Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

NMS, a.s., Praha, IČO: 28161173 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti NMS, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 28161173. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28161173 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
1. 11. 2007
Obchodní firma
NMS, a.s.
zapsáno 1. 11. 2007
Firmy na stejné adrese
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Krč
Ulice: K Ryšánce
Adresní místo: K Ryšánce 1668/16
IČO
28161173
zapsáno 1. 11. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
it5fej4
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 11. 2007
Spisová značka
B 12372/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 11. 2007

Poslední změny a události

3. 10. 2022
Zapsán skutečný majitel Ing. Marek Svoboda, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
3. 10. 2022
Vymazán skutečný majitel Ing. Marek Svoboda
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Marek Svoboda, jako nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
25. 5. 2021
Zapsán akcionář PRAGOCONSULT spol. s r.o.
4. 5. 2021
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Marek Svoboda

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 21. 2. 2008 vymazáno 19. 7. 2010
Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby
zapsáno 21. 2. 2008 vymazáno 19. 7. 2010
Realitní činnost
zapsáno 21. 2. 2008 vymazáno 19. 7. 2010
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 21. 2. 2008 vymazáno 19. 7. 2010
Ubytovací služby
zapsáno 21. 2. 2008 vymazáno 19. 7. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 21. 2. 2008 vymazáno 19. 7. 2010
Geologické práce
zapsáno 23. 12. 2008
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 23. 12. 2008
Výkon zeměměřických činností
zapsáno 23. 12. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 12. 2008
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 19. 7. 2010
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 19. 7. 2010
Základní kapitál
60 417 500 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 11. 2007
Akcie
120835 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč Převod akcií podléhá předchozímu písemnému souhlasu představenstva.
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 14. 7. 2015
120835 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč Převod akcií podléhá předchozímu písemnému souhlasu představenstva.
zapsáno 14. 7. 2015
Ostatní skutečnosti
Společnost vznikla rozdělením odštěpením společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434, se vznikem nové společnosti NMS, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ 28161173. Na novou společnost NMS, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů, za podmínek stanovených projektem rozdělení odštěpením ze dne 11.9.2007.
zapsáno 1. 11. 2007
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 18. 7. 2014
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 18. 7. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 18. 7. 2014
Nové znění stanov ze dne 26.6.2014.
zapsáno 18. 7. 2014
Valná hromada společnosti NMS, a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 20. 3. 2015 od 10:05 hodin ve velkém sále v 2. nadzemním podlaží budovy spolku Amicia na adrese Za sídlištěm 2177/1, Praha 4 Komořany, PSČ 143 00, rozhodující o návrhu na přechod účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti v souladu s ustanoveními § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích) přijala následující rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje takto: a)určuje, že dle výpisu z příslušného majetkového účtu příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vyhotovenému ke dni 10. 2. 2015 dokládajícímu počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnosti PRAGOCONSULT spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 496 23 907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24766 (dále jen PRAGOCONSULT), je společnost PRAGOCONSULT hlavním akcionářem Společnosti s počtem 112 219 zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy činí 92,87 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 92,87 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). b)konstatuje a osvědčuje, že společnost PRAGOCONSULT je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem Společnosti, kterému svědčí právo požadovat svolání valné hromady Společnosti, které bude předložen ke schválení nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, a že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, požádal o svolání takové valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 11. 2. 