Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
GENTLEY a.s., IČO: 28209117 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 12. 2007
Datum zániku1. 11. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 13. 12. 2007 do 1. 11. 2012

GENTLEY a.s.

Adresa sídla
od 7. 5. 2010 do 8. 9. 2010
Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03
od 13. 12. 2007 do 7. 5. 2010
Praha 1, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00
IČO
od 13. 12. 2007 do 1. 11. 2012

28209117

DIČ

CZ28209117

Právní forma
od 13. 12. 2007 do
Akciová společnost
Spisová značka13203 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 2. 2009 do 1. 11. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 4. 2. 2009 do 1. 11. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 13. 12. 2007 do 4. 2. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2012 do 1. 11. 2012
- Společnost GENTLEY a.s. zanikla fúzí sloučením společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 24135780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, jako společnosti nástupnické, se společnostmi eEnergy Ralsko a.s., IČO: 28217918, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., IČO: 28208811, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Hodonín a.s., IČO: 28217853, se sídlem Hodonín, Smetanova 4250/17, PSČ 695 01; FVE Vranovská Ves a.s., IČO: 28432495, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; GENTLEY a.s., IČO: 28209117, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; 3 L invest a.s., IČO: 26780828, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; AREA-GROUP CL a.s., I ČO: 25431781, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; DOMICA FPI s.r.o., IČO: 28289650, se sídlem Praha, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bohemian Development, a.s., IČO: 28073142, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Biop lyn technologie s.r.o., IČO: 26407086, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; FVE Buštěhrad a.s., IČO: 27420493, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; a KEFARIUM, a.s., IČO: 27936392, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, P SČ 500 03, jako společnostmi zanikajícími.
od 12. 1. 2011 do 25. 2. 2011
- Jediný akcionář společnosti GENTLEY a.s., tj. společnost ČEZ, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: ČEZ, a.s. jako jediný akcionář společnosti GENTLEY a.s. prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se s níže uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku 496.000.000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátšest milionů korun českých)a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 496.000.000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátšestmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že za zvýšení základního kapitálu bude vydáno 496 ks (slovy: čtyřistadevadesátšest)kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu; 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem; 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přd přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzd al svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení v úvodu tohoto rozhodnutí; 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku; 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 496 (slovy: čtyřistadevadesátšest) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty u rčitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 14053, IČ: 45274649; 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouvamusí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny; 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti GENTLEY a.s., na adrese Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu j eho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj . určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následují cím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii; 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - společnosti ČEZ a.s. vůči společnosti proti pophledávce společ nosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu: 1) peněžitá pohledávka ve výši 2.468.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyčtyřistašedesátosmmilionů korun českých) - dále jen "předmětná pohledávka"; tato předmětná pohledávka vznikla na základě smlouvy o úvěrovém rámci č. 2010/2 uzavřené dne 19.1.2010 mezi sp olečností ČEZ, a.s. jako věřitelem a společností GENTLEY a.s. jako dlužníkem; uvedená částka představuje jistinu předmětné pohledávky; k započtení bude použita část předmětné pohledávky ve výši 496.000.000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátšest milionů korun českých); 2) existence předmětné pohledávky společnosti ČEZ, a.s. vůči společnosti GENTLEY a.s. je doložena Auditorskou zprávvou o auditu soupisu závazků společnosti GENTLEY a.s. k 8. prosinci 2010, ze dne 8.12.2010, vypracovanou společností Alfery Audit s.r.o., č. osvědčení 459, zastoupenou panem Ing. Josefem Maškem, auditorem č. osvědčení 1937; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započt ení pohledávek, lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy:dva) měsíce ode dne upsání akcií, smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti GENTLEY a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma sml uvními stranami; 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku; 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 498.000.000,- Kč (slovy čtyřistadevadesátosmmilionů korun českých);
