Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AO REAL, družstvo
IČO: 28263278

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 12. 2007
Obchodní firma
od 9. 8. 2016

AO REAL, družstvo

od 20. 12. 2007 do 9. 8. 2016

AO REAL, a.s.

Sídlo
od 27. 5. 2009 do 8. 7. 2014
Blansko, Pražská 7,č.p.1602, PSČ 678 01
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
Blansko, Východní 2332/4, PSČ 678 01
IČO
od 20. 12. 2007

28263278

Identifikátor datové schránky:anacup2
Právní forma
od 9. 8. 2016
Družstvo
od 20. 12. 2007 do 9. 8. 2016
Akciová společnost
Spisová značka5617 Dr, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 8. 7. 2014
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 8. 7. 2014
- truhlářství, podlahářství
od 8. 7. 2014 do 9. 8. 2016
- zámečnictví, nástrojářství
od 8. 7. 2014 do 9. 8. 2016
- obráběčství
od 5. 8. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 5. 2009 do 5. 8. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského rejstříku
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
- realitní činnost
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 8. 7. 2014 do 9. 8. 2016
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 2. 2014 do 6. 3. 2014
- 1) Základní kapitál společnosti ve výši 2.100.000,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých) z původní výše 2.100.000,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto t isíc korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 6.600.000,- Kč (slovy: šest miliónů šest set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Částka ve výši 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na řad (tj. akcie na jméno v listinné podobě ) ve jmenovité hodnotě každé akcie 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií je pro každou akcii 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisn ího kursu pro nově upisované akcie činí 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých). Nově emitované akcie budou převoditelné bez omezení. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českýc h) bude při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. 3) Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výlučně nepeněžitým vkladem, přičemž všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je družstvo KOVO, výrobní družstvo, se sídlem Brno, Francouzsk á 26, okres Brno-město, PSČ 604 68, IČ 00030325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 121, jenž upíše 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na řad (tj. akcie na jméno v listinn é podobě), každá akcie bude o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou takovouto akcii 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Dosavadní akcionáři akciové společnosti AO REAL, a.s. nemají přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, neboť emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 4) Předem určený zájemce družstvo KOVO, výrobní družstvo, se sídlem Brno, Francouzská 26, okres Brno-město, PSČ 604 68, IČ 00030325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 121, bude upisovat akcie v písemné Smlouvě uzavřené se společností AO REAL, a.s., se sídlem Blansko, Pražská 7,č.p.1602, PSČ 678 01, IČ 28263278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5420. 5) Upisovací lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy předem určenému zájemci pro upisování výše uvedenému družstvu KOVO, výrobní družstvo a bude trvat třicet dnů. Návrh na uzavření Smlouvy bude přede m určenému zájemci výše uvedenému družstvu KOVO, výrobní družstvo předán společností AO REAL, a.s. v sídle společnosti AO REAL, a.s. na adrese Blansko, Pražská 7,č.p.1602, PSČ 678 01 do třiceti dnů po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řá dné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Celková navrhovaná výše emisního kursu pro nově upisované akcie činí 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých), tj. pro každou nově upisovanou akcii 15.000 ,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). 6) Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem a schvaluje nepeněžitý vklad předem určeného zájemce výše uvedeného družstva KOVO, výrobní družstvo. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 97, obec Veverská Bítýška, katastrální území Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, a to: - pozemek parc. č. 955/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 359 m2, jehož součástí je stavba: Veverská Bítýška, č.p. 294, výroba stojící na pozemku parc. č. 955/1 - pozemek parc. č. 957/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 934 m2, - pozemek parc. č. 957/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, - pozemek parc. č. 958/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, - pozemek parc. č. 958/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, - budova bez čp/če - stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemcích parc. č. 957/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 957/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 957/3 zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez čp/če - stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemcích parc. č. 958/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 958/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 958/3 zastavěná plocha a nádvoří. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 138-001/2014 ze dne 23.1.2014 vyhotoveným Ing. Milanem Dostálem, znalec z oboru ekonomika ceny a odhady nemovitostí, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 12.12.1990, pod č.j. Spr . 4815/90 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí. Uvedený znalec byl pro účely ocenění nepeněžitého vkladu vybrán představenstvem akciové společnosti rozhodnutím představenstva ze dne 6.1.2014 pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu představujícího nemovité věci vkládané do základního kapitálu akciové společnosti AO REAL, a.s. Nepeněžitý vklad byl výše uvedeným znaleckým posudkem oceněn na částku 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu s ohledem na způsoby ocenění použité ve znaleckém posudku odpovídá úhrnnému emisnímu kurz u akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Předem určenému zájemci družstvu KOVO, výrobní družstvo za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno: - 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na řad (tj. akcie na jméno v listinné podob) každá akcie bude o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), emisní kurs je pro každou takovouto akcii 15.000 ,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun), celkový emisní kurs pro nově upisované akcie činí 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. 7) Důvodem upisování akcií nepeněžitým vkladem je další rozvoj společnosti prostřednictvím realizace schváleného záměru akciové společnosti AO REAL, a.s. využít nemovité věci pro další podnikatelskou činnost společnosti v souladu s jejich stanoveným účele m využití, tedy jako výrobní a skladovací prostory, a to v souladu se schváleným záměrem společnosti rozšířit svoji podnikatelskou činnost na další oblasti podnikání. Nepeněžitý vklad bude společnost využívat pro podnikatelskou činnost. Nepeněžitý vklad j e pro společnost hospodářsky využitelný. 8) Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu se stanovuje třicet dnů a začíná běžet první den následující po dni uzavření Smlouvy. Nepeněžitý vklad musí být vnesen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro vn esení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, tj. adresa Blansko, Pražská 7,č.p.1602, PSČ 678 01.
Kapitál
od 8. 7. 2014 do 30. 12. 2016
Zapisovaný základní kapitál 6 600 000 Kč.
od 6. 3. 2014 do 8. 7. 2014
Zapisovaný základní kapitál err Kč.
od 27. 5. 2009 do 6. 3. 2014
Zapisovaný základní kapitál 2 100 000 Kč.
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
Zapisovaný základní kapitál 2 100 000 Kč.
od 8. 7. 2014 do 9. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno 15 000, počet akcií: 440.
od 8. 7. 2014 do 9. 8. 2016
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 6. 3. 2014 do 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 15 000, počet akcií: 440.
od 6. 3. 2014 do 8. 7. 2014
Akcie na jméno jsou převoditelné bez omezení.
od 19. 8. 2011 do 6. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 140.
od 19. 8. 2011 do 6. 3. 2014
Akcie na jméno jsou převoditelné bez omezení.
od 20. 12. 2007 do 19. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 140.
od 20. 12. 2007 do 19. 8. 2011
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady s výjimkou, pokud jde o převod akcií z akcionáře na jeho manželku či na přímé potomky; v tomto případě jsou akcie na jméno převoditelné z akcionáře na jeho manželku a přímé potomk y bez omezení.
Statutární orgán
od 30. 12. 2016
Ing. ANTONÍN OUJEZDSKÝ - předseda představenstva
Blansko, Pod Sanatorkou, PSČ 678 01
den vzniku členství: 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 12. 2016
od 30. 12. 2016
Ing. JOSEF PERNICA - místopředseda představenstva
Blansko, Sloupečník, PSČ 678 01
den vzniku členství: 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 12. 2016
od 30. 12. 2016
Ing. JOSEF SVOBODA - člen představenstva
Sloup, , PSČ 679 13
den vzniku členství: 9. 12. 2016
od 9. 8. 2016 do 30. 12. 2016
Ing. ANTONÍN OUJEZDSKÝ - člen představenstva
Blansko, Pod Sanatorkou, PSČ 678 01
den vzniku členství: 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2016 - 9. 12. 2016
od 9. 8. 2016 do 30. 12. 2016
Ing. JOSEF PERNICA - člen představenstva
Blansko, Sloupečník, PSČ 678 01
den vzniku členství: 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2016 - 9. 12. 2016
od 9. 8. 2016 do 30. 12. 2016
IVO PERNICA - člen představenstva
Blansko, Komenského, PSČ 678 01
den vzniku členství: 9. 8. 2016 - 9. 12. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2016 - 9. 12. 2016
od 5. 8. 2015 do 9. 8. 2016
ANTONÍN OUJEZDSKÝ - předseda představenstva
Blansko, Pod Sanatorkou, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 7. 2012 - 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 1. 9. 2013 - 9. 8. 2016
