Malerba, a.s., IČO: 28212428 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Malerba, a.s. Údaje byly staženy 4. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 28212428. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28212428 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 12. 2007
Datum zániku1. 12. 2019
StavVymazáno
Obchodní firma
od 17. 12. 2007 do 1. 12. 2019

Malerba, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 12. 2007 do 13. 7. 2015
Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00
IČO
od 17. 12. 2007 do 1. 12. 2019

28212428

Identifikátor datové schránky:zc3e3ed
Právní forma
od 17. 12. 2007 do 1. 12. 2019
Akciová společnost
Spisová značka13342 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 2. 2014 do 1. 12. 2019
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 17. 12. 2007 do 26. 2. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 2. 2014 do 1. 2. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 26. 2. 2014 do 1. 2. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 26. 2. 2014 do 1. 12. 2019
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 13. 10. 2010 do 18. 11. 2010
- Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti Malerba, a.s. Základní kapitál společnosti Malerba, a.s. (dále též jen "Malerba, a.s." nebo jen "společnost") se zvýší o částku 1.858.000.000,- Kč (jednamiliardaosmsetpadesátosm-milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 18.580 (osmnácttisícpětsetosmdesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného dru hu, a nebudou kótované. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu učiněným při výkonu působnosti valné hromady. Upsání všech 18.580 (osmnáctitisícpětsetosmdesáti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, první podlaží, byt/kancelář 102, P. C. 2012, registrační číslo HE 176532, (dále též jen "TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED" nebo jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitému zájemci písemným oznámením, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií bude zcela splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti ve výši 1.858.000.000,- Kč (jednamiliardaosmset-padesátosmmilionů korun českých) za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kur su upsaných akcií budou započteny peněžité pohledávky určitého zájemce za společností vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20. 2. 2009 uzavřené mezi společnostmi Czech Property Investments, a.s., IČ 42716161, a TP DEVELOPMENT TRUST LIMITE D, a to pohledávce ve výši 133.115.000,- Kč (jednostotřicettřimiliony-jednostopatrnácttisíc korun českých), pohledávce ve výši 284.825.000,- Kč (dvěstěosmdesátčtyřimilionyosmsetdvacetpěttisíc korun českých) a pohledávce ve výši 786.530.000,-Kč (sedmsetosm desátšestmilionůpětsettřicettisíc korun českých); ze smlouvy o úvěru ze dne 13. 7. 2009 uzavřené mezi společnostmi TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED a Malerba, a.s. ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 1. 2. 2010, a to pohledávce ve výši 50.982.500,-Kč (padesátmilionůdevětsetosmdesátd vatisícepětset korun českých); ze smlouvy o úvěru ze dne 20. 2. 2009 uzavřené mezi společnostmi TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED a Malerba, a.s., a to pohledávce ve výši 134.500.000,- Kč (jednostotřicetčtyřimilionypětsettisíc korun českých); ze smlouvy o úvěru ze dne 22. 3. 2010 uzavřené mezi společnostmi TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED a Malerba, a.s., a to pohledávce ve výši 238.414.816,53 Kč (dvěstětřicetosmmilionůčtyřistačtrnácttisícosmsetšestnáct korun českých padesáttři haléře); ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1. 10. 2009 uzavřené mezi společnostmi Vyškov Property Development, a.s., IČ 27635121, a TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, a to pohledávce ve výši 2.124.270,- Kč (dvamilionyjednostodvacetčtyři-tisícedvěstěsedmdesát ko run českých); ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1. 10. 2009 uzavřené mezi společnostmi Czech Property Investments, a.s., IČ 42716161, a TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, a to pohledávce ve výši 5.440.576,23 Kč (pětmilionůčtyřistačtyřicettisíc-pětsetsedmdesátšest ko run českých dvacettři haléře); ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21. 9. 2010 uzavřené mezi společnostmi Verali Limited, registrační číslo HE 237690, a TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, a to pohledávce ve výši 21.205.556,- Kč (dvacetjedenmiliondvěstěpěttisícpětset-padesátšest korun českých), pohledávce ve výši 72.693.055,- Kč (sedmdesátka-milionyšestsetdevadesáttřitisícepadesátpět korun českých), pohledávce ve výši 134.500.000,- Kč jednostotřicetčtyřimilionypětsettisíc korun českých). Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 18. 11. 2010 do 1. 12. 2019
Základní kapitál 1 860 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2007 do 18. 11. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2014 do 1. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 1 860 000 000 v listinné podobě.
od 23. 7. 2013 do 19. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 1 860 000 000 v listinné podobě.
od 23. 7. 2013 do 19. 12. 2014
Převoditelnost akcií je omezena tak, že akcie jsou převoditelné pouze mezi akcionáři, avšak bude-li mít společnost jediného akcionáře, budou akcie převoditelné bez omezení.
od 18. 11. 2010 do 23. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 18 600 v listinné podobě.
od 11. 2. 2009 do 18. 11. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 17. 12. 2007 do 11. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 17. 4. 2018 do 1. 12. 2019
ZDENĚK HAVELKA - člen představenstva
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016
od 25. 11. 2016 do 17. 4. 2018
Ing. ZDENĚK HAVELKA - člen
