Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Czech Sport Aircraft a.s.
IČO: 28240316

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 1. 2008
Obchodní firma
od 17. 5. 2010

Czech Sport Aircraft a.s.

od 1. 3. 2010 do 17. 5. 2010

Piper Sport Aircraft a.s.

od 24. 2. 2009 do 1. 3. 2010

Czech Sport Aircraft a.s.

od 30. 1. 2008 do 24. 2. 2009

YUCATANOR a.s.

Sídlo
od 15. 3. 2010 do 1. 12. 2011
Kunovice, Na Záhonech 1177/212, PSČ 686 04
od 19. 1. 2010 do 15. 3. 2010
Kunovice, Na Záhonech 212, PSČ 686 04
od 30. 1. 2008 do 19. 1. 2010
Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO
od 30. 1. 2008

28240316

DIČ

CZ28240316

Identifikátor datové schránky:2mfdjfw
Právní forma
od 30. 1. 2008
Akciová společnost
Spisová značka6041 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 13. 2. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 30. 1. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 31. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 31. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 31. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 12. 2012 do 3. 1. 2013
- Jediný akcionář společnosti Czech Sport Aircraft a.s., tj. společnosti Assets Management, a.s., se sídlem Potočná 40, Bratislava, PSČ 831 06, Slovenská republika, IČ 442 85 418, zápis v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I., oddíl Sa, vložka 4533/B, rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Sport Aircraft a.s. takto: Základní kapitál společnosti Czech Sport Aircraft a.s. (dále též jako Společnost) se zvyšuje o částku 115.000.000,- Kč (jedno sto patnáct milionů korun českých), tedy ze stávající částky 35.000.000,- Kč (třicet pět milionů korun českých) na novou celkovou výši 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splácen pouze peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 115.000.000,- Kč (jedno sto patnáct milionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonom ická stabilizace společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 575 (pět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a 575 (pět set sedmdesát pět) kusů prioritních akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich j menovité hodnotě. Všechny akcie budou upisovány peněžitým vkladem, přičemž emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Spole čnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 5 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií př edem určeným zájemcem, a to společnosti Assets Management, a.s. se sídlem Potočná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 442 85 418, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4533/B (dále „Upisova tel“). Upisovatel upíše a splatí 575 (pět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých a 575 (pět set sedmdesát pět) kusů prioritních akcií, zně jících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). S nově upisovanými prioritními akciemi nebude spojeno právo hlasování na valné hromadě s výjimkou případu, kdy zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií, dále s výjimkou období ode dne následujícího po dni, ve kterém valná hromada rozhodla o nevyplacení prioritní dividendy do doby rozhodnutí valné hromady o vyplacení prioritní dividendy a dále v období ode dne prodlení společnosti s výplatou divide ndy do vyplacení prioritní dividendy. V takových případech připadá na jednu prioritní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. K převodu akcií na jméno nově upisovanými j e nutný souhlas představenstva, a to nezávisle na tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas. Pokud představenstvo nerozhodne o udělení souhlasu k převodu akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Assets Management, a.s., a lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřen í smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, bude obsahovat ustanovení, ž e upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - Upisovatelem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci návrh smlouvy o upisování a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečné ho odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž upisovaní akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozho dnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společnos tí proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Proti pohledávce Společnost za Upisovatelem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 115.000.