Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
NLC a.s., IČO: 27993531

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 10. 2007
Obchodní firma
od 3. 12. 2018

NLC a.s.

od 1. 7. 2010 do 3. 12. 2018

Estate rent a.s.

od 11. 10. 2007 do 1. 7. 2010

BLUE RAY a.s.

Adresa sídla
od 24. 9. 2010 do 22. 12. 2010
Plzeň, Karoliny Světlé , PSČ 323 00
od 11. 10. 2007 do 24. 9. 2010
Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00
IČO
od 11. 10. 2007

27993531

DIČ

CZ27993531

Identifikátor datové schránky:acuc6ky
Právní forma
od 11. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1344 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 1. 12. 2018 do 27. 12. 2018
- Projektová činnost ve výstavbě
od 1. 12. 2018 do 27. 12. 2018
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 1. 10. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 10. 2007 do 1. 7. 2010
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 12. 2018
- V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti NLC s.r.o. se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, PSČ 155 00, IČ 282 50 036, a k zániku společnosti TERSEF CERAMICA s.r.o. se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Jateční 862/32, PSČ 301 00, IČ 25 2 05 820, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost Estate rent a.s. se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Jateční 862/32, PSČ 301 00, IČ 279 93 531 tak, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 12.10.2018.
od 25. 10. 2010
- Valná hromada Estate rent a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Estate rent a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akci í z částky 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) o částku 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) na částku 20 000 000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. N a zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité h odnotě a bude 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, p ředem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 5 (pět) kusů akc ií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností Estate rent a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovi té hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozho dnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i p očátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis ak cií je v sídle společnosti Estate rent a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michala Kuby nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce P avla Basla vůči společnosti Estate rent a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla jmenovaných akcionářem společnosti poskytnuta půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, která bude započtena v p lné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenovaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do výše 1 000 000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a pohledávek Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) která bude započtena v plné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmeno vaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč, (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do v ýše 1 000 000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti Estate r ent a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností Estate rent a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohl edávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 24. 9. 2010 do 25. 10. 2010
- Valná hromada Estate rent a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Estate rent a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akci í z částky 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) o částku 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) na částku 20 000 000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. N a zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité h odnotě a bude 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, p ředem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 5 (pět) kusů akc ií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností Estate rent a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovi té hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozho dnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i p očátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis ak cií je v sídle společnosti Estate rent a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michala Kuby nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce P avla Basla vůči společnosti Estate rent a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla jmenovaných akcionářem společnosti poskytnuta půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, která bude započtena v p lné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenovaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do výše 2 000 000,-- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) a pohledávek Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě k teré byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) která bude započtena v plné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenov aným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč, (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do vý še 2 000 000,-- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti Estate ren t a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností E state rent a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohled ávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 27. 8. 2009 do 1. 7. 2010