Kapitál
od 1. 11. 2012 do 1. 11. 2012
Základní kapitál 498 000 000 Kč, splaceno 498 000 000 Kč.
od 25. 2. 2011 do 25. 2. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 4. 2. 2009 do 4. 2. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 25. 2. 2011 do 1. 11. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 496.
od 13. 12. 2007 do 1. 11. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 12. 2010 do 1. 11. 2012
Ing. Martin Zeman - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Zámecká 2315/9, PSČ 702 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 4. 10. 2010
od 10. 12. 2010 do 1. 11. 2012
JUDr. Jan Šimon - člen představenstva
Pardubice - Studánka, Bartoňova, PSČ 530 12
den vzniku členství: 4. 10. 2010
od 9. 2. 2010 do 9. 2. 2010
Milan Richter - člen představenstva
Praha 2, Jaromírova 495/16, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 10. 2009 - 21. 12. 2009
od 9. 2. 2010 do 10. 12. 2010
Ing. Martin Zeman - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Zámecká 2315/9, PSČ 702 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009
od 13. 12. 2007 do 9. 2. 2010
Mgr. Norbert Ostrčil - předseda představenstva
Praha 2 - Nové Město, Trojanova 1993/5, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 13. 12. 2007 - 21. 12. 2009
od 13. 12. 2007 do 9. 2. 2010
Jitka Krcalová - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, V Rovinách 863/20, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 20. 10. 2009
od 13. 12. 2007 do 9. 2. 2010
Michaela Jelínková - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Wassermannova 1042/9, PSČ 152 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 20. 10. 2009
od 10. 12. 2010 do 1. 11. 2012
Jménem společnosti jednají a podepisují společně oba členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.
od 13. 12. 2007 do 10. 12. 2010
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jediného člena představenstva, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 10. 10. 2012 do 1. 11. 2012
Ing. Tomáš Fuks - člen dozorčí rady
Praha 10, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 4. 2012
od 11. 6. 2010 do 1. 11. 2012
Ing. Oldřich Kožušník - místopředseda dozorčí rady
Jesenice, Za Rybníkem, PSČ 252 42
den vzniku členství: 22. 12. 2009
den vzniku funkce: 8. 4. 2010
od 9. 2. 2010 do 11. 6. 2010
INg. Oldřich Kožušník - člen dozorčí rady
Jesenice, Za Rybníkem 616, PSČ 252 42
den vzniku členství: 21. 12. 2009
od 9. 2. 2010 do 10. 10. 2012
Ing. Šárka Halfarová - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Podnádražní 910/10, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 30. 3. 2012
od 9. 2. 2010 do 1. 11. 2012
Ing. Tomáš Fuks - předseda dozorčí rady
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 101 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 15. 1. 2010
od 13. 12. 2007 do 9. 2. 2010
JUDr. Ing. Martin Veber - předseda dozorčí rady
Děčín II - Nové Město, Vrchlického 551/1, PSČ 405 02
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 13. 12. 2007 - 21. 12. 2009
od 13. 12. 2007 do 9. 2. 2010
Mgr. Michaela Ostrčilová - člen dozorčí rady
Praha 8 - Kobylisy, Frýdlantská 1314/15, PSČ 182 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 21. 12. 2009
od 13. 12. 2007 do 9. 2. 2010
Alenka Wevelsiepová - člen dozorčí rady
Praha 2 - Nové Město, Trojanova 1993/5, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 12. 2007 - 21. 12. 2009
Akcionáři
od 9. 2. 2010 do 1. 11. 2012
ČEZ, a.s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 101 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 709,60 Kč
ČSOB 2 709,60 Kč
Komerční banka 2 716,28 Kč
Česká spořitelna 2 731,00 Kč
Raiffeisenbank 2 761,45 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 769,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

+64
+
-
2.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

+12
+
-
3.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

+4
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-87
+
-
5.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-128
+
-

Články na Heroine.cz

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Nadílka! Tipy na dárky pro něj

Hledáte tipy na originální dárky pod stromeček, ale schází vám inspirace? Jste na správné...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services