Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ProCeram a.s.
IČO: 28000510

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu13. 12. 2007
Obchodní firma
od 1. 7. 2010

ProCeram a.s.

od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010

SILVER RAY a.s.

Sídlo
od 13. 12. 2007 do 3. 1. 2011
Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00
IČO
od 13. 12. 2007

28000510

DIČ

CZ28000510

Identifikátor datové schránky:r9tgam9
Právní forma
od 13. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1376 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 30. 5. 2012
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 28. 12. 2011
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 1. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2014
- Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní částky 10.000.000,- Kč o částku 30.000.000,- Kč na výslednou částku 40.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním jednoho kusu kmenové listinné akcie na jméno (na řad), o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Akcie nebude vydána jako zaknihovaná. c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem s tím, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením pohledávky. d) přednostní právo akcionáře k upsání akcie může jediný akcionář vykonat v sídle společnosti na adrese: Plzeň, Jateční 862/32, PSČ 32, PSČ 301 00, ve lhůtě 2 týdnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Výzva k využití přednostního práva se jedinému akcionáři nedoručuje, neboť ke zvýšení základního kapitálu dochází jeho vlastním rozhodnutím. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl 1/1000 na nové akcii o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč. Na jednu d osavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl 1/10 na nové akcii o jmenovité hodnotě 30.00.000,- Kč. Upsat lze pouze celou akcii. S využitím přednostního práva bude upsán jeden kus kmenové, listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč za emisní kurz 30.000.000,- Kč. e) Upsání akcií bez využití přednostního práva se nepřipouští. f) Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. g) Upisování akcií nebude provádět obchodník s cennými papíry. h) Přednostní právo na upisování není vyloučeno ani omezeno. i) Upisování akcií bude provedeno pouze s využitím přednostního práva. j) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 měsíce od převzetí závazku k dalšímu vkladu (ke splacení emisního kurzu nové akcie) do základního kapitálu společnosti před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Bankovní účet pro splacení emisního kurzu se neurčuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno započtením pohledávky vůči společnosti. k) Zvýšení základního kapitálu nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. l) Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Započítávanými pohledávkami jsou: - pohledávka společnosti (vlastník pohledávky) New Living a.s., IČ 279 77 901, se sídlem Plzeň, Jateční 862/32, 301 00, z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 28.11.2011, v aktuální výši 15.000.000,- Kč - pohledávka společnosti (vlastníka pohledávky) New Living a.s., IČ 279 77 901, se sídlem Plzeň, Jateční 862/32, 301 00, z titulu smlouvy o půjčce, ze dne 12.8.2011, ve znění jejích změn, ze dne 24.10.2011, 7.11.2011, 21.11.2011, 5.12.2011, 19.12.2011, 5. 9.2011, 28.12.2011, 10.5.2013, v aktuální výši 24.374.929,- Kč. Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky pro účely zvýšení základního kapitálu obchodní korporace. Pro postup uzavření této dohody o započtení se určují tato pravidla: smlouva bude uz avřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsané akcie.
od 24. 9. 2010 do 30. 5. 2012
- Valná hromada ProCeram a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti ProCeram a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akcií z čá stky 2 000 000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých) na částku 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (jeden milion korun česk ých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude celkem 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie společnosti budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Liběchovické Svobodn é Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 4 (čtyři) kusy akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ProCeram a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitos ti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splacení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nab ytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o  upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti ProCeram a.s. v Plzni, Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhraděn započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Karoliny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michala Kuby, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Liběchovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce Pavla Basla vůči společnosti ProCeram a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta půjčka ve v ýši 4 000 000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) a pohledávky Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), přičemž obě pohledávky zájemců vylývající z výše uvedených smluv o půjčce budou započteny v celkové výši 8 000 000,-- Kč (osm milionů korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti ProCeram a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schvá lila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností ProCeram a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doru čení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat všechny zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne up sání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 1. 10. 2014
