RZ INDUSTRY a.s., IČO: 28026268 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti RZ INDUSTRY a.s. Údaje byly staženy 5. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 28026268. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28026268 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 7. 2008
Datum zániku30. 6. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 14. 7. 2008 do 30. 6. 2012

RZ INDUSTRY a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 14. 7. 2008 do 30. 6. 2012

28026268

DIČ

CZ28026268

Právní forma
od 14. 7. 2008 do 30. 6. 2012
Akciová společnost
Spisová značka1458 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 11. 6. 2010 do 30. 6. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 7. 2008 do 30. 6. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2012 do 30. 6. 2012
- Společnost RZ INDUSTRY a.s., se sídlem 301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26, IČ 280 26 268, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1458, zanikla sloučením se společností ROSSO STEEL, a.s., se sídlem 160 00 Praha 6 - Vele slavín, Adamova 460/3, IČ 252 21 108, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 10545, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu proměny vnitrostátní fúze formou sl oučení s rozhodným dnem 1.1.2012 veškeré jmění zaniklé společnosti, včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost RZ INDUSTRY a.s., se sídlem 301 00 Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26, IČ 280 26 268, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1458, včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 17. 9. 2008 do 23. 10. 2008
- Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 04.09.2008 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upisováním akcií z částky 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) o částku 50.000.000,-- Kč (padesát milionů korun českých) na částku 52.000.000,-- Kč (padesát dva milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení bude upsáno 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) na jednu akcii.Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou všechny upsány jediným akcionářem - Josefem Šmídem, r.č. xxxx, bytem Uxova 541, 338 43 Mirošov 1, s využitím jeho přednostního práva k úpisu, a to na základě smlouvy o upsá ní akcií, kterou jediný akcionář uzavře se společností ve lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení návrhu na uzavření této smlouvy. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Návrh na uzavření smouvy o upsání akcií doručí představenstvo jedinému akcionáři do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií bude jedin ému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty. Upisováním akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud ve výše uve dené lhůtě nedojde k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti marným uplynutím této lhůty neúčinné. Místo pro úpis akcií je v sídle Společnosti RZ INDUSTRY a.s., v Plzni, Sady Pětatřicátníků 26, PSČ 301 00, v pracovní dny od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Schvaluji upisování akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře - Josefa Šmída, r.č. xxxx, bytem Uxova 541, 338 43 Mirošov 1, který byl oceněn na částku ve výši 68.698.100,-- Kč (šedesát osm milionů šest set devadesát osm tisíc sto korun českých) znaleckým posudkem ze dne 22.8.2008 (dvacátého druhého srpna roku dva tisíce osm) číslo posudku 1474-203/08, vypracovaným znalcem obchodní společnosti SRM - CONSULT Plzeň, s.r.o., se sídlem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 26, jmenovanou pro tento účel pravomoc ným usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 31.7.2008, č.j. 46 Nc 146/2008-10. Znalec současně konstatuje, že vkládaný majetek může Společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání, a že hodnota tohoto vkladu odpovídá alespoň úhrnnému emisním u kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Popis nepeněžitého vkladu jediného akcionáře: - pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/1, - pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/2, - pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/3, způsob využití zbořeniště, - pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/4, způsob využití zbořeniště, - pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/7, - pozemek - zastavěnou plochu a nádvoří č.parc.st. 822/14, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/15, způsob využití jiná plocha, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/16, způsob využití dráha, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/23, způsob využití jiná plocha, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/24, způsob využití jiná plocha, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/25, způsob využití jiná plocha, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/26, způsob využití jiná plocha, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/28, způsob využití jiná plocha, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/38, způsob využití manipulační plocha, - pozemek - ostatní plochu č.parc. 5001/39, způsob využití manipulační plocha, - pozemek - ornou půdu č.parc. 5001/50, způsob ochrany zemědělský půdní fond, - pozemek - ornou půdu č.parc. 5001/51, způsob ochrany zemědělský půdní fond, - pozemek - ornou půdu č.parc. 5001/54, způsob ochrany zemědělský půdní fond, - pozemek - ornou půdu č.parc. 5001/58, způsob ochrany zemědělský půdní fond, - pozemek - ornou půdu č.parc. 5002/10, způsob ochrany zemědělský půdni fond, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na parc.