Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

TESLA Properties a.s., Praha, IČO: 28212657 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti TESLA Properties a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 28212657. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28212657 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
28. 12. 2007
Obchodní firma
Holio Consulting a.s.
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
TESLA Properties a.s.
zapsáno 30. 6. 2008
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9 - Hloubětín
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 23. 11. 2020
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Vysočany
Ulice: Rubeška
Adresní místo: Rubeška 215/1
IČO
28212657
zapsáno 28. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
icggnay
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 28. 12. 2007
Spisová značka
B 13356/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 28. 12. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

24. 4. 2022
Změna adresy: člen dozorčí rady Ing. Zuzana Coufalová
4. 10. 2021
Zapsán skutečný majitel Jan Výborný, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
4. 10. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Zuzana Coufalová, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
4. 10. 2021
Zapsán skutečný majitel Mgr. Anna Bednaříková, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
23. 11. 2020
Změna sídla z Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9 - Hloubětín na Rubeška 215/1, 190 00 Praha - Vysočany

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujích řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 28. 12. 2007
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 21. 1. 2009
121 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 1. 2009 vymazáno 22. 3. 2018
2 420 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 3. 2018
Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 21. 1. 2009
1210 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 21. 1. 2009 vymazáno 25. 8. 2014
1210 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 25. 8. 2014 vymazáno 22. 3. 2018
1210 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč
zapsáno 22. 3. 2018
Ostatní skutečnosti
Zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti TESLA Properties a.s. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) na částku 121.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna milionů korun českých) a to za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 1.190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát ) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti TESLA Properties a.s. 8) Upisovatel, společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých), a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek, a to části pohledávky jediného akcionáře KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. ve výši 119.000.000,-- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., jak je uvedeno výše proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy:sto devatenáct milionů korun českých). Pro účely započtení se stanoví tato pravidla: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, společností KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. a společností TESLA Properties a.s., uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. Společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., jako předem určený zájemce upíše a splatí 1.190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát ) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) Místem upisování se stanoví (je) sídlo společnosti TESLA Properties a.s., na adrese Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66. Upisovatel, společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání.
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 21. 1. 2009
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 25. 8. 2014 vymazáno 22. 3. 2017
Počet členů statutárního orgánu: 2
zapsáno 25. 8. 2014 vymazáno 22. 3. 2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. 8. 2014 vymazáno 11. 10. 2017
Jediný akcionář společnosti přijal dne 26.9.2017 toto rozhodnutí: Základní kapitál obchodní společnosti TESLA Properties a.s. se snižuje z dosavadní hodnoty 121.000.000,- Kč o částku 118.580.000,- Kč na základní kapitál ve výši 2.420.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Účelem snížení je výplata částky ve výši 109.000.000,- Kč akcionářům a převedení částky ve výši 9.580.000,- Kč do kapitálových fondů obchodní společnosti TESLA Properties a.s.. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 100.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka ve výši 109.000.000,- Kč, tedy částka ve výši 90.082,64 Kč připadající na 1 akcii, bude vyplacena každému akcionáři majícímu akcii ve lhůtě 5 let ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zbývající částka ve výši 9.580.000,- Kč bude převedena do kapitálových fondů obchodní společnosti TESLA Properties a.s. bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 1 měsíc od účinnosti snížení základního kapitálu.
zapsáno 11. 10. 2017 vymazáno 22. 3. 2018
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TESLA Properties a.s. ze dne 13. října 2008 došlo v důsledku rozdělení společnosti TESLA Holding s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 279 07 155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125653, odštěpením sloučením se společností TESLA Properties a.s., k přechodu části obchodního jmění rozdělované společnosti TESLA Holding s.r.o. uvedené v projektu rozdělení odštěpením sloučením na společnost TESLA Properties a.s.
zapsáno 31. 12. 2008
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 11. 10. 2017