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů koru n českých) bude započtena Pohledávka Upisovatele tj. společnosti Assets Management, a.s., v celkové výši 115.000.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů korun českých), která vznikla na základě zmluvy o úvere, kterou Společnost uzavřela se společností Assets Management, a.s. dne 22.5.2012, a která je tvořena pohledávkou na vrácení/ zaplacení jistiny úvěru ve výši 109.206.014,-Kč (slovy: jedno sto devět milionů dvě stě šest tisíc čtrnáct korun českých) a pohledávkou na zaplacení příslušenství úvěru ve v ýši 5.793.986,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devadesát tři tisíc devět set osmdesát šest korun českých). Potvrzení auditora Společnosti vystavené společnosti ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Praha 13 - Office Park Nové Butovice, Budova A, Bucharova 1281/2, PSČ 158, IČ: 276 08 875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, osvědčení číslo 471, a jejím jednatelem a auditorem Ing. Janem Bláhou, č.osvědčení 1673, o existenci výše specifikované pohledávky Upisovatele za Společností je přílohou číslo 6 notářského zápisu. Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií, které je představenstvo společnosti povinno sdělit Upisovateli buď formou doporučeného dopisu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvede né v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat ustanovení, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jed iného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) lhůta 15 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a). - Připouští se možnost vydat vš echny akcie jako hromadnou listinu, pokud o to Upisovatel Společnost bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu akcií požádá.
od 26. 1. 2010 do 1. 3. 2010
- 1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií Společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). 3. Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všech těchto 33 (slovy třicet tři) kusů nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, s tím, že je oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne doruče ní návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v novém sídle Společnosti na adrese Kunovice, Na Záhonech 212, PSČ 686 04, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představe nstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V tomto termínu je představenstvo Společnosti povinno podat návrh na záp is tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadní akcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), připadne podíl 0,33 (slovy třicet tři setin) na jednom kusu nové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení své peněžité pohledávky, a to konkrétně ve výši 33.000.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 33.000.000,-- Kč (slovy třic et tři milionů korun českých), a to takto : - připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky, níže uvedené, jediného akcionáře, tj. pana Petra Dubna, vůči Společnosti, a to konkrétně ve výši 33.000.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejím u jedinému akcionáři, tj. panu Petru Dubnovi na splacení emisního kurzu 33 (slovy třiceti tří) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na majitele, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), k terý je v celkové výši 33.000.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů korun českých). - peněžitá pohledávka jediného akcionáře, tj. pana Petra Dubna, vůči Společnosti, která je ve výši 34.368.000,-- Kč (slovy třicet čtyři milionů tři sta šedesát osm tisíc korun českých) u níž se připouští možnost započtení, vznikla jako nárok na vrácení zů statku půjčky včetně nesplacených úroků, /který vyplývá ze ?Zmluvy o úvere? ze dne 19.3.2009 a ?Zmluvy o postúpení pohľadávky? ze dne 15.1.2010/, přičemž zůstatek jistiny půjčky činí 31.668.000,-- Kč (slovy třicet jedna milionů šest set šedesát osm tisíc korun českých) a nesplacený úrok z poskytnuté půjčky je ve výši 2.700.000,-- Kč (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), a dle ?PROHLÁŠENÍ AUDITORA?, vypracovaného dne 18.1.2010 auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o. se sídlem Praha 13, Offic e Park Nové Butovice, Budova A, Bucharova 1281/2, IČ 27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, osvědčení číslo 471, a to jejím společníkem, auditorem Ing. Milošem Fialou, osvědčení číslo 2008, je výš e uvedený zůstatek půjčky včetně nesplacených úroků v celkové výši 34.368.000,-- Kč (slovy třicet