Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CE-Traffic, a.s
IČO: 28082656

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 4. 2008
Obchodní firma
od 29. 4. 2010

CE-Traffic, a.s

od 2. 11. 2009 do 29. 4. 2010

Traffic Intelligence CE, a.s

od 31. 8. 2009 do 2. 11. 2009

Traffic Intelligence CZ, a.s

od 25. 8. 2008 do 31. 8. 2009

Traffic Intelligence, a.s

od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008

DEVEKA a.s.

Sídlo
od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008
České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07
IČO
od 21. 4. 2008

28082656

Identifikátor datové schránky:y5sgqpr
Právní forma
od 21. 4. 2008
Akciová společnost
Spisová značka14676 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 8. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 4. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Předmět činnosti
od 19. 9. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 19. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 12. 2011 do 16. 2. 2012
- Valná hromada společnosti CE-Traffic, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti CE-Traffic, a.s., se sídlem Praha - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14676, z částky 9. 280.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a horní hranicí ve výši 2.310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) na částku nejméně 10.080.000,- Kč (slovy: deset milionů osmdesát tisíc korun českých) a nejvíce 11.590.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set devadesát tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1)Bude upsáno minimálně 80 (slovy: osmdesát) a nejvíce 231 (slovy: dvě stě třicet jedna) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2)Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a nejvíce 2.310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3)Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4)Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5)Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 6)Nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: 18 (osmnáct) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Central European Data Agency, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00, IČ: 264 29 632, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038, 45 (čtyřicet pět) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Sygic a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Námestie 1. mája 18, PSČ 811 06, IČ: 35 892 030, , zapsané v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíle Sa, vložka 4893/B, 5 (pět) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Jiřímu Novobilskému, narozenému 10. 10. 1974, bytem Praha 9, Černý Most, Kpt. Stránského 977/11, PSČ 198 00, 40 (čtyřicet) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Keratronik sp. z o.o., se sídlem Polská republika, 02-677 Warszawa, ul. Tasmowa nr 7, Registrační číslo: Číslo statistického úřadu (REGON): 140972690, NIP 7010076267, 10 (deset) akcií bude nabídnuto k úpisu RNDr. Ivanu Dvořákovi, CSc., narozenému 8. 3. 1950, bytem Praha 5, Smíchov, Nad Kesnerkou 2753/26, PSČ 150 00, 10 (deset) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Heleně Čacké, narozené 25. 1. 1956, bytem Bořanovice, Pakoměřice, Líbeznická 82, 86 (osmdesát šest) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Decell Technologies Ltd., se sídlem Izrael, Tel-Aviv, 32 B Habarzel St., PSČ 69710, 17 (sedmnáct) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Jiřímu Jindrovi, narozenému 2. 6. 1969, bytem Praha 2, Nové Město, Rumunská 1645/6, PSČ 120 00. 7)Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předloží valné hromadě písemnou zprávu, ve které budou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva; zpráva tvoří součást přílohy číslo sedm tohoto notářského zápisu. 8)Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 14.000,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc korun českých) a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých). 9)Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 10)Místem upisování je sídlo společnosti CE-Traffic, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. 11)Lhůta pro upisování akcií je 30 (třicet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 12)Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v jedné splátce, a to do 10 (deseti) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 107-1371xxxx; název účtu: CE-TRAFFIC, A.S.; IBAN: CZ1101000001071371540297; SWIFT: KOMBCZPPXXX vedený u Komerční banky, a.s.
od 28. 2. 2011 do 17. 8. 2011
- Valná hromada společnosti CE-Traffic, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti CE-Traffic, a.s., se sídlem Praha ? Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1467, z částky 4.660. 000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set šedesát tisíc korun českých) o 4.620. 000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set dvacet tisíc korun českých) na částku 9.280.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) za následujících podmínek 1) Bude upsáno 462 (slovy: čtyři sta šedesát dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina, resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí 4.620.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set dvacet tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 6) Nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: - 36 (třicet šest) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Central European Data Agency, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00, IČ: 264 29 632, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038 - 90 (devadesát) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Sygic a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Námestie 1. mája 18, PSČ 811 06, IČ: 35 892 030, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíle Sa, vložka 4893/B - 10 (deset) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Jiřímu Novobilskému, narozenému 10. 10. 1974, bytem Praha 9, Černý Most, Kpt. Stránského 977/11, PSČ 198 00 - 80 (osmdesát) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Keratronik sp. z. o.o., se sídlem Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warstawa, Polsko, Registrační číslo: KRS 0000283318, Číslo statistického úřadu: 140972690 - 20 (dvacet) akcií bude nabídnuto k úpisu RNDr. Ivanu Dvořákovi, CSc., narozenému 8. 