MCM - IMMO a.s., IČO: 28199936 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MCM - IMMO a.s. Údaje byly staženy 6. 9. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 28199936. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28199936 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 12. 2007
Obchodní firma
od 12. 12. 2007

MCM - IMMO a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 9. 2009 do 13. 4. 2013
Praha 1, V Jirchářích 6, PSČ 110 00
od 12. 12. 2007 do 17. 9. 2009
Praha 1, Senovážné nám. 1375, PSČ 110 00
IČO
od 12. 12. 2007

28199936

DIČ

CZ28199936

Identifikátor datové schránky:3wme5cn
Právní forma
od 12. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12930 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 12. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 20. 6. 2022
- V důsledku realizace rozdělení společnosti MCM - IMMO a.s., se sídlem Národní 341/23, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28199936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12930, jako rozdělované společnosti formou od štěpení sloučením se společností Projekt Dukelská, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 14047543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26876, došlo k přechodu vyčleněné části jměn í rozdělované společnosti MCM - IMMO a.s. na nástupnickou společnost Projekt Dukelská, a.s., jak je specifikováno v projektu rozdělení odštěpením ze dne 16. 5. 2022.
od 26. 2. 2021
- Společnost MCM - IMMO a.s.,se sídlem Národní 341/23, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28199936, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12930, jako nástupnická společnost, se sloučila se společností Natland Pohledávkov á III. s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 08862966, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326597, jako zanikající společností. Na společnost MCM - IMMO a.s.,se sídlem Národní 341/23 , Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28199936, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12930 přešlo jmění zanikající právnické osoby Natland Pohledávková III. s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Pra ha 8, IČ 08862966, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326597.
od 13. 10. 2020
- Obchodní korporace se podřídila postupem dle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech tomuto zákonu jako celku.
od 12. 6. 2019
- Na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 29.11.2017, čj. 48 EXE 3071/2017-17, vydal soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, exekuční příkaz dne 13.5.2019, čj. 067 EX 25842/17-1 54 o provedení exekuce postižením obchodního závodu MCM - IMMO a.s., IČ 28199936. Povinnému se zakazuje, aby obchodní závod nebo část obchodního závodu převedl na někoho jiného. Správcem obchodního závodu byl ustanoven: Hlista & Pril., v.o.s., IČ 29059054, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1. Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 15.5.2019 a je vykonatelný.
od 15. 5. 2019 do 12. 6. 2019
- Na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 29.11.2017, čj. 48 EXE 3071/2017-17, vydal soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, exekuční příkaz dne 13.5.2019, čj. 067 EX 25842/17-1 54 o provedení exekuce postižením obchodního závodu MCM - IMMO a.s., IČ 28199936. Povinnému se zakazuje, aby obchodní závod nebo část obchodního závodu převedl na někoho jiného. Správcem obchodního závodu byl ustanoven: Hlista & Pril., v.o.s., IČ 29059054, Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1.
od 7. 10. 2008 do 16. 3. 2015
- Valná hromada společnosti přijala dne 29.8.2008 toto usnesení: 1. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 218.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmnáct milionů korun českých) na částku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto čá stku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Bude upsáno 436 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500.000.,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každé z nich. Tyto akcie budou v listinné podobě, budou znít na majitele, nekotované. 2. Emsiní kurs každé upsané akcie je 500.000.,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a rovná se tak její jmenovité hodnotě. 3. Tyto nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci nebo zájemcům, které vybere Manfred Mayer, nar. 1.6.1943, bytem Praha 5, Na Bělidle 10/976, /SČ 150 00, kterému se sta noví lhůta pro tento výběr do 31.12.2008 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm). Manfredu Mayerovi se ukládá aby současně s výběrem konkétního zájemce nebo zájemců doručil těmto osobám toto usnesení, kterým se seznámí s podmínkami a lhůtami pro úpis a splacení akcií a aby společnosti doručil v této lhůtě listinu (listiny) upisovatelů s uvedením počtu akcií, které hodlá ten který z upisovatelů upsat. 