č.st. 822/1, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na parc.č.st. 822/2, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na parc.č.st. 822/7, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na parc.č.st. 822/14, vše v k.ú. Zaječí, obec Zaječí, okres Břeclav tak, jak je zapsáno na výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, LV 1461. Společnost může výše uvedený nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání, neboť se jedná o pozemky a budovy tvořící ucelený areál ve vznikající průmyslové zóně v okrese Břeclav, v blízkosti dálnice, které budou sloužit částeč ně jako v obchodně - administrativní centrum společnosti a častečně budou pronajímány třetím osobám. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) na jednu akcii. Částka ve výši 18.698.100,-- Kč (osmnáct milionů šest set devadesát osm t isíc sto korun českých) bude započtena jako emisní ážio. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu akcií, jinak bude úpis neúčinný. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je v sídle Společnosti RZ INDUSTRY a.s., v Plzni, Sady Pětatřicátníků 26, PSČ 301 00, kde dojde k předání nemovitostí a k předání písemného prohlášení vkladatele.
Kapitál
od 3. 9. 2010 do 30. 6. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 14. 7. 2008 do 3. 9. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 14. 7. 2008 do 30. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 5. 12. 2011 do 30. 6. 2012
Josef Šmíd - předseda představenstva
Mirošov, Uxova, PSČ 338 43
den vzniku členství: 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 21. 11. 2011
od 5. 12. 2011 do 30. 6. 2012
Ing. Josef Šmíd - člen představenstva
Mirošov, Skořická, PSČ 338 43
den vzniku členství: 21. 11. 2011
od 5. 12. 2011 do 30. 6. 2012
JUDr. Jaroslav Kosnar - člen představenstva
Plzeň, Mezi Silnicemi, PSČ 326 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 14. 7. 2008 - 21. 11. 2011
od 14. 7. 2008 do 5. 12. 2011
JUDr. Jaroslav Kosnar - předseda představenstva
Plzeň, Mezi Silnicemi 37, PSČ 326 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 14. 7. 2008
od 14. 7. 2008 do 5. 12. 2011
JUDr. Pavel Kosnar - člen představenstva
Plzeň, Mezi Silnicemi 37A, PSČ 326 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008 - 21. 11. 2011
od 14. 7. 2008 do 5. 12. 2011
Mgr. Petr Sladký - člen představenstva
Blovice, Raušarovy sady 735, PSČ 336 01
den vzniku členství: 14. 7. 2008 - 21. 11. 2011
od 14. 7. 2008 do 30. 6. 2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoli člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 5. 12. 2011 do 5. 12. 2011
Ing. Vladimír Drabina - člen dozorčí rady
Hrádek, 1. Máje, PSČ 338 42
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 21. 11. 2011
od 5. 12. 2011 do 5. 12. 2011
Martin Šmíd - člen dozorčí rady
Volduchy, , PSČ 338 22
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 21. 11. 2011
od 5. 12. 2011 do 5. 12. 2011
Zbyněk Šmíd - člen dozorčí rady
Mirošov, Gustavka, PSČ 338 43
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 21. 11. 2011
od 5. 12. 2011 do 30. 6. 2012
Zbyněk Šmíd - člen dozorčí rady
Mirošov, Gustavka, PSČ 338 43
den vzniku členství: 21. 11. 2011
od 5. 12. 2011 do 30. 6. 2012
Martin Šmíd - člen dozorčí rady
Volduchy, , PSČ 338 22
den vzniku členství: 21. 11. 2011
od 5. 12. 2011 do 30. 6. 2012
Ing. Vladimír Drabina - člen dozorčí rady
Hrádek, 1. Máje, PSČ 338 42
den vzniku členství: 21. 11. 2011
od 14. 7. 2008 do 8. 7. 2010
Lenka Kosnarová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Mezi Silnicemi 37A, PSČ 326 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008 - 26. 8. 2008
den vzniku funkce: 14. 7. 2008 - 26. 8. 2008
od 14. 7. 2008 do 5. 12. 2011
Sylva Hemerková - člen dozorčí rady
Plzeň, 17. listopadu 6, PSČ 301 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008 - 14. 10. 2009
od 14. 7. 2008 do 5. 12. 2011
František Hemerka - člen dozorčí rady
Plzeň, 17. listopadu 6, PSČ 301 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008 - 14. 10. 2009
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

0

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-1

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-3

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-10

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-12

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-16

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services