LAMA energy a.s.
IČO: 28262026

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 12. 2007
Obchodní firma
od 16. 11. 2011

LAMA energy a.s.

od 16. 5. 2008 do 16. 11. 2011

LAMA INVESTMENTS a.s.

od 19. 12. 2007 do 16. 5. 2008

Morisson a.s.

Sídlo
od 21. 7. 2008 do 25. 2. 2014
Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41
od 19. 12. 2007 do 21. 7. 2008
Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00
IČO
od 19. 12. 2007

28262026

DIČ

CZ28262026

Identifikátor datové schránky:kdjev33
Právní forma
od 19. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka4065 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 27. 1. 2011
- obchod s elektřinou
od 9. 12. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 10. 2008
- obchod s plynem
Předmět činnosti
od 19. 12. 2007
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2011
- Část jmění společnosti uvedená v projektu rozdělení přešla v důsledku rozdělení společnosti odštěpením sloučením se společností LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČ: 640 86 259 na společnost LAMA ENERGY G ROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČ: 640 86 259.
od 16. 5. 2008 do 14. 7. 2008
- Jediný akcionář rozhodl dne 28.4.2008 o zvýšení základního kapitálu takto: 1.) Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 504,000.000 Kč, slovy: pět set čtyři milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: - 503 ks, slovy: pět seti tři kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, - 100 ks, slovy: sto kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, 3.) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť jediný akcionář se svým prohlášením učiněným v tomto notářském zápise vzdal svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitým zájemcům a to: - panu Petru Lamichovi, rodné číslo xxxx, bytem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762 - panu Ing. Tomáši Hurtíkovi, rodné číslo xxxx, bytem Nelahozeves, Školní 324, PSČ 277 51 4.) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno takto: A) Pan Petr Lamich, rodné číslo xxxx, bytem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762 upíše - 494 ks, slovy: čtyři sta devadesát čtyři kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, - 35 ks, slovy: třicet pět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, svým nepeněžitým vkladem. Všechny akcie lze upsat v kanceláři společnosti na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počá tek běhu lhůty bude určeným zájemcům oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předp okladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: - 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, - 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, a bude zcela splacen nepeněžitým vkladem upisovatele. Předmětem nepeněžitého vkladu je obchodní podíl, a to: Obchodní podíl pana Petra Lamicha v obchodní společnosti Česká naftařská společnost s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, identifikační číslo 253 17 911 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24 856 v rozsahu padesát jedna procent (51%) odpovídajícího vkladu 13,592.000,-- Kč, slovy: třináct milionů pět set devadesát dva tisíc korun českých. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn ve znaleckém posudku o ocenění nepeněžitého vkladu ve smyslu ustanovení § 69a obchodního zákoníku č. 28/2008 ze dne 16.4.2008 znalce Ing. Aleše Galatíka (znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, mo torových vozidel, cenných papírů, akcií, podniků a obchodních společností a nehmotného investičního majetku), který byl pro tento účel jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.4.2008, č.j. 18 Nc 6177/2008-5. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo pro vedeno ve výši 494,378.000,-- Kč, slovy: čtyři sta devadesát čtyři milionů tři sta sedm desátosm tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli panu Petru Lamichovi vydáno: - 494 ks, slovy: čtyři sta devadesát čtyři kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, - 35 ks, slovy: třicet pět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, Jediný akcionář v působnosti valné hromady výslovně schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti při jeho zvýšení, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do šedesáti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v kanceláři společnosti na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762. Vklad bude splacen uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu (smlouvy o vkladu) mezi upisovatelem jako převodcem a společností Morisson a.s. jako nabyvatelem s úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy s tím, že valná hromady společnosti Česká naftař ská společnost s.r.o. musí udělit souhlas k převodu obchodního podílu a s tím, že platná a účinná smlouva musí být doručena společnosti Česká naftařská společnost s.r.o., čímž nastanou účinky převodu obchodního podílu i vůči společnosti Česká naftařská sp olečnost s.r.o. B) Pan Ing. Tomáš Hurtík, rodné číslo xxxx, bytem Nelahozeves, Školní 324, PSČ 277 51 upíše - 9 ks, slovy: devět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, - 65 ks, slovy: šedesát pět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, svým nepeněžitým vkladem. Všechny akcie lze upsat v kanceláři společnosti na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude určeným zájemcům oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokl adu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: - 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, - 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, a bude zcela splacen nepeněžitým vkladem upisovatele. Předmětem nepeněžitého vkladu je obchodní podíl, a to: Obchodní podíl pana Ing. Tomáše Hurtíka v obchodní společnosti Česká naftařská společnost s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, identifikační číslo 253 17 911 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vlo žka 24856 v rozsahu jedno procento (1%) odpovídajícího vkladu 1,250.000,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn ve znaleckém posudku o ocenění nepeněžitého vkladu ve smyslu ustanovení § 69a obchodního zákoníku č. 28/2008 ze dne 16.4.2008 znalce Ing. Aleše Galatíka (znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, mo torových vozidel, cenných papírů, akcií, podniků a obchodních společností a nehmotného investičního majetku), který byl pro tento účel jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.4.2008, č.j. 18 Nc 6177/2008-5. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo prov edeno ve výši 9,693.000,-- Kč, slovy: devět milionů šest set devadesát tři tisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli panu Ing. Tomáši Hurtíkovi vydáno: - 9 ks, slovy: devět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě, - 65 ks, slovy: šedesát pět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě. Jediný akcionář v působnosti valné hromady výslovně schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti při jeho zvýšení, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do šedesáti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v kanceláři společnosti na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762. Vklad bude splacen uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu (smlouvy o vkladu) mezi upisovatelem jako převodcem a společností Morisson a.s. jako nabyvatelem s úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy s tím, že valná hromada společnosti Česká naftař ská společnost s.r.o. musí udělit souhlas k převodu obchodního podílu a s tím, že platná a účinná smlouva musí být doručena společnosti Česká naftařská společnost s.r.o., čímž nastanou účinky převodu obchodního podílu i vůči společnosti Česká naftařská sp olečnost s.r.o.
Kapitál
od 1. 9. 2011
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 7. 2008 do 1. 9. 2011
Základní kapitál 506 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2007 do 14. 7. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 1. 9. 2011 do 8. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 4. 10. 2010 do 1. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 4. 10. 2010 do 1. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 503.
od 4. 10. 2010 do 1. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 14. 7. 2008 do 4. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 503.
od 14. 7. 2008 do 4. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 19. 12. 2007 do 4. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 23. 4. 2016
PAVEL SOLDÁN - člen představenstva
Budišovice, Záhumení, PSČ 747 64
den vzniku členství: 17. 12. 2012
od 25. 2. 2014
PETR LAMICH - předseda představenstva
Hradec nad Moravicí, Gudrichova, PSČ 747 41
den vzniku členství: 17. 12. 2012
den vzniku funkce: 17. 12. 2012
od 25. 2. 2014
LADISLAV PŠENČÍK - člen představenstva
Krhová, Na Lužníku, PSČ 756 63
den vzniku členství: 17. 12. 2012
od 25. 2. 2014 do 23. 4. 2016
PAVEL SOLDÁN - člen představenstva
Karviná - Ráj, Božkova, PSČ 734 01
den vzniku členství: 17. 12. 2012
od 1. 1. 2014 do 25. 2. 2014
Ing. LADISLAV PŠENČÍK - člen představenstva
Krhová, Na Lužníku, PSČ 756 63
den vzniku členství: 25. 6. 2009
od 1. 11. 2013 do 25. 2. 2014
PETR LAMICH - předseda představenstva
Hradec nad Moravicí, Gudrichova, PSČ 747 41
den vzniku členství: 19. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2007
od 27. 7. 2009 do 1. 1. 2014
Ing. Ladislav Pšenčík - člen představenstva
Valašské Meziříčí, Krhová 604, PSČ 757 01
den vzniku členství: 25. 6. 2009
od 27. 7. 2009 do 25. 2. 2014
Ing. Pavel Soldán - člen představenstva
Karviná - Ráj, Božkova 574/29, PSČ 734 01
den vzniku členství: 25. 6. 2009
od 16. 5. 2008 do 27. 7. 2009
Ing. Tomáš Hurtík - člen představenstva
Nelahozeves, Školní 324, PSČ 277 51
den vzniku členství: 28. 4. 2008 - 25. 6. 2009
od 19. 12. 2007 do 16. 5. 2008
Ing. Radim Wilkonský - člen představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Korunní 1058/62, PSČ 709 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 28. 4. 2008
od 19. 12. 2007 do 27. 7. 2009
Tomáš Režnar - člen představenstva
Opava - Kateřinky, E. Beneše 10, PSČ 747 05
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 25. 6. 2009
od 19. 12. 2007 do 1. 11. 2013
Petr Lamich - předseda představenstva
Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762, PSČ 747 41
den vzniku členství: 19. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2007
od 19. 12. 2007
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek nejméně dva členové představenstva společně anebo předseda představenstva samostatně.
Prokura
od 25. 2. 2014
PAVEL STUCHLÍK
Opava - Kylešovice, Malá, PSČ 747 06
od 27. 7. 2009 do 25. 2. 2014
Ing. Pavel Stuchlík
Opava - Kylešovice, Malá 1175/7, PSČ 747 06
Dozorčí rada
od 25. 2. 2014
DAVID LAMICH - předseda dozorčí rady
Opava - Předměstí, Boženy Němcové, PSČ 746 01
den vzniku členství: 17. 12. 2012
den vzniku funkce: 17. 12. 2012
od 25. 2. 2014
CTIRAD HADAČ - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Sadová, PSČ 746 01
den vzniku členství: 17. 12. 2012
od 25. 2. 2014
HANA GOCALOVÁ - člen dozorčí rady
Otice, Za Tratí, PSČ 747 81
den vzniku členství: 17. 12. 2012
od 6. 2. 2014 do 25. 2. 2014
HANA GOCALOVÁ - člen dozorčí rady
Otice, Za Tratí, PSČ 747 81
den vzniku členství: 19. 12. 2007
od 15. 10. 2013 do 25. 2. 2014
CTIRAD HADAČ - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Sadová, PSČ 746 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007
od 22. 6. 2011 do 25. 2. 2014
David Lamich - předseda dozorčí rady
Opava - Předměstí, Boženy Němcové, PSČ 746 01
den vzniku členství: 17. 5. 2011
den vzniku funkce: 17. 5. 2011
od 12. 1. 2011 do 22. 6. 2011
Ing. Petr Dohnal - předseda dozorčí rady
Brno - Líšeň, Habří, PSČ 628 00
den vzniku členství: 31. 7. 2010 - 17. 5. 2011
den vzniku funkce: 1. 8. 2010 - 17. 5. 2011
od 27. 7. 2009 do 12. 1. 2011
Ing. Tomáš Hurtík - předseda dozorčí rady
Nelahozeves, Školní 324, PSČ 277 51
den vzniku členství: 25. 6. 2009 - 31. 7. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2009 - 31. 7. 2010
od 27. 7. 2009 do 15. 10. 2013
Ctirad Hadač - člen dozorčí rady
Opava - Malé Hoštice, U tržnice 413/7, PSČ 747 05
den vzniku členství: 19. 12. 2007
od 16. 5. 2008 do 27. 7. 2009
Ing. Pavel Stuchlík - člen dozorčí rady
Opava - Kylešovice, Malá 1175/7, PSČ 747 06
den vzniku členství: 28. 4. 2008 - 25. 6. 2009
od 19. 12. 2007 do 16. 5. 2008
Milan Bílek - člen dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 1243/7, PSČ 709 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 28. 4. 2008
od 19. 12. 2007 do 27. 7. 2009
Ctirad Hadač - předseda dozorčí rady
Opava - Malé Hoštice, U tržnice 413/7, PSČ 747 05
den vzniku členství: 19. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 25. 6. 2009
od 19. 12. 2007 do 6. 2. 2014
Hana Gocalová - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Stratilova 1366/2, PSČ 746 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007
Akcionáři
od 11. 7. 2017
LAMA ENERGY GROUP a.s., IČO: 64086259
Hradec nad Moravicí, Gudrichova, PSČ 747 41
od 22. 6. 2011 do 11. 7. 2017
LAMA ENERGY GROUP s.r.o., IČO: 64086259
Hradec nad Moravicí, Gudrichova, PSČ 747 41
od 16. 5. 2008 do 14. 7. 2008
Petr Lamich
Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762, PSČ 747 41
Hodnocení firmy
+24
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Šel bych cestou dramatické redukce veřejných vysokých škol