- Valná hromada BLUE RAY a.s. konaná dne 28.7.2009 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje, z důvodu získání finančních prostředků k rozvoji společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti BLUE RAY a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 2 000 000,-- Kč o částku 8 000 000,-- Kč na částku 10 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 kusů kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité h odnotě 1 000 000,-- Kč za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva k úpisu nových akcií společnost i upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Všechny akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, r.č. xxxx, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michalov i Kubovi, r.č. xxxx, bytem Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01 Vodňany. Předem určení zájemci upíší nové akcie, a to každý z nich čtyři listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč za jednu akcii, ve smlouvě o upsání akcií, ktero u uzavřou se společností BLUE RAY a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emi sního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 15 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno doručit předem určeným zájemcům návrh na uzavřen í smlouvy o upsání akcií nejpozději 15 dní, ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určeným zájemcům doruč í oznámení, ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počíná běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti BLUE RAY a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstv a společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla a Michala Kuby vůči společnosti BLU E RAY a.s., tj. pohledávky zájemců v celkové výši 8 000 000,-- Kč, vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek z uzavřených dne 27.12.2007, přičemž pohledávka každého ze jmenovaných zájemců vyplývající z jednotlivé smlouvy o postoupení pohledávky ze dn e 20.12.2007 činí 4 000 000,-- Kč a bude započtena v plné výši. Důvodem tohoto započtení je získání finančních prostředků pro rozvoj společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemců. Existence pohledávek zájemců a  její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. o ověření řádné účetní závěrky společnosti ze dne 26.6.2009. Schvaluji následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společn ostí a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určenými zájemci a společností BLUE RAY a.s. je stanovena lhůta 15 dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 dnů ode dne upsání akcií. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určeným zájemcům doručí oznámení, ve kterém uve de, že lhůta k uzavření dohody o započtení počíná běžet doručením návrhu smlouvy. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 1. 12. 2018
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno err %.
od 22. 12. 2010 do 1. 12. 2018
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 20 000 000 Kč.
od 14. 10. 2009 do 22. 12. 2010
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 11. 10. 2007 do 14. 10. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 1. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 22. 12. 2010 do 1. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18 v listinné podobě.
od 14. 10. 2009 do 22. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 11. 10. 2007 do 1. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 4. 11. 2019
MICHAL KUBA - Člen představenstva
Stožice - Libějovické Svobodné Hory, , PSČ 389 01
den vzniku členství: 4. 11. 2019
od 4. 11. 2019
PAVEL BASL - Člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku funkce: 4. 11. 2019
od 4. 11. 2019 do 4. 11. 2019
PAVEL BASL - Člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku funkce: 29. 7. 2019 - 4. 11. 2019
od 1. 10. 2014 do 4. 11. 2019
PAVEL BASL - Člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014
den vzniku funkce: 29. 7. 2014 - 29. 7. 2019
od 22. 12. 2010 do 1. 10. 2014
Ing. Martin Komárek - člen představenstva
Plzeň, K Bukové, PSČ 326 00
den vzniku členství: 11. 9. 2010 - 29. 7. 2014
od 22. 12. 2010 do 1. 10. 2014
Danuše Valešová - člen představenstva
Plzeň, Na Roudné, PSČ 301 00
den vzniku členství: 11. 9. 2010 - 29. 7. 2014
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Pavel Basl - člen představenstva
Plzeň, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 7. 2014
od 11. 10. 2007 do 1. 7. 2010
Pavel Eret - člen představenstva
Plzeň, Jižní 30, PSČ 312 00
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 14. 4. 2010
od 4. 11. 2019
Za společnost jednají vždy oba členové představenstva společně, přičemž jednání jediného člena představenstva společnost nezavazuje.
od 1. 10. 2014 do 4. 11. 2019
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
od 11. 10. 2007 do 1. 10. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 20. 6. 2017
HANA KNĚZOVÁ - člen dozorčí rady
Úlice - Hracholusky, , PSČ 330 33
den vzniku členství: 1. 5. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 6. 2017
Ing. MARTIN KOMÁREK - Člen dozorčí rady
Plzeň - Božkov, K Bukové, PSČ 326 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 30. 4. 2017
den vzniku funkce: 29. 7. 2014 - 30. 4. 2017
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Renata Baslová - člen dozorčí rady
Plzeň, Nad Týncem, PSČ 312 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 7. 2014
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Šárka Havlíková, DiS. - člen dozorčí rady
Dobšice, V Zahradách, PSČ 671 82
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 7. 2014
od 11. 10. 2007 do 1. 7. 2010
Ivana Eretová - člen dozorčí rady
Plzeň, Jižní 30, PSČ 312 14
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 14. 4. 2010
od 11. 10. 2007 do 1. 7. 2010
JUDr. Lenka Janečková - člen dozorčí rady
Plzeň, Sady pětatřicátníků 10, PSČ 301 00
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 14. 4. 2010
od 11. 10. 2007 do 1. 10. 2014
Věra Halamová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Pražská 92/4, PSČ 301 00
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 11. 10. 2008
den vzniku funkce: 11. 10. 2007 - 11. 10. 2008
Akcionáři
od 1. 12. 2018
NEW LIVING a.s., IČO: 27977901
Plzeň, Jateční, PSČ 301 00
od 11. 10. 2007 do 27. 8. 2009
NEW LIVING a.s., IČO: 27977901
Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 665,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 675,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Expobank CZ 2 721,30 Kč
Komerční banka 2 728,34 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+150
+
-
2.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

+2
+
-
3.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-5
+
-
4.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-8
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-96
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services