Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík TESLA Properties a.s.
IČO: 28212657

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 12. 2007
Obchodní firma
od 30. 6. 2008

TESLA Properties a.s.

od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008

Holio Consulting a.s.

Adresa sídla
od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
IČO
od 28. 12. 2007

28212657

DIČ

CZ28212657

Identifikátor datové schránky:icggnay
Právní forma
od 28. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka13356 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 12. 2007
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujích řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 11. 10. 2017 do 22. 3. 2018
- Jediný akcionář společnosti přijal dne 26.9.2017 toto rozhodnutí: Základní kapitál obchodní společnosti TESLA Properties a.s. se snižuje z dosavadní hodnoty 121.000.000,- Kč o částku 118.580.000,- Kč na základní kapitál ve výši 2.420.000,- Kč. Důvodem sní žení základního kapitálu je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Účelem snížení je výplata částky ve výši 109.000.000,- Kč akcionářům a převedení částky ve výši 9.580.000,- Kč do kapitálových fondů obc hodní společnosti TESLA Properties a.s.. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 100.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka ve výši 109.000.000,- Kč, tedy částka ve výši 90.082,64 Kč připadající na 1 akcii, bude vyplacena každému akcionáři majícímu akcii ve lhůtě 5 let ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zbývající částka ve výši 9.580.000,- Kč bude převedena do kapitálových fondů obchodní společnosti TESLA Properties a.s. bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společno sti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 1 měsíc od účinnosti snížení základního kapitálu.
od 25. 8. 2014 do 22. 3. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 8. 2014 do 22. 3. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 25. 8. 2014 do 11. 10. 2017
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 1. 2009 do 21. 1. 2009
- Zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti TESLA Properties a.s. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) na částku 121.0 00.000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna milionů korun českých) a to za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 1.190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát ) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá; 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti; 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upiso vání akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku; 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti TESLA Properties a.s. 8) Upisovatel, společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí je diného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TE SLA Properties a.s., proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých), a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) započtením části peněžité pohledá vky jediného akcionáře KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 19.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek, a to části pohledávky jediného akcionáře KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. ve výši 119.000.000,-- Kč (s lovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., jak je uvedeno výše proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy:sto devatenáct milionů korun českých ). Pro účely započtení se stanoví tato pravidla: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, společností KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. a společností TESLA Properties a.s., uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. Společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., jako předem určený zájemce upíše a splatí 1.190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát ) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) Místem upisování se stanoví (je) sídlo společnosti TESLA Properties a.s., na adrese Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66. Upisovatel, společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jedin ého akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.
od 31. 12. 2008
- Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TESLA Properties a.s. ze dne 13. října 2008 došlo v důsledku rozdělení společnosti TESLA Holding s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 279 07 155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125653, odštěpením sloučením se společností TESLA Properties a.s., k přechodu části obchodního jmění rozdělované společnosti TESLA Holding s.r.o. uvedené v projektu rozdělení odštěpením sloučením na společnost TESLA Properties a.s.
Kapitál
od 22. 3. 2018
Základní kapitál 2 420 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 1. 2009 do 22. 3. 2018
Základní kapitál 121 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 6. 2008 do 21. 1. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 22. 3. 2018
Akcie na jméno 2 000, počet akcií: 1 210.
od 25. 8. 2014 do 22. 3. 2018
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 210.
od 21. 1. 2009 do 25. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 210.
od 28. 12. 2007 do 21. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 11. 10. 2017
JAN VÝBORNÝ - člen představenstva
Praha - Vysočany, Paříkova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 27. 9. 2017
den vzniku funkce: 27. 9. 2017
od 11. 10. 2017
Ing. FRANTIŠEK HÁLA - předseda představenstva
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 9. 3. 2017