26. 5. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Šel bych cestou dramatické redukce veřejných vysokých škol

„Stávající systém de facto redistribuuje peníze od chudých lidí k bohatým. Dělníci tedy ze svých nízkých mezd platí na to, aby jejich budoucí šéfové a manažeři měli ještě vyšší mzdy,“ charakterizuje české vysoké školství v druhém díle našeho rozhovoru rektor vysoké školy CEVRO Institut.

Očima expertů: Kdy koupíme rohlík za bitcoiny?

25. 5. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Kdy koupíme rohlík za bitcoiny?

Budeme bitcoinem & spol. už brzy běžně platit v obchodech a restauracích? V pokračování pravidelné ankety se ptáme, kdy a jak se můžou kryptoměny stát nudnou, všednodenní záležitostí.

Už nechci platit spropitné

25. 5. 2018 | Co se děje | Michal Kašpárek | 15 komentářů

Už nechci platit spropitné

Spropitné komplikuje život hostům a dává mizernou zpětnou vazbu personálu i jeho vedení. Připojme se k zemím, kde obsluha dostává motivující mzdy automaticky.

Do krytu!

24. 5. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Do krytu!

Sedíte v práci a najednou se rozezvučí sirény. Chvíli jste v klidu, jenže pak vám dojde, že není první středa v měsíci. Něco se děje a je potřeba se schovat. A kam?

Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

24. 5. 2018 | Rozhovor | redakce Peníze.CZ

Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

Kdo chce nabízet půjčky, investice nebo produkty penzijního zajištění, musí už nějakou dobu prokázat, že věci teoreticky rozumí. Zákonné zkoušky jsou ale povinné minimum. Konkurence – a je to jen k dobru zákazníků – nutí poradce k dalšímu vzdělávání. Není od věci, když víte, že váš rádce absolvoval zkoušky u důvěryhodné instituce, což stvrzuje uznávaný titul.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+23
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-28
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-63
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-81
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-88
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 586,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 598,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 658,00 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 700,00 Kč
Komerční banka 2 706,65 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,80 Kč
Raiffeisenbank 2 743,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sociální dávky v těhotenství
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Sociální dávky v těhotenství

Otázka: Dobrý den, nevím kam se obrátit. Dostala jsem se do situace kdy jsem otěhotněla. Tatínek si miminko přál, bral to jako novou šanci pro svůj život a jelikož mi letos bude 28, tak jsem také ráda, protože...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.