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Barbora Brühlová
Vinohradská, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 28. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 5. 2008
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
Předseda představenstva
Mgr. Robert Němec
K Hrnčířům, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 12. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2008
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 9. 8. 2011
Člen představenstva
Ing. Martin Stachník
Skloněná, 190 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2008
Den zániku členstvi: 17. 9. 2009
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 30. 9. 2009
Člen představenstva
Ing. František Hála
Vřesová, 181 00 Praha 8 - Troja
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2008
Den zániku členstvi: 12. 1. 2012
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 3. 2. 2012
Člen představenstva
Václav Maněna
Pertoldova, 143 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2009
Den zániku členstvi: 20. 7. 2010
zapsáno 30. 9. 2009 vymazáno 7. 10. 2010
Člen představenstva
Ing. Miroslav Kudláček
Klapálkova, 149 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 10. 8. 2010
Den zániku členstvi: 12. 1. 2012
zapsáno 7. 10. 2010 vymazáno 3. 2. 2012
Předseda představenstva
Mgr. Robert Němec
Na zeleném vršku, 251 69 Velké Popovice
Den vzniku funkce: 12. 5. 2008
Den zániku funkce: 12. 1. 2012
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2008
Den zániku členstvi: 12. 1. 2012
zapsáno 9. 8. 2011 vymazáno 3. 2. 2012
Předseda představenstva
George Formandl
Mánesova, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 15. 1. 2012
Den vzniku členstvi: 12. 1. 2012
zapsáno 3. 2. 2012 vymazáno 13. 7. 2015
Člen představenstva
Ing. František Hála
Vřesová, 181 00 Praha 8 - Troja
Den zániku funkce: 8. 3. 2017
Den vzniku členstvi: 12. 1. 2012
Den zániku členstvi: 8. 3. 2017
zapsáno 3. 2. 2012 vymazáno 22. 3. 2017
Předseda představenstva
George Formandl
Na Děkance, 128 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 15. 1. 2012
Den zániku funkce: 8. 3. 2017
Den vzniku členstvi: 12. 1. 2012
Den zániku členstvi: 8. 3. 2017
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 22. 3. 2017
Předseda představenstva
George Formandl
Na Děkance, 128 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 9. 3. 2017
Den zániku funkce: 26. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 9. 3. 2017
Den zániku členstvi: 26. 9. 2017
zapsáno 22. 3. 2017 vymazáno 11. 10. 2017
Člen představenstva
Ing. František Hála
Vřesová, 181 00 Praha - Troja
Den vzniku funkce: 9. 3. 2017
Den zániku funkce: 27. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 9. 3. 2017
Den zániku členstvi: 27. 9. 2017
zapsáno 22. 3. 2017 vymazáno 11. 10. 2017
Člen představenstva
Jan Výborný
Paříkova, 190 00 Praha - Vysočany
Den vzniku funkce: 27. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2017
zapsáno 11. 10. 2017
Předseda představenstva
Ing. František Hála
Vřesová, 181 00 Praha - Troja
Den vzniku funkce: 27. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 9. 3. 2017
zapsáno 11. 10. 2017
Počet členů
2
zapsáno 22. 3. 2017
Způsob jednání
Za představenstvo jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Vykonává-li funkci představenstva pouze jeden člen představenstva, jedná jménem Společnosti tento člen představenstva.
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
Jménem společnosti jedná předseda a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 25. 8. 2014
Společnost zastupují vždy předseda a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a člen představenstva.
zapsáno 25. 8. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Michal Jurečka
Jarní, 695 01 Hodonín
Den zániku funkce: 12. 5. 2008
Den vzniku členstvi: 28. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 5. 2008
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
Člen dozorčí rady
Kateřina Němcová
Mírová, 403 32 Povrly
Den vzniku členstvi: 28. 12. 2007
Den zániku členstvi: 12. 5. 2008
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
Člen dozorčí rady
Lenka Říhová
Lublaňská, 120 00 Praha 2
Den vzniku členstvi: 28. 12. 2007
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Richard Klečka
Na Okrouhlíku, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2008
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 24. 3. 2010
Člen dozorčí rady
Zuzana Coufalová
Na břehu, 190 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2008
Den zániku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 25. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Zdeněk Sedláček
Narcisová, 106 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2008
Den zániku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 25. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Richard Klečka
Na Okrouhlíku, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 17. 2. 2010
Den vzniku členstvi: 12. 5. 2008
Den zániku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 24. 3. 2010 vymazáno 25. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Richard Klečka
Na Ládví, 182 00 Praha - Kobylisy
Den zániku funkce: 26. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2014
Den zániku členstvi: 26. 9. 2017
zapsáno 25. 8. 2014 vymazáno 11. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Zuzana Coufalová
V cestkách, 190 14 Praha - Klánovice
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 25. 8. 2014 vymazáno 24. 4. 2022
Předseda dozorčí rady
Mgr. Anna Bednaříková
Všechromy, 251 63 Strančice - Všechromy
Den vzniku funkce: 9. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 25. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Procházka
Pod Strání, 252 66 Libčice nad Vltavou - Libčice nad Vltavou
Den vzniku funkce: 27. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 27. 9. 2017
zapsáno 11. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Zuzana Coufalová
V cestkách, 190 14 Praha - Klánovice
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 24. 4. 2022
Počet členů
3
zapsáno 22. 3. 2017

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Corporate Consulting a.s., IČO: 27395693
Karolinská 661, 186 00 Praha 8 - Karlín
zapsáno 28. 12. 2007 vymazáno 30. 6. 2008
Jediný akcionář
KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., IČO: 27395693
Karolinská 661, 186 00 Praha 8 - Karlín
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 25. 8. 2014
Jediný akcionář
KILCULLEN TESLA HOLDING S.A.
14a, rue des Bains, L12 12 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství
Registrační číslo: B 130 350
zapsáno 25. 8. 2014 vymazáno 11. 10. 2017
Jediný akcionář
KILCULLEN TESLA HOLDING S.A.
route d´Arlon 205, L11 50 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství
Registrační číslo: B 130 350
zapsáno 11. 10. 2017

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Anna Bednaříková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 4. 10. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zuzana Coufalová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 4. 10. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Jan Výborný
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 4. 10. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-59
-
+
Jiří Mádl

Jiří Mádl

herec, režisér

-5
-
+
Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

herec

10
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-30
-
+
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

podnikatel, politik a pivovarník

4
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

10
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.