952/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s."
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
- Společnost vznikla v důsledku rozdělení společnosti Otavské strojírny, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365/, PSČ 341 01, IČ 468 85 056, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 302, se založením dvou nástupni ckých společností. Na společnost Otavské strojírny, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Otavské strojírny, a.s. dle pravidel pro rozdělení jmění zanikající společnosti uvedených v projektu rozdělení ze dne 23.5.2006 a veškerá práva a povinnosti z pra covněprávních vztahů. Druhou nástupnickou společností je společnost OTS-plus, a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01, IČ 279 60 561.
Kapitál
od 21. 9. 2007 do 1. 6. 2008
Základní kapitál 23 100 000 Kč, splaceno 23 100 000 Kč.
od 16. 8. 2006 do 21. 9. 2007
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 2 100 000 Kč.
od 21. 9. 2007 do 1. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 770 000.
od 16. 8. 2006 do 21. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 70 000.
Statutární orgán
od 29. 2. 2008 do 1. 6. 2008
Ing. Stanislav Archleb - místopředseda představenstva
Sušice, Sirkařská 978, PSČ 342 01
den vzniku členství: 6. 2. 2008
den vzniku funkce: 7. 2. 2008
od 12. 10. 2006 do 29. 2. 2008
Ing. Eduard Maršík - místopředseda představenstva
Klatovy, Lipová 475/IV., PSČ 339 01
den vzniku členství: 16. 8. 2006 - 6. 2. 2008
den vzniku funkce: 15. 9. 2006 - 6. 2. 2008
od 12. 10. 2006 do 1. 6. 2008
Karel Pešek - předseda představenstva
Sušice, Volšovská 170/II, PSČ 342 01
den vzniku členství: 16. 8. 2006
den vzniku funkce: 15. 9. 2006
od 16. 8. 2006 do 12. 10. 2006
Karel Pešek - člen představenstva
Sušice, Volšovská 170/II, PSČ 342 01
den vzniku členství: 16. 8. 2006
od 16. 8. 2006 do 12. 10. 2006
Ing. Eduard Maršík - člen představenstva
Klatovy, Lipová 475/IV., PSČ 339 01
den vzniku členství: 16. 8. 2006
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
Ing. Václav Zrostlík - člen představenstva
Plzeň, Sadová 13, PSČ 312 00
den vzniku členství: 16. 8. 2006
od 16. 8. 2006 do 1. 6. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva společnosti, a to každý z nich samostatně. Člen představenstva jedná za společnost pouze na základě písemného zmocnění.
Dozorčí rada
od 29. 2. 2008 do 1. 6. 2008
Ing. Pavel Horák - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Opavská 1137, PSČ 708 00
den vzniku členství: 6. 2. 2008
den vzniku funkce: 6. 2. 2008
od 29. 2. 2008 do 1. 6. 2008
Marie Hrušková - člen dozorčí rady
Horažďovice, Lipová 902, PSČ 341 01
den vzniku členství: 24. 1. 2008
od 29. 2. 2008 do 1. 6. 2008
Renata Horáková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Opavská 1137, PSČ 708 00
den vzniku členství: 6. 2. 2008
od 16. 8. 2006 do 29. 2. 2008
Marie Hrušková - člen dozorčí rady
Horažďovice, Lipová 902, PSČ 341 01
den vzniku členství: 16. 8. 2006 - 16. 11. 2007
od 16. 8. 2006 do 29. 2. 2008
František Brůha - člen dozorčí rady
Velký Bor, Holkovice 38, PSČ 341 01
den vzniku členství: 16. 8. 2006 - 16. 11. 2007
od 16. 8. 2006 do 29. 2. 2008
Jan Vítovec - člen dozorčí rady
Sušice, Tylova 1092/II., PSČ 342 01
den vzniku členství: 16. 8. 2006 - 16. 11. 2007
Akcionáři
od 23. 4. 2008 do 1. 6. 2008
AGROCAPITAL PRAHA a.s., IČO: 27652777
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 62 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

26. 6. 2020 | | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od papírování a prý i hrozby kontrol. Návrh projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Pokud to půjde hladce, má novinka fungovat už pro příjmy za rok 2021.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 675,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Komerční banka 2 746,19 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

+20
+
-
2.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+8
+
-
3.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

+7
+
-
4.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

0
+
-
5.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-9
+
-

Články na Heroine.cz

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Všichni víme, že děti jsou v online prostoru velmi zranitelné. Zdánlivě nevinná a roztomilá...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services