Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Natura Food Additives, a.s.
IČO: 28183096

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu5. 11. 2007
Obchodní firma
od 1. 7. 2009

Natura Food Additives, a.s.

od 3. 10. 2008 do 1. 7. 2009

Natura, a.s.

od 5. 11. 2007 do 3. 10. 2008

NEROLA a.s.

Adresa sídla
od 5. 3. 2018 do 15. 3. 2019
Praha, Podbabská , PSČ 160 00
od 3. 10. 2008 do 5. 3. 2018
Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46
od 10. 12. 2007 do 3. 10. 2008
Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19
od 5. 11. 2007 do 10. 12. 2007
Praha 4, Klapálkova 2243/11, PSČ 149 00
IČO
od 5. 11. 2007

28183096

DIČ

CZ28183096

Identifikátor datové schránky:bdde9yc
Právní forma
od 5. 11. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12605 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 11. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 23. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 6. 2014 do 1. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 23. 6. 2014 do 1. 10. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 27. 2. 2012 do 13. 8. 2012
- Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 29.000.000,- Kč (slovy dvacetdevětmilionů korun českých) o částku 27.000.000,- Kč (slovy dvacetsedmmilionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu je využití nadbytečných zdrojů držených společností. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři, jehož akcie budou vzaty z oběhu v souladu s tímto usnesení, tj. bude vyplacena a kcionáři jako úplate za převod akcií akcionáře. Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7 obchodního zákoníku. Výše úplaty (kupní ceny) za vzetí akcií z oběhu odpovídá jmenovité hodnotě akcií, které budou brány z oběhu, tedy částce 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých) za každou akcii. Základní kapitál se snižuje o pevnou částku shora uvedenou, tj. o částku 27.000.000,- Kč (slovy dvacetsedmmilionů korun českých). Částka snížení základního kapitálu odpovídá součtu jmenovitých hodnot kmenových akcií společnosti, které musí být vzaty z oběhu a činí 27.000.000,- Kč (slovy dvacetsedmmilionů korun českých). Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných s oběhu podle tohoto usnesení nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který tento zákon dovoluje. C elková výše úplaty (kupní ceny) za vzetí akcíí z oběhu tedy činí částku 27.000.000,- Kč (slovy dvacetsedmmilionů korun českých). Úplata (kupní cena) je splatná do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, převodem na účet akcionáře, který společnosti sdělí. Akcionář je povinen předložit listinné akcie společnosti, které budou brány z oběhu na základě akceptace veřejného návrhu do deseti dnů, ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží- li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníká, tedy vyzve akcionáře, kteří jsou v prodlení způsobem určeným zákone m a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené prohlášeny za neplatné a toto rozhodnutí současně zveřejní.
od 7. 6. 2010 do 18. 6. 2010
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady přijal toto : rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Jediný akcionář společnosti Natura Food Additives, a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 46, IČ 281 83 096 (dále "Společnost") , schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti, a to o čá stku 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 1.350 kusů (slovy: jeden tisíc třista padesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých ). Emisní kurs každé z u pisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, IČ 271 10 265 (dále ?Upisovatel?). Upisovatel upíše a splatí 1.350 kusů (slovy: jeden tisíc třista padesát) kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstřík u vedeného Městským soudem v Praze. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moc i usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Upisovatel má za Společností následující pohledávky: 1. pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne 14.4.2008 ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých) a příslušenství ve výši 11.723,67 Kč (slovy : jedenáct tisíc sedmset dvacettři korun českých a šedesát sedm haléřů), tedy celkem 2. 