2015. c)osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, doložil Společnosti ve smyslu ustanovení § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, PSČ 616 00, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen CYRRUS), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že před konáním této valné hromady hlavní akcionář Společnosti předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. částku ve výši 16 325 476,26 Kč (slovy: šestnáct miliónů tři sta dvacet pět tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých a dvacet šest haléřů), této pověřené osobě za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 388 a 389 zákona o obchodních korporacích. d)rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, tj. všech ostatních zaknihovaných kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT, v celkovém počtu 8 616 (slovy: osm tisíc šest set šestnáct) o souhrnné jmenovité hodnotě 4 308 000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta osm tisíc korun českých) na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT, a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. e)určuje, že výše protiplnění za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých) činí částku 1 894 Kč (slovy: jeden tisíc osm set devadesát čtyři korun českých) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1/749/2015 ze dne 9. 2. 2015 vypracovaným dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společností TPA Horwath Valuation Services s.r.o., znalecký ústav zapsaný pro znaleckou činnost v oboru ekonomika Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151055. f)určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společností CYRRUS do 7 kalendářních dní po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. do 7 kalendářních dní ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke všem zaknihovaným akciím Společnosti, které přešly na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti určených na základě úrokové sazby ve výši 2,16 % p. a. a naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti. Bez zbytečného odkladu po uplynutí shora uvedené lhůty pro výplatu vrátí pověřená osoba společnost CYRRUS zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem, jež nebyly vyplaceny oprávněným osobám zejména z důvodu absence potřebného bankovního spojení identifikovaného ve smyslu usnesení valné hromady uvedeném pod písm. h), hlavnímu akcionáři dle ustanovení § 378 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Po tomto okamžiku mohou oprávněné osoby ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatňovat nárok na zaplacení protiplnění přímo u hlavního akcionáře, společnosti PRAGOCONSULT, který vyplatí protiplnění ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost oprávněné osoby, jež bude ve formě uvedené v usnesení valné hromady dle písm. h). g)konstatuje, že oprávněnými osobami jsou vlastníci akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Společnosti, přičemž však platí, že jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanoveními § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušné akcii Společnosti. to neplatí, prokáže-li vlastník příslušné akcie Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT zaniklo. h)určuje, že pověřená osoba, společnost CYRRUS, vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně sdělí na adresu sídla Společnosti nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Uvedené sdělení musí být vyhotoveno v souladu se vzorem sdělení bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění za nucený přechod akcií, který je uveřejněn na webových stránkách Společnosti na adrese: www.N-M-S.cz. U vlastníků zaknihovaných akcií Společnosti, kteří jsou oprávněnými osobami ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a kteří nesdělí bankovní účet pro účely výplaty protiplnění dle výše uvedeného, avšak mají ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, zapsán bankovní účet vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., provede pověřená osoba, společnost CYRRUS, výplatu protiplnění na tento bankovní účet. Po dobu, po kterou nebude žádným způsobem ve smyslu usnesení valné hromady dle tohoto písm. h) identifikován bankovní účet oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, není hlavní akcionář PRAGOCONSULT, Společnost ani pověřená osoba společnost CYRRUS v prodlení s poskytnutím výplaty protiplnění oprávněné osobě a po tuto dobu prodlení s identifikací bankovního účtu rovněž nevzniká oprávněné osobě právo na obvyklý úrok ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. i)pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada Společnosti dále pověřuje představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s nuceným přechodem akcií Společnosti na hlavního akcionáře, včetně součinnosti potřebné v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
zapsáno 7. 4. 2015
Změna stanov ke dni 29.6.2015.
zapsáno 14. 7. 2015
Na základě projektu rozdělením odštěpením se vznikem nových společností, schváleného rozhodnutím jediného akcionáře společnosti NMS, a.s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, identifikační číslo 281 61 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12372, dne 17. 10. 2017, pod sp. zn. NZ 1044/2017, byla část jmění společnosti NMS, a.s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, identifikační číslo 281 61 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12372 (společnost rozdělovaná) odštěpena a tato část převedena na nově vznikající společnosti NEMCB s.r.o. (společnost nástupnická 1) a NEMKV s.r.o. (společnost nástupnická 2).
zapsáno 1. 11. 2017