4. Za tento peněžitý vklad bude vydáno předem určenému zájemci (zájemcům) 436 akcií uvedených v odstavci 2. tohoto usnesení v poměru v jakém upíší akcie. 5. Místem upisování bude sídlo společnosti MCM - IMMO a.s., na adrese Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375. Akcie musí být upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude určitému zájemci (zájemcům) společností doručen písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí společnost doručit každému určitému zájemci do jednoho měsíce ode dne, kdy jií Manfred Mayer, nar. 1.6.1943, bytem Praha 5, Na Bělidle 10/976, /SČ 150 00, doručí seznam upisovate lů, jak je uvedeno v bodu 4. tohoto usnesení. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií sdělí představenstvo upisovateli v dopise, kterým mu bude předkládat písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upsání bude dle § 204 odst. 5 obch. zák. provedeno písmenou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře určitý zájemce se společností, s úředně ověřenými podpisy obou stran smlouvy. Smlouva musí obsahovat náležitosti, uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. 6. Každý upisovatel je povinen splatit minimálně 30% emisního kurzu jím upsaných akcií na bankovní účet č. 43-2714xxxx vedený Komerční bankou, a.s. ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií, uvedené v odst. 6 tohoto rozhodnutí a před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zbytek emisního kurzu upsaných akcií bude každý upisovatel povinen splatit do tří měsíců od upsání akcií. Správcem vkladu se určuje Manfred Mayer, nar. 1.6.1943, bytem Praha 5, Na Bělidle 1 0/976, /SČ 150 00. 7. Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky související s provedením zvýšení základního kapitálu, úpisem, splácením a vydáním nových akcií.
od 10. 7. 2008 do 7. 10. 2008
- Valná hromada společnosti přijala dne 7.7.2008 toto usnesení: 1. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 213.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třináct milionů korun českých) na částku 382.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů korun českých), s tím, že nepřipouští upisování akcií n ad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Bude upsáno 12.603 kusů (slovy: dvanáct tisíc šest set tři kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 16.900,- Kč (slovy: šestnáct tisíc devět set a 1 kus ( slovy: jeden) kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 9.300,- Kč (slovy: devět tisíc tři sta korun českých). Akcie nejsou kótované. 3. Emisní kurs každé upsané akcie o jmenovité hodnotě 16.900,- Kč je 16.900,- Kč ( slovy: šestnáct tisíc devět set korun českých), emisní kurs upsané akcie o jmenovité hodnotě 9.300,- Kč je 9.300,- Kč ( slovy: devět tisíc tři sta korun českých) a rovná se tedy jejich jmenovitým hodnotám 4. Přednostní právo stávajících akcionárů upsat nové akcie ke zvýšení základního kapitálu, je vyloučeno vzhledem k ustanovení § 204a, odst. 1 obch. zák. (akcie se neupisují peněžitými vklady). Valná hromada rozhoduje, že nové akcie budou nabídnuty k upsán í předem určenému zájemci a to společnosti BOSTAS a.s., se sídlem Havlíčkova 659, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČ 27448592, s tím, že akcie musí být upsány dále uvedeným nepeněžitým vkladem. 5. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním akcií nepeněžitým vkladem, kterým jsou tyto nemovitosti : - budova čp. 1024 (způsob využití : obč. vyb.) v Mladé Boleslavi III na pozemcích č. parc.st. 5352 a st.5353 zastavěných plochách a nádvořích, - budov a bez čp/če (způsob využití : obč. vyb.) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 2566/1 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 2566/45 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : adminis.) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 2566/48 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : garáž) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 3225 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : garáž) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 3226 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : garáž) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 3227 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 4951 zastavěné ploše a nádvoříbudova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III č. parc. st. 4952 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 4953/2 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : výroba) v Mladé Boleslavi III na pozemku č. parc. st. 6909 zastavěnén ploše a nádvoří, - pozemky č. parc. st. 2565 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. 