čtyři milionů tři sta šedesát osm tisíc korun českých) k 18.1.2010 (slovy osmnáctému lednu roku dvoutisícího desátého) v účetnictví Společnosti evidovaný v s ouladu s českými účetními předpisy. Při zápočtu výše uvedené pohledávky jediného akcionáře, tj. pana Petra Dubna, proti pohledávce společnosti Czech Sport Aircraft a.s. vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. panu Petru Dubnovi, na splacení emisního kurzu celkem 33 (slovy třiceti tří) kusů jím upisovaných nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, bude postupováno tak, že bude možno započíst celý zůstatek jistiny úvěru ve výši 31.668.000,-- Kč (slovy třicet jedna milionů šest set šedesát osm tisíc korun českých) a část ne splacených úroků ve výši 1.332.000,-- Kč (slovy jeden milion tři sta třicet dva tisíc korun českých), tzn. že zbývající část nesplacených úroků ve výši 1.368.000,-- Kč (slovy jeden milion tři sta šedesát osm tisíc korun českých) zůstane dluhem Společnosti vůči jedinému akcionáři. - Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: Společnost a jediný akcionář, tj. pan Petr Duben, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 15 (slovy patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Spol ečnost, tak i jediný akcionář, tj. pan Petr Duben a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem.
Kapitál
od 3. 1. 2013
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 3. 2010 do 3. 1. 2013
Základní kapitál 35 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2010 do 1. 3. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 1. 2008 do 26. 1. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 750.
od 3. 1. 2013
K převodu akcií na jméno je nutný souhlas představenstva, a to nezávisle na tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu.
od 3. 1. 2013
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 750.
od 3. 1. 2013
K převodu akcií na jméno je nutný souhlas představenstva, a to nezávisle na tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu.
od 9. 3. 2011 do 3. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 175.
od 9. 3. 2011 do 3. 1. 2013
K převodu akcií na jméno je nutný souhlas představenstva, a to nezávisle na tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu.
od 9. 3. 2011 do 3. 1. 2013
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 175.
od 9. 3. 2011 do 3. 1. 2013
K převodu akcií na jméno je nutný souhlas představenstva, a to nezávisle na tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu.
od 1. 3. 2010 do 9. 3. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 35.
od 24. 2. 2009 do 1. 3. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 30. 1. 2008 do 24. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 31. 7. 2014
Ing. MILOŠ JURÍČEK - předseda představenstva
Bratislava, Potočná 40, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2014
od 31. 7. 2014
-
od 8. 2. 2013 do 31. 7. 2014
OSKÁR STARINSKÝ - předseda představenstva
Bratislava, Povraznícka, PSČ 811 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 1. 2013 - 20. 6. 2014
od 8. 2. 2013 do 31. 7. 2014
PETER ŠEBEST - člen představenstva
Smižany, Brusník, PSČ 053 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 1. 2013 - 20. 6. 2014
od 9. 3. 2011 do 8. 2. 2013
Oskár Starinský - člen představenstva
Bratislava, Povraznícka, PSČ 811 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 20. 6. 2014
od 1. 3. 2010 do 1. 12. 2011
Petr Duben - předseda představenstva
Hradec Králové, Na Občinách 959, PSČ 500 09
den vzniku členství: 24. 10. 2008 - 31. 8. 2011
den vzniku funkce: 20. 1. 2010 - 31. 8. 2011
od 1. 3. 2010 do 31. 7. 2014
Jiří Konečný - člen představenstva
Kunovice, Na Rybníku 630, PSČ 686 04
den vzniku členství: 20. 1. 2010 - 20. 6. 2014
od 8. 1. 2009 do 1. 3. 2010
Petr Duben - člen představenstva
Hradec Králové, Na Občinách 959, PSČ 500 09
den vzniku členství: 24. 10. 2008
od 30. 1. 2008 do 8. 1. 2009
Ingrid Stirberová - člen představenstva
Praha 4, Pod lázní 745/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 29. 8. 2008
od 31. 7. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 17. 5. 2010 do 31. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.
od 1. 3. 2010 do 17. 5. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 30. 1. 2008 do 1. 3. 2010
Způsob jednání za společnost: Jménem společnsoti jedná představenstvo a to tak, že za něj jedná jménem společnsoti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 31. 7. 2014
IGOR LÁCLAV - člen dozorčí rady
