DELIPAN, a.s., IČO: 28165870 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DELIPAN, a.s. Údaje byly staženy 30. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 28165870. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28165870 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 10. 2007
Obchodní firma
od 8. 10. 2007

DELIPAN, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 1. 2008 do 13. 12. 2017
Praha 7, Schnirchova 1449/19, PSČ 170 00
od 8. 10. 2007 do 14. 1. 2008
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
IČO
od 8. 10. 2007

28165870

Identifikátor datové schránky:7qjdpbj
Právní forma
od 8. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12410 B, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 8. 10. 2007
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 26. 4. 2018 do 19. 12. 2018
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.4.2018 o snížení základního kapitálu společnosti DELIPAN, a.s.: a)Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je využití trvalého přebytku provozního kapitálu, který společnost nepotřebuje k zajištění své podnikatelské činnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnos t společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. b)Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu společnosti proběhne poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií takto: Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o Kč 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), tj. z původní jmenovité hodnoty Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na Kč 75.000,- (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti tak bude snížen o pevnou částku v celkové výši Kč 4,025.000,- (slovy: čtyři miliony dvacet pět tisíc korun českých), tj. z původní výše Kč 16,100.000,- (slovy: šestnáct miliónů jedno sto tisíc korun českých) na Kč 12,075.000,- (slovy: dvanáct miliónů sedmdesát pět tisíc korun českých). c) Lhůta pro předložení akcií: Ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží akcionáři společnosti akcie k výměně a zároveň v této lhůtě představenstvo vymění předložené akcie v celkovém počtu 161 kusů v e jmenovité hodnotě každé akcie Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 161 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 75.000,- (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých). d) Do patnácti (15) dnů od předložení shora uvedených akcií bude akcionářům vyplacena částka Kč 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každou předloženou a vyměněnou akcii, a to na účet uvedený v seznamu akcionářů, ne však dříve než po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu a po splnění povinností podle § 518 zákona o obchodních korporacích.
od 22. 9. 2008 do 24. 9. 2008
- 1. Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj. 3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7,800.000,- Kč (slovy: sedm milionů osm set tisíc korun českých), tedy z výše 8.300.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta tisíc korun českých) na novou výši 16,100.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitými vklady, přičemž předmět vkladu tvoří tyto nemovitosti: a. bytová jednotka č. 400/19 v domě č.p. 400 na parcele č. 2018, a podíl ve výši 308/14778 (slovy: tři sta osm lomeno čtrnáct tisíc sedm set sedmdesát osm) na společných částech domu č.p. 400 a pozemku parc. č. 2018, zapsané na listu vlastnictví č. 6477, katastrální území Holešovice, obec Praha, b. bytová jednotka č. 460/39 v domě č.p. 460 na parc. č. 1718/1 a podíl ve výši 529/55632 (slovy: pět set dvacet devět lomeno padesát pět tisíc šest set třicet dva) na společných částech domu č.p. 460 a pozemku parc. č. 1718/1, zapsané na listu vlastnictv í č. 6509, katastrální území Holešovice, obec Praha, c. bytová jednotka č. 801/1 v domě č.p. 801 na parc. č. 1941 a podíl ve výši e316/4587 (slovy: tři sta šestnáct lomeno čtyři tisíce pět set osmdesát sedm) na společných částech domu č.p. 801 a pozemcích parc. č. 1941 a parc. č. 1942, zapsané na listu vlas tnictví č. 7522, katastrální území Holešovice, obec Praha, Výše uvedené nemovitosti jsou oceněny znalcem Ing. Janem Holečkem, jmenovaným Usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 10.9.2008, pod č.j. 2Nc 5074/2008-12, a to znaleckým posudkem č. 192-1733/08 ze dne 15.9.2008 na částku Kč 2,100.000,- (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), znaleckým posudkem č. 193-1734/08, ze dne 15.9.2008 na částku Kč 3,600.000,- (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých) a znaleckým posudkem č. 195-1736/08, ze dne 15.9.2008 na částku Kč 2,150.000,- (slovy: dva miliony jedno sto padesát tisíc korun českých) , tj. celkem na částku Kč 7,850.000,- (slovy: sedm milionů osm set padesát tisíc korun českých), přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 7,800.000,- (slovy: sedm milionů osm set tisíc korun českých) a částka ve výši Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 5. Za výše uvedené nepeněžité vklady bude vydáno celkem sedmdesát osm kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 6. Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. 7. Nově vydávané akcie v celém rozsahu sedmdesáti osmi kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to dvacet je dna kusů výše uvedených akcií paní Ing. Evě Čechurové, r.č. 80 58 01/5328, bytem Praha 7, Schnirchova 1449/19, třicet šest kusů výše uvedených akcií panu Michalu Novákovi, r.č. 76 12 04/0381, bytem Praha 7, Františka Křížka 460/15 a dvacet jedna kusů výše uvedených akcií paní Janě Čechurové, r.č. 50 62 24/324, bytem Praha 1, Všehrdova 433/23. 8. Předem určení zájemci budou upisovat nově vydávané akcie ve výše uvedeném poměru, tj. Michal Novák třicet šest kusů akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Ing. Eva Čechurová dvacet jeden kus a kcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Jana Čechurová dvacet jeden kus akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to na základě písemné sml ouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 9. Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti DELIPAN, a.s., tj. Praha 7, Holešovice, Schnirchova 1449/19, PSČ 170 00. 10. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do jednoho měsíce od úpisu akcií v sídle společnosti DELIPAN, a.s., tj. Praha 7, Holešovice, Schnirchova 1449/19, PSČ 170 00.
od 30. 4. 2008 do 13. 5. 2008
- 1. Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj. 3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6,300.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta tisíc korun českých), tedy z výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na novou výši 8,300.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta tisíc korun č eských), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitými vklady, přičemž předmět vkladu tvoří tyto nemovitosti: - bytová jednotka č. 1701/480 v domě č.p. 1701 na parcele č. 2581/30, a podíl ve výši 345/286584 (slovy: tři sta čtyřicet pět lomeno dvě stě osmdesát šest tisíc pět set osmdesát čtyři) na společných částech domu č.p. 1701 a pozemcích parc. č. 2581 /30, parc. č. 2581/39, parc. č. 2581/41, parc. č. 2581/42, parc. č. 2581/45, parc. č. 2581/46 a parc. č. 2581/67, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6595, katastrální území Krč, obec Praha, - nebytová jednotka ? garáž č. 1701/21 v domě č.p. 1701 na parcele č. 2581/30 a podíl ve výši 32113/286584 (slovy: třicet dva tisíce jedno sto třináct lomeno dvě stě osmdesát šest tisíc pět set osmdesát čtyři) na společných částech domu č.p. 1701 a pozemcích parc. č. 2581/30, parc. č. 2581/39, parc. č. 2581/41, parc. č. 2581/42, parc. č. 2581/45, parc. č. 2581/46 a parc. č. 2581/67, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6528, katastrální území Krč, obec Praha, - bytová jednotka č. 1449/16 v domě č.p. 1449 na parc. č. 1440/1 a podíl ve výši 792/13951 (slovy: sedm set devadesát dva lomeno třináct tisíc devět set padesát jedna) na společných částech domu č.p. 1449 a pozemku parc. č. 1440/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4345, katastrální území Holešovice, obec Praha, Výše uvedené nemovitosti jsou oceněny znalcem Ing. Janem Holečkem, jmenovaným Usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 8.4.2008, pod č.j. 2 Nc 4334/2008-31, a to znaleckým posudkem č. 67-1608/08 ze dne 16.4.2008 na částku Kč 1,900.000,- (slovy: jeden mi lion devět set tisíc korun českých) a znaleckým posudkem č. 28-1569/08, ze dne 16.4.2008 na částku Kč 4,400.000,- (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých), tj. celkem na částku Kč 6,300.000,- (slovy: šest milionů tři sta tisíc korun českých), 5. Za výše uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno celkem šedesát tři kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 6. Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. 7. Nově vydávané akcie v celém rozsahu šedesáti tří kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to čtyřice t jedna kusů výše uvedených akcií panu Petru Čechurovi, r.č. 77 01 07/1807, bytem Praha 1, Všehrdova 23/433 a dvacet dva kusy výše uvedených akcií paní Ing. Evě Čechurové, r.č. 80 58 01/5328, bytem Praha 7, Schnirchova 1449/19. 8. Předem určení zájemci budou upisovat nově vydávané akcie ve výše uvedeném poměru, tj. Petr Čechura čtyřicet jeden kus akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Ing. Eva Čechurová dvacet dva kusy akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akci í musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 9. Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti DELIPAN, a.s., tj. Praha 7, Holešovice, Schnirchova 1449/19, PSČ 170 00, 10. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do jednoho měsíce od úpisu akcií v sídle společnosti DELIPAN, a.s., tj. Praha 7, Holešovice, Schnirchova 1449/19, PSČ 170 00.