2566/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 2566/16 zastavěná plocha a nádvoří, st. 2566/45 zastavěná plocha a nádvoří, st. 2566/48 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3225 zastavěná plocha a  nádvoří, st. 3226 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3227 zastavěná plocha a nádvoří, st. 4951 zastavěná plocha a nádvoří, st. 4952 zastavěná plocha a nádvoří, st. 4953/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. 5352 zastavěná plocha a nádvoří, st. 5353 zastavěná plo cha a nádvoří, st. 6909 zastavěná plocha a nádvoří, 839/9 ostaní plocha, manipulační plocha, 841/3 ostatní plocha, manipulační plocha, 841/4 ostatní plocha, manipulační plocha, 841/6 ostatní plocha, jiná plocha, 841/7 ostatní plocha, jiná plocha, 1144/8 o statní plocha, zeleň, 1144/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, vše v katastrálním území Mladá Boleslav , zapsáno na listu vlastnictví č. 32 obce a kat. území Mladá Boleslav u Katastrálního úřadu pro Středoč eský kraj, Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav, - budova bez čp/če (způsob využití : jiná st.) na pozemku č. parc. 4149/3 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : jiná st.) na pozemku č. parc. 4149/4 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp./če (způsob využití : jiná st.) na pozemku č. parc. 4149/5 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : jiná st.) na pozemku č. parc. 4149/6 zastavěné ploše a nádvoří, - budova bez čp/če (způsob využití : jiná st. ) na pozemku č. parc. 4149/7 zastavěné ploše a nádvoří, - pozemky č. parc. 4149/2 ostatní plocha, manipulační plocha, 4149/3 zastavěná plocha a nádvoří, 4149/4 zastavěná plocha a nádvoří, 4149/5 zastavěná plocha a nádvoří, 4149/7 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, vše v katastrálním území Mělník, zapsáno na listu vlastnictví č. 845 obce a kat. území Mělník u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník, vše oceněné znaleckým posudkem č. 1176-52/2008 vypracovaným INFO 7 - znaleckou organizací s.r.o., Sbíhavá 455/2, Praha 6, PSČ 162 00 dne 30.4.2008, ustanovenou k tomuto účelu pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. února 2008 č.j. 2Nc 418 3/2008-21, částkou 213.000.000,- Kč (slovy : dvě stě třináct milionů korun českých). Valná hromada společnosti schvaluje tento nepeněžitý vklad, schvaluje tedy zvýšení základního kapitálu těmito nemovitostmi, schvaluje ocenění uvedených nemovitostí na tuto částku, a to že se na vklad upisovatele započítává celá částka 213.000.000,- Kč (sl ovy: dvě stě třináct milionů korun českých) 6. Za tyto nepeněžité vklady budou vydány předem určenému zájemci, tj. společnosti BOSTAS a.s., akcie uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení obsaženého v tomto notářském zápise, které budou v listinné podobě, budou kmenové, znějící na majitele a neregistro vané. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitým hodnotám. 7. Místem upisování bude sídlo společnosti MCM - IMMO a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375. Akcie musí být upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude určitému zájemci (tj. společnosti BOSTAS a.s.) společností do jeho sídla doručen písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí sp olečnost doručit určitému zájemci do jednoho měsíce ode dne, kdy usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií sdělí představenstvo upisovateli v dopise, kterým mu bude předkládat písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upsání bude dle § 204 odst. 5 obch. zák. provedeno písemnou smlo uvou o upsání akcií, kterou uzavře určitý zájemce se společností, s úředně ověřenými podpisy obou stran smlouvy. Smlouva musí obsahovat náležitosti, uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. 8. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti MCM - IMMO a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375. Nepeněžitý vklad musí být splacen současně s upsáním akcií, tedy ve lhůtě, uvedené v odst. 7. tohoto notářského zápisu pro upsání akcií a před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Vklad bude splacen, jakmile určitý zájemce předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák., spolu s předáním nemovitostí, uvedených v odst. 5. tohoto notářského zápisu 10. Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky související se zápisem tohoto usnesení a zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s úpisem akcií, splacením nepeněžitého vkladu, vše ve lhůtách stanovených obchod ním zákoníkem a tímto usnesením, s vydáním nových akcií a jejich předáním upisovateli do jednoho měsíce poté co bude zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.
