Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

ProCeram a.s., Plzeň, IČO: 28000510 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ProCeram a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 28000510. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28000510 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
13. 12. 2007
Obchodní firma
SILVER RAY a.s.
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 7. 2010
ProCeram a.s.
zapsáno 1. 7. 2010
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Karolíny Světlé 21, 323 00 Plzeň
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 3. 1. 2011
zapsáno 3. 1. 2011
Sídlo Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň
Část obce: Východní Předměstí
Ulice: Jateční
Adresní místo: Jateční 862/32
IČO
28000510
zapsáno 13. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
r9tgam9
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 13. 12. 2007
Spisová značka
B 1376/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 13. 12. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

21. 11. 2022
Změna funkce: Michal Kuba z přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb. na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
21. 11. 2022
Změna funkce: Pavel Basl z přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb. na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
15. 7. 2021
Zapsán skutečný majitel Michal Kuba, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
15. 7. 2021
Zapsán skutečný majitel Pavel Basl, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
4. 11. 2019
Zapsán člen statutárního orgánu Michal Kuba, jako člen představenstva

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 7. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. 7. 2010
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zapsáno 28. 12. 2011
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 30. 5. 2012
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 3. 1. 2011
10 000 000 Kč
Splaceno: 10 000 000 Kč
zapsáno 3. 1. 2011 vymazáno 1. 10. 2014
40 000 000 Kč
Splaceno: 40 000 000 Kč
zapsáno 1. 10. 2014
Akcie
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 10. 2014
8 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 3. 1. 2011 vymazáno 1. 10. 2014
1 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 000 000 Kč
zapsáno 1. 10. 2014
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 000 000 Kč
zapsáno 1. 10. 2014
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30 000 000 Kč
zapsáno 1. 10. 2014
Ostatní skutečnosti
Valná hromada ProCeram a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti ProCeram a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akcií z částky 2 000 000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých) na částku 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude celkem 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie společnosti budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Liběchovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 4 (čtyři) kusy akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ProCeram a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splacení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti ProCeram a.s. v Plzni, Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhraděn započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michala Kuby, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Liběchovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce Pavla Basla vůči společnosti ProCeram a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) a pohledávky Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), přičemž obě pohledávky zájemců vylývající z výše uvedených smluv o půjčce budou započteny v celkové výši 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti ProCeram a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností ProCeram a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat všechny zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 24. 9. 2010 vymazáno 30. 5. 2012
Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní částky 10.000.000,- Kč o částku 30.000.000,- Kč na výslednou částku 40.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním jednoho kusu kmenové listinné akcie na jméno (na řad), o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Akcie nebude vydána jako zaknihovaná. c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem s tím, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením pohledávky. d) přednostní právo akcionáře k upsání akcie může jediný akcionář vykonat v sídle společnosti na adrese: Plzeň, Jateční 862/32, PSČ 32, PSČ 301 00, ve lhůtě 2 týdnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Výzva k využití přednostního práva se jedinému akcionáři nedoručuje, neboť ke zvýšení základního kapitálu dochází jeho vlastním rozhodnutím. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl 1/1000 na nové akcii o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl 1/10 na nové akcii o jmenovité hodnotě 30.00.000,- Kč. Upsat lze pouze celou akcii. S využitím přednostního práva bude upsán jeden kus kmenové, listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč za emisní kurz 30.000.000,- Kč. e) Upsání akcií bez využití přednostního práva se nepřipouští. f) Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. g) Upisování akcií nebude provádět obchodník s cennými papíry. h) Přednostní právo na upisování není vyloučeno ani omezeno. i) Upisování akcií bude provedeno pouze s využitím přednostního práva. j) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 měsíce od převzetí závazku k dalšímu vkladu (ke splacení emisního kurzu nové akcie) do základního kapitálu společnosti před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bankovní účet pro splacení emisního kurzu se neurčuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno započtením pohledávky vůči společnosti. k) Zvýšení základního kapitálu nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. l) Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Započítávanými pohledávkami jsou: - pohledávka společnosti (vlastník pohledávky) New Living a.s., IČ 279 77 901, se sídlem Plzeň, Jateční 862/32, 301 00, z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 28.11.2011, v aktuální výši 15.000.000,- Kč - pohledávka společnosti (vlastníka pohledávky) New Living a.s., IČ 279 77 901, se sídlem Plzeň, Jateční 862/32, 301 00, z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 12.8.2011, ve znění jejích změn, ze dne 24.10.2011, 7.11.2011, 21.11.2011, 5.12.2011, 19.12.2011, 5.9.2011, 28.12.2011, 10.5.2013, v aktuální výši 24.374.929,- Kč. Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky pro účely zvýšení základního kapitálu obchodní korporace. Pro postup uzavření této dohody o započtení se určují tato pravidla: smlouva bude uzavřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsané akcie.
zapsáno 1. 10. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 1. 10. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
JUDr. Pavel Eret
Jižní, 312 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2007
Den zániku členstvi: 14. 4. 2010
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 7. 2010
Člen představenstva
Pavel Basl
Karoliny Světlé, 323 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 29. 7. 2014
zapsáno 1. 7. 2010 vymazáno 1. 10. 2014
Člen představenstva
Ing. Martin Komárek
K Bukové, 326 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2010
Den zániku členstvi: 29. 7. 2014
zapsáno 3. 1. 2011 vymazáno 1. 10. 2014
Člen představenstva
Danuše Valešová
Na Roudné, 301 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2010
Den zániku členstvi: 1. 2. 2011
zapsáno 3. 1. 2011 vymazáno 17. 3. 2011
Člen představenstva
Michal Šťastný
Meduňková, 103 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2011
Den zániku členstvi: 29. 7. 2014
zapsáno 17. 3. 2011 vymazáno 1. 10. 2014
Člen představenstva
Petr Záhrobský
Politických vězňů, 301 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2011
Den zániku členstvi: 29. 7. 2014
zapsáno 28. 12. 2011 vymazáno 1. 10. 2014
Člen představenstva
Pavel Basl
Karoliny Světlé, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2014
Den zániku členstvi: 29. 7. 2019
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 2. 10. 2019
Člen představenstva
Michal Šťastný
Meduňková, 103 00 Praha - Kolovraty
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2014
Den zániku členstvi: 29. 7. 2019
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 2. 10. 2019
Člen představenstva
Pavel Basl
Karoliny Světlé, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
Den vzniku členstvi: 30. 7. 2019
zapsáno 2. 10. 2019
Člen představenstva
Michal Kuba
Libějovické Svobodné Hory, 389 01 Stožice - Libějovické Svobodné Hory
Den vzniku členstvi: 4. 11. 2019
zapsáno 4. 11. 2019
Počet členů
2
zapsáno 1. 10. 2014
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 10. 2014
Za společnost jedná navenek představenstvo, a to každý jeho člen samostatně.
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 4. 11. 2019
Za společnost jednají vždy oba členové představenstva společně, přičemž jednání jediného člena představenstva společnost nezavazuje.
zapsáno 4. 11. 2019