Kapitál
od 12. 10. 2018
Základní kapitál 12 075 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 9. 2008 do 12. 10. 2018
Základní kapitál 16 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2008 do 24. 9. 2008
Základní kapitál 8 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 10. 2007 do 13. 5. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno 75 000, počet akcií: 161.
od 26. 1. 2016 do 12. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 161.
od 24. 9. 2008 do 26. 1. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 161.
od 13. 5. 2008 do 24. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 83.
od 8. 10. 2007 do 13. 5. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 26. 1. 2016
Ing. PETR ČECHURA - člen představenstva
Praha - Malá Strana, Všehrdova, PSČ 118 00
den vzniku členství: 28. 12. 2015
den vzniku funkce: 28. 12. 2015
od 24. 2. 2015 do 26. 1. 2016
PETR ČECHURA - předseda představenstva
Praha - Malá Strana, Všehrdova, PSČ 118 00
den vzniku členství: 14. 12. 2007 - 28. 12. 2015
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 28. 12. 2015
od 23. 8. 2014 do 24. 2. 2015
PETR ČECHURA - předseda představenstva
Lubenec - Vítkovice, , PSČ 441 01
den vzniku členství: 14. 12. 2007
den vzniku funkce: 18. 12. 2007
od 14. 1. 2008 do 22. 9. 2010
Michal Novák - člen představenstva
Praha 7, Františka Křížka 15/460, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 12. 2007 - 15. 1. 2009
od 14. 1. 2008 do 23. 8. 2014
Petr Čechura - předseda představenstva
Praha 1, Všehrdova 23/433, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 12. 2007
den vzniku funkce: 18. 12. 2007
od 14. 1. 2008 do 26. 1. 2016
Otakar Ječný - člen představenstva
Praha 6, Na Hanspaulce 1, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 12. 2007 - 28. 12. 2015
od 8. 10. 2007 do 14. 1. 2008
Aneta Ponertová - Člen
Straškov - Vodochody - Vodochody, 312, PSČ 411 84
den vzniku členství: 8. 10. 2007 - 14. 12. 2007
od 8. 10. 2007
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 26. 1. 2016
Ing. EVA ČECHUROVÁ - člen dozorčí rady
Lubenec - Vítkovice, , PSČ 441 01
den vzniku členství: 28. 12. 2015
od 14. 1. 2008 do 26. 1. 2016
Zdenka Milbachová - člen dozorčí rady
Olomouc, Štítného 20, PSČ 779 00
den vzniku členství: 14. 12. 2007 - 28. 12. 2015
od 14. 1. 2008 do 26. 1. 2016
Eva Čechurová - člen dozorčí rady
Praha 7, Schnirchova 19/1449, PSČ 170 00
den vzniku členství: 14. 12. 2007 - 28. 12. 2015
od 14. 1. 2008 do 26. 1. 2016
Jana Čechurová - předseda dozorčí rady
Praha 1, Kamenická 15/801, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 12. 2007 - 28. 12. 2015
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 28. 12. 2015
od 8. 10. 2007 do 14. 1. 2008
Ing. Vítězslav Hruška - Předseda
Český Krumlov - Plešivec, 5. května 234, PSČ 381 01
den vzniku členství: 8. 10. 2007 - 14. 12. 2007
den vzniku funkce: 8. 10. 2007 - 14. 12. 2007
od 8. 10. 2007 do 14. 1. 2008
Lubor Heisig - Člen
Praha 10, Troilova 439/1, PSČ 108 00
den vzniku členství: 8. 10. 2007 - 14. 12. 2007
od 8. 10. 2007 do 14. 1. 2008
Josef Jaroš, MBA - Člen
Lidice, Oradourská 139, PSČ 273 54
den vzniku členství: 8. 10. 2007 - 14. 12. 2007
Akcionáři
od 14. 1. 2008 do 30. 4. 2008
Petr Čechura
Praha 1, Všehrdova 23/433, PSČ 110 00
od 8. 10. 2007 do 14. 1. 2008
GOLDEN RIVER, s.r.o., IČO: 27436721
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+14

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-75

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-77

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-154

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-210

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-252

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Miliardy lítají, ale vlaky stojí. Česká železnice přestává dávat smysl

Miliardy lítají, ale vlaky stojí. Česká železnice přestává dávat smysl

Bublalo to několik posledních let, teď už je situace zoufalá. Cestování vlakem po hlavních českých trasách...

Oblíbená destinace Čechů se změnila v místo dramatu. Na šovinismus se těžko ukazuje prstem, říká režisérka

Oblíbená destinace Čechů se změnila v místo dramatu. Na šovinismus se těžko ukazuje prstem, říká režisérka

Pár dní před porodem svého prvního dítěte přijela Antoneta Alamat Kusijanović autem z Chorvatska do Cannes,...

Partners Financial Services