od 11. 6. 2008
- Na společnost MCM - IMMO a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností BOSTAS Havlíčkova a.s., IČ: 274 48 614, se sídlem: Mladá Boleslav, Havlíčkova 659, PSČ 293 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10714, BOSTAS Dukelská a.s., IČ: 274 48 606, se sídlem: Mladá Boleslav, Havlíčkova 659, PSČ 293 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10713, BOSTAS Laurinova a.s., IČ: 274 48 622, se sídlem: Mladá Boleslav, Havlíčkova 659, PSČ 293 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10715 a RED Nemovitosti s.r.o., IČ: 279 03 583, se sídlem: Praha 10, Záběhlice, K Chaloupkám 3170, PSČ 106 0 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125414.
Kapitál
od 20. 6. 2022
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 10. 2020 do 20. 6. 2022
Základní kapitál 164 536 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 8. 2008 do 13. 10. 2020
Základní kapitál 382 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2008 do 5. 8. 2008
Základní kapitál 169 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 12. 2007 do 11. 6. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 6. 2022
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 13. 10. 2020 do 20. 6. 2022
Kmenové akcie na jméno 16 453 600, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 16. 3. 2015 do 13. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno 16 900, počet akcií: 22 603 v listinné podobě.
od 16. 3. 2015 do 13. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno 9 300, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 5. 8. 2008 do 16. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 22 603 v listinné podobě.
od 5. 8. 2008 do 16. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 11. 6. 2008 do 5. 8. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 000 v listinné podobě.
od 12. 12. 2007 do 11. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 29. 4. 2021
Ing. JULEK TEGEL - člen představenstva
Nová Paka, Husitská, PSČ 509 01
den vzniku členství: 18. 3. 2021
od 27. 11. 2020 do 29. 4. 2021
JAN KREJČÍ - Člen představenstva
Zdiby, Topolová, PSČ 250 66
den vzniku funkce: 25. 11. 2020
od 9. 7. 2020 do 27. 11. 2020
ŠÁRKA DRŐSSLEROVÁ - Předseda představenstva
Srubec, Za Škardou, PSČ 370 06
den vzniku členství: 9. 7. 2020
den vzniku funkce: 9. 7. 2020 - 25. 11. 2020
od 9. 7. 2020 do 27. 11. 2020
KRISTINA VÁLOVÁ - Člen představenstva
Praha - Nové Město, Klimentská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 9. 7. 2020
od 9. 7. 2020 do 27. 11. 2020
FRANTIŠEK KRŽ - Člen představenstva
Srubec, Za Humny, PSČ 370 06
den vzniku členství: 9. 7. 2020
od 28. 5. 2020 do 9. 7. 2020
KRISTINA VÁLOVÁ - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Klimentská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 24. 5. 2015 - 24. 5. 2020
den vzniku funkce: 21. 1. 2020 - 24. 5. 2020
od 7. 5. 2020 do 28. 5. 2020
KRISTINA VÁLOVÁ - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 5. 2015
den vzniku funkce: 21. 1. 2020
od 21. 1. 2020 do 7. 5. 2020
KRISTINA KOLIBAČOVÁ - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 5. 2015
den vzniku funkce: 21. 1. 2020
od 21. 1. 2020 do 9. 7. 2020
ŠÁRKA DRŐSSLEROVÁ - člen představenstva
Srubec, Za Škardou, PSČ 370 06
den vzniku členství: 20. 1. 2015 - 20. 1. 2020
od 28. 11. 2018 do 21. 1. 2020
ŠÁRKA DRŐSSLEROVÁ - předseda představenstva
Srubec, Za Škardou, PSČ 370 06
den vzniku členství: 20. 1. 2015
den vzniku funkce: 20. 1. 2015
od 2. 6. 2015 do 21. 1. 2020
KRISTINA KOLIBAČOVÁ - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 5. 2015
od 19. 4. 2015 do 2. 6. 2015
KRISTINA KOLIBAČOVÁ - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Terronská, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 24. 5. 2010 - 23. 5. 2015
od 12. 4. 2015 do 19. 4. 2015
KRISTINA KOLIBAČOVÁ - člen představenstva
Vodňany - Vodňany II, Výstavní, PSČ 389 01
den vzniku funkce: 24. 5. 2010
od 16. 3. 2015 do 28. 11. 2018
ŠÁRKA DRŐSSLEROVÁ - předseda představenstva
Srubec, Za Humny, PSČ 370 06
den vzniku členství: 20. 1. 2015
den vzniku funkce: 20. 1. 2015
od 16. 3. 2015 do 9. 7. 2020
FRANTIŠEK KRŽ - člen představenstva
Srubec, Za Humny, PSČ 370 06
den vzniku členství: 20. 1. 2015 - 20. 1. 2020
den vzniku funkce: 20. 1. 2015
od 6. 11. 2013 do 13. 11. 2013
ŠÁRKA DRŐSSLEROVÁ - člen představenstva