od 8. 7. 2014 do 9. 8. 2016
Ing. JOSEF PERNICA - člen představenstva
Blansko, Sloupečník, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 7. 2012 - 9. 8. 2016
od 5. 11. 2013 do 5. 8. 2015
ANTONÍN OUJEZDSKÝ - předseda představenstva
Blansko, Východní, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 7. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2013
od 5. 11. 2013 do 9. 8. 2016
IVO PERNICA - člen představenstva
Blansko, Komenského, PSČ 678 01
den vzniku členství: 1. 9. 2013 - 9. 8. 2016
od 1. 8. 2012 do 5. 11. 2013
Ing. Antonín Oujezdský - člen představenstva
Blansko, Východní 2332/4, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 7. 2012
od 1. 8. 2012 do 8. 7. 2014
Ing. Josef Pernica - člen představenstva
Blansko, Sloupečník, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 7. 2012
od 8. 8. 2011 do 1. 8. 2012
Ing. Jiří Petlach - člen představenstva
Blansko, Absolonova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 24. 7. 2012
od 8. 8. 2011 do 1. 8. 2012
Mojmír Kressl - člen představenstva
Vyškov, Dukelská, PSČ 682 01
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 24. 7. 2012
od 27. 5. 2009 do 8. 8. 2011
Ivo Pernica - člen představenstva
Blansko, Komenského 5a, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 5. 2009 - 29. 7. 2011
od 27. 5. 2009 do 8. 8. 2011
Mgr. Jana Hanáčková - člen představenstva
Blansko, Jasanová 2323/34, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 5. 2009 - 29. 7. 2011
od 27. 5. 2009 do 5. 11. 2013
Ing. Miroslav Růžička - předseda představenstva
Blansko, Pod Javory 28, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 5. 2009 - 1. 9. 2013
den vzniku funkce: 19. 5. 2009 - 1. 9. 2013
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
Ing. Josef Pernica - předseda
Blansko, Sloupečník 73, PSČ 678 01
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 19. 5. 2009
den vzniku funkce: 20. 12. 2007 - 19. 5. 2009
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
Ing. Antonín Oujezdský - člen
Blansko, Východní 2332/4, PSČ 678 01
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 19. 5. 2009
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
Ing. Ladislav Nečas - člen
Ráječko, Lesní 125, PSČ 679 02
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 19. 5. 2009
od 9. 8. 2016
Družstvo zastupuje navenek předseda, nebo místopředseda představenstva. Je-li však pro právní jednání předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda, nebo v době jeho nepřítomnosti místopředse da představenstva.
od 8. 7. 2014 do 9. 8. 2016
Akciovou společnost zastupuje ve všech záležitostech kterýkoli člen představenstva samostatně.
od 20. 12. 2007 do 8. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 14. 5. 2015 do 9. 8. 2016
Ing. LADISLAV NEČAS - předseda dozorčí rady
Ráječko, Lesní, PSČ 679 02
den vzniku členství: 7. 5. 2015
den vzniku funkce: 7. 5. 2015
od 14. 5. 2015 do 9. 8. 2016
Ing. JOSEF SVOBODA - člen dozorčí rady
Sloup, , PSČ 679 13
den vzniku členství: 7. 5. 2015
od 14. 5. 2015 do 9. 8. 2016
Ing. VOJTĚCH PĚTA - člen dozorčí rady
Kunštát - Sychotín, , PSČ 679 72
den vzniku členství: 7. 5. 2015
od 1. 8. 2012 do 14. 5. 2015
Ivana Zouharová - člen dozorčí rady
Blansko - Klepačov, Na Příhoně, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 7. 2012 - 7. 5. 2015
od 8. 8. 2011 do 1. 8. 2012
Petr Kunický - člen dozorčí rady
Brno - Slatina, Dědická, PSČ 627 00
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 24. 7. 2012
od 8. 8. 2011 do 14. 5. 2015
Ing. Petr Volgemut - předseda dozorčí rady
Adamov, Petra Jilemnického, PSČ 679 04
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 7. 5. 2015
den vzniku funkce: 29. 7. 2011 - 7. 5. 2015
od 8. 8. 2011 do 14. 5. 2015
Ivana Zukalová - člen dozorčí rady
Šošůvka, , PSČ 679 13
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 7. 5. 2015
od 27. 5. 2009 do 8. 8. 2011
Dušan Nečas - předseda dozorčí rady
Bořitov, Krajní 362, PSČ 679 21
den vzniku členství: 19. 5. 2009 - 29. 7. 2011
den vzniku funkce: 19. 5. 2009 - 29. 7. 2011
od 27. 5. 2009 do 8. 8. 2011
Ilona Vybíhalová - člen dozorčí rady
Boskovice, Na Chmelnici 2359/42, PSČ 680 01
den vzniku členství: 19. 5. 2009 - 29. 7. 2011
od 27. 5. 2009 do 8. 8. 2011
Iveta Bartková - člen dozorčí rady
Blansko, Východní 2333/6, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 5. 2009 - 29. 7. 2011
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
Ing. Josef Svoboda - předseda
Sloup, 7, PSČ 679 13
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 19. 5. 2009
den vzniku funkce: 20. 12. 2007 - 19. 5. 2009
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
Marie Pernicová - člen
Šošůvka, 144, PSČ 679 13
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 19. 5. 2009
od 20. 12. 2007 do 27. 5. 2009
Martina Růžičková - člen
Blansko, Pod Javory 28, PSČ 678 01
den vzniku členství: 20. 12. 2007 - 19. 5. 2009
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Koho a jak zachraňovat? Vládní pomoc očima expertů