Ulič, Ulič 2, PSČ 067 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 6. 2014
od 31. 7. 2014
-
od 31. 7. 2014
MIROSLAV PETÁK - člen dozorčí rady
Tekovská Beznica, Tekovská Beznica 525, PSČ 966 52, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 6. 2014
od 31. 7. 2014
-
od 31. 7. 2014
DANIELA SLAŠŤANOVÁ - předseda dozorčí rady
Trnavá Hora, Strmá 98/7, PSČ 966 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2014
od 31. 7. 2014
-
od 12. 10. 2012 do 31. 7. 2014
Jaroslav Fialík - člen dozorčí rady
Kunovice, Na Zelničkách, PSČ 686 04
den vzniku členství: 18. 6. 2012 - 20. 6. 2014
od 12. 10. 2012 do 31. 7. 2014
Ing. Miloš Juríček - člen dozorčí rady
Bratislava, Potočná, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 18. 9. 2012 - 20. 6. 2014
od 24. 2. 2010 do 31. 7. 2014
Beata Jurková - předseda dozorčí rady
Sereď, Stefana Moyzesa 38, PSČ 926 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 1. 2010 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 1. 2010 - 20. 6. 2014
od 19. 1. 2010 do 24. 2. 2010
Jaroslava Zikešová - předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Šikmá 13, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009 - 20. 1. 2010
den vzniku funkce: 25. 11. 2009 - 20. 1. 2010
od 19. 1. 2010 do 12. 10. 2012
Romana Kowalczyková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Divišovská 20, PSČ 149 00
den vzniku členství: 25. 11. 2009 - 2. 4. 2012
od 13. 2. 2009 do 19. 1. 2010
Adéla Bayerová - předseda dozorčí rady
Praha 10, Milánská 455, PSČ 109 00
den vzniku členství: 22. 1. 2009 - 2. 11. 2009
den vzniku funkce: 27. 1. 2009 - 2. 11. 2009
od 13. 2. 2009 do 19. 1. 2010
Kateřina Kavanová - člen dozorčí rady
Praha 4, Chotutická 493/2, PSČ 108 00
den vzniku členství: 22. 1. 2009 - 2. 11. 2009
od 13. 2. 2009 do 12. 10. 2012
Jolana Hošnová - člen dozorčí rady
Brno, Husova 165/5, PSČ 602 00
den vzniku členství: 22. 1. 2009 - 18. 9. 2012
od 30. 1. 2008 do 8. 1. 2009
Jana Mertlová - předseda dozorčí rady
Lodhéřov, 214, PSČ 378 26
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 29. 8. 2008
od 30. 1. 2008 do 8. 1. 2009
Žaneta Bil´ová - člen dozorčí rady
Praha 9, Varnsdorfská 334/11, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 29. 8. 2008
od 30. 1. 2008 do 8. 1. 2009
Peter Herich - člen dozorčí rady
Praha 10, Netlucká 635, PSČ 107 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 29. 8. 2008
Akcionáři
od 4. 12. 2012
Assets Management, a.s.
Bratislava, Potočná 40, PSČ 831 06, Slovenská republika
od 7. 4. 2010 do 4. 12. 2012
SC Sport Aircraft Limited, IČ: 1564759
Road Town - Tortola, Palm Grove House, Britské Panenské ostrovy
od 8. 1. 2009 do 7. 4. 2010
Petr Duben
Hradec Králové, Na Občinách 959, PSČ 500 09
od 30. 1. 2008 do 8. 1. 2009
BRAXTON INVEST s.r.o., IČO: 27159591
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-35
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 5 komentářů

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat hlavně e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 3 komentáře

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

Fio banka, která patří k nejlevnějším v Česku, ode dneška ruší i poplatek za takzvané europlatby. Kvůli novému nařízení EU budou muset zlevnit také další banky. Nový ceník Fio přináší třeba i výhodnější výběry z cizích bankomatů.

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

23. 4. 2019 | Jak na to | Jana Poncarová

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

Jsou to snadné kupecké počty. Hlávkový salát stojí kolem patnácti dvaceti korun, přitom za stejnou cenu pořídíte i sáček semínek, z něhož vypěstujete třeba dvacet salátů. Podobné je to s ředkvičkami. Pak už záleží na tom, na kolik si ceníte své práce – nebo jestli zahradničení berete jako kombinaci příjemného s užitečným.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

22. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 10 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 2 komentáře

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Česká spořitelna 2 688,00 Kč
ČSOB 2 688,50 Kč
Sberbank CZ 2 712,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 751,50 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+168
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-21
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-81
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-132
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-133
+
-

Články na Heroine.cz

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services