Srubec, Za Humny, PSČ 370 06
den vzniku členství: 29. 8. 2008
od 4. 11. 2013 do 16. 3. 2015
ŠÁRKA DRŐSSLEROVÁ - předseda představenstva
Srubec, Za Humny, PSČ 370 06
den vzniku členství: 29. 8. 2008 - 20. 1. 2015
den vzniku funkce: 20. 1. 2010 - 20. 1. 2015
od 24. 9. 2010 do 12. 4. 2015
Kristina Pundová - člen představenstva
Vodňany, Výstavní, PSČ 389 01
den vzniku funkce: 24. 5. 2010
od 16. 2. 2010 do 4. 11. 2013
Šárka Kržová - předseda představenstva
Srubec, Za Humny 6, PSČ 370 06
den vzniku funkce: 20. 1. 2010
od 7. 10. 2008 do 16. 2. 2010
Dr. Christian Mayer - předseda představenstva
Zobing, Heiligensteinstrasse, Rakouská republika
den vzniku členství: 29. 8. 2008 - 27. 1. 2010
den vzniku funkce: 29. 8. 2008 - 20. 1. 2010
od 7. 10. 2008 do 6. 11. 2013
Šárka Kržová - člen představenstva
Srubec, Za Humny 6, PSČ 370 06
den vzniku členství: 29. 8. 2008
od 7. 10. 2008 do 16. 3. 2015
František Krž - člen představenstva
Srubec, Za Humny 6, PSČ 370 06
den vzniku členství: 29. 8. 2008 - 20. 1. 2015
od 12. 12. 2007 do 7. 10. 2008
Manfred Mayer - předseda představenstva
Praha 5, Na Bělidle 10/976, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 12. 2007 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 12. 12. 2007 - 29. 8. 2008
od 27. 11. 2020
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 12. 12. 2007 do 27. 11. 2020
Jménem společnosti navenek jedná předseda představenstva samostatně.
Prokura
od 17. 1. 2020 do 27. 11. 2020
PETR VRUBEL
Brno - Královo Pole, Edisonova, PSČ 612 00
od 17. 1. 2020 do 27. 11. 2020
Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně a v prokuře je zahrnuto i oprávnění zcizovat či zatěžovat nemovité věci.
Dozorčí rada
od 27. 11. 2020
Mgr. LUKÁŠ SOBOTKA - Člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Prokofjevova, PSČ 623 00
den vzniku funkce: 25. 11. 2020
od 22. 11. 2018 do 19. 11. 2020
PETR ORNA - člen dozorčí rady
Svárov, Oblouková, PSČ 273 51
den vzniku členství: 24. 5. 2015 - 7. 11. 2020
od 2. 6. 2015 do 22. 11. 2018
PETR ORNA - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Na krčské stráni, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 5. 2015
od 2. 6. 2015 do 27. 11. 2020
RUTH LEEB - předseda dozorčí rady
St. Stefan, Bogenweg 2, PSČ 943 1, Rakouská republika
den vzniku členství: 24. 5. 2015
den vzniku funkce: 2. 3. 2015 - 25. 11. 2020
od 16. 3. 2015 do 27. 11. 2020
MARTIN MAYER - člen dozorčí rady
Graftkorn, Forststrasse 11/12, Rakouská republika
den vzniku členství: 20. 1. 2015
od 24. 9. 2010 do 2. 6. 2015
Ruth Leeb - člen dozorčí rady
St. Stefan, Bogenweg 2, 9431, Rakouská republika
den vzniku funkce: 24. 5. 2010 - 23. 5. 2015
od 24. 9. 2010 do 2. 6. 2015
Petr Orna - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Krčské stráni, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 24. 5. 2010 - 23. 5. 2015
od 7. 10. 2008 do 16. 2. 2010
Manfred Mayer - předseda dozorčí rady
Praha 5, Na Bělidle 10/976, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 8. 2008 - 27. 1. 2010
den vzniku funkce: 29. 8. 2008 - 27. 1. 2010
od 7. 10. 2008 do 16. 3. 2015
Martin Meyer - člen dozorčí rady
A-8101, Graftkorn, Forststrasse 11/12, Rakouská republika
den vzniku členství: 29. 8. 2008 - 20. 1. 2015
od 12. 12. 2007 do 7. 10. 2008
Dr. Christian Mayer - předseda dozorčí rady
Zobing, Heiligensteinstrasse, Rakouská republika
den vzniku členství: 12. 12. 2007 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 12. 12. 2007 - 29. 8. 2008
od 12. 12. 2007 do 7. 10. 2008
Šárka Kržová - člen dozorčí rady
Srubec, Za Humny 6, PSČ 370 06
den vzniku členství: 12. 12. 2007 - 29. 8. 2008
od 12. 12. 2007 do 16. 2. 2010
Doris Mayer - člen dozorčí rady
Salzburg, Gustav Mahler Promenade 9, PSČ 5020, Rakouská republika
den vzniku členství: 12. 12. 2007 - 27. 1. 2010
Akcionáři
od 5. 3. 2021 do 20. 6. 2022
Natland Group, SE, IČO: 02936992
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
od 13. 10. 2020 do 5. 3. 2021
Natland Pohledávková III. s.r.o., IČO: 08862966
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
od 22. 2. 2008 do 5. 8. 2008
Manfred Mayer
Praha 5, Na Bělidle 10/976, PSČ 150 00
od 12. 12. 2007 do 22. 2. 2008
IMMO - MANAGEMENT s.r.o., IČO: 27176321
Praha 1 - Nové město, Senovážné náměstí 1375, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+272

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+24

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+1

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-78

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-147

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-152

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services