5. 6. 2020 | | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Koho a jak zachraňovat? Vládní pomoc očima expertů

Má vláda ještě pomáhat české ekonomice? Jsou dosavadní podpůrná opatření dostatečná? A na koho konkrétně se při pomoci úplně zapomnělo?

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

3. 6. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

Čtrnáctý ročník ankety o Absurditu roku odstartoval. Akci opět pořádají Hospodářské noviny v rámci soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku.

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 47 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 670,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Komerční banka 2 730,98 Kč
ČSOB 2 737,10 Kč
Poštovní spořitelna 2 737,10 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Česká spořitelna 2 757,00 Kč
Raiffeisenbank 2 771,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 796,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 275 794 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

+35
+
-
2.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+15
+
-
3.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+2
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-4
+
-
5.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-46
+
-

Články na Heroine.cz

„Chceme vidět svět ve všech barvách,“ říkají vydavatelé knižních reportáží Absyntu

„Chceme vidět svět ve všech barvách,“ říkají vydavatelé knižních reportáží Absyntu

Vracím se dnes večer z Angoly, která právě jen těsně ubránila život svého prezidenta i...více

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Britské mámy sahají po překvapivém prostředku, jak si ulevit. Je mikrodávkování psychedelik...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Dneska se podíváme na otravnou diagnózu, kterou si mohou uhnat jak kancelářské krysy,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services