3. 1950, bytem Praha 5, Smíchov, Nad Kesnerkou 2753/26, PSČ 150 00 - 20 (dvacet) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Heleně Čacké, narozené 25. 1. 1956, bytem Bořanovice, V Álejíčkách 82 172 (jedno sto sedmdesát dvě) akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti Decell Technologies Ltd., se sídlem Izrael, Tel-Aviv, 32 B Habarzel St., PSČ 69710 - 34 (třicet čtyři) akcie budou nabídnuty k úpisu Ing. Jiřímu Jindrovi, narozenému 2. 6. 1969, bytem Praha 2, Nové Město, Rumunská 1645/6, PSČ 120 00. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva, zpráva tvoří přílohu číslo sedm notářského zápisu. 7) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 14.000,- Kč (slovy čtrnáct tisíc korun českých), a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých). 8) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 9) Místem upisování je sídlo společnosti CE-Traffic, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. 10) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání 12) Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v jedné splátce, a to do 10 (deseti) dnů od provedené úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společnosti pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 43-5240xxxx; název účtu: CE-TRAFFIC, A.S.; IBAN: CZ1101000000435240440227; SWIFT: KOMBCZPPXXX vedený u Komerční banky, a.s.
od 18. 3. 2010 do 29. 4. 2010
- Valná hromada společnosti Traffic Intelligence CE, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Traffic Intelligence CE, a. s., se sídlem Praha - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14676, z částky 4.200.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 460. 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc korun českých) na částku 4.660.000, - Kč (slovy: čtyři miliony šest set šedesát tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1)Bude upsáno 46 (slovy: čtyřicet šest) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2)Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí 460.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3)Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4)Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5)Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 6)Nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci takto: 46 (čtyřicet šest) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Keratronik sp. z o. o., se sídlem Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Polsko, Registrační číslo: KRS 0000283318, číslo statistického úřadu: 140972690. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva, zpráva tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu. 7)Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 8)Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 9)Místem upisování je sídlo společnosti Traffic Intelligence CE, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. 10)Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 11)Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 12)Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v jedné splátce, a to do 10 (deseti) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 43-5240xxxx; název účtu: TRAFFIC INTELLIGENCE, A.S.; IBAN: CZ1101000000435240440227; SWIFT: KOMBCZPPXXX vedený u Komerční banky, a.s.
od 3. 8. 2009 do 2. 11. 2009
- Valná hromada společnosti Traffic Intelligence, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Traffic Intelligence, a.s., se sídlem Praha - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14676, z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 2.160.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát korun českých) a horní hranicí ve výši 2.660.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát tisíc korun českých) na částku nejméně 4. 160.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) a nejvíce 4.660.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set šedesát tisíc korun českých) za následujících podmínek: -------------------------------------------------------------------------------- ----- 1)Bude upsáno nejméně 216 (slovy: dvě stě šestnáct) a nejvíce 266 (slovy: dvě stě šedesát šest) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované. -------- 2)Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 2.160.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát korun českých) a nejvíce 2.660.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. ---------------------------------- 3)Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4)Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5)Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. --------------------------------- 6)Nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu těmto předem určeným zájemcům v následujícím složení: ----------------------------------------------------- 50 (padesát) akcií pro společnost Central European Data Agency, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00, IČ: 264 29 632, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038, ------------------------------------------------------ 91 (devadesát jedna) akcie pro společnost Sygic, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Námestie 1. mája 18, PSČ 811 06, IČ: 35 892 030, ------------------------------------------------------------------------ 46 (čtyřicet šest) akcií pro Arkadiusz Tomasz Wasikowski, PESEL 71092815315, bytem Polská republika, 03-289 Warszawa, ul. Współczesna 3, ------------------------------------------------------------------ 13 (třináct) akcií pro Ing.Jiřího Novobilského, rodné číslo xxxx, bytem Praha 9, Černý Most, Kpt. Stránského 977/11, PSČ 198 00, ------- 33 (třicet tři) akcie pro RNDr. Ivana Dvořáka, CSc., rodné číslo xxxx, bytem Praha 5, Hlubočepy, Prosluněná 562/15, PSČ 152 00, ----------------------------------------------------------------------------- 33 (třicet tři) akcie pro Ing. Helenu Čackou, rodné číslo xxxx, bytem Bořanovice, V Álejíčkách 82. ------------------------------------------ Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo pět tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.- 7)Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). ------------------------------------------------------------ 8)Upisovatelé provedou úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. -------------------------------------------------------------------------- 9)Místem upisování je sídlo společnosti Traffic Intelligence, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17. 