511.723,67 Kč (slovy: dva miliony pětsetjedenáct tisíc sedmsetdvacettři korun českých a šedesát sedm haléřů) (dále Pohledávka 1) 2. pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne 5.3.2008 ve výši 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých) včetně příslušenství (dále Pohledávka 2) 3. pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne 14.12.2007 ve výši 2.986.650,77 (slovy: dva miliony devětsetosmdesátšest tisíc šestsetpadesát korun českých a sedmdesát sedm haléřů) (dále Pohledávka 3) Proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši Kč 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých korun českých) budou započteny Pohledávka 1, Pohledávka 2 v plné výši a Pohledávka 3 pouz e částečně. Potvrzení auditora TPA Horwath Notia Audit s.r.o., Mánesova 917/28, Praha 2-Vinohrady, číslo osvědčení 080 KAČR o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 6 tohoto notářského zápisu. Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a). Připouští se možnost vydat všechny akcie jako hromadnou listinu, pokud o to Upisovatel Společnost bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu akcií požádá.
od 1. 7. 2009
- Společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované část i jmění do nástupnické společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.). Na nástupnickou společnost Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, přešla odštěpovaná část jmění r ozdělované společnosti Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, definovaná projektem rozdělení odštěpení m sloučením ze dne 3. 6. 2009, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. Společnost Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001. Na nástupnickou společnost Naturamyl, a.s. (nově Natura, a.s.), IČ 60108649, se sídlem Havlíčkův Brod, Hamry 1596, PSČ 580 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1001, přešla odštěpovaná část jmění rozdě lované společnosti Natura, a.s. (nově Natura Food Additives, a.s.), IČ 28183096, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12605, definovaná projektem rozdělení odštěpení m sloučením ze dne 3. 6. 2009, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů.
od 3. 10. 2008
- Společnost NEROLA a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 46, identifikační číslo 281 83 096, se sloučila se společností Natura, a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 46, identifikační číslo 005 33 432, jejíž obchodní jmění včetně prá v a povinností z pracovněprávních vztahů převzala.
Kapitál
od 13. 8. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 6. 2010 do 13. 8. 2012
Základní kapitál 29 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 12. 2007 do 18. 6. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 11. 2007 do 10. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 23. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100.
od 23. 6. 2014
Akcie nejsou vydány ani jako zaknihovaný cenný papír, ani nejsou imobilizovány. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti dle stanov společnosti uložených ve sbírce listin.
od 13. 8. 2012 do 23. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 18. 6. 2010 do 13. 8. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 450.
od 5. 11. 2007 do 18. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 5. 3. 2018
Ing. RADEK ŠIROKÝ - člen představenstva
Praha - Hájek u Uhříněvsi, Před oborou, PSČ 104 00
den vzniku členství: 16. 2. 2017
od 26. 10. 2016 do 5. 3. 2018
Ing. RADEK ŠIROKÝ - člen představenstva
Praha - Hájek u Uhříněvsi, Před oborou, PSČ 104 00
den vzniku členství: 16. 2. 2012 - 16. 2. 2017
od 1. 10. 2015 do 26. 10. 2016
Ing. RADEK ŠIROKÝ - člen představenstva
Praha - Hájek, Před oborou, PSČ 104 00
den vzniku členství: 16. 2. 2012
od 27. 2. 2012 do 1. 10. 2015
Ing. Radek Široký - člen představenstva
Praha 10 - Hájek, Před Oborou 100, PSČ 104 00
den vzniku členství: 16. 2. 2012
od 16. 12. 2010 do 27. 2. 2012
Ing. Radek Široký - předseda představenstva
Praha 10 - Hájek, Před Oborou 100, PSČ 104 00
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 16. 2. 2012
den vzniku funkce: 11. 7. 2008 - 16. 2. 2012
od 3. 5. 2010 do 27. 2. 2012
Ing. Pavel Makovec - člen představenstva
Třebotov, , PSČ 252 26
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 16. 2. 2012
od 18. 7. 2008 do 18. 7. 2008
Ing. Zdeněk Starý - člen představenstva
Brno - Ponava, Rybníček 422/4, PSČ 602 00
den vzniku členství: 8. 7. 2008
od 18. 7. 2008 do 3. 5. 2010
Mgr. Zdeněk Starý - člen představenstva
Brno - Ponava, Rybníček 422/4, PSČ 602 00