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 40 000 000 Kč.
od 3. 1. 2011 do 1. 10. 2014
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 13. 12. 2007 do 3. 1. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 1. 10. 2014
Akcie se zvláštními právy 4 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 1. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 6 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 1. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 30 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 3. 1. 2011 do 1. 10. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 13. 12. 2007 do 1. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 4. 11. 2019
MICHAL KUBA - Člen představenstva
Stožice - Libějovické Svobodné Hory, , PSČ 389 01
den vzniku členství: 4. 11. 2019
od 2. 10. 2019
PAVEL BASL - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku členství: 30. 7. 2019
od 1. 10. 2014 do 2. 10. 2019
PAVEL BASL - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 29. 7. 2019
od 1. 10. 2014 do 2. 10. 2019
MICHAL ŠŤASTNÝ - člen představenstva
Praha - Kolovraty, Meduňková, PSČ 103 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 29. 7. 2019
od 28. 12. 2011 do 1. 10. 2014
Petr Záhrobský - člen představenstva
Plzeň, Politických vězňů, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 12. 2011 - 29. 7. 2014
od 17. 3. 2011 do 1. 10. 2014
Michal Šťastný - člen představenstva
Praha 10, Meduňková, PSČ 103 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 29. 7. 2014
od 3. 1. 2011 do 17. 3. 2011
Danuše Valešová - člen představenstva
Plzeň, Na Roudné, PSČ 301 00
den vzniku členství: 11. 9. 2010 - 1. 2. 2011
od 3. 1. 2011 do 1. 10. 2014
Ing. Martin Komárek - člen představenstva
Plzeň, K Bukové, PSČ 326 00
den vzniku členství: 11. 9. 2010 - 29. 7. 2014
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Pavel Basl - člen představenstva
Plzeň, Karoliny Světlé, PSČ 323 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 7. 2014
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
JUDr. Pavel Eret - člen představenstva
Plzeň, Jižní 30, PSČ 312 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 14. 4. 2010
od 4. 11. 2019
Za společnost jednají vždy oba členové představenstva společně, přičemž jednání jediného člena představenstva společnost nezavazuje.
od 1. 10. 2014 do 4. 11. 2019
Za společnost jedná navenek představenstvo, a to každý jeho člen samostatně.
od 13. 12. 2007 do 1. 10. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 20. 6. 2017
HANA KNĚZOVÁ - člen dozorčí rady
Úlice - Hracholusky, , PSČ 330 33
den vzniku členství: 1. 5. 2017
od 1. 10. 2014 do 20. 6. 2017
Ing. MARTIN KOMÁREK - člen dozorčí rady
Plzeň - Božkov, K Bukové, PSČ 326 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 30. 4. 2017
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Pavlína Chaloupková - člen dozorčí rady
Plzeň - Lhota, Na Dolíkách, PSČ 301 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 13. 12. 2008
od 1. 7. 2010 do 1. 10. 2014
Kateřina Beková - člen dozorčí rady
Plzeň, Pálavská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 7. 2014
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
Pavlína Pospěchová - člen dozorčí rady
Všeruby, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 13. 12. 2007
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
Pavel Eret - člen dozorčí rady
Plzeň, Jižní 30, PSČ 312 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 14. 4. 2010
od 13. 12. 2007 do 1. 10. 2014
Renata Baslová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Nad Týncem 1176/51, PSČ 301 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 13. 12. 2008
den vzniku funkce: 13. 12. 2007 - 13. 12. 2008
Akcionáři
od 1. 10. 2014
NEW LIVING a.s., IČO: 27977901
Plzeň, Jateční, PSČ 301 00
od 13. 12. 2007 do 1. 7. 2010
NEW LIVING a.s., IČO: 27977901
Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí nouzový stav a s ním další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Jde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 769,17 Kč
ČSOB 2 778,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 778,60 Kč
Expobank CZ 2 780,00 Kč
Česká spořitelna 2 791,00 Kč
Raiffeisenbank 2 822,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 848,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

+2
+
-
2.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+1
+
-
3.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-6
+
-
4.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-10
+
-
5.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-10
+
-

Články na Heroine.cz

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Na jaře jsme se ve velké míře stáhli do svých domovů, změnil se způsob, jakým studujeme,...více

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

V péči o zuby stále platí, že čistit je nutné alespoň dvakrát denně. Jinak se ale změnilo...více

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Cesta lesem, výhledy do krajiny, spaní pod širým nebem, šumění větru. A taky vypnutý telefon...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: SD za pronájem vozidla
Poradna > Daně > Majetkové daně > Silniční daň > SD za pronájem vozidla

Otázka: Dobrý den , chci se zeptat zda jsem povinen platit SD za auto / přípojné vozidlo které bude přihlášené na IČO a budu jej používat pouze k pronájmu fyzickým osobám pro jejich osobní účely nikoliv pro podnikání...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services