den vzniku funkce: 27. 9. 2017
od 22. 3. 2017 do 11. 10. 2017
GEORGE FORMANDL - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Na Děkance, PSČ 128 00
den vzniku členství: 9. 3. 2017 - 26. 9. 2017
den vzniku funkce: 9. 3. 2017 - 26. 9. 2017
od 22. 3. 2017 do 11. 10. 2017
Ing. FRANTIŠEK HÁLA - člen představenstva
Praha - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 9. 3. 2017 - 27. 9. 2017
den vzniku funkce: 9. 3. 2017 - 27. 9. 2017
od 13. 7. 2015 do 22. 3. 2017
GEORGE FORMANDL - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Na Děkance, PSČ 128 00
den vzniku členství: 12. 1. 2012 - 8. 3. 2017
den vzniku funkce: 15. 1. 2012 - 8. 3. 2017
od 3. 2. 2012 do 13. 7. 2015
George Formandl - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 1. 2012
den vzniku funkce: 15. 1. 2012
od 3. 2. 2012 do 22. 3. 2017
Ing. František Hála - člen představenstva
Praha 8 - Troja, Vřesová, PSČ 181 00
den vzniku členství: 12. 1. 2012 - 8. 3. 2017
od 9. 8. 2011 do 3. 2. 2012
Mgr. Robert Němec - předseda představenstva
Velké Popovice, Na zeleném vršku, PSČ 251 69
den vzniku členství: 12. 5. 2008 - 12. 1. 2012
den vzniku funkce: 12. 5. 2008 - 12. 1. 2012
od 7. 10. 2010 do 3. 2. 2012
Ing. Miroslav Kudláček - člen představenstva
Praha 4, Klapálkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 10. 8. 2010 - 12. 1. 2012
od 30. 9. 2009 do 7. 10. 2010
Václav Maněna - člen představenstva
Praha 4, Pertoldova 3382, PSČ 143 00
den vzniku členství: 17. 9. 2009 - 20. 7. 2010
od 30. 6. 2008 do 30. 9. 2009
Ing. Martin Stachník - člen představenstva
Praha 9, Skloněná 921/7, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 5. 2008 - 17. 9. 2009
od 30. 6. 2008 do 9. 8. 2011
Mgr. Robert Němec - předseda představenstva
Praha 4, K Hrnčířům 253, PSČ 149 00
den vzniku členství: 12. 5. 2008
den vzniku funkce: 12. 5. 2008
od 30. 6. 2008 do 3. 2. 2012
Ing. František Hála - člen představenstva
Praha 8 - Troja, Vřesová 675/3, PSČ 181 00
den vzniku členství: 12. 5. 2008 - 12. 1. 2012
od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008
Barbora Brühlová - člen představenstva
Praha 3, Vinohradská 111/109, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 12. 5. 2008
od 25. 8. 2014
Společnost zastupují vždy předseda a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a člen představenstva.
od 30. 6. 2008 do 25. 8. 2014
Jménem společnosti jedná předseda a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně.
od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008
Za představenstvo jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Vykonává-li funkci představenstva pouze jeden člen představenstva, jedná jménem Společnosti tento člen představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 10. 2017
Ing. JAN PROCHÁZKA - člen dozorčí rady
Libčice nad Vltavou, Pod Strání, PSČ 252 66
den vzniku členství: 27. 9. 2017
den vzniku funkce: 27. 9. 2017
od 25. 8. 2014
Ing. ZUZANA COUFALOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, V cestkách, PSČ 190 14
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 25. 8. 2014
Mgr. ANNA BEDNAŘÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Strančice - Všechromy, , PSČ 251 63
den vzniku členství: 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 25. 8. 2014 do 11. 10. 2017
Ing. RICHARD KLEČKA - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Na Ládví, PSČ 182 00
den vzniku členství: 24. 6. 2014 - 26. 9. 2017
od 24. 3. 2010 do 25. 8. 2014
Ing. Richard Klečka - předseda dozorčí rady
Praha 8, Na Okrouhlíku 2370/9, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 5. 2008 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 17. 2. 2010
od 30. 6. 2008 do 24. 3. 2010
Ing. Richard Klečka - člen dozorčí rady
Praha 8, Na Okrouhlíku 2370/9, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 5. 2008
od 30. 6. 2008 do 25. 8. 2014
Zuzana Coufalová - člen dozorčí rady
Praha 9, Na břehu 298/25, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 5. 2008 - 24. 6. 2014
od 30. 6. 2008 do 25. 8. 2014
Zdeněk Sedláček - člen dozorčí rady
Praha 10, Narcisová 2850, PSČ 106 00
den vzniku členství: 12. 5. 2008 - 24. 6. 2014
od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008
Ing. Michal Jurečka - předseda dozorčí rady
Hodonín, Jarní 2, PSČ 695 01
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 12. 5. 2008
od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008
Kateřina Němcová - člen dozorčí rady
Povrly, Mírová 161/22, PSČ 403 32
den vzniku členství: 28. 12. 2007 - 12. 5. 2008
od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008
Lenka Říhová - člen dozorčí rady
Praha 2, Lublaňská 31, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 12. 2007
Akcionáři
od 11. 10. 2017
KILCULLEN TESLA HOLDING S.A.
Luxembourg, route d´Arlon 205, Lucemburské velkovévodství
od 25. 8. 2014 do 11. 10. 2017
KILCULLEN TESLA HOLDING S.A.
Luxembourg, 14a, rue des Bains, Lucemburské velkovévodství
od 30. 6. 2008 do 25. 8. 2014
KILCULLEN TESLA HOLDING S.A.
Luxembourg, Rue Aldringen 19, L-1118, Lucemburské velkovévodství
od 28. 12. 2007 do 30. 6. 2008
Corporate Consulting a.s., IČO: 27395693
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,70 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 701,91 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 745,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+9
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-54
+
-
3.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-54
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-61
+
-
5.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-78
+
-

Články na Heroine.cz

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services