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Marek Svoboda
Vršovická, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Den vzniku funkce: 1. 11. 2007
Den zániku funkce: 1. 11. 2012
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2007
Den zániku členstvi: 1. 11. 2012
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 2. 11. 2012
Člen představenstva
Ing. Vladimír Veselý
U Železné lávky, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2007
Den zániku členstvi: 1. 11. 2012
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 2. 11. 2012
Člen představenstva
Ing. Libor Brožek
Žitavského, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2012
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 14. 8. 2012
Člen
Ing. Vratislav Škvor
Kubelíkova, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2012
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 14. 8. 2012 vymazáno 2. 11. 2012
Člen představenstva
Ing. Vratislav Škvor
Kubelíkova, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2012
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 2. 11. 2012 vymazáno 18. 7. 2014
Předseda
Ing. Marek Svoboda
Vršovická, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Den vzniku funkce: 2. 11. 2012
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2012
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 2. 11. 2012 vymazáno 2. 11. 2012
Předseda představenstva
Ing. Marek Svoboda
Vršovická, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Den vzniku funkce: 2. 11. 2012
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2012
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 2. 11. 2012 vymazáno 18. 7. 2014
Člen
Ing. Vladimír Veselý
Lucemburská, 130 00 Praha 3
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2012
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 2. 11. 2012 vymazáno 2. 11. 2012
Člen představenstva
Ing. Vladimír Veselý
Lucemburská, 130 00 Praha 3
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2012
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 2. 11. 2012 vymazáno 18. 7. 2014
Předseda představenstva
Ing. Marek Svoboda
Vršovická, 100 00 Praha - Vršovice
Den vzniku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 18. 7. 2014 vymazáno 4. 5. 2021
Předseda představenstva
Ing. Marek Svoboda
K Ryšánce, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 4. 5. 2021
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 18. 7. 2014
Předseda představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech společnosti samostatně. Za společnost mohou ve vymezených záležitostech jednat také další osoby, a to buď na základě a v rozsahu plné moci udělené jim předsedou představenstva, anebo na základě vykonávané funkce.
zapsáno 18. 7. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Renata Jiříková
V Pláni, 142 00 Praha 4 - Lhotka
Den vzniku funkce: 1. 11. 2007
Den zániku funkce: 26. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2007
Den zániku členstvi: 26. 6. 2008
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 13. 8. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Lukáš Svoboda
Vršovická, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2007
Den zániku členstvi: 26. 6. 2008
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 13. 8. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Frčka
E. Beneše, 370 06 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2007
Den zániku členstvi: 26. 6. 2008
zapsáno 1. 11. 2007 vymazáno 13. 8. 2008
Předseda dozorčí rady
Ing. Renata Jiříková
V Pláni, 142 00 Praha 4 - Lhotka
Den vzniku funkce: 26. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2008
zapsáno 13. 8. 2008 vymazáno 21. 7. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Lukáš Svoboda
Vršovická, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Den zániku funkce: 26. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2008
Den zániku členstvi: 26. 6. 2013
zapsáno 13. 8. 2008 vymazáno 20. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Frčka
E. Beneše, 370 06 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2008
Den zániku členstvi: 26. 6. 2013
zapsáno 13. 8. 2008 vymazáno 20. 8. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. Renata Jiříková
Velké Kunratické, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku funkce: 26. 6. 2008
Den zániku funkce: 26. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2008
Den zániku členstvi: 26. 6. 2013
zapsáno 21. 7. 2009 vymazáno 20. 8. 2013
Předseda dozorčí rady
Renata Jiříková
Velké Kunratické, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku funkce: 27. 6. 2013
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2013
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 20. 8. 2013 vymazáno 18. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Lukáš Svoboda
Vršovická, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2013
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 20. 8. 2013 vymazáno 18. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Jaroslav Frčka
E. Beneše, 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2013
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 20. 8. 2013 vymazáno 18. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Renata Jiříková
Nad Zátiším, 142 00 Praha - Lhotka
Den vzniku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 18. 7. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
PRAGOCONSULT spol. s r.o., IČO: 49623907
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 - Krč
zapsáno 25. 5. 2021

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Marek Svoboda
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 5. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 3. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Marek Svoboda
K Ryšánce, 147 00 Praha - Krč
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 5. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 3. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Martin Michal

Martin Michal

podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

8
-
+
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

herec a ředitel filmového festivalu

88
-
+
Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

-20
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

700
-
+
Michael Kocáb

Michael Kocáb

zpěvák

-195
-
+
Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

859
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.