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Renata Baslová
Nad Týncem, 301 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 13. 12. 2007
Den zániku funkce: 13. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2007
Den zániku členstvi: 13. 12. 2008
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Pavlína Pospěchová
Všeruby, 330 16 Všeruby
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2007
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 7. 2010
Člen dozorčí rady
Pavel Eret
Jižní, 312 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2007
Den zániku členstvi: 14. 4. 2010
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 7. 2010
Člen dozorčí rady
Pavlína Chaloupková
Na Dolíkách, 301 00 Plzeň - Lhota
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2007
Den zániku členstvi: 13. 12. 2008
zapsáno 1. 7. 2010 vymazáno 1. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Kateřina Beková
Pálavská, 323 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 29. 7. 2014
zapsáno 1. 7. 2010 vymazáno 1. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Komárek
K Bukové, 326 00 Plzeň - Božkov
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2014
Den zániku členstvi: 30. 4. 2017
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 20. 6. 2017
Člen dozorčí rady
Hana Knězová
Hracholusky, 330 33 Úlice - Hracholusky
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2017
zapsáno 20. 6. 2017
Počet členů
1
zapsáno 1. 10. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
NEW LIVING a.s., IČO: 27977901
Jateční 862/32, 301 00 Plzeň
zapsáno 13. 12. 2007 vymazáno 1. 7. 2010

Jediný akcionář

Jediný akcionář
NEW LIVING a.s., IČO: 27977901
Jateční 862/32, 301 00 Plzeň
zapsáno 1. 10. 2014

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Pavel Basl
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 21. 11. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 50,00 %
Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 15. 7. 2021 vymazáno 21. 11. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Michal Kuba
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 21. 11. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 50,00 %
Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 15. 7. 2021 vymazáno 21. 11. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Pavel Basl
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 50,00 %
Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 21. 11. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Michal Kuba
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 50,00 %
Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 21. 11. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

herec

42
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-131
-
+
Ivo Rittig

Ivo Rittig

podnikatel a lobbista

-135
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

89
-
+
Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

boxer

42
-
+
Roman Berbr

Roman Berbr

fotbalový funkcionář

-120
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.