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 14. 4. 2010
od 18. 7. 2008 do 16. 12. 2010
Ing. Radek Široký - předseda představenstva
Zhoř u Tábora, 34, PSČ 391 11
den vzniku členství: 3. 12. 2007
den vzniku funkce: 11. 7. 2008
od 10. 12. 2007 do 18. 7. 2008
Ing. Dita Kupsová - člen představenstva
Sezimovo Ústí, Okružní 462, PSČ 391 02
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 8. 7. 2008
od 10. 12. 2007 do 18. 7. 2008
Ing. Radek Široký - člen představenstva
Zhoř u Tábora, 34, PSČ 391 11
den vzniku členství: 3. 12. 2007
od 10. 12. 2007 do 27. 2. 2012
Ing. Milan Musil - člen představenstva
Zlatníky - Hodkovice, Nová 163, PSČ 252 41
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 16. 2. 2012
od 5. 11. 2007 do 10. 12. 2007
JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D. - člen představenstva
Praha 4, Klapálkova 2243/11, PSČ 149 00
den vzniku členství: 5. 11. 2007 - 3. 12. 2007
od 23. 6. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 27. 2. 2012 do 23. 6. 2014
Člen představenstva jednájménem společnosti samostatně.
od 10. 12. 2007 do 27. 2. 2012
K jednání a podepisování jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně.
od 5. 11. 2007 do 10. 12. 2007
K jednání a podepisování jménem společnosti je oprávněn člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 1. 10. 2015
Ing. PAVEL HRDINA, MBA - člen dozorčí rady
Boršov nad Vltavou, Na křižovatkách, PSČ 373 82
od 23. 6. 2014 do 1. 10. 2015
Ing. PAVEL HRDINA, MBA - člen dozorčí rady
Boršov nad Vltavou, Na křižovatkách, PSČ 373 82
od 23. 6. 2014 do 1. 10. 2015
-
od 27. 2. 2012 do 23. 6. 2014
Ing. Pavel Hrdina - předseda dozorčí rady
Boršov nad Vltavou, Na Křižovatkách, PSČ 373 82
den vzniku členství: 16. 2. 2012
den vzniku funkce: 16. 2. 2012 - 13. 6. 2014
od 27. 2. 2012 do 23. 6. 2014
Petra Hrdinová - člen dozorčí rady
Boršov nad Vltavou, Na Křižovatkách, PSČ 373 82
den vzniku členství: 16. 2. 2012 - 13. 6. 2014
od 27. 2. 2012 do 23. 6. 2014
Ing. Milan Koblic - člen dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Nevanova 1061/36, PSČ 163 00
den vzniku členství: 16. 2. 2012 - 13. 6. 2014
od 4. 2. 2009 do 27. 2. 2012
Mgr. David Mikula - člen dozorčí rady
Praha 9 - Libeň, Ocelářská 1066/15, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 16. 2. 2012
od 18. 7. 2008 do 27. 2. 2012
Ing. Milan Koblic - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Řepy, Nevanova 1061/36, PSČ 163 00
den vzniku členství: 8. 7. 2008 - 16. 2. 2012
den vzniku funkce: 8. 7. 2008 - 16. 2. 2012
od 10. 12. 2007 do 18. 7. 2008
JUDr. Marilla Kokešová - člen dozorčí rady
Praha 8 - Dolní Chabry, Velemínská 857/5, PSČ 184 00
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 8. 7. 2008
od 10. 12. 2007 do 4. 2. 2009
Petra Žlkovanová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Počernická 517/53, PSČ 108 00
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 13. 10. 2008
od 10. 12. 2007 do 27. 2. 2012
Ing. Lenka Valíková - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Dreyerova 626/3, PSČ 152 00
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 16. 2. 2012
od 5. 11. 2007 do 10. 12. 2007
Mgr. Jan Měšťák - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Jarníkova 1881/2, PSČ 148 00
den vzniku členství: 5. 11. 2007 - 3. 12. 2007
od 5. 11. 2007 do 10. 12. 2007
Vladimír Šibor - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem, Královická 664, PSČ 250 01
den vzniku členství: 5. 11. 2007 - 3. 12. 2007
od 5. 11. 2007 do 10. 12. 2007
Mgr. Jakub Urbánek - člen dozorčí rady
Praha 8 - Střížkov, Černého 428/4, PSČ 180 00
den vzniku členství: 5. 11. 2007 - 3. 12. 2007
Akcionáři
od 27. 2. 2012 do 1. 10. 2015
PH Finance, s.r.o., IČO: 28069480
Boršov nad Vltavou, Na Křižovatkách, PSČ 373 82
od 10. 12. 2007 do 16. 12. 2010
Arca Capital Bohemia, a.s., IČO: 27110265
Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19
od 5. 11. 2007 do 10. 12. 2007
TIMALIE a.s., IČO: 27109968
Praha 4, Klapálkova 2243/11, PSČ 149 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 21 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 22 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+11
+
-
2.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-21
+
-
3.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-26
+
-
4.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-49
+
-
5.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-62
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services