Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Otavské strojírny a.s., Horažďovice, IČO: 28020715 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Otavské strojírny a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 28020715. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28020715 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
1. 6. 2008
Obchodní firma
Otavské strojírny a.s.
zapsáno 1. 6. 2008
Adresa firmy
Strakonická 365, 341 01 Horažďovice
zapsáno 1. 6. 2008
Sídlo Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Horažďovice
Část obce: Horažďovice
Ulice: Strakonická
Adresní místo: Strakonická 365
IČO
28020715
zapsáno 1. 6. 2008
DIČ
Identifikátor datové schránky
ikffiwe
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 6. 2008
Spisová značka
B 1447/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 1. 6. 2008

Poslední změny a události

8. 10. 2022
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Marek Rosenbaum
8. 10. 2022
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Lenka Zdražilová
20. 7. 2022
Zapsán skutečný majitel Marek Rosenbaum, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
20. 7. 2022
Zapsán skutečný majitel Lenka Zdražilová, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
18. 7. 2022
Zapsán akcionář SF holding s.r.o.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Kovoobráběčství
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
Opravy pracovních strojů
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
Velkoobchod
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
Záměčnictví
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
Obráběčství
zapsáno 23. 12. 2015
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 23. 12. 2015
Silniční motorová doprava: -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 23. 12. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 12. 2015
Zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 23. 12. 2015
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 6. 10. 2008
2 050 000 Kč
Splaceno: 2 050 000 Kč
zapsáno 6. 10. 2008
Akcie
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 6. 10. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
2050 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 23. 12. 2015 vymazáno 16. 12. 2020
2050 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
zapsáno 16. 12. 2020
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti Otavské strojírny a.s. přijala dne 21.8.2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Otavské strojírny a.s. peněžitým vkladem takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Otavské strojírny a.s., z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) na celkovou částku 2,050.000,- Kč (slovy: dvamilionypadesáttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Otavské strojírny a.s. bude upsáno 5 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a emisním kursu 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Rozdíl mezi emisním kurzem všech upsaných akcií a jejich jmenovitou hodnotou, tj. částka 49,950.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností CBT PRIVAT EQUITY LTD., se sídlem Avlonos, 1, MARIA HOUSE 5th floor, P.C. 1075, Nikósie, Kypr, zapsané v obchodním rejstříku v Nikósii pod registračním číslem HE 168035. 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Otavské strojírny a.s. předem určenému zájemci písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností Otavské strojírny a.s. dojde v sídle advokátní kanceláře Sabolová & Co., s.r.o. na adrese Praha 1, Olivova 2096/4. 7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení částky 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), tj. části jeho peněžité pohledávky v celkové výši 208,417.071,60,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionůčtyřistasedmnácttisícsedmdesátjedna koruna česká a šedesát haléřů) za společností Otavské strojírny a.s., jako právním nástupcem společnosti Mano Consulting a.s., IČ: 278 69 351, vzniklé z titulu nezaplacené druhé části kupní ceny sjednané v článku 4/2 bod (ii) Smlouvy o převodu akcií společnosti AGROCAPITAL PRAHA a.s., IČ: 276 52 777, uzavřené dne 06.02.2008 mezi společností CBT PRIVAT EQUITY LTD., jako prodávajícím, a společností Mano Consulting a.s., IČ: 278 69 351, jako kupujícím. 8. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením. 9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti Otavské strojírny a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. 10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 11. Emisní kurz nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. 12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13. Veřejný úpis se nepřipouští.
zapsáno 1. 9. 2008 vymazáno 6. 10. 2008
Společnost vznikla v důsledku fúze splynutím zanikajících společností Otavské strojírny a.s., IČ: 279 60 544, se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1251 a Mano Consulting a.s., IČ: 278 69 351, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11655 a AGROCAPITAL PRAHA a.s., IČ: 276 52 777, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11531 s přechodem jmění na nově vzniklou společnost Otavské strojírny a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01.
zapsáno 1. 6. 2008
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 23. 12. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Karel Pešek
Volšovská, 342 01 Sušice
Den vzniku funkce: 1. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2008
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 30. 11. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Stanislav Archleb
Sirkařská, 342 01 Sušice
Den vzniku funkce: 1. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2008
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 30. 11. 2015
Člen představenstva
Ing. Monika Marečková
Šermířská, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2008
Den zániku členstvi: 1. 2. 2011
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 21. 3. 2011
Člen představenstva
Marek Rosenbaum
Jakubská, 110 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2011
zapsáno 21. 3. 2011 vymazáno 6. 8. 2015
Člen představenstva
Marek Rosenbaum
Jakubská, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2011
Den zániku členstvi: 15. 11. 2015
zapsáno 6. 8. 2015 vymazáno 23. 12. 2015
Předseda představenstva
Karel Pešek
Volšovská, 342 01 Sušice - Sušice II
Den vzniku funkce: 1. 6. 2008
Den zániku funkce: 17. 11. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2008
Den zániku členstvi: 17. 11. 2015
zapsáno 30. 11. 2015 vymazáno 23. 12. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Stanislav Archleb
Sirkařská, 342 01 Sušice - Sušice II
Den vzniku funkce: 1. 6. 2008
Den zániku funkce: 17. 11. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2008
Den zániku členstvi: 17. 11. 2015
zapsáno 30. 11. 2015 vymazáno 23. 12. 2015
Předseda představenstva
Karel Pešek
Volšovská, 342 01 Sušice - Sušice II
Den vzniku funkce: 19. 11. 2015
Den zániku funkce: 16. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 18. 11. 2015
Den zániku členstvi: 16. 12. 2020
zapsáno 23. 12. 2015 vymazáno 18. 12. 2020
Člen představenstva
Stanislav Archleb
Sirkařská, 342 01 Sušice - Sušice II
Den vzniku členstvi: 18. 11. 2015
Den zániku členstvi: 16. 12. 2020
zapsáno 23. 12. 2015 vymazáno 18. 12. 2020
Předseda představenstva
Ing. Stanislav Archleb
Sirkařská, 342 01 Sušice - Sušice II
Den vzniku funkce: 16. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2020
zapsáno 18. 12. 2020
Člen představenstva
Ing. Roman Hajský
Palackého, 341 01 Horažďovice - Horažďovice
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2020
zapsáno 18. 12. 2020
Člen představenstva
Ing. Jaromír Král
Gen. Lišky, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2020
zapsáno 18. 12. 2020
Počet členů
2
zapsáno 23. 12. 2015 vymazáno 16. 12. 2020
3
zapsáno 16. 12. 2020
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně.
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 23. 12. 2015
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 23. 12. 2015 vymazáno 16. 12. 2020
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
zapsáno 16. 12. 2020

