ProCeram a.s., IČO: 28000510 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ProCeram a.s. Údaje byly staženy 6. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 28000510. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28000510 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu13. 12. 2007
Obchodní firma
od 1. 7. 2010

ProCeram a.s.

od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010

SILVER RAY a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 13. 12. 2007 do 3. 1. 2011
Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00
IČO
od 13. 12. 2007

28000510

DIČ

CZ28000510

Identifikátor datové schránky:r9tgam9
Právní forma
od 13. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1376 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 30. 5. 2012
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 28. 12. 2011
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 1. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2014
- Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní částky 10.000.000,- Kč o částku 30.000.000,- Kč na výslednou částku 40.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním jednoho kusu kmenové listinné akcie na jméno (na řad), o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Akcie nebude vydána jako zaknihovaná. c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem s tím, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením pohledávky. d) přednostní právo akcionáře k upsání akcie může jediný akcionář vykonat v sídle společnosti na adrese: Plzeň, Jateční 862/32, PSČ 32, PSČ 301 00, ve lhůtě 2 týdnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Výzva k využití přednostního práva se jedinému akcionáři nedoručuje, neboť ke zvýšení základního kapitálu dochází jeho vlastním rozhodnutím. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl 1/1000 na nové akcii o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Na jednu d osavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl 1/10 na nové akcii o jmenovité hodnotě 30.00.000,- Kč. Upsat lze pouze celou akcii. S využitím přednostního práva bude upsán jeden kus kmenové, listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč za emisní kurz 30.000.000,- Kč. e) Upsání akcií bez využití přednostního práva se nepřipouští. f) Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. g) Upisování akcií nebude provádět obchodník s cennými papíry. h) Přednostní právo na upisování není vyloučeno ani omezeno. i) Upisování akcií bude provedeno pouze s využitím přednostního práva. j) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 měsíce od převzetí závazku k dalšímu vkladu (ke splacení emisního kurzu nové akcie) do základního kapitálu společnosti před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Bankovní účet pro splacení emisního kurzu se neurčuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno započtením pohledávky vůči společnosti. k) Zvýšení základního kapitálu nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. l) Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Započítávanými pohledávkami jsou: - pohledávka společnosti (vlastník pohledávky) New Living a.s., IČ 279 77 901, se sídlem Plzeň, Jateční 862/32, 301 00, z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 28.11.2011, v aktuální výši 15.000.000,- Kč - pohledávka společnosti (vlastníka pohledávky) New Living a.s., IČ 279 77 901, se sídlem Plzeň, Jateční 862/32, 301 00, z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 12.8.2011, ve znění jejích změn, ze dne 24.10.2011, 7.11.2011, 21.11.2011, 5.12.2011, 19.12.2011, 5. 9.2011, 28.12.2011, 10.5.2013, v aktuální výši 24.374.929,- Kč. Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky pro účely zvýšení základního kapitálu obchodní korporace. Pro postup uzavření této dohody o započtení se určují tato pravidla: smlouva bude uz avřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsané akcie.
od 24. 9. 2010 do 30. 5. 2012
- Valná hromada ProCeram a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti ProCeram a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akcií z čá stky 2 000 000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých) na částku 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (jeden milion korun česk ých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude celkem 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie společnosti budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Liběchovické Svobodn é Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 4 (čtyři) kusy akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ProCeram a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitos ti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splacení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nab ytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o  upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti ProCeram a.s. v Plzni, Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhraděn započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michala Kuby, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Liběchovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce Pavla Basla vůči společnosti ProCeram a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta půjčka ve v ýši 4 000 000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) a pohledávky Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), přičemž obě pohledávky zájemců vylývající z výše uvedených smluv o půjčce budou započteny v celkové výši 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti ProCeram a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schvá lila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností ProCeram a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doru čení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat všechny zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne up sání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 1. 10. 2014
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 40 000 000 Kč.
od 3. 1. 2011 do 1. 10. 2014
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 13. 12. 2007 do 3. 1. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 1. 10. 2014
Akcie se zvláštními právy 4 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 1. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 6 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 1. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 30 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 3. 1. 2011 do 1. 10. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 13. 12. 2007 do 1. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 11. 2019
MICHAL KUBA - Člen představenstva
Stožice - Libějovické Svobodné Hory, , PSČ 389 01
den vzniku členství: 4. 11. 2019
od 2. 10. 2019
PAVEL BASL - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku členství: 30. 7. 2019
od 1. 10. 2014 do 2. 10. 2019
PAVEL BASL - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 29. 7. 2019
od 1. 10. 2014 do 2. 10. 2019
MICHAL ŠŤASTNÝ - člen představenstva
Praha - Kolovraty, Meduňková, PSČ 103 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 29. 7. 2019
od 28. 12. 2011 do 1. 10. 2014
Petr Záhrobský - člen představenstva
Plzeň, Politických vězňů, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 12. 2011 - 29. 7. 2014
od 17. 3. 2011 do 1. 10. 2014
Michal Šťastný - člen představenstva
Praha 10, Meduňková, PSČ 103 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 29. 7. 2014
od 3. 1. 2011 do 17. 3. 2011
Danuše Valešová - člen představenstva
Plzeň, Na Roudné, PSČ 301 00
den vzniku členství: 11. 9. 2010 - 1. 2. 2011
od 3. 1. 2011 do 1. 10. 2014
Ing. Martin Komárek - člen představenstva
Plzeň, K Bukové, PSČ 326 00
den vzniku členství: 11. 9. 2010 - 29. 7. 2014
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Pavel Basl - člen představenstva
Plzeň, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 7. 2014
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
JUDr. Pavel Eret - člen představenstva
Plzeň, Jižní 30, PSČ 312 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 14. 4. 2010
od 4. 11. 2019
Za společnost jednají vždy oba členové představenstva společně, přičemž jednání jediného člena představenstva společnost nezavazuje.
od 1. 10. 2014 do 4. 11. 2019
Za společnost jedná navenek představenstvo, a to každý jeho člen samostatně.
od 13. 12. 2007 do 1. 10. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 20. 6. 2017
HANA KNĚZOVÁ - člen dozorčí rady
Úlice - Hracholusky, , PSČ 330 33
den vzniku členství: 1. 5. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 6. 2017
Ing. MARTIN KOMÁREK - člen dozorčí rady
Plzeň - Božkov, K Bukové, PSČ 326 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 30. 4. 2017
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Pavlína Chaloupková - člen dozorčí rady
Plzeň - Lhota, Na Dolíkách, PSČ 301 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 13. 12. 2008
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Kateřina Beková - člen dozorčí rady
Plzeň, Pálavská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 7. 2014
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
Pavlína Pospěchová - člen dozorčí rady
Všeruby, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 13. 12. 2007
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
Pavel Eret - člen dozorčí rady
Plzeň, Jižní 30, PSČ 312 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 14. 4. 2010
od 13. 12. 2007 do 1. 10. 2014
Renata Baslová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Nad Týncem 1176/51, PSČ 301 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 13. 12. 2008
den vzniku funkce: 13. 12. 2007 - 13. 12. 2008
Akcionáři
od 1. 10. 2014
NEW LIVING a.s., IČO: 27977901
Plzeň, Jateční, PSČ 301 00
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
NEW LIVING a.s., IČO: 27977901
Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+15

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+6

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+3

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-14

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-39

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-136

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services