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 31. 12. 2015
od 1. 2. 2016 do 1. 12. 2019
MARTIN NĚMEČEK - člen představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 29. 12. 2015
od 14. 5. 2014 do 1. 2. 2016
Ing. JAN KALOUS - člen představenstva
Praha - Bubeneč, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 10. 2011 - 29. 12. 2015
od 26. 2. 2014 do 14. 5. 2014
Ing. JAN KALOUS - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, M. J. Lermontova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 10. 2011
od 25. 8. 2013 do 26. 2. 2014
Mgr. MAREK STUBLEY - předseda představenstva
Lety, Karlštejnská, PSČ 252 29
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 18. 2. 2014
den vzniku funkce: 23. 2. 2009 - 18. 2. 2014
od 31. 5. 2013 do 25. 11. 2016
Ing. ZDENĚK HAVELKA - člen
Prachatice - Prachatice II, Slámova, PSČ 383 01
den vzniku členství: 31. 12. 2010
od 8. 11. 2011 do 26. 2. 2014
Ing. Jan Kalous - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, M.J.Lermontova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 10. 2011
od 20. 1. 2011 do 8. 11. 2011
Milan Trněný - člen představenstva
Brno, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 26. 10. 2011
od 20. 1. 2011 do 31. 5. 2013
Ing. Zdeněk Havelka - člen
Prachatice, Slámova, PSČ 383 01
den vzniku členství: 31. 12. 2010
od 10. 3. 2009 do 20. 1. 2011
Ing. Jan Kratina - člen představenstva
Praha 4, Radimovická 1416, PSČ 149 00
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 31. 12. 2010
od 10. 3. 2009 do 20. 1. 2011
Ing. Marcela Tvarochová - člen představenstva
Skalná, Nová 428, PSČ 351 34
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 31. 12. 2010
od 10. 3. 2009 do 25. 8. 2013
Mgr. Marek Stubley - předseda představenstva
Přerov - Újezdec, Hlavní 236/15, PSČ 750 02
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 18. 2. 2014
den vzniku funkce: 23. 2. 2009 - 18. 2. 2014
od 11. 2. 2009 do 10. 3. 2009
Ing. Jan Kratina - předseda představenstva
Praha 4, Radimovická 1416, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 22. 2. 2009
den vzniku funkce: 19. 1. 2009 - 22. 2. 2009
od 17. 12. 2007 do 11. 2. 2009
Bc. Jan Kratina - člen představenstva
Praha 4, Radimovická 1416, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007
od 17. 12. 2007 do 10. 3. 2009
Mgr. Zbyněk Michal - člen představenstva
Ústí nad Labem, Slavíčkova 495/28, PSČ 400 01
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 22. 2. 2009
od 17. 12. 2007 do 10. 3. 2009
Ing. Marcela Tvarochová - člen představenstva
Skalná, Nová 428, PSČ 351 34
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 22. 2. 2009
od 1. 2. 2016 do 1. 12. 2019
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 26. 2. 2014 do 1. 2. 2016
Společnost zastupují členové představenstva společně.
od 23. 7. 2013 do 26. 2. 2014
Jménem společnosti jednají společně všichni tři členové představenstva.
od 11. 2. 2009 do 23. 7. 2013
Jménem společnosti jednají společně předseda představenstva a člen představenstva.
od 17. 12. 2007 do 11. 2. 2009
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 26. 2. 2014 do 1. 12. 2019
MILAN TRNĚNÝ - člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 18. 2. 2014
od 28. 6. 2013 do 26. 2. 2014
Ing. PAVEL SEMRÁD - člen
Úvaly, Kladská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 18. 2. 2014
od 28. 6. 2013 do 26. 2. 2014
Mgr. JOSEF ŠTOLBA - člen
Ústí nad Labem - Klíše, Slavíčkova, PSČ 400 01
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 18. 2. 2014
od 8. 11. 2011 do 26. 2. 2014
Mgr. Petr Němeček - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 26. 10. 2011 - 18. 2. 2014
od 20. 1. 2011 do 8. 11. 2011
JUDr. Vladimír Sup - člen dozorčí rady
Horoměřice, Ke Skále, PSČ 252 62
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 26. 10. 2011
od 20. 1. 2011 do 28. 6. 2013
Ing. Pavel Semrád - člen
Úvaly, Kladská, PSČ 250 82
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 18. 2. 2014
od 20. 1. 2011 do 28. 6. 2013
Mgr. Josef Štolba - člen
Ústí nad Labem, Slavíčkova, PSČ 400 01
den vzniku členství: 31. 12. 2010 - 18. 2. 2014
od 9. 6. 2010 do 20. 1. 2011
MUDr. Vít Urbanec - člen dozorčí rady
Praha 1, Jakubská 649, PSČ 110 00
den vzniku členství: 9. 4. 2010 - 31. 12. 2010
od 10. 3. 2009 do 20. 1. 2011
Mgr. Karolína Babáková - člen dozorčí rady
Plzeň, Nýřanská 1293/36, PSČ 323 00
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 31. 12. 2010
od 10. 3. 2009 do 20. 1. 2011
Mgr. Bc. David Michal - člen dozorčí rady
Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29
den vzniku členství: 23. 2. 2009 - 31. 12. 2010
od 17. 12. 2007 do 10. 3. 2009
Ing. Vratislav Puchinger - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Novině 1068/14, PSČ 141 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 22. 2. 2009
od 17. 12. 2007 do 10. 3. 2009
Irena Kořínková
Nymburk, Za Dráhou 1656/9, PSČ 288 02
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 22. 2. 2009
od 17. 12. 2007 do 9. 6. 2010
MUDr. Vít Urbanec - člen dozorčí rady
Praha 1, Jakubská 649, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 17. 3. 2009
Akcionáři
od 3. 7. 2015 do 1. 12. 2019
Czech Property Investments, a.s., IČO: 42716161
Praha - Nové Město, Vladislavova, PSČ 110 00
od 20. 1. 2011 do 3. 7. 2015
Czech Property Investments, a.s., IČO: 42716161
Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00
od 2. 1. 2008 do 20. 1. 2011
JUDr. Tomáš Rybář, Ph.D.
Praha 8 - Troja, Na Dlážděnce 107/41, PSČ 182 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+55

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+4

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-16

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-81

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-117

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-161

+
-

A tohle už jste četli?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services