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Horák
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku funkce: 1. 6. 2008
Den zániku funkce: 6. 8. 2009
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2008
Den zániku členstvi: 6. 8. 2009
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 14. 9. 2009
Člen dozorčí rady
Renata Horáková
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2008
Den zániku členstvi: 6. 8. 2009
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 14. 9. 2009
Člen dozorčí rady
Marie Hrušková
Lipová, 341 01 Horažďovice
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2008
Den zániku členstvi: 25. 6. 2009
zapsáno 1. 6. 2008 vymazáno 14. 9. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Horák
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku funkce: 7. 8. 2009
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2009
zapsáno 14. 9. 2009 vymazáno 30. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Renata Horáková
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2009
zapsáno 14. 9. 2009 vymazáno 30. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Roman Hajský
Palackého, 341 01 Horažďovice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2009
zapsáno 14. 9. 2009 vymazáno 30. 11. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Horák
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku funkce: 7. 8. 2009
Den zániku funkce: 17. 11. 2015
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2009
Den zániku členstvi: 17. 11. 2015
zapsáno 30. 11. 2015 vymazáno 23. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Renata Horáková
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2009
Den zániku členstvi: 17. 11. 2015
zapsáno 30. 11. 2015 vymazáno 23. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Roman Hajský
Palackého, 341 01 Horažďovice - Horažďovice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2009
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 30. 11. 2015 vymazáno 23. 12. 2015
Předseda dozorčí rady
Marek Rosenbaum
Jakubská, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 19. 11. 2015
Den zániku funkce: 16. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 18. 11. 2015
Den zániku členstvi: 16. 12. 2020
zapsáno 23. 12. 2015 vymazáno 16. 12. 2020
Člen dozorčí rady
Pavel Horák
Opavská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 18. 11. 2015
Den zániku členstvi: 16. 12. 2020
zapsáno 23. 12. 2015 vymazáno 16. 12. 2020
Předseda dozorčí rady
Marek Rosenbaum
Jakubská, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 16. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2020
zapsáno 16. 12. 2020
Počet členů
2
zapsáno 23. 12. 2015 vymazáno 16. 12. 2020
1
zapsáno 16. 12. 2020

Jediný akcionář

Jediný akcionář
CBT PRIVAT EQUITY LTD
Dimitriou Karatasou, 15, Anastasio Building, 6th floor, Flat/Office 601, Nikósie, Strovolos, Kyperská republika
Registrační číslo: HE 168035
zapsáno 16. 12. 2020 vymazáno 18. 7. 2022
Jediný akcionář
SF holding s.r.o., IČO: 09860428
Karolinská 661/4, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 18. 7. 2022

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Lenka Zdražilová
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 7. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 7. 2022 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marek Rosenbaum
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 7. 2022
zapsáno 20. 7. 2022 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Lenka Zdražilová
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 7. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marek Rosenbaum
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 7. 2022
zapsáno 8. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Milan Hnilička

Milan Hnilička

hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

10
-
+
Roman Berbr

Roman Berbr

fotbalový funkcionář

-580
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-70
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

110
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

50
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-610
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.