00 hodin. ------------------------------------------------------------------------------ 10)Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. --- 11)Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. -------------------------------------------------------------------------------- -- Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve dvou splátkách. První splátka ve výši 80% emisního kursu, tedy 24.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce korun českých) na jednu akcii je splatná do 7 (sedmi) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií č. 43-5240xxxx vedený u Komerční banky, a.s. Druhá splátka ve výši 20% emisního kurzu, tedy 6.000,-Kč (slovy: šest tisíc korun českých) na jednu akcii je splatná do 60 (šedesáti) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem č. 43-5240xxxx vedený u Komerční banky, a.s.
Kapitál
od 21. 2. 2012
Základní kapitál 11 370 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 3. 2011 do 21. 2. 2012
Základní kapitál 9 280 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 2010 do 29. 3. 2011
Základní kapitál 4 660 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2009 do 29. 4. 2010
Základní kapitál 4 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 8. 2009 do 2. 11. 2009
Základní kapitál 4 200 000 Kč
od 19. 5. 2008 do 31. 8. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 21. 4. 2008 do 19. 5. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 21. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 137 v listinné podobě.
od 29. 3. 2011 do 21. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 928 v listinné podobě.
od 29. 4. 2010 do 29. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 466 v listinné podobě.
od 31. 8. 2009 do 29. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 420 v listinné podobě.
od 25. 8. 2008 do 31. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008
Kmenové akcie na majitele 200 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Statutární orgán - představenstvo
od 17. 8. 2011
Jonathan Silverberg - člen představenstva
Herzeliyya - Havatzelet, HaSharon 3A, Izraelský stát
den vzniku členství: 1. 6. 2011
od 31. 8. 2009
Tomasz Antoni Przeździek - člen představenstva
Warszawa, Janinówka 14/44,03562, Polská republika
den vzniku členství: 30. 7. 2009
od 25. 8. 2008
Ing. Jiří Novobilský - předseda představenstva
Praha 9 - Černý Most, Kpt. Stránského 977/11, PSČ 198 00
den vzniku členství: 10. 7. 2008
den vzniku funkce: 10. 7. 2008
od 25. 8. 2008 do 31. 8. 2009
Ing. Jiří Jindra - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Rumunská 1645/6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 7. 2008 - 29. 7. 2009
od 25. 8. 2008 do 17. 8. 2011
Tomáš Řehuřek, DiS. - člen představenstva
Rakovník, Pod nemocnicí 2343, PSČ 269 01
den vzniku členství: 10. 7. 2008 - 31. 5. 2011
od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008
Ing. Martin Janoušek - člen představenstva
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 21. 4. 2008 - 10. 7. 2008
den vzniku funkce: 21. 4. 2008
od 25. 8. 2008
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soduy a před jinými orgány předseda představenstva spolu s jedním členm představenstva. Jménem společnosti podepisuje společně předseda představenstva spolu s jedním členm představenstva. Činí tak způsobem, že k firmě s polečnosti připojí svůj podpis.
od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 17. 8. 2011
Michal Štencl - člen dozorčí rady
Bratislava, Kozia, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 6. 2011
od 2. 11. 2009
RNDr. Ivan Dvořák - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Prosluněná 562/15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 10. 7. 2008
od 2. 11. 2009
Ing. Jiří Jindra - předseda dozorčí rady
Praha 2 - Nové Město, Rumunská 1645/6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 30. 7. 2009
den vzniku funkce: 1. 10. 2009
od 2. 11. 2009 do 2. 11. 2009
RNDr. Ivan Dvořák - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Prosluněná 562/15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 10. 7. 2008
od 31. 8. 2009 do 2. 11. 2009
Ing. Jiří Jindra - člen dozorčí rady
Praha 2 - Nové Město, Rumunská 1645/6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 30. 7. 2009
od 25. 8. 2008 do 31. 8. 2009
Pavel Kobza - člen dozorčí rady
Brno - Židenice, Kosmákova 784/15, PSČ 615 00
den vzniku členství: 10. 7. 2008
od 25. 8. 2008 do 2. 11. 2009
RNDr. Ivan Dvořák - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Prosluněná 562/15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 10. 7. 2008
den vzniku funkce: 10. 7. 2008 - 1. 10. 2009
od 25. 8. 2008 do 17. 8. 2011
RNDr. Jan Vodňanský - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, U Petřin 1858/3, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 7. 2008 - 31. 5. 2011
od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008
Martina Kubíková - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Jizerská 1076/2, PSČ 370 11
den vzniku členství: 21. 4. 2008 - 10. 7. 2008
den vzniku funkce: 21. 4. 2008 - 10. 7. 2008
od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008
Petra Janoušková - člen dozorčí rady
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 21. 4. 2008 - 10. 7. 2008
den vzniku funkce: 21. 4. 2008
od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008
Martina Linhová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Dlouhá 1108/29, PSČ 370 11
den vzniku členství: 21. 4. 2008 - 10. 7. 2008
den vzniku funkce: 21. 4. 2008
Akcionáři
od 21. 4. 2008 do 25. 8. 2008
CEVE s.r.o., IČO: 25164988
České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07
Hodnocení firmy
+6
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
Expobank CZ 2 655,30 Kč
Komerční banka 2 656,10 Kč
Sberbank CZ 2 669,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 708,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+24
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+2
+
-
3.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-49
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-55
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-68
+